Region ten leży w centralnej części województwa wielkopolskiego, a odległość między stolicą województwa Poznaniem a miastem powiatowym - Śremem wynosi 42 km. Na 575 km2 mieszka blisko 60 tysięcy mieszkańców z czego miasta zajmują 20,36 km2, a wsie 554,32 km2. W powiecie śremskim wyróżniamy cztery gminy. Gminy: Śrem, Dolsk i Książ Wlkp. to gminy miejsko-wiejskie, w których rozmieszczenie użytków rolnych i leśnych przedstawia się następująco: Śrem - użytki rolne 22,09%, użytki leśne 16,85, Dolsk - użytki rolne 69%, użytki leśne 19, Książ Wlkp. - użytki rolne 67%, użytki leśne 23%. Gmina Brodnica jest gminą wiejską z użytkami rolnymi w granicach 67%, a leśnymi na poziomie 23%. Na terenie powiatu znajdują się liczne Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne. Warto również wspomnieć o Zrzeszeniu Producentów Trzody Chlewnej - Grupa Dolsk, która jako Zrzeszenie działa od 2009 roku. Wcześniej funkcjonująca jako Stowarzyszenie. Prezesem jest Pan Stanisław Kaźmierski, zamieszkały w gminie Dolsk. Zrzeszenie liczy aktualnie 45 członków, obejmuje aż cztery powiaty, a jego średnia roczna produkcja trzody chlewnej wynosi 12 tysięcy sztuk.
Prężnie działa również Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie została założona w 1899 roku. Obecnie OSM w Śremie skupuje mleko z 7 gmin, od członków spółdzielni. Są producentem świeżego mleka, śmietanki, śmietany, masła, twarogów, napojów mlecznych, twarożków termizowanych, serów żółtych, sera smażonego. Są to wyroby o tradycyjnym smaku, bez środków konserwujących. Oprócz dobrze rozwiniętego rolnictwa, możemy również pochwalić turystykę naszego powiatu. Region Śremski to obszar bardzo malowniczy, bogaty w różnorodne, rzadko występujące gatunki fauny i flory. Znaczna jego część znajduje się w strefach ochrony – na przykład: rezerwat florystyczny Miranowo i obszar występowania Goździka Sinego w Grzybnie, rezerwat krajobrazowy Krajkowo, Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego, Rogaliński Park Krajobrazowy oraz Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”. Na terenie powiatu znajdują się Gospodarstwa Agroturystyczne i Ośrodki Jeździeckie, jak i wypoczynkowe. Jazda konna jest tutaj szeroko rozpowszechniona, a konie są nieodzownym elementem krajobrazu. Największym Ośrodkiem Jeździeckim jest Centrum Hipiki Jaszkowo, ale znajdują się również mniejsze, jakże przytulne stadniny, w których rekreacja konna również sprawia ogromną przyjemność.

Rada Powiatowa

Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2015 2016 2017

13-02-2020 r.

Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizuje cykl spotkań dla rolników pod nazwą "Wielkopolskie Fora Rolnicze". W tym roku fora rolnicze organizowane są już po raz trzynasty. Spotkania w poszczególnych powiatach odbywać się będą do końca lutego. Fora Rolnicze mają na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji i dyskusji na bieżące tematy dotyczące rolnictwa, stąd obecność na spotkaniach rolników i producentów rolnych oraz przedstawicieli służb, instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Kolejne spotkanie XVIII edycji Wielkopolskich Forów Rolniczych odbyło się w miejscowości Nowieczek w gminie Dolsk 10 lutego br. Organizatorami spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Sołtysem Nowieczka, a zarazem Przewodniczącą Rady Powiatowej WIR w Śremie Janiną Pawełczyk. W spotkaniu uczestniczył Prezes WIR Piotr Walkowski, Wiceprezes WIR Zbigniew Stajkowski, Wicestarosta Śremski Piotr Ruta oraz Wiceburmistrz Dolska Mirella Godawa, a także Prezes spółki ROL-WIR Andrzej Przepióra. W sumie w Forum uczestniczyło ponad 80 osób.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Przewodniczącą Rady Powiatowej WIR w Śremie Janinę Pawełczyk najważniejszych działań podejmowanych w ubiegłym roku przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, w tym Radę Powiatową WIR w Śremie.

Kolejnym prelegentem był Prezes spółki ROL-WIR Andrzej Przepióra, który omówił kwestię mikrorachunku podatkowego służącego do wpłat podatku VAT, a także kwestię wykazu podatników VAT pozwalającego na weryfikację kontrahentów. Każdy rolnik, który zapłaci swojemu kontrahentowi fakturę VAT a nie znajdzie go w wykazie podatników (tzw. Białej księdze) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w ciągu siedmiu dni do Urzędu Skarbowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Czupała oraz Aleksandra Olechowska z PIW w Śremie przedstawili prezentację dotyczącą podstawowych działań związanych z bioasekuracją. Inspektorat weterynarii prowadzi kontrole gospodarstw pod kątem stosowania bioasekuracji. Do najczęstszych uchybień należy brak należytego zabezpieczenia budynków gospodarczych przed dostępem zwierząt dziko żyjących. Dotyczy to zarówno samych chlewni jak również pomieszczeń, gdzie przetrzymywane są pasze. Częstymi uchybieniami są także braki w dokumentacji wymaganej przez PIW, którą obowiązkowo powinien prowadzić każdy hodowca trzody. Lekarz weterynarii ma możliwość ukarać rolnika mandatem, a w sytuacji kiedy uchybienia nie są usunięte może zamknąć gospodarstwo i odebrać zwierzęta. Zabierając głos w kwestii bioasekuracji Prezes WIR Piotr Walkowski poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza zamierza podjąć akcję oznakowania każdego gospodarstwa prowadzącego hodowlę zwierząt tablicami zakazującymi wstępu osobom nieupoważnionym. Pozwoli to na niewpuszczanie do gospodarstwa jakichkolwiek osób nieprzestrzegających zasad bioasekuracji. Prezes WIR przedstawił również najważniejsze założenia spec ustawy dotyczącej walki z wirusem ASF, która umożliwiła służbom prowadzenie interwencyjnego odstrzału dzików oraz wprowadziła możliwość ukarania karą grzywny osób, które utrudniają prowadzenie działań zwalczających choroby ASF. Zgodnie ze spec ustawą dziki w trakcie polowań nie będą mogły być patroszone na miejscu, konieczne jest umieszczenie ich w odpowiednich chłodniach. Jest to korzystna zmiana z punktu widzenia ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Obszerne informacje na temat pomocy i programów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Śremie Tomasz Klaczyński. Przedstawił również założenia programów świnia plus i krowa plus. Jednym z warunków przyznania dodatkowych środków będzie zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni oraz zapewnienie zwierzętom dostępu do wybiegu albo pastwiska.

Prezes WIR poinformował, że w związku z łagodną zimą, jaka ma miejsce w tym roku, Wielkopolska Izba Rolnicza wnioskowała o zmianę terminów wiosennego stosowania nawozów azotowych określonych w programie azotanowym z 1 marca na 15 lutego. Z otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa odpowiedzi wynika, że jest przychylność ze strony Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, które koordynuje sprawy ochrony wód, do skrócenia tego terminu. Minister Rolnictwa skierował pismo do Komisarza ds. rolnictwa UE w sprawie działań zmierzających do uelastycznienia podejścia do terminów wiosennego stosowania nawozów. Zdaniem Prezesa spodziewać się można pozytywnej dla rolników decyzji w tej sprawie, jednakże na jej potwierdzenie będzie trzeba pewnie poczekać do połowy lutego.

O świadczeniach uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, działalności prewencyjnej KRUS oraz o konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w swoim wystąpieniu mówiła Kierownik PT KRUS w Śremie Marzena Sobońska.

Swoje oferty skierowane do rolników zaprezentowali przedstawiciele Banku PNB PARIBAS o/ Śrem, przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, oraz przedstawiciele Concordia Polska. Ostatnim prelegentem spotkania był Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy, który w swoim wystąpieniu przestrzegał przed lekkomyślnością i brawurą (podając przykłady) przy wykonywaniu codziennych prac w gospodarstwie rolnym.

Rada Powiatowa WIR w Śremie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji forum - w szczególności są to: Grupa Producentów Warzyw Chrobry, PPHU ROL-ZBYT Ewa Wawrzyniak, Bank BNP PARIBAS, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Michał Pawliczuk


19-12-2019 r.

W sobotę 14 grudnia czterdziestoosobowa grupa rolników z powiatu śremskiego uczestniczyła w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich w Sierakowie koło Rawicza . W spotkaniu wzięli udział rolnicy, delegaci rad powiatowych WIR, samorządowcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. W sumie do wspólnej wieczerzy zasiadło ponad 1600 osób.

Organizatorami wigilii byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński, a także Starosta rawicki Adam Sperzyński, Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Rawiczu.

Po poświęceniu opłatków i wspólnym odśpiewaniu kolędy uczestnicy wigilii złożyli sobie życzenia i zasiedli do wspólnej kolacji. Na stołach gościły tradycyjne potrawy wigilijne: barszcz z uszkami, makiełki, kapusta z grochem, sałatka śledziowa, karp smażony oraz makowce i świąteczne pierniki.

Na uroczystą kolację wigilijna przybyli także goście : Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas , Posłowie na Sejm RP Władysław Kosiniak Kamysz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Paszyk oraz Dariusz Klimczak. W spotkaniu uczestniczył również Honorowy Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra oraz Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec i Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys wraz z delegatem do KRIR Henrykiem Kowalikiem.

Spotkanie uświetniały występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie, grupy To i Owo Szkaradowo oraz zespołu „Gołaszyniacy”.

Zachwyceni rozmachem i doniosłością uroczystości członkowie Rady Powiatowej WIR w Śremie rozważają organizację podobnego wydarzenia w przyszłości na terenie powiatu śremskiego.

Michał Pawliczuk


04-12-2019 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami organizuje cykl bezpłatnych szkoleń pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Jedno z takich szkoleń odbyło się 3 grudnia w miejscowości Nowieczek w powiecie śremskim. W spotkaniu wzięło udział 25 rolników, wśród których byli beneficjenci programu „Premie dla młodych rolników”.

Program szkolenia obejmował zasady wzajemnej zgodności w odniesieniu do płatności bezpośrednich i obszarowych, zasady utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej i ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zasady odnoszące się do zdrowia publicznego ludzi, zwierząt i zdrowotności roślin oraz dobrostan zwierząt. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiano zakres i sposób prowadzenia dokumentacji wymaganej od producentów rolnych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu stosowania przepisów cross compliance.

Michał Pawliczuk


01-10-2019 r.

Już po raz ósmy 29 września br. do Grzybna zjechali miłośnicy dyni, aby wziąć udział w Dniu Korbola. Jest to jedna z największych tego typu imprez w Wielkopolsce. Organizatorami Dnia Korbola był Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej „Gniazdo”. W tym roku udział w imprezie wzięła także Wielkopolska Izba Rolnicza.

Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Śremie Janina Pawełczyk podczas swojego wystąpienia przedstawiła informację na temat działalności samorządu rolniczego zachęcając jednocześnie do odwiedzenia stoiska WIR.

Rada Powiatowa WIR w Śremie na Dniu Korbola wystawiła stoisko informacyjno-gastronomiczne oraz zorganizowała dwa tematyczne konkursy sprawnościowe dla najmłodszych. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców.

W pierwszym konkursie – rzucie dynią do celu udział wzięło czternaścioro dzieci. Zwyciężył Mikołaj Michałkiewicz, a drugie miejsce zajęli ex aequo pozostali uczestnicy. W drugim konkursie – bieg slalomem z dynią na czas spośród czternastu uczestników najlepsza okazała się Amelia Cybylska, drugie miejsce zajęła Natalia Michalkiewicz, a trzecie miejsca zajęli pozostali uczestnicy.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody (pluszowe maskotki) ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Tradycyjnie pod koniec imprezy odbył się konkurs na największą dynię. Zwyciężył pan Mariusz Olszewski z Kamionek, który wyhodował dynię o wadze 366,5 kg.

Rada Powiatowa WIR w Śremie składa gratulacje wszystkim laureatom konkursów organizowanych podczas Dnia Korbola w Grzybnie. Pragnie również złożyć podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie za udostępnienie miejsca na stoisko. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Michał Pawliczuk


23-09-2019 r.

W ubiegły czwartek w miejscowości Gaj odbyło się spotkanie obecnej i poprzedniej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie. Po tegorocznych wyborach do Izb Rolniczych okazało się, że w powiecie śremskim wszyscy członkowie Rady Powiatowej piastują tę funkcję po raz pierwszy.

Spotkanie otworzyła witając przybyłych Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady powiatowej WIR w Śremie. Podczas spotkania dyskutowano o potrzebie zwiększenia roli samorządu rolniczego w powiecie śremskim oraz trudnej sytuacji rolnictwa w obecnym czasie. Dyskutowano także nad problemem braku przedstawiciela samorządu rolniczego w komisji klęskowej w gminie Brodnica. Aby pomóc rolnikom w gminie Brodnica członkowie poprzedniej Rady Powiatowej p. Stefan Adamczyk i p. Roman Cichocki zgodzili się w formie wolontariatu uczestniczyć w pracach komisji klęskowej w tej gminie.

Burzliwa dyskusja toczyła się o członkostwo w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. W związku z tym, że na obecną kadencje Rady Rynku Pracy wybrano pół roku temu byłego Przewodniczącego RP WIR Śremie Tadeusza Mielocha obecna Rada Powiatowa nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Rynku pracy. Ostatecznie zdecydowano, że o rozwiązaniu tego problemu zdecyduje obecna Rada na najbliższym posiedzeniu.

Michał Pawliczuk


01-08-2019 r.

Wybory do Izb Rolniczych dobiegły końca i tak z dniem 29 lipca rozpoczynamy kolejną, VI kadencję Rad Powiatowych. W biurze powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie już pierwszego dnia – w poniedziałek – odbyło się I posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Śremie w skład której weszli:

 • Agnieszka Przywara–Kapturek z gminy Śrem,
 • Janina Pawełczyk z gminy Dolsk,
 • Jan Ciszewicz z gminy Dolsk,
 • Jan Statucki z gminy Śrem,
 • Kazimierz Zegar z gminy Książ Wlkp.

Na spotkaniu obecni byli również: Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu WIR oraz Grzegorz Wysocki – Dyrektor Biura Wojewódzkiego WIR.

Janina PawełczykJan Statucki

Podczas pierwszego posiedzenia oprócz zapoznania się z planem działania na drugą połowę 2019 roku Rada Powiatowa musiała się ukonstytuować. W wyborach tajnych wybrano Przewodniczącą Janinę Pawełczyk oraz Delegata na Walne Zgromadzenie Jana Statuckiego.

Kolejne spotkanie zaplanowane w celu omówienia bieżących spraw na najbliższe tygodnie ustalono na dzień 6 sierpnia. Niedługo odbędzie się również pierwsze Walne Zgromadzenie VI kadencji, na które wybierze się dwóch wybranych przedstawicieli Rady.

Wszystkim członkom Rady Powiatowej WIR w Śremie życzymy owocnej działalności na rzecz rolnictwa w powiecie śremskim oraz samych sukcesów.

Biuro WIR, Śrem


04-03-2019 r.

W styczniu bieżącego roku Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczęła cykl Forów Rolniczych. 18 lutego 2019 roku Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie zorganizowało Forum Rolnicze Powiatu Śremskiego. Spotkanie odbyło się na sali wiejskiej w miejscowości Nowieczek.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. W forum udział wzięli rolnicy oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Pani Marzena Sobońska – kierownik KRUS w Śremie, Pan Józef Czupała - powiatowy lekarz weterynarii, Pani Alicja Ochendalska z powiatowego inspektoratu weterynarii, Pani Magdalena Seidler – KOWR Poznań, Wanda Kwiecień – KWR Poznań, Pani Jagoda Andrzejewska – dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu, Pan Bogdan Gądecki – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Pani Agnieszka Kowalczyk, Pan Artur Tokarek – kierownik WODR Śrem, Pani Roma Wachowiak – WODR Brodnica, Pan Piotr Piątkowski – PIORiN Śrem, Pan Zbigniew Stajkowski – Zarząd WIR Poznań. Podczas spotkania obecny był również Poseł PiS Zbigniew Dolata. Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Śremie – Tadeusz Mieloch.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Marzena Sobońska, kierownik KRUS w Śremie przedstawiając informacje dotyczące ubezpieczeń. Następnie lekarze z Powiatowego Inspetoratu Weterynarii przedstawili obecną sytuację dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie powiatu oraz całego kraju, jak również szczegółowo przedstawili zasady bioasekuracji, czyli zabezpieczenia przed wprowadzeniem wirusa do gospodarstwa. Poruszony został również temat identyfikacji i rejestracji bydła. Podczas spotkania głos zabrali również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, panie Magdalena Seidler oraz Wanda Kwiecień przedstawiając idee, zadania oraz inicjatywy KOWRu. Przedstawiono również kampanię „Polska Smakuje”, której celem jest promowanie polskiej żywności, w szczególności produktów certyfikowanych oraz regionalnych wyrobów, wytworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego czy też sprzedaży bezpośredniej. Poruszono również kwestię gospodarowania nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Zarząd Zlewni w Poznaniu reprezentowała Pani dyrektor Jagoda Andrzejewska. Wypowiedź Pani Dyrektor dotyczyła prawa wodnego. Podczas spotkania zabrał głos również Poseł Zbigniew Dolata. Ostatnią prezentacje przedstawiła Pani Romana Wachowiak z WODRu, która traktowała na temat programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu. Pani Roma szczegółowo przedstawiła status programu działań, zakres wymogów, wymogi, warunki oraz terminy stosowania nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych. Przedstawiono również dawki, sposoby oraz plan nawożenia azotem. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele TUW z Biura Regionalnego w Poznaniu oraz Banku BNP Paribas.

Serdecznie dziękujemy Pani Janinie Pawełczyk, sołtys z Nowieczka za pomoc w organizacji spotkania.

Sylwia Paluszkiewicz


16-02-2018 r.

5 lutego br. odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Śremskiego. Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Śremie – Tadeusz Mieloch. Spotkanie odbyło się w miejscowości Sosnowiec. Mieliśmy okazję gościć około 85 słuchaczy, w tym przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz Posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Dolatę.


Pierwszy głos zabrał Starosta Śremski Zenon Jahns, który przybliżył organizację 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasze miasto oraz organizowaną przez Burmistrza Śremu rocznicę Powstania Wielkopolskiego, serdecznie zapraszając wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych przy okazji wymienionych uroczystości.

Następnie przedstawiciel banku BNP Paribas przedstawił prezentację omawiającą produkty dla rolników, promocje na kredyt inwestycyjny oraz na zakup materiału siewnego. Dyskutowano również o przyczynach wysokich cen jajek, masła oraz o rynku zbóż. Poza tym przedstawiciele byli do dyspozycji słuchaczy przez cały czas trwania spotkania.


Kolejna wypowiedziała się Pani Marzena Sobońska, kierownik biura KRUS w Śremie. Pani Sobońska przedstawiła najważniejsze sprawy dotyczące ubezpieczeń oraz apelowała o terminowe płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wspomniała o korzyściach dla ubezpieczonych, opowiedziała o zasadach świadczeń socjalnych, które zmieniły się w ostatnim czasie - w szczególności dla osób które opiekują się osobą niepełnosprawną. Rozmawiano również o zasadach ubezpieczenia dla rolników, którzy prowadzą firmę, o ubezpieczeniach dla dzieci do lat 16 (od następstw nieszczęśliwych wypadków w rolnictwie) oraz o pakiecie „agro ubezpieczenie”.


Informacje z zakresu działalności Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Poznaniu zostały przedstawione przez dyrektora - Pana Zdzisława Kruka. Pan dyrektor przede wszystkim apelował do rolników o badanie swojej gleby. Przebadanie próbki to koszt 13 złotych do ha – niewiele, mimo to glebę bada tylko 80 rolników rocznie w naszym powiecie. Jest to bardzo ważne. Przeprowadzone badania wykazały, że 34% gleb województwa ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, a 35% lekko kwaśny. Jakie są tego skutki? Utrudnione pobieranie składników pokarmowych, uaktywniają się toksyczne związki glinu oraz manganu, wzrasta pobieranie metali ciężkich, prowadzi to również do zmniejszenia plonów i pogorszenie ich jakości. W związku z tym na tych glebach istotne jest wapnowanie. Rolnicy mieli również okazję wysłuchać szczegółowej instrukcji na temat pobierania próbek gleb.


Następnie głos zabrał Paweł Andrzejczak, główny specjalista w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu (z siedzibą na ulicy Fredry), który przedstawił zasady dotyczące gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi. W związku z ustawą z 2016 roku, sprzedaż została wstrzymana na 5 lat (sprzedawać można tylko grunty nierolne i rolne do 2 ha). Prelekcja dotyczyła informacji na temat wykazów nieruchomości, gospodarowania mieniem, nieodpłatnym gospodarowaniem mienia, szczegółów na temat przetargów ograniczonych oraz nieograniczonych oraz bezprzetargowemu przedłużaniu umów dzierżaw. Pan Andrzejczak przytoczył również zasady kryterium ocen pisemnych ofert – ich wagi, punktacje (z wyszczególnieniem ile punktów można otrzymać w poszczególnych kryteriach) - które obowiązują na terenie całego kraju.

W dalszej kolejności Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej powitał Pana Piotra Sitarza, przedstawiciela firmy SOYA FOODS AS TRADE OIL oraz zaprosił do indywidualnych konsultacji dotyczących wdrażania Krajowego Programu Uprawy Soi Genetycznie Niemodyfikowanej na terenie wielkopolski.


Poseł Piotr Dolata w swoim wystąpieniu mówił o dopłatach do roślin motylkowych/bobowatych. „Powierzchnia tychże upraw w kraju rośnie, ale nadal jest niewspółmierna do ilości materiału importowanego. Podkomisja proponowała, żeby rolnik z góry wiedział ile otrzyma dopłaty, ale niestety wielkość dopłaty zależy od ha obsianych roślinami strączkowymi.” Mimo to Poseł apelował, że warto byłoby uprawiać komponenty białkowe na naszej ziemi, ponieważ monokultura zbożowa jest szkodliwa dla naszej gleby. Ponadto Pan Poseł proponuje ministerstwu wprowadzenie mechanizmu na wzór produkcji biopaliw, czyli wprowadzenie obowiązku korzystania z dodatków białkowych, które są nasze, rodzime. Określenie ile, w jakim procencie, musi być w produkcji pasz użyty polski materiał białkowy, tak żeby dać zarobić polskim rolnikom. „Będziemy jako podkomisja w tym kierunku zmierzać – w uzyskaniu bezpieczeństwa białkowego, które jest niezwykle istotne, ponieważ produkcja pasz jest bardzo ważna i warunkuje rozwój polskiego rolnictwa.”

Następnie Pan Przewodniczący Tadeusz Mieloch – poprosił o zabranie głosu Powiatowego Lekarza Weterynarii, Pana Józefa Czupałę w sprawie przodującego tematu, jakim jest ASF. Pan doktor chciałby, żeby wszyscy hodowcy trzody chlewnej byli świadomi niebezpieczeństwa związanego z tym wirusem. „Ważna informacja – ASF nie jest groźny dla ludzi, jest groźny dla świniowatych. Ponadto ASF może spowodować milionowe straty. Żeby sobie to wyobrazić – Mołdawia ostatnio wstrzymała import wieprzowiny, a za pierwsze półrocze ubiegłego roku wysłaliśmy do Mołdawii ponad 2 tysiące ton o wartości ponad 5 mln euro. W związku z tym musimy wiedzieć w jaki sposób wirus się przenosi. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę wirus przenoszony tylko i wyłącznie przez dziki – to są w stanie w ciągu roku przenieść go na kilkanaście kilometrów – to jest bardzo mała odległość. Prowadzone są bardzo poważne działania żeby ograniczyć populację dzików na zachód od Wisły do 0,5 szt/km2, a na wschód od Wisły 0.1/km2. W całej Polsce dążymy do ograniczenia ilości dzików do 0.1 /km2. Dlaczego tak się dzieje? Przy tak małej ilości dzików – jest o wiele mniejsza możliwość zarażenia wśród nich. Jest to pewnego rodzaju działanie prewencyjne, żeby nie rozprzestrzeniać choroby. Podstawowym wektorem jest człowiek.” Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomniał również wszystkie zasady dotyczące bioasekuracji, w szczególności o matach dezynfekcyjnych, zmianie odzieży na terenie gospodarstwa, o książce wejścia i wyjścia do gospodarstw, zaapelował także o rozsądek wśród myśliwych, którzy mają w swoim gospodarstwie trzodę chlewną. Co prawda nie ma jeszcze przypadku ASF-u u nas, ale zaostrzone przepisy zaczną wkrótce obowiązywać w całym kraju.


Ostatnia prezentacja dotyczyła wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe - eWnioski. Przedstawiciel BP ARiMR w Śremie zapoznał z kilkoma wizualizacjami nowego wniosku, który rolnicy będą wypełniać przez internet. Dalsze informacje na temat ich wypełniania będziemy starali się przekazać, gdy pracownicy ARiMR otrzymają aplikacje, która pozwoli im się zapoznać z tematem w większej mierze.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski odniósł się do wypowiedzi lekarza weterynarii oraz uzupełnił ją o kilka rad, które odnosiły się głównie do przestrzegania zasad bioasekuracji. Wypowiedział się również na temat: redukcji pogłowia dzików, projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Poruszył także kwestie dotyczącą perspektyw rozwoju rolnictwa w kontekście coraz większych problemów przy inwestycjach w nowoczesne budynki inwentarskie.


Podczas spotkania pojawiały się również pytania od słuchaczy. Dotyczyły one między innymi: ustawy ‘Prawo wodne’ – problemu bobrów oraz niewyczyszczonych rowów, które przyczyniają się do zalania łąk, odstrzału pogłowia dzika, kontroli importowanych pracowników z terenów wschodnich, konieczności wystawiania świadectw zdrowia dla świń, które jadą bezpośrednio do ubojni, ograniczeń w sprzedaży świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF (w okresie 40 dni nie będą mogły wyjechać z gospodarstwa - czym jest podyktowany ten 40 dniowy obowiązek). Rolnicy próbowali się także dowiedzieć co mają zrobić producenci prosiąt, którzy nie mają w gospodarstwie miejsca na tucz, jeżeli znajdą się w strefie z ograniczeniami w związku z ASF. Padły również pytania odnośnie roślin strączkowych, a dokładniej czy przy naszych warunkach glebowych możemy sobie w ogóle pozwolić na uprawę soi? Te i inne pytania zdawały się nie mieć końca. I tutaj nasuwa się jasny wniosek. Jest ogromna potrzeba organizowania takich spotkań, jak forum rolnicze, przy czym ich duża część winna być poświęcona na dyskusję z rolnikami.

Sylwia Smolarek


04-07-2017 r.

W poniedziałek, 26 czerwca, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie. Na spotkaniu m.in. wysłuchano wystąpienia Pana Tomasza Gierko, doradcy finansowego oraz przedstawiciela Centrum Rozwoju Biznesu, podsumowano forum rolniczo łowieckie – które odbyło się w 7 czerwca, podsumowano Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej – które odbyło się 20 kwietnia, oraz przedstawiono stanowiska z tego spotkania. Podczas spotkania obecni byli, oprócz członków Rady Powiatowej, zaproszeni goście: dr Alicja Ochendalska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie oraz Pan Tomasz Klaczyński - kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Śremie.


Pani doktor przedstawiła przede wszystkim problem z jakim się obecnie borykamy, mianowicie Afrykański Pomór Świń. Obecnie mamy zlokalizowanych 15 ognisk tej choroby, największe stado liczyło 15 świń. Jak widać problem na razie dotyczy tylko małych gospodarstw, które najprawdopodobniej najmniej stosowały się do zasad bioasekuracji.


Wystąpienie Pani Alicji Ochendalskiej dotyczyło przede wszystkim bioasekuracji. Na wschodzie jest ona obowiązkowa, w naszym kraju nie mamy tego obowiązku. Nie stosując się do jej zasad, rozprzestrzeniamy chorobę na terenie naszego kraju, co może być tragiczne w skutkach dla naszego rynku wieprzowiny.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii apeluje, aby przede wszystkim:

 • zamykać bramy wjazdowe i wyjazdowe w gospodarstwie,
 • mieć ogrodzone gospodarstwo,
 • prowadzić książki wejścia i wyjścia z gospodarstwa,
 • stosować maty dezynfekcyjne na terenie gospodarstwa,
 • stosować dezynfekcję na terenie gospodarstwa w stosunku do siebie oraz wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo,
 • myśliwi, będący również właścicielami trzody chlewnej, aby nie wchodzili na teren gospodarstwa przez 24 godziny od polowania, nie przywozili również mięsa z polowania na teren gospodarstwa,
 • posiadać własne pętle ryjowe dla zwierząt.

Pamiętajmy, że maty dezynfekcyjne na terenie gospodarstwa są kluczowe, ponieważ wirus można przewieźć na kołach samochodu.


Podczas spotkania głos zabrał również kierownik biura powiatowego ARiMR w Śremie, Tomasz Klaczyński. Przedstawił przybyłym na spotkanie raport dotyczący dopłat dla rolników, które są realizowane. W dalszej części spotkania omawiano sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Rady Powiatowej, których szczegóły można poznać bezpośrednio w biurze powiatowym WIR w Śremie.


Sporządziła
Sylwia Smolarek
BP WIR Śrem


13-06-2017 r.

W środę, 7 czerwca 2017 roku, odbyło się Forum rolniczo-łowieckie powiatu śremskiego organizowane przez biuro powiatowe WIR w Śremie. Dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie spotkanie miało miejsce w szkole rolniczej. Gospodarzem był Pan Tadeusz Mieloch, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Śremie. Gościliśmy członka Zarządu WIR Zbigniewa Stajkowskiego, Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Zbigniewa Zielińskiego, wicestarostę śremskiego Janusza Przywarę, przedstawicieli Kół Łowieckich, przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie, członków Rady Powiatowej WIR w Śremie oraz rolników.


Na początku spotkania głos zabrała Pani Alicja Ochendalska (PIW) apelując do kół łowieckich, aby przeprowadzać badanie krwi u dzików, ponieważ kluczowe jest badanie w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Przypomniano również jak winni zachowywać się po polowaniu myśliwi, którzy maja gospodarstwa rolne z produkcja trzody chlewnej, aby uniknąć potencjalnego zarażenia świń ASF-em.
Wciąż obecny jest również temat ptasiej grypy. Co prawda ptasia grypa nie występuje już na naszym terenie, ale nie zakończyliśmy działań mających na celu bioasekurację. W związku z tym ważne jest, aby rolnicy zgłaszali przypadki zauważenia padłych łabędzi czy kaczek. W gospodarstwach nadal obowiązuje spis dzienny drobiu, karmienie oraz pojenie powinno się odbywać wyłącznie pod dachem, a drób w gospodarstwach musi poruszać się tylko po ogrodzonym terenie, by jak najbardziej ograniczyć ich kontakt z dzikim ptactwem.


Wiodące na spotkaniu były tematy strikte łowieckie. Przewodniczący Zarządu Okręgowego przedstawił liczebność zwierzyny łownej oraz łowieckie plany hodowlane. Spośród zwierząt zdecydowanie najwięcej występuje dzików i jeleni. Na przykład na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo mamy 1200 jeleni oraz 1137 dzików. Plany łowieckie w najbliższych latach mają na celu zmniejszenie pogłowia nawet o połowę z naciskiem na mocną redukcję pogłowia dzika.


Na terenie powiatu śremskiego pozyskano w roku poprzednim 135 jeleni oraz prawie 1000 dzików. Oprócz zwierząt łownych jest również zwierzyna chroniona. Dokonano odstrzału bobrów, które powodowały ogromne szkody na łąkach, w uprawach oraz w lasach. Wspomniano również o lisach, które na naszym terenie mają się w dobrej kondycji. Stan pogłowia lisa spada, a zwierzęta są badanie w kierunku nosówki oraz wścieklizny.


Dyskutowano również o nowelizacji ustawy prawa łowieckiego, która od czasów powstania nowego rządu nie została uaktualniona. Powstał ogromny problem, mianowicie kto ma szacować szkody łowieckie. Od stycznia wchodzi w życie nowy przepis dotyczący szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Do tej pory zadania tego podejmowali się członkowie Kół Łowieckich, jednak szacowanie przez myśliwych wzbudza kontrowersję. Grono osób uważa, że oszacowanie przez nich szkody jest często niewspółmierne. Doskonale wiemy, że członkowie kół łowieckich muszą działać wg obowiązujących ich przepisów, także na pomyłkę nie ma tutaj miejsca. Warto również wspomnieć, że dokonują tego w ramach czynu społecznego. Trwają ustalenia kto będzie szacował szkody oraz jak i za jakie pieniądze będzie to finansowane. Prawdopodobnie Koła Łowieckie będą musiały wpłacać pieniądze na fundusz, z którego m.in. będzie to opłacane.

Oprócz szacowania szkód dużo kontrowersji wzbudza również temat uregulowania prawa własności. Częstym problemem są zwierzęta padłe znajdujące się na terenie gospodarstwa oraz zwierzęta powypadkowe. W tych sprawach również apelujemy o zmiany.


Bardzo dziękujemy przybyłym za wzięcie udziału w spotkaniu. W planach Rady Powiatowej WIR w Śremie zostały uwzględnione kolejne spotkania z przedstawicielami Kół Łowieckich w celu lepszej współpracy oraz bieżącego śledzenia poczynań, głównie w temacie szacowania szkód łowieckich.

Sylwia Smolarek
BP WIR w Śremie


15-05-2017 r.

 • W Zespole Szkół Rolniczych trwa nabór na następujące kierunki:
  • technik agrobiznesu
  • technik obsługi turystycznej
  • technik hodowca koni
  • technik weterynarii
  • technik architektury krajobrazu
  • technik rolnik
  • technik technologii żywności
  • technik ogrodnik
  • technik ochrony środowiska
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • oraz do Szkoły Branżowej 1 stopnia na kierunkach:
  • ogrodnik
  • jeździec bereiter
  • rolnik

Kontakt:
Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie
Grzybno 48, 63-112 Brodnica
Tel.: 61 28 34 814, fax: 61 28 23 533
Email: sekretariat@zsr-grzybno.pl
strona www: zsr-grzybno.pl


28-02-2017 r.


14 lutego 2017 roku w miejscowości Mórka odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Śremskiego organizowane przez śremskie struktury Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie. Na spotkaniu obecni byli: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, wiceprezes WIR oraz Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Bogdan Gleming, członkowie Zarządu WIR: Jolanta Nawrocka, Jerzy Kostrzewa oraz Zbigniew Stajkowski, Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Śremie Urszula Sitnicka, Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Śremie Marzena Sobońska, Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Czupała, Dyrektor Stacji Chemiczno Rolniczej w Poznaniu Zdzisław Kruk, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie Wojciech Lisek, Wiesław Klak z Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Śremie oraz Artur Tokarek – Kierownik zespołu doradczego w Śremie.


Na spotkaniu poruszano wiele tematów, z którymi borykają się rolnicy.
Powiatowy lekarz weterynarii przedstawił sytuację rozprzestrzeniającego się wirusa ptasiej grypy, który zdominował gospodarstwa w okolicach naszego powiatu. Przedstawił również sytuację dotycząca afrykańskiego pomoru świń. W obu przypadkach stawia się na bezwzględne zasady bioasekuracji w celu uniknięcia zarażenia, m.in. bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz oraz unikanie wpuszczania osób „z zewnątrz” do gospodarstw, w którym przebywają zwierzęta. Zdzisław Kruk ze Stacji Chemiczno Rolniczej przedstawił problem przeważających kwaśnych gleb w naszym regionie. Apelował do rolników o zwrócenie większej uwagi na badanie gleby w gospodarstwie oraz dbanie o jej odkwaszenie. Dobrym sposobem jest jej wapnowanie, które niegdyś było dofinansowane.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski, przedstawił bieżącą sytuację panującą w rolnictwie. Przytoczył opinie WIR kierowane do ministerstwa w wielu sprawach, m.in. w sprawie wspomnianego przez Dyrektora Stacji Chemiczno Rolniczej wapnowaniu gleby, które ma ogromny wpływ na jakość wytwarzanych na tych glebach produktów. Wspomniał o ścichłej współpracy z wojewódzkim inspektoratem weterynarii i naciskiem na bioasekurację w związku z atakującymi nas chorobami zwierząt.


Wiele tematów zostało „wywołanych do tablicy” przez zgromadzonych słuchaczy, jak na przykład wciąż pojawiający się problem sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz przeznaczanie gruntów rolnych na grunty pod zabudowę mieszkaniową – i co się z tym wiąże problemy z „nowymi” mieszkańcami terenu wiejskiego, którym z reguły przeszkadza produkcja rolnicza. W tej sprawie poparcie dla rolników wyraził poseł PiS Zbigniew Dolata, mówiąc, że jest przeciwny zajmowaniu gruntów, które winny być uprawiane przez rolników na zabudowę mieszkaniową dla ludzi, którzy migrują z miast. Zdaje sobie sprawę z tego jakie problemy i przede wszystkim ograniczenia w rozwoju gospodarstw rolnych się z tym wiążą.


Padło również pytanie dotyczące ubezpieczeń upraw – w odpowiedzi poseł podał informacje, że środki budżetowe w tym temacie znacznie się zwiększyły, w porównaniu do lat poprzednich, kiedy to decydowała o tym koalicja, ale żadnych konkretnych informacji na jakich zasadach miałoby się to odbywać - nie otrzymano.

Na spotkaniu dyskutowano również o fermach przemysłowych, które są bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w sąsiedztwie oraz dla środowiska naturalnego. Ponadto psują rynek. Mniejsze gospodarstwa rolne nie mają szans, aby konkurować z wielkoprzemysłową fermą, a sprzedaż bezpośrednia nie wystarczy, aby rozwiązać problem.

Sporządziła
Sylwia Smolarek


10-02-2017 r.


We wtorek, 31 stycznia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Śremie odbyło się Śremskie Spotkanie Środowiskowe, które zostało zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Śremie oraz Kierownik BP WIR w Śremie.


Spotkanie otworzył oraz zgromadzonych przywitał Przewodniczący Rady WIR w Śremie Tadeusz Mieloch. Wyraził nadzieję, że tego typu spotkanie spełni swój zamierzony cel, jakim jest chęć współpracy pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w powiecie śremskim.


Po oficjalnym przywitaniu gości głos zabrał Starosta Śremski, Zenon Jahns, dzięki którego uprzejmości spotkanie miało miejsce właśnie na terenie Starostwa Powiatowego w Śremie. Pan Starosta bardzo serdecznie przywitał zgromadzonych na spotkaniu, porównał współpracę instytucji rolniczych sprzed lat do sytuacji w chwili obecnej oraz wyraził nadzieję, że 2017 rok będzie owocował dla nas wszystkich tylko w dobrze zrealizowane plany.


W spotkaniu udział wzięli szefowie instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu powiatu, mianowicie: Urszula Sitnicka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Marzena Sobońska – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Talaska z Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Józef Czupała – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojciech Lisek – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, Piotr Piątkowski – Kierownik Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Artur Tokarek – Kierownik Zespołu Doradczego oraz przedstawiciel z ramienia Kukiz’15 Mirosław Piasecki. Obecni byli również wszyscy członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie oraz Kierownik Biura Powiatowego WIR w Śremie – Sylwia Smolarek.


Podczas spotkania zostały przedstawione najważniejsze działania prowadzone przez instytucje powiatowe oraz przedyskutowane obecnie istniejące problemy, które najbardziej nurtują nasza społeczność. Poruszono m.in. kwestię zmian w ubezpieczeniach rolników w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nacisk na zmniejszenie liczby wypadków występujących w gospodarstwach rolnych, program szkoleń oraz spotkań organizowanych dla rolników w roku 2017, jak również problem chorób na terenie powiatu. Omówiono afrykański pomór świń oraz panującą już coraz bliżej naszego terenu ptasią grypę oraz inne choroby, na które uczula nasz Powiatowy Lekarz Weterynarii stawiając przede wszystkim na bioasekurację. Ustalono plan współpracy między instytucjami polegający m.in. na pomocy w organizowaniu spotkań czy szkoleń na terenie powiatu oraz bieżącej wymianie informacji na temat działań prowadzonych w poszczególnych instytucjach.


Sporządziła
Sylwia Smolarek


12-01-2017 r.

W czwartek, 24 listopada, w restauracji "Słoneczny Dwór" w Książu Wlkp. odbyło się spotkanie dla rolników z powiatowym lekarzem weterynarii. Głównym tematem był afrykański pomór świń.

Na wstępie dr Alicja Ochendalska przybliżyła sytuacje w Polsce związana z występowaniem ognisk choroby oraz przedstawiła szczegóły wirusa. Rozmawiano o problemie oporności wirusa na czynniki zewnętrzne oraz o najważniejszym dla rolników - bioasekuracji. Poruszono również inne tematy, bardzo bliskie sprawie, takie jak: świadectwa zdrowia (i związane z tym rozporządzenie, które weszło w życie 26 października 2016 roku), utylizacja zwierząt, ale tez gruźlica u bydła - wspomniana z powodu pojawienia się ognisk tej choroby w sąsiednich powiatach.

Podczas spotkania pojawiły się pytania od słuchaczy, m.in.:

 • W jaki sposób załatwić świadectwo zdrowia w soboty i w niedziele? "Oczywiście da sie to załatwić. Należy wcześniej zadzwonić do lekarza weterynarii i ustalić termin. Przypominam, że świadectwo zdrowia ważne jest 48 godzin."
 • Przemieszczenie świń z gospodarstwa do ubojni: 7 dni na zgłoszenie zdarzenia do ARiMR.
 • Kwestia tatuażu: zwierzęta kupione, znajdujące się w gospodarstwie dłużej niż 30 dni, znakujemy również tatuażem (uderzeniowy lub tuszem - nie ma znaczenia, tatuaż musi być czytelny w momencie opuszczenia stada).
 • Do ARiMR zgłaszamy: zakup tucznika, znakowanie również.
 • Kolczykowanie: czy można zamówić pusty kolczyk? Nie, kolczyk musi być oryginalny. Zamawiamy duplikat.
 • Zwierzęta oznakowane przed wejściem w życie ustawy obowiązuje 30 dniowy okres przejściowy, dotyczy to zwierząt typowo rzeźnych.
 • Kto jest uprawniony do kontroli transportu zwierząt? Lekarz weterynarii oraz policja.
 • Na jaką odległość rolnik może przewozić zwierzęta? do 50 km.

Lekarz weterynarii zaznaczyła na spotkaniu bardzo ważną sprawę: jeżeli w gospodarstwie pojawi się afrykański pomór świń, w promieniu 3 km wszystkie sztuki trzody chlewnej trafiają do ubojni, w promieniu 7 km - zwierzęta są szczególnie narażone. ASF za granicą: Rosja i Ukraina zgłaszają ogniska choroby. Białoruś nie zgłasza.

Pani doktor prosiła również zwrócić uwagę na drób, ponieważ pojawiły się w Polsce ogniska ptasiej grypy oraz na zakup cieląt z Francji, Węgier, Rumunii czy Słowacji - z uwagi na coraz częściej występującą chorobę niebieskiego języka.

Sylwia Smolarek


08-09-2016 r.


We wtorek, 6 września Wielkopolska Izba Rolnicza – Oddział w Śremie, wspólnie z miejscowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowali Powiatowy Dzień Pola w powiecie śremskim. Uroczystość miała miejsce w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Tadeusza Mielocha, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Śremie, w Borgowie.


W programie znalazły się m.in.:

 • analiza gleby sposobem na racjonalne i oszczędne nawożenie w gospodarstwie,
 • innowacyjne zastosowanie stacji meteorologicznej w gospodarstwie,
 • projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”,
 • pokazy i prelekcje: kolekcje odmian kukurydzy, uprawa prasowa.


Podczas Dnia Pola mieliśmy okazję odwiedzić stoiska prezentujących się firm, mianowicie:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, "SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., firmy: Provimi, Agro-Line i Golpasz oraz oczywiście Wielkopolska Izba Rolnicza i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na stoisku Izby Rolniczej można było się poczęstować wyrobami z gospodarstwa Pana Tadeusza Mielocha, a były to: chleb ze smalcem lub masłem czosnkowym, placek drożdżowy oraz ogórki.


Dziękujemy wszystkim firmom za zaangażowanie się w organizację i zainteresowanym za przybycie.

Sylwia Smolarek


30-08-2016 r.


Tegoroczne dożynki powiatowo gminne odbyły się w Nochowie, 28 sierpnia. W programie zawarto m.in. obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Wielkopolanie”, inscenizację „Chrzest Polski 966”, koncert orkiestry Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie, koncert kwintetu instrumentalnego Capella Canta Brass, występy uczniów ZSPiG w Nochowie, oraz mnóstwo innych atrakcji.


Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie: srem.naszemiasto.pl

Sylwia Smolarek, BP WIR w Śremie
Fotografie: Katarzyna Baksalary


30-08-2016 r.


W miniona niedzielę, 28 sierpnia, gospodarze z gminy Książ Wielkopolski świętowali zakończenie zbioru plonów. Uroczystość obchodzono we Włościejewkach, gospodarzem była Iwona Zegar – sołtys wsi Włościejewki. Rolnicy tradycyjnie podziękowali za zbiory. Nie obyło się bez dożynkowego chleba, symbolu wszelkich dóbr niezbędnych do życia. Można było zobaczyć pokaz sikawki konnej, zaprzęgniętej w parę gniadoszy, oraz występy ludowego zespołu „Nadwarcianie”.Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie: srem.naszemiasto.pl

Sylwia Smolarek, BP WIR w Śremie
Fotografie: Katarzyna Baksalary


18-04-2016 r.


23 lutego br. w miejscowości Pysząca odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Śremskiego zorganizowane przez biuro powiatowe WIR w Śremie. Spotkanie skierowane było do rolników z powiatu śremskiego. Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Rady WIR w Śremie, Tadeusz Mieloch. Obecnych było około 90 osób. Zaproszono Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotra Walkowskiego, Posła na Sejm Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniewa Dolatę, Wicestarostę śremskiego – Janusza Przywarę, Kierownik KRUS w Śremie – Annę Samsel, Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Poznaniu – Zdzisława Kruka, Przewodniczącego Rady WIR w Lesznie – Krzysztofa Kwiatonia oraz innych przedstawicieli śremskich instytucji.


Na spotkaniu omówiono nurtujące rolników tematy, m.in.:

 • składanie wniosków do Agencji Rynku Rolnego - wsparcie dla producentów trzody chlewnej oraz producentów mleka
 • grupy producentów rolnych
 • płatności do zboża, płatności bezpośrednie
 • sprzedaż ziem przez Agencję Nieruchomości Rolnych


Pytania rolników kierowane były głównie do Posła Dolaty i dotyczyły m.in. wyrównania płatności dla rolników do takich, jakie otrzymują nasi sąsiedzi oraz ciężkiej sytuacji rolników znajdujących się na obszarze OSN. Apel rolników w tych sprawach słychać wielokrotnie na tego typu spotkaniach. Mamy nadzieję, że władze sprostają wymaganiom i będą działać w kierunku poprawy obecnej sytuacji.

Podczas spotkania mieli okazję zaprezentowania przedstawiciele:

 • firma PiTERN Ekologiczna Energia,
 • bank BGŻ BNP Paribas oddział w Śremie.

Opracowała Sylwia Smolarek


23-03-2016 r.


8 lutego bieżącego roku, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie spotkał się z Dyrektorem Banku BGŻ BNP Paribas w Śremie. Spotkanie miało na celu omówienie współpracy z Radą Powiatową WIR w Śremie na czas trwania obecnej kadencji.

Opracowała Sylwia Smolarek


23-03-2016 r.

4 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie w 2016 roku Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Śremie. Zarząd podsumował działalność spółki w 2015 roku oraz omówił i przyjął plan pracy na 2016 rok. Gminna Spółka Wodna w Śremie wraz z gminnymi spółkami z Dolska, Książa, Brodnicy i Kórnika tworzy Rejonowy Związek Gminnych Spółek Wodnych w Śremie.


Związek dysponujący ponad milionowym budżetem ma możliwość utrzymania w dobrym stanie podstawowe cieki wodne oraz usuwania na bieżąco awarii drenarskich. Na budżet składają się składki członkowskie, pomoc poszczególnych gmin oraz powiatu śremskiego, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewódzkiego. Należy podkreślić, że duży wkład w funkcjonowanie spółek mają członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie. Na pięć gmin tworzących Rejonowy Związek, w trzech Przewodniczącymi są członkowie Rady WIR w Śremie.

Opracowała Sylwia Smolarek


23-03-2016 r.


3 lutego Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie zorganizowało spotkanie środowisk rolniczych powiatu śremskiego. Zaproszono wszystkich przedstawicieli śremskich instytucji działających na rzecz rolnictwa. Obecni na spotkaniu byli również członkowie Rady Powiatowej WIR w Śremie. Przewodniczący Rady, Tadeusz Mieloch, przywitał wszystkich zgromadzonych oraz podziękował za przybycie w pełnym składzie.


Spotkanie miało na celu określić stopień współpracy między poszczególnymi instytucjami w powiecie, przestawienie planów pracy na 2016 rok oraz przybliżenie obecnie realizowanych zadań. Każdy z przedstawicieli szczegółowo określił poczynania swojej instytucji. Dzięki uprzejmości Prezesa Pawła Wachowiaka, spotkanie odbyło się w Sali Spójni w Nochowie.

Opracowała Sylwia Smolarek


16-03-2016 r.


18 stycznia bieżącego roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie. Na spotkaniu obecni byli wszyscy członkowie Rady. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Tadeusz Mieloch. W programie posiedzenia omówiono następujące punkty:

 • Walne Zgromadzenie WIR z 17 grudnia 2015 roku dotyczące budżetu WIR.
 • 11 stycznia, Siemianowice, konferencja rozpoczynająca obchody Jubileuszu 120 lat izb rolniczych na ziemiach polskich, omówienie wyjazdu oraz programu spotkania.
 • Omówienie zażalenia Burmistrza Śremu w sprawie przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów III klasy w obrębie Pełczyn, gmina Śrem. Rada Powiatowa WIR w Śremie negatywnie opiniuje przekształcenia gruntów rolnych klas III.
 • Omówienie organizacji spotkania środowisk rolniczych powiatu śremskiego, zaplanowane na początek lutego br.
 • Omówienie organizacji Forum Rolniczego Powiatu Śremskiego zaplanowanego na koniec lutego br.
 • Omówienie tematu dopłat bezpośrednich na terenie powiatu.
 • Odczytanie informacji z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wsparcia producentów mleka oraz producentów świń.
 • Wolne głosy i wnioski.


Opracowała Sylwia Smolarek


16-03-2016 r.


9 grudnia 2015 roku w restauracji Cztery Korony w Śremie spotkanie wigilijne świętowała Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby w Śremie. Na spotkaniu obecni byli wszyscy członkowie Rady, Kierownik Biura Powiatowego WIR w Śremie oraz zaproszeni Przewodniczący Rad Powiatowych z poprzednich kadencji: Zofia Kmiecik, Kazimierz Jańczak oraz Jerzy Ratajczak.


Sylwia Smolarek


16-03-2016 r.


21 października 2015 roku w miejscowości Pysząca, w powiecie śremskim, odbyło się spotkanie szkoleniowo informacyjne dotyczące wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Zebranych przywitała kierownik biura powiatowego WIR w Śremie. Na spotkaniu wyróżnić należy Pana Piotra Łykowskiego, Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, który przybliżył temat „modernizacji gospodarstw rolnych. Najważniejszy i najszerzej omawiany temat spotkania. Głos zabrali również: Mirosława Kaźmierczak, wice dyrektor KRUS w Poznaniu, Artur Tokarek – kierownik zespołu doradczego w Śremie oraz Agnieszka Sztraus i Andrzej Paździoch, pracownicy zespołu ARiMR w Poznaniu. Całość poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie, Tadeusz Mieloch.


Sylwia SmolarekPo wyborach do Izb Rolniczych, które odbyły się 31 maja br, w skład Rady Powiatowej WIR w Śremie weszło 8 członków, po 2 z każdej Gminy:

Gmina Brodnica: Roman Cichocki, Stefan Adamczak
Gmina Dolsk: Stanisław Kaźmierski, Karol Pepliński
Gmina Książ Wlkp.: Marek Grobelny, Tadeusz Szwanke
Gmina Śrem Tadeusz Mieloch, Kazimierz Kurek


9 czerwca 2015 w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie odbyło się pierwsze Posiedzenie Rady Powiatowej. Na spotkaniu z ramienia Zarządu obecny był Dyrektor Biura Wojewódzkiego w Poznaniu, Grzegorz Wysocki. Podczas spotkania wybierano Przewodniczącego Rady Powiatowej, którym został Tadeusz Mieloch oraz Delegata na Walne Zgromadzenie – w tej roli wybrano Kazimierza Kurka.

Sylwia Smolarek


Powrót