Biuletyn Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Siewca Wielkopolski

Wielkopolska Izba Rolnicza wydaje w nakładzie 5.000 egzemplarzy biuletyn Siewca Wielkopolski. Redaktorem Naczelnym jest Marta Ceglarek. Biuletyn zawiera informacje o pracy Izby, artykuły o tematyce rolniczej, szerzy ideę zrzeszania się rolników w grupy producenckie. Publikowane są także artykuły z zakresu doradztwa technologicznego, notowania i kalkulacje rolnicze. Siewca Wielkopolski ukazuje się co dwa miesiące i rozprowadzany jest bezpłatnie. Biuletyn, poprzez pracowników Izby i doradców ODR, trafia bezpośrednio do rolników wielkopolskich, służb doradczych, urzędów gmin i powiatów. Od stycznia 2016 roku "Siewca Wielkopolski" ukazuje się jako dodatek do "Tygodnika Poradnika Rolniczego". W myśl porozumienia zawartego między Wielkopolską Izbą Rolniczą a Polskim Wydawnictwem Rolniczym nasz Biuletyn ukazywać się będzie co miesiąc, w tym co drugi miesiąc jako dodatek do TPR. Łączny nakład biuletynu wzrośnie z 30 do 72 tys. rocznie.