21-04-2017 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie planów budowy kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej kolejny raz podtrzymuje wcześniejsze stanowiska podjęte w sprawie planów budowy nowych kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski.

Pomimo wielu zapewnień polityków i strony rządowej, powodowanych jednoznacznym sprzeciwem społeczeństwa, że budowy kopalni odkrywkowych nie będzie, nadal brak jest jednoznacznego stanowiska decydentów o zaniechaniu planów związanych z budową. Dodatkowo obserwujemy działania „za plecami” w tej sprawie i notoryczny brak jasnego informowania społeczności lokalnych o planach i pracach związanych z budową kopalni czy ich zaniechaniu, co jest bardzo negatywnie odbierane przez mieszkańców i samorządy.

Same słowa nie wystarczą. Oczekujemy podpisania dokumentu gwarantującego rezygnację z wszelkich planów budowy kopalni odkrywkowej m.in. na terenie gmin: Krobia, Miejska Górka, Poniec, Babiak, Koło i Konin. Nie zgadzamy się na nieodwracalne zniszczenie środowiska, charakteru regionu i jego tradycji.

Powrót