Powiat ostrzeszowski należy do grupy średnich powiatów w kraju i w Wielkopolsce. Składa się z siedmiu jednostek samorządowych, wśród których są trzy gminy miejsko-wiejskie: Ostrzeszów, Grabów nad Prosną i Mikstat oraz cztery gminy wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice.
Powiat ostrzeszowski charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw (średnia powierzchnia gospodarstwa to 7,26 ha), o niskim współczynniku bonitacji 0,67) co oznacza, że przeważają gleby słabe V i VI klasy. W zakresie upraw polowych przeważają uprawy zbóż o niskich wymaganiach, jak: żyto, pszenżyto oraz ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przodują dwa kierunki - trzoda chlewna i bydło mleczne, mniejsze znaczenie ma na tym terenie drobiarstwo i produkcja bydła opasowego. Bogate tradycje hodowlane mają tu gospodarstwa rybackie. Przyszłość rolnictwa na Ziemi Ostrzeszowskiej to grupy producenckie mleka, trzody chlewnej i drobiu, jak również rozwój upraw ekologicznych w skojarzeniu z agroturystyką.
Przemysł ceramiczny, elektromaszynowy, budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, meblarstwo oraz transport to główne branże przemysłowe powiatu. Atrakcyjność krajobrazowa powiatu, szczególnie Kobylej Góry i innych miejscowości oraz pobliskiego Antonina, położonego w powiecie ostrowskim, przyczyniła się do rozwoju turystyki i agroturystyki.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

16-03-2017 r.

Dnia 11 marca 2017 w Zespole Szkół w Sobótce odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sołtysa, w których licznie uczestniczyli sołtysi z powiatu ostrzeszowskiego. Święto zorganizowane zostało przy okazji Forum Rolniczego powiatu ostrowskiego oraz 155-lecia Kółka Rolniczego w Sobótce przez: Wielkopolską Izbę Rolniczą, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wójta Gminy Ostrów Wlkp., Związek Kółek Rolniczych powiatu ostrowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.


W ramach spotkania zainteresowani rolnicy mogli skorzystać z bezpośrednich konsultacji z pracownikami instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz zaopatrzyć się w materiały informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu rolnictwa i działalności poszczególnych służb.


W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, starosta ostrzeszowski Lech Janicki, który z rąk prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego otrzymał medal 120-lecia działalności samorządu rolniczego na ziemiach polskich.


Nie zabrakło również wyrazów wdzięczności dla sołtysów, którzy z zapałem i energią działają na rzecz lokalnej społeczności. Prezes WIR Piotr Walkowski podkreślił jak ważne i nierzadko trudne zadania mają do spełnienia. Na ręce Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Barbary Czachury złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich sołtysów oraz samego Stowarzyszenia za dotychczasową współpracę z samorządem rolniczym.

Maria Deresińska01-03-2017 r.

Dnia 27 lutego 2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie organizowane z inicjatywy instytucji rolniczych, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego w ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rolniczych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Rynku Rolnego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Najważniejsze tematy poruszane to:

 • harmonogram działań z zakresu PROW 2014 – 2020 ze szczegółowym omówieniem programów realizowanych w najbliższych miesiącach,
 • zmiany w służbach doradczych,
 • omówienie procedur zwalczania ognisk ptasiej grypy na powiecie ostrzeszowskim oraz sytuacja epidemiologiczna związane z afrykańskim pomorem świń w Polsce,
 • możliwości rolniczego handlu detalicznego,
 • dopłaty do materiału siewnego,
 • zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.

Podczas spotkania rolnicy chętnie korzystali z indywidualnych porad udzielanych przy stoiskach zorganizowanych przez instytucje rolnicze.

Maria Deresińska


01-02-2017 r.


Przypadek wystąpienia ptasiej grypy na fermie w powiecie ostrzeszowskim był tematem programu lokalnej stacji telewizyjnej południowej Wielkopolski „Prosto w oczy”, do którego zaproszono Krzysztofa Lamka Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Marka Sembereckiego hodowcę gęsi z gm. Kobyla Góra. W wywiadzie padały pytania m.in.: o procedurę likwidacji ogniska ptasiej grypy i bioasekurację gospodarstw utrzymujących drób oraz o wpływie wykrycia ptasiej grypy na funkcjonowanie ferm drobiu. Omówiono także wnikliwie problem wynikający z wprowadzonym zakazem utrzymywania drobiu na świeżym powietrzu, z którym borykają się szczególnie hodowcy gęsi. Zwierzęta te ze względu na przygotowania do okresu nieśności wymagają dostępu do wybiegu.

Link do programu


17-10-2016 r.

Dnia 17 listopada 2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się szkolenie dla rolników z cyklu „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF i promocja bioasekuracji” oraz „Zmiany w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt” zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie.


Szkolenie rozpoczął Marian Bochen Przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrzeszowie, który podkreślił istotę organizowania spotkań informacyjnych dla rolników w kontekście nasilającego się zagrożenia i stwierdzenia kolejnych ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

W pierwszej części szkolenia wystąpił Marek Zwiernik Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie. Jego prelekcja obejmowała następujące zagadnienia:

 • etiologia choroby wywołanej wirusem ASF
 • sytuacja epizootyczna w zakresie ASF na świecie i w Polsce
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa (bioasekuracja gospodarstw)
 • metody zwalczania ASF

Podsumowaniem omawianego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa ASF była projekcja filmu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach z udziałem prof. Zygmunta Pejsaka.


Prelegent omówił także nowe przepisy, które dotyczą wszystkich hodowców trzody w Polsce obowiązujące od 4 listopada związane z obowiązkiem posiadania świadectwa zdrowia dla świń trafiających do ubojni.

W kolejnej części spotkania Roman Perz pracownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Ostrzeszowie omówił szczegółowo zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji zwierząt, głównie trzody chlewnej.


W trakcie szkolenia padały wyrazy niezadowolenia rolników wynikające z dodatkowych obciążeń finansowych wiążących się z kosztami kolczyków, pokrycia kosztów badania i wystawienia świadectwa zdrowia dla świń. Rolnicy obawiają się także, że ze względu na krótką ważność świadectw zdrowia, w przypadku nagłej zmiany terminu odbioru trzody przez ubojnię, będą musieli ponieść koszty ponownie. Dyskutowano także nad zagrożeniem wynikającym z zakładaniem kolczyków oraz tatuowaniem małych zwierząt.

Na zakończenie spotkania Barbara Garncarek oraz Mateusz Korzański doradcy z Zespołu Doradczego WODR w Ostrzeszowie przedstawili informacje dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc w ramach programu „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Maria Deresińska


17-10-2016 r.

12 października w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie miało miejsce spotkanie sołtysów z powiatu ostrzeszowskiego. Organizatorami spotkania byli Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski, Marian Bochen Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie oraz Grażyna Jaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz zasady bioasekuracji gospodarstw rolnych. Szkolenie przeprowadził Krzysztof Lamek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie.


Podczas spotkania sołtysi zapoznali się także z bieżącymi informacjami inspekcji i służb okołorolniczych. Informacje nt. najbliższych szkoleń organizowanych przez Zespół Doradczy WODR w Ostrzeszowie przekazał Tomasz Szymański. Andrzej Manikowski Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie poinformował o warunkach otrzymania wsparcia na rozwój usług rolniczych. Monika Buchner Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ostrzeszowie przypomniała o obowiązkach jakie ciążą na rolnikach w związku z stosowaniem środków ochrony roślin oraz zasady obrotem sadzeniakami ziemniaków z państwami trzecimi.


Aktualne sprawy z zakresu funkcjonowania powiatu ostrzeszowskiego przekazał sołtysom starosta ostrzeszowski Lech Janicki.

Maria Deresińska


05-09-2016 r.


W niedzielę, 4 września nad zalewem Blewązka w Kobylej Górze mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego bawili się na dożynkach powiatowo-gminnych.

Dożynki zapoczątkowała Msza Święta, którą odprawił ks. kanonik Tomasz Dereziński. Na przepięknie, wystylizowanej scenie odbyła się uroczystość przywitania gości przez gospodarzy dożynek Lecha Janickiego- starostę ostrzeszowskiego oraz Wiesława Berskiego wójta Gminy Kobyla Góra. Tradycyjną część obrzędową dożynek poprowadził zespół Kobylogórzanie pod kierownictwem Stanisława Kątnika.

Starostowie dożynek Anna Jakóbczak z gminy Kobyla Góra i Zdzisław Serafin z gminy Ostrzeszów w towarzystwie asysty wręczyli bochny chleba upieczonego z tegorocznej mąki gospodarzom dożynek oraz włodarzom wszystkich gmin powiatu ostrzeszowskiego.


Tradycyjnym polskim chlebem gospodarze podzielili się również z gośćmi z Niemiec – z Blankenburga będącego miastem partnerskim powiatu ostrzeszowskiego oraz Kirchenlamitz, który jest partnerem Kobylej Góry, a także z Litomyśla w Czechach, z którym współpracuje Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Mikołaj Grzyb Radny Województwa Wielkopolskiego.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Bochen wręczył pamiątkowe medaliony członkom Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie za długoletni staż funkcjonowania w radzie powiatowej WIR oraz swój wkład w tworzenie samorządu rolniczego. Medaliony otrzymali: Krzysztof Baraniak, Mariola Kozłowska, Andrzej Jakóbczak, Jerzy Rachuta, Waldemar Pacyna i Danuta Puchała. Trudno byłoby funkcjonować WIR bez wsparcia ze strony samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych, dlatego szczególne podziękowania oraz medaliony wręczono na ręce Lecha Janickiego, Henryka Plichty Wójta Gminy Czajków, Józefa Wilkosza Wójta Gminy Doruchów, Zenona Cegły Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Henryka Zielińskiego Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat, Wiesława Berskiego Wójta Gminy Kobyla Góra, Mariusza Witka Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pawła Koprowskiego Wójta Gminy Kraszewice.


Podczas dożynek zorganizowano akcję „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na obszarach wiejskich” pod patronatem wicemarszałka województwa wielopolskiego przeprowadzoną przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – zespół doradczy w Ostrzeszowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. W ramach akcji odbyły się pokazy służb ratowniczych, a także konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Część oficjalną dożynek zwieńczyły scenki rodzajowe w wykonaniu grupy teatralnej Stacja Bukownica. Miniwidowisko pt. „Ze wsi Kobyłka” wyreżyserowała Maria Pigulska. W części biesiadnej goście bawili się wraz z śląskim zespołem B.A.R. Na zakończenie wystąpiła gwiazda wieczoru- zespół Chrząszcze.


Maria Deresińska
Źródło fot. powiatostrzeszowski.pl


24-05-2016 r.


Dnia 23 maja 2016 r. Kierownik Biura Powiatowego WIR w Ostrzeszowie na zaproszenie Radnych Gminy wzięła udział w posiedzeniu sesji Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług Rady Gminy Kraszewice.


Podczas obrad sesji przedstawione zostały „Informacje z działalności Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej” za rok 2015. Kierownik biura odpowiedziała także na pytania dotyczące bieżących działań Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące pogarszającej się sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Maria Deresińska


07-04-2016 r.

Dnia 5 kwietnia 2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na zaproszenie Starosty Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Mariana Bochena ponad 50 osób uczestniczyło w spotkaniu sołtysów powiatu ostrzeszowskiego.


W pierwszym punkcie spotkania znalazły się informacje bieżące inspekcji i służb dotyczące rolnictwa. Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie Andrzej Manikowski wyjaśnił przyczyny opóźnień w wypłatach dopłat bezpośrednich, poinformował także o bieżących terminach naboru wniosków poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz o zmianach w zasadach rejestracji zwierząt w systemie IRZ.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek przedstawił na jakim etapie programu zwalczania choroby Aujeszky- ego u świń znajduje się powiat ostrzeszowski. W związku z wystąpieniem ognisk ASF u trzody chlewnej na terenie województwa podlaskiego lekarz weterynarii przypomniał o istniejącym zagrożeniu zawleczenia choroby do gospodarstw oraz zwrócił uwagę, aby przestrzegać zasad bioasekuracji gospodarstw rolnych.


Kierownik Ostrzeszowskiego Oddziału Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Monika Buchner poinformowała sołtysów o planowanych kontrolach. Jak zapowiedziała, podczas kontroli sprawdzane będą zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dotyczącego środków ochrony roślin, a także stan techniczny opryskiwaczy, ewidencja zabiegów wykonywanych w gospodarstwie oraz pomieszczenie do przechowywania środków ochrony roślin.

Jan Kałużny Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Ostrzeszowie złożył krótkie sprawozdanie z działalności biura oraz przedstawił zadania zaplanowane przez doradców powiatu ostrzeszowskiego na rok bieżący.

W drugiej części zebrania sołtysi przyjęli informację o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie ostrzeszowskim, a także informacje o bieżących sprawach z zakresu funkcjonowania powiatu ostrzeszowskiego.


Sołtysi dyskutowali również nad potrzebą wyłonienia ze swojego grona osoby chcącej pracować w Zarządzie powiatowego stowarzyszenia sołtysów.

Maria Deresińska


14-01-2016 r.

Dnia 13 stycznia 2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR. W spotkaniu wzięli udział także producenci i hodowcy trzody z powiatu ostrzeszowskiego.


Zebranie zostało zwołane w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego urzędowego uwolnienia regionów od choroby Aujeszkyego u świń. Powiatowy lekarz weterynarii Krzysztof Lamek przedstawił aktualną sytuację epizootyczną choroby Aujeszkyego w Polsce. Rolnicy zapoznali się z konsekwencjami związanymi z uznaniem województw za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego, dotyczącymi przemieszczania świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby. Producenci jednogłośnie uznali, że wnioskowanie do Komisji Europejskiej o uznanie regionu powiatu ostrzeszowskiego za urzędowo wolne od wirusa chA należy przeciągnąć w czasie aż do momentu, gdy większość województw będzie spełniać warunki niezbędne dla złożenia wniosku. Wśród najważniejszych argumentów przeciwko regionalizacji kraju wymienia się ograniczenie przemieszczania świń na terytorium Polski co spowoduje m.in. pogłębienie się kryzysu w chlewniach zarodowych.26-08-2015 r.

W niedzielę, 23 sierpnia 2015 r. swoje najważniejsze święto obchodzili rolnicy z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Tym razem barwne święto plonów odbyło się w Czajkowie, a jego organizatorami byli: Powiat Ostrzeszowski i Gmina Czajków.


Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa, którą celebrował Ks. Karol Gibki. Po nabożeństwie korowód prowadzony przez gminną orkiestrę dętą z Czajkowa przeszedł na stadion gminny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem święta plonów starostowie dożynek: Anna Tokarek z Czajkowa oraz Andrzej Jędrzejak z Przytocznicy złożyli upieczony z tegorocznych zbiorów chleb na ręce gospodarzy: starosty ostrzeszowskiego Lecha Janickiego, wójta Czajkowa Henryka Plichty oraz księdza proboszcza Andrzeja Chrobaka. Gospodarze otrzymali także z rąk Elżbiety Pilarczyk, Iwony Dużały, Anny Stoleckiej i Anny Sibińskiej godny podziwu wieniec dożynkowy autorstwa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej. Część obrzędowa uroczystości dożynkowych została poprowadzona przez zespół folklorystyczny Czajkowianki pod kierownictwem Stefana Chowańskiego.


Tradycyjnie, dożynki stały się okazją do wręczenia odznaczeń – na wniosek prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jednocześnie posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” siedmiu wyróżniającym się rolnikom. Z rąk posła do Parlamentu Europejskiego. Starosty Lecha Janickiego i wójta Henryka Plichty odznaczenia przyjęli: Marek Bednarek z Bobrownik, Zenon Bętkowski z Kuźnicy Grabowskiej, Bartłomiej Dolata z Kobylej Góry, Paweł Lis z Tokarzewa, Stanisław Pieprzka ze Szklarki Myślniewskiej, Tomasz Sowizdrzał z Salamonów i Kazimierz Zaremba – emerytowany rolnik z Biskupic Zabarycznych.


Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w której atrakcją była śląska biesiada, „Elvis Presley Show”.

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć stoisk z lokalnymi specjałami. Pyszne potrawy oraz ciasta degustować było można na stoiskach wystawionych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Czajków.

Maria Deresińska
fot. Magdalena Sowizdrzał (ZD WODR w Ostrzeszowie)


Dnia 24 lipca 2015 w Ostrzeszowie w Sali Cech Rzemiosł Różnych odbyła się Konferencja dotycząca nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Organizatorem konferencji był Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania z różnych programów unijnych dla osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorców.


Wśród prelegentów obecny był Andrzej Sipowicz Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ARiMR w Poznaniu. Przedstawił on informacje dotyczące programów pomocowych, których nabór ruszy w tym roku czyli „Młody rolnik” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”, a także program na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, którego projekt jest w trakcie przygotowania.

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników będzie trwał od 20 sierpnia do 2 września. Wnioski będzie można składać do właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa Kierownika Biura Powiatowego ARiMR. Najważniejsze zmiany w programie to:

 • Pomoc w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w 2 ratach.
 • Warunkiem otrzymania pomocy w całości będzie zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 10%, a także prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.
 • Przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa musi stanowić własność beneficjenta, użytkowanie wieczyste gruntów lub dzierżawę: z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa albo od jednostki samorządu terytorialnego
 • Pomoc będzie przysługiwała w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie nowych kryteriów, którymi będą: powierzchnia gospodarstwa, kwalifikacje młodego rolnika, rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, przejmowanie gospodarstw w całości lub tworzenie gospodarstwa z gospodarstw przejętych w całości, wpływ na realizacje celów przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu, wpływ na realizacje celów przekrojowych w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt, różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem.

Program Modernizacja gospodarstw rolnych ma na celu poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego oraz racjonalizację i zwiększenie produkcji. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy będzie musiała stanowić co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie może być większa niż 200 tys. euro. Dla operacji dotyczących produkcji prosiąt docelowo minimalna liczba loch ma wynosić 50, w przypadku rozwoju produkcji mleka krowiego minimum 15 krów docelowo 25 krów. Możliwe będzie ubieganie się o pomoc prze grupę rolników pod warunkiem, że suma wielkości ekonomicznej gospodarstw tworzących grupę wynosi min. 15 tys. euro. Rolnicy posiadający ponad 300 ha nie będą mogli skorzystać z tego programu operacyjnego. Limit pomocy w przypadku operacji realizowanej w obszarze rozwoju produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł, w przypadku rozwoju produkcji mleka krowiego 500 tys. zł oraz 200 tys. w przypadku inwestycji nie związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją istniejących budynków na budynki inwentarskie.


Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w wysokości 100 tys. złotych wypłacane będą w 2 ratach (I rata -80%, II rata -20%) i udzielana będzie w szczególności w zakresie: sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła lub rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych, świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej, działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zaprezentowali możliwość wsparcia dla przedsiębiorców oraz instytucji pozarządowych NGO z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród omawianych programów znalazły się zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków na inwestycje, zakup maszyn i urządzeń, badania i rozwój, odnawialne źródła energii, wsparcie przedsiębiorstw w zakresie promocji i eksportu.

Maria Deresińska


Dnia 13 lipca 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatu Ostrzeszowskiego odbyło się drugie Posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji w powiecie Ostrzeszowskim. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: zastępca Kierownika Wydziału Budownictwa i Rolnictwa pan Sławomir Jędrzejewski, Jan Kałużny - Kierownik Zespołu Doradczego Powiatu Ostrzeszowskiego, Monika Buchner - Kierownik Ostrzeszowskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów pan Mariusz Witek.

W trakcie posiedzenia delegat na WZ pani Mariola Kozłowska przekazała informacje o obradach WZ WIR i nowo wybranych władzach, wręczyła także legitymacje członkom Rady Powiatowej. Omówiona została także odpowiedź Zarządu WIR na Wniosek Rady Powiatowej przedstawiony podczas I Walnego Zgromadzenia WIR.

Radni Powiatowi wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariuszem Witkiem dyskutowali na temat strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Omówiono głównie problem rolników zajmujących się zarówno uprawą roślin jak i hodowlą zwierząt, którzy na skutek wliczania przychodów z produkcji zwierzęcej mają trudności z uzyskaniem pomocy udzielanej przez Ministerstwo Rolnictwa.

Przedstawiciel PIORIN pani Monika Buchner poruszyła problem występowania i zwalczania rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt - Barszczu Sosnowskiego.

Podczas spotkania Radni konsultowali także możliwość wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się rolników z powiatu ostrzeszowskiego podczas zbliżających się uroczystości dożynkowych.

Maria Deresińśka

W niedzielę 31 maja odbył się pierwszy etap wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W powiecie ostrzeszowskim wybory zostały przeprowadzone w 7 okręgach wyborczych z których zostało wybranych 11 członków do Rady Powiatowej:

 • Gmina Czajków: Waldemar Marek Pacyna
 • Gmina Doruchów: Mateusz Wypchło
 • Gmina Grabów nad Prosną: Marian Jacek Bochen, Danuta Maria Puchała
 • Gmina Kobyla Góra: Andrzej Jakóbczak, Aleksander Miszkieło
 • Gmina Kraszewice: Grażyna Ewa Kaźmierczak
 • Gmina Mikstat: Krzysztof Baraniak, Maciej Grzegorz Rachuta
 • Gmina Ostrzeszów: Ireneusz Piotr Bernaś, Mariola Teresa Kozłowska

Dnia 10 czerwca podczas I posiedzenia nowo wybranej Rady Powiatowej w II etapie wyborów do walnych zgromadzeń izb wyłoniono Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie, którym został po raz drugi pan Marian Jacek Bochen. Delegatem na Walne Zgromadzenie WIR została pani Mariola Teresa Kozłowska.

W trakcie spotkania zaproszeni wójtowie oraz burmistrzowie powiatu ostrzeszowskiego otrzymali z rąk pana Mariana Bochena oraz Prezesa WIR pana Piotra Walkowskiego dyplom z podziękowaniem za zaangażowanie, pomoc oraz serdeczną współpracę przy realizacji wyborów.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele instytucji rolniczych, którzy wyrazili nadzieję na owocną współpracę z samorządem rolniczym.

Marian
Bochen

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mariola
Kozłowska

Delegat na Walne Zgromadzenie WIRZ inicjatywy rolników w Środzie Wielkopolskiej zawiązano Komitet Protestacyjny Rolników, który podjął decyzję o zorganizowaniu pikiet rolniczych w całej Wielkopolsce mające na celu manifestacje ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników. Pikiety odbyły się dnia 27 stycznia 2015 r. W powiecie ostrzeszowskim zebrało się ponad 40-stu rolników pod budynkiem starostwa.


Władze samorządowe powiatu ostrzeszowskiego oraz MiG Ostrzeszów zaprosiły zgromadzonych rolników do Sali Sesyjnej. W pokojowej atmosferze podczas spotkania rolnicy przedstawili postulaty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zostały przekazane na ręce starosty Lecha Janickiego. Podczas zgromadzenia Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Marian Jacek Bochen przedstawił także stanowisko samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie. Zarówno Starosta Lech Janicki i wiceburmistrz Paweł Uścinowicz okazali pełne zrozumienie do reakcji rolników w sytuacji kryzysowej i jednocześnie zapewnili, że otrzymane postulaty zostaną przekazane do przedstawicieli władz wykonawczych.


Zabiegi z użyciem środków ochrony roślin mogą wykonywać osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane do prowadzenia integrowanej ochrony roślin lub które ukończyły szkolenie z zakresu stosowania tych środków i posiadają zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia.


Wielkopolska Izba Rolnicza w konsorcjum z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu od października br. organizuje bezpłatne szkolenia "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony". Szkolenia te odbywają się w ramach działania ,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Finansowane są przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie.

W powiecie ostrzeszowskim Biuro Powiatowe WIR również prowadziło nabór na takie szkolenie, które odbyło się 14 października 2014 r. w Doruchowie. Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, którzy posiadali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.


Program szkolenia uzupełniającego obejmował następujące zagadnienia:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów.
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
 • integrowana ochrona roślin,
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin,

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zapewniony był dla nich także pakiet konferencyjny.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzony został egzamin, który zaliczyli wszyscy rolnicy uzyskując zaświadczenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Zaświadczenie jest honorowane przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na okres 5-ciu lat.

Maria Deresińska


Dnia 4 listopada w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego Ostrzeszowie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Oprócz radnych WIR obecni byli także zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pan Sławomir Jędrzejewski oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie - pani Urszula Małolepsza.


Głównym tematem omawianym na posiedzeniu był obowiązek rejestracji produkcji podstawowej przez rolników. Wykład na ten temat i szczegółowych informacji dotyczących wymogów prawnych i formalności związanych z rejestracją udzieliła pani Urszula Małolepsza. W powiecie ostrzeszowskim jest zarejestrowanych bardzo podmiotów prowadzących produkcję podstawową w związku z tym jednogłośnie stwierdzono, że informacje dotyczące obowiązku rejestracji należy rozpowszechnić wśród rolników by w przyszłości nie mieli oni problemów ze zbytem swoich płodów rolnych.

Na posiedzeniu omawiano także kwestie dotyczące projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji” oraz o powołaniu Rady ds. Kobiet i Rodziny przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych oraz inicjatywie powołania rad kobiet przy biurach powiatowych WIR.

Maria Deresińska


Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To czas odpoczynku po ciężkiej mozolnej pracy oraz święto radości i zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. W tym roku rolnicy powiatu ostrzeszowskiego świętowali 7 września w miejscowości Siedlików.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym, gdzie poświęcono dożynkowy chleb i wieńce. Po mszy św. z kościoła na plac przy boisku sportowym wyruszył korowód na którego czele znaleźli się miejscowi jeźdźcy konni. Zaraz za nimi zabrzmiała nadając rytm całemu korowodowi Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa. Barwnie ustrojonymi wozami jechali starostowie dożynek oraz lokalne władze samorządowe. Najatrakcyjniejszą częścią korowodu była prezentacja sprzętu rolniczego przygotowana przez reprezentacje z każdej gminy powiatu.

Gospodarzami dożynek witającymi gości byli burmistrz Miasta Ostrzeszów Mariusz Witek i starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Honorową rolę starostów dożynek pełnili pani Magdalena Presiak ze Smolnik oraz Krzysztof Nowak z Siedlikowa. Pani Magdalena Presiak wraz z mężem prowadzi 115-hektarowe gospodarstwo nastawione chów bydła mlecznego i opasowego. Stado krów mlecznych liczy 110 krów. Pan Krzysztof Nowak gospodaruje na powierzchni 127 ha i również specjalizuję się w produkcji mleka oraz mięsa wołowego.

Foto

W niezwykle widowiskowy sposób odbył się obrzęd dożynkowy przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice podczas którego przekazano tradycyjny wieniec dożynkowy. Władze powiatu jak i starostowie nie zapomnieli o zwyczaju podzielenia się chlebem z przybyłymi gośćmi.

Foto

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas tej uroczystości wyróżniono rolników prężnie działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego Pucharami Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Puchary z rąk Przewodniczącego Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej pana Mariana Jacka Bochena w asyście starosty ostrzeszowskiego, burmistrza Ostrzeszowa i posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba otrzymali państwo Jolanta i Zbigniew Kominowie z gminy Mikstat, państwo Urszula i Marek Krawczykowie z gminy Kraszewice, państwo Dorota i Krzysztof Nowakowie z gminy Ostrzeszów, Magdalena i Maciej Presiakowie z gminy Grabów nad Prosną, państwo Grażyna i Marek Sembereccy z gminy Kobyla Góra, państwo Anna i Marek Tokarkowie z gminy Czajków oraz państwo Aneta i Paweł Wilkoszowie z gminy Doruchów.

Foto

W części artystycznej przyśpiewkami ludowymi zabawił gości zespół z Przygodzic, zespół Jubilaci z Niedźwiedzia oraz Ciotki Sołtysa z Rogaszyc. Zaprezentował się także zespół Joy-Abba i uczestniczki XIII edycji ostrzeszowskiego Idola. Na najmłodszych czekało wiele kolorowych atrakcji takich jak wesołe miasteczko, przejazdy kucykami i bryczkami. Wieczorem podczas zabawy tanecznej podziwiać można było pokaz sztucznych ogni.

Maria Deresińska


Powrót