Powiat ostrzeszowski należy do grupy średnich powiatów w kraju i w Wielkopolsce. Składa się z siedmiu jednostek samorządowych, wśród których są trzy gminy miejsko-wiejskie: Ostrzeszów, Grabów nad Prosną i Mikstat oraz cztery gminy wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice.
Powiat ostrzeszowski charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw (średnia powierzchnia gospodarstwa to 7,26 ha), o niskim współczynniku bonitacji 0,67) co oznacza, że przeważają gleby słabe V i VI klasy. W zakresie upraw polowych przeważają uprawy zbóż o niskich wymaganiach, jak: żyto, pszenżyto oraz ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przodują dwa kierunki - trzoda chlewna i bydło mleczne, mniejsze znaczenie ma na tym terenie drobiarstwo i produkcja bydła opasowego. Bogate tradycje hodowlane mają tu gospodarstwa rybackie. Przyszłość rolnictwa na Ziemi Ostrzeszowskiej to grupy producenckie mleka, trzody chlewnej i drobiu, jak również rozwój upraw ekologicznych w skojarzeniu z agroturystyką.
Przemysł ceramiczny, elektromaszynowy, budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, meblarstwo oraz transport to główne branże przemysłowe powiatu. Atrakcyjność krajobrazowa powiatu, szczególnie Kobylej Góry i innych miejscowości oraz pobliskiego Antonina, położonego w powiecie ostrowskim, przyczyniła się do rozwoju turystyki i agroturystyki.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017


10-02-2020 r.07-02-2020 r.

Regulamin konkursu [ pobierz ]


05-08-2019 r.

W lipcu br. odbyły się wybory do izb rolniczych. Do 11 lipca komisje okręgowe w każdej gminie przyjmowały kandydatury na delegatów do rad powiatowych. Każdy kandydat musiał uzyskać poparcie minimum 50 członków izby rolniczej w swojej gminie. W okręgach, gdzie liczba zarejestrowanych kandydatów odpowiadała liczbie mandatów (lub była mniejsza) głosowanie nie zostało przeprowadzone. Taka sytuacja miała miejsce w powiecie ostrzeszowskim.

W poniedziałek 29 lipca 2019 r. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie wybrała przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie. Nową przewodniczącą RP WIR w Ostrzeszowie została pani Danuta Puchała z gminy Grabów nad Prosną, natomiast funkcję delegata na WZ objął pan Aleksander Miszkieło z gminy Kobyla Góra.

Oto lista delegatów Rady Powiatowej WIR w powiecie ostrzeszowskim z poszczególnych gmin:

Gmina Czajków
Agnieszka Golanowska

Gmina Doruchów
Mateusz Wypchło
Mieczysław Niełacny

Gmina Grabów nad Prosną
Danuta Puchała

Gmina Kobyla Góra
Aleksander Miszkieło
Andrzej Jakóbczak

Gmina Kraszewice
Grażyna Kaźmierczak
Anna Skraburska

Gmina Mikstat
Maciej Rachuta
Krzysztof Baraniak

W pierwszym Posiedzeniu Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie uczestniczył prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który wręczył delegatom gratulacje z okazji wyboru do Rady Powiatowej WIR VI Kadencji. Głównym tematem posiedzenia było omówienie trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej wystąpieniem długotrwałej suszy.

Maria Deresińska11-07-2019 r.

Integracja i aktywizacja sołectw powiatu ostrzeszowskiego taka idea przyświecała organizatorom i uczestnikom VII Powiatowego Pikniku Sołtysów, który odbył się dnia 7 lipca br. w Kraszewicach podczas Dni Kraszewic. Pomysłodawczynią wydarzenia była Prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Grażyna Jaszczyk. Wsparcia w organizacji imprezy udzieliło także Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Wójt Gminy Kraszewice Konrad Kuświk oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Sołtysi w pięcioosobowych drużynach wzięli udział w rozrywkach sportowych, które zostały rozegrane w czterech konkurencjach takich jak „Rzut ciżemką”, „Ostrożny, delikatny i szybki wygrywa”, „Poszukiwanie skarbów” oraz „Skąd się biorą dzieci?”. Kolejność startu drużyn została ustalona w drodze losowania, a nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwała Komisja Konkursowa. Zwycięskie drużyny otrzymały puchar w każdej z konkurencji oraz w klasyfikacji ogólnej. Sołtysów dopingowała publiczność na czele z burmistrzami i wójtami.

Oto wyniki rozgrywek sportowych podczas VII Pikniku Sołtysów Powiatu Ostrzeszowskiego:

Konkurencja 1. Rzut ciżemką

 1. Sołtysi z gminy Kraszewice
 2. Sołtysi z gminy Mikstat
 3. Sołtysi z gminy Ostrzeszów

Konkurencja 2. Ostrożny, delikatny i szybki wygrywa

 1. Sołtysi z gminy Ostrzeszów
 2. Sołtysi z gminy Kraszewice
 3. Sołtysi z gminy Czajków

Konkurencja 3. Poszukiwanie skarbów

 1. Sołtysi z gminy Ostrzeszów
 2. Sołtysi z gminy Grabów nad Prosną
 3. Sołtysi z gminy Mikstat

Konkurencja 4. Skąd się biorą dzieci?

 1. Sołtysi z gminy Kraszewice
 2. Sołtysi z gminy Mikstat
 3. Sołtysi z gminy Czajków

KLASYFIKACJA OGÓLNA:

 1. Sołtysi z gminy Kraszewice
 2. Sołtysi z gminy OstrzeszówSołtysi z gminy Mikstat
 3. Sołtysi z gminy Czajków

Po zakończeniu sportowych zmagań na sołtysów czekał poczęstunek ufundowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Po zakończeniu turnieju odbył się także koncert gwiazd muzyki disco polo: Casandry oraz Andre. Dla wszystkich przewidziano pyszną grochówkę, zabawy i animacje dla dzieci, stoiska handlowe oraz bogato zaopatrzony bufet.

Maria Deresińska03-07-2019 r.

30 czerwca już po raz XIV odbył się Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi, który towarzyszył tegorocznym dniom Ziemi Ostrzeszowskiej. Festiwal przyciągnął jak co roku miłośników kuchni regionalnej oraz pasjonatów zdrowego żywienia.

Tradycją festiwalu jest organizacja licznych konkursów, w których główną rolę odgrywa gęsina.

W konkursie na najlepszy pasztet komisja wytypowała te najlepsze spośród 23 pasztetów.

 • W kategorii Przedsiębiorstwa i firmy branży mięsnej, restauracje i stołówki pierwszą nagrodę zdobyła restauracja P jak PYSZNIE w Kępnie za pasztet mus z wątróbki z wiśniówką.
 • W kategorii Koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i osoby indywidualne zwyciężyło KGW Korpysy, które przyrządziło pasztet z gruszką.
 • W kategorii Szkoły I miejsce zajął Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie za pasztet z boczkiem, natomiast w kategorii Wystawcy zagraniczni – Szkoła Ogrodnicza w Litomyślu (Czechy) za pasztet czosnkowy.

W konkursie potraw z gęsi, do którego zgłoszono 22 potrawy, w poszczególnych kategoriach zwyciężyli odpowiednio: restauracja P jak PYSZNIE w Kępnie (rolada z gęsi z farszem orzechowym), Marcin Kucharski z Ostrzeszowa (żur na gęsinie) oraz Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie (gołąbki z mięsem gęsim).

Dodatkowo komisja miała za zadanie wyłonić zwycięzców w konkursie na najlepszą nalewkę, placek drożdżowy z owocami, najlepsze stoisko regionalne na najlepszą kukiełkę gąski.

W konkursie na najlepsze stoisko KGW, w którym udział wzięło 9 Kół, komisja została oczarowana nie tylko smakiem przygotowanych potraw, ale także pięknem dekoracji stoisk. Wyłonienie zwycięzcy nie było zatem prostym zadaniem, niemniej jednak miejsce I przyznano KGW w Niedźwiedziu, II miejsce otrzymało KGW w Korpysach, natomiast III miejsce KGW w Rogaszycach. Wyróżnione Koła otrzymały nagrody ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Niewątpliwie, jedną z ważniejszych części festiwalu było odsłonięcie tablic w Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej. Swoją gwiazdę odsłoniła Izabella Byszewska Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Paweł Loroch dziennikarz, prezenter oraz twórca radia internetowego JemRadio.pl.

Od samego rana na festiwalowym placu trwał Kiermasz Produktów Tradycyjnych i Lokalnych, podczas którego wszyscy mogli posmakować tradycyjnych produktów oraz zakupić produkty lokalnych wystawców.

Patronat honorowy nad imprezą organizowaną przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W gronie instytucji wspierających festiwal znalazła się także Wielkopolska Izba Rolnicza.

Maria Deresińska20-03-2019 r.

Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku odbyło się 17 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W uroczystszej Gali udział wzięła 50 – osobowa delegacja rolników i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu ostrzeszowskiego. Wśród 19 gospodarstw nominowanych do nagrody znalazło się gospodarstwo państwa Ofierskich z gm. Grabów nad Prosną.

Państwo Izabela i Aleksander Ofierscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 7,5 ha w miejscowości Książenice, gmina Grabów nad Prosną, w powiecie ostrzeszowskim. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji sadowniczej. W gospodarstwie uprawia się jabłka z plonem wynoszącym ok. 50 ton z ha. Dla zachowania płynności owocowania i jak najdłuższego okresu plonowania uprawianych jest 13 odmian jabłek. W gospodarstwie prowadzone są innowacyjne inwestycje zmierzające do przetworzenia na miejscu wyprodukowanych owoców m.in. rozbudowywano przechowalnie owoców, w której prowadzone będą procesy chłodnicze i przetwórcze.

Maria Deresińska18-12-2018 r.

Jak co roku u progu świąt odbyła się Wielkopolska Wieczerza Środowisk Wiejskich. W tym roku to świąteczne wydarzenie miało miejsce w Grodzisku Wielkopolskim. Wśród licznych uczestników spotkania nie zabrakło rolników oraz pań z KGW z powiatu ostrzeszowskiego.

Organizatorami spotkania byli: Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski, Starosta Grodziski - Mariusz Zagański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego - Piotr Hojna, Marek Trzcieliński Prezes Związku Producentów Ryb oraz Jerzy Kostrzewa - Członek Zarządu WIR i zarazem Przewodniczący RP WIR w Grodzisku Wlkp.

Wieczerza odbyła się w świątecznej atmosferze przy stole zastawionym świątecznymi specjałami: barszczem z uszkami, makiełkami, kapustą z grochem, sałatką rybną oraz smażonym karpiem królewskim z wielkopolskich stawów.

W trakcie wydarzenia odbyły się tradycyjne jasełka przygotowane przez LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp., oraz występy: Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wielkopolskim, Zespółu Tańca Ludowego „Cybinka” w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zespółu Cheearleaderek 40+ “Jak nie my to kto”.

Maria Deresińska


04-10-2018 r.

W trakcie targów Smaki Regionów w Poznaniu 30 września 2018 odbył się Wielki Finał XVIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” organizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Wśród nagrodzonych statuetką „Perły” znalazła się Paulina Jerzyk mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego z Rogaszyc za wypiek rury wielkopolskie – dachówki.

Rury to tradycyjny, regionalny wypiek kuchni poznańskiej, najczęściej piecze się je z ciasta piernikowego na miodzie. Mają kształt kwadratu o boku około 15 cm, zrolowanego w połówkę rury. Sama intrygująca nazwa „rury” pochodzi od sposobu wypiekania tych niezwykłych ciastek – mianowicie na rurze od pieca kuchennego. Zwycięskie rury wielkopolskie pani Paulina upiekła na podstawie przepisu otrzymanego od babci Agnieszki, przekazywanego w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie.

W ubiegłym roku podczas finału konkursu wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” pani Paulina za rury wielkopolskie została wyróżniona pierwszym miejscem w kategorii produktów regionalnych pochodzenia roślinnego w podkategorii: wyroby cukiernicze. W trakcie tegorocznej edycji finału wojewódzkiego, który współorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza odbywającego się w Gołuchowie, produkt ten otrzymał nominację do nagrody „Perła”.

Głównym zamierzeniem konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo jest promowanie polskich produktów regionalnych cechujących się najwyższą jakością, mają niepowtarzalny charakter oraz są wytwarzane zgodnie z tradycjami i naturalnymi metodami produkcji.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie składa pani Paulinie serdeczne gratulacje.

Maria Deresińska


25-09-2018 r.

Struktura organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nowe wymogi nałożone na rolników w związku z ustanowieniem na terenie całego kraju jednego programu działań dla ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych to główne zagadnienia omawiane podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 19 września w Ostrzeszowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą przy wsparciu finansowym ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Rolę gospodarza spotkania pełnił Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lesznie oraz Kaliszu, Kierownik ARiMR Andrzej Manikowski, pracownicy Zespołu Doradczego WODR, przedstawiciele władz samorządowych, gminnych spółek wodnych oraz rolnicy.

Wykład na temat struktury oraz zakresu kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedłożyła Barbara Ptak reprezentująca Zarząd Zlewni w Kaliszu. Jak zaznaczyła cieki znajdujące się w powiecie ostrzeszowskim podlegają pod dwa Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej: w Poznaniu oraz we Wrocławiu.

Katarzyna Osmałek reprezentująca Zarząd Zlewni w Lesznie przedstawiła jak wg nowego prawa wodnego działa system naliczania i poboru opłat za usługi wodne.

Na temat Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych określającego okresy stosowania nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych, dawki i sposoby nawożenia azotem oraz sposób w jaki rolnicy mają dokumentować realizację tych wymogów wykład przeprowadziła Joanna Sipińska-Dziardziel.

Zapoznanie się z szeregiem wymagań wywołało ogromne zaniepokojenie wśród rolników, zwłaszcza, że wydatki, które będą musieli ponieść, aby dostosować gospodarstwo do zapisów dyrektywy azotanowej oraz coroczne koszty na prowadzenie dokumentacji z nią związaną są zaskakująco wysokie. Jak podkreślali rolnicy są to kolejne przepisy, które uderzają w hodowców zwierząt. Rolnicy zwracali także obawy, że zobligowanie znaczącej liczby rolników do opracowywania kosztownych planów nawozowych, spowoduje duże utrudnienia z terminowością zatwierdzenia ich przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wśród problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia pojawił się również brak racjonalnych rozwiązań w Prawie Wodnym dotyczących ponoszenia konsekwencji za umyślne zanieczyszczenie cieków wodnych przez prywatne przedsiębiorstwa.

Maria Deresińska


13-09-2018 r.

Trzecie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie, które miało miejsce 6 września br., odbyło się z udziałem hodowców i producentów trzody z powiatu ostrzeszowskiego.

Głównym celem spotkania było zebranie opinii rolników dotyczące urzędowego uwalniania regionów od choroby Aujeszky’ego (chA) u świń. Dlatego Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek przedstawił aktualny status Polski pod kątem tej choroby oraz wymienił jakie warunki musi spełnić dany region, aby mógł być uznany przez KE za wolny od chA. Podkreślił także, że w poprzednich latach ubieganie się o urzędowe uwolnienie od chA było niekorzystne dla rolników ze względu na zbyt dużą ilość powiatów, w których pojawiały się wyniki dodatnie w kierunku chA. Utrudnione byłoby wtedy przemieszczanie trzody między regionami o różnych statusach choroby. Obecnie sytuacja epizootyczna uległa znaczącej poprawie, w związku z tym korzystną sytuacją dla producentów trzody będzie uznanie regionu za wolny od chA. Wiązać się to oczywiście będzie ze zmniejszoną ilością pobieranych prób od świń w celu monitoringu choroby.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami hodowcy trzody jednogłośnie przyjęli stanowisko pozytywne wobec ubiegania o uwolnienie naszego regionu od chA.

W dalszej części spotkania pan Krzysztof Lamek poinformował o aktualnej sytuacji odnośnie ASF w Polsce. Zaapelował o przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, gdyż jak zaznaczył w dużej mierze to od producentów trzody będzie zależeć czy ASF będzie postępować na zachód kraju.

Producenci trzody zwrócili uwagę, że mimo wielu wniosków o zwiększone odstrzały dzików wciąż wykonuje się ich za mało. Duże populacje dzików przenoszą wirus do środowiska, skąd trafia on do gospodarstw wywołując ogniska. Powiatowy lekarz weterynarii wyjaśnił, że nie ma możliwości eliminacji wirusa ze środowiska, a jeżeli gospodarstwa będą dobrze zabezpieczone i ogniska w gospodarstwach nie będą się pojawiać wówczas jest szansa, aby po okresie 12 m-cy od ostatnio zlikwidowanego ogniska zlikwidować całkowicie strefy z ograniczeniami w Polsce. Taka sytuacja występuje w Hiszpanii.

Ponadto obecny na spotkaniu kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał informację o trwającym naborze wniosków o przyznanie refundacji na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji. Rolnicy mieli wiele wątpliwości za jakie produkty będzie im się należała refundacja, gdyż ARiMR nie podała żadnego wykazu sprzętu, który będzie się kwalifikować do częściowego zwrotu poniesionych wydatków.

Maria Deresińska


03-09-2018 r.

Po raz kolejny reprezentacja aktywnych członkiń KGW z powiatu ostrzeszowskiego wzięła udział w konkursie Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionów organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą. W tym roku podsumowanie regionalnego etapu konkursu odbyło się 17 sierpnia w Gołuchowie na terenie Ośrodka Kultury Leśnej.

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo promuje regionalną żywność, aktywizując przy tym mieszkańców obszarów wiejskich do rozwijania sieci sprzedaży bezpośredniej. Konkurs ten ma także na celu upowszechnianie wielkopolskich tradycyjnych smaków przybliżając mieszkańcom oraz turystom produkty i potrawy tradycyjne, najbardziej charakterystyczne dla Wielkopolski.

Oto uczestniczki konkursu z powiatu ostrzeszowskiego:

 • pani Mariola Kozłowska przygotowała boczek faszerowany,
 • pani Krystyna Czekaj przygotowała Ser smażony,
 • pani Wioletta Jędrzejak przygotowała Przednówki,
 • pani Krystyna Treśka przygotowała Miodownik,
 • pani Anna Lasecka przygotowała Rogaliki z marmoladą,
 • KGW Szklarka Myślniewska przygotowała Placek drożdżowy z owocami,
 • pani Grażyna Kowalczyk przygotowała Skwarczanki,
 • pani Zofia Cieślak przygotowała Dynia żółta jak ananas,
 • pani Danuta Pentoś przygotowała Nalewka żurawinowa,
 • pani Wanda Wróbel przygotowała Nalewka z czarnej porzeczki.

Ponadto pani Paulina Jerzyk z Rogaszyc otrzymała nominacje do nagrody „Perła 2018”

Maria Deresińska


31-08-2018 r.

Tegoroczne dożynki powiatu ostrzeszowskiego odbyły się 26 sierpnia br. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Doruchowie. Organizatorami święta plonów było Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Gmina Doruchów, a także Wielkopolska Izba Rolnicza.

Tradycyjną część obrzędową dożynek poprowadził zespół folklorystyczny Doruchowianie oraz orkiestra dęta Don Bosco z Marszałek. Zgodnie z tradycją starostowie dożynek Katarzyna Grel z Giżyc oraz Łukasz Drzazga ze Skarydzewa wręczyli wieniec dożynkowy oraz świeżo upieczony chleb gospodarzom dożynek: staroście ostrzeszowskiemu Lechowi Janickiemu i wójtowi Doruchowa Józefowi Wilkoszowi. Bochny chleba symbolicznie wręczono także wójtom i burmistrzom powiatu ostrzeszowskiego, a także gościom z Niemiec – z partnerskiego miasta powiatu ostrzeszowskiego – Blankenburga.

W swoim przemówieniu Starosta Lech Janicki podkreślił, że nie był to dobry rok dla rolników. Niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały obniżenie plonów o ponad 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Starosta wyraził wdzięczność rolnikom za ich trud, jednocześnie życząc im wszystkiego dobrego, licznych błogosławieństw i łask na kolejny rok oraz powodów do radości w okresie żniw.

Podczas dożynek nie zabrakło stoisk informacyjnych jednostek pracujących na rzecz rolnictwa takich jak KRUS, ODR, ARiMR. Również Wielkopolska Izba Rolnicza wydawała bezpłatne egzemplarze czasopism rolniczych, a także materiały i ulotki o tematyce rolniczej. Obchody święta plonów ubarwił koncert grupy Fox, duetu An Dreo e Karina, chóru 50 plus, który działa przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury pod kierunkiem Aleksandry Marszałkowskiej oraz zespołu tanecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie pod kierunkiem Danuty Lochnej.

Uroczystości dożynkowe stały się okazją do złożenia podziękowań wójtowi Doruchowa Józefowi Wilkoszowi, który po 28 latach na stanowisku wójta, wraz z upływem obecnej kadencji kończy swoją karierę samorządową. Kwiaty oraz pamiątkową grawerowaną tabliczkę w podziękowaniu za współpracę oraz wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej wręczył wójtowi starosta Lech Janicki.

Oto sylwetki tegorocznych starostów dożynek:

Katarzyna Grel wraz z mężem Piotrem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 150 ha. W strukturze roślinnej gospodarstwa dominują zboża z przewagą kukurydzy. Państwo Grel specjalizują się w hodowli drobiu oraz stada reprodukcyjnego kaczek rasy pekin. Rocznie produkują dwa miliony jaj kaczych. Ponadto rocznie odstawiają pięćdziesiąt tysięcy brojlerów kurzych oraz pięćdziesiąt tysięcy kaczek rzeźnych. Cechą charakterystyczną gospodarstwa jest rozbudowany i nowoczesny park maszynowy. Katarzyna i Piotr Grelowie mają trzy córki wieku od 3 do 11 lat: Kaję, Nadię i Nikole. Pani Katarzyna prowadzi również księgowość gospodarstwa z obsługa administracyjną, a wolnym czasie lubi podróżować wspólnie z rodziną, mąż pasjonuję się myślistwem.

Łukasz Drzazga mieszka w Skarydzewie; wraz z żoną Małgorzatą prowadzi gospodarstwo rolne na 55 ha. Dominujące uprawy to kukurydza kiszonkowa, łąki, zboża z przeznaczeniem na pasze. Gospodarstwo pana Łukasza specjalizuje się w produkcji mleka. Krowy mleczne utrzymywane są w wybudowanej wolnostanowiskowej oborze – 60 stanowisk obsługiwanych przez robota udojowego. Robot udojowy jest innowacyjnym rozwiązaniem zakupiony został w 2016 roku jako jeden z pierwszych w gminie Doruchów. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Państwo Drzazga maja dwie córki Julię i Elizę oraz syna Mikołaja, który jest przyszłym następcą gospodarstwa. Gospodarstwo Małgorzaty i Łukasza Drzazgi znalazło się w grupie finalistów konkursu Rolnik - Farmer Roku 2017.09-07-2018 r.

„Bieg po władzę”, „Bicie piany”, „Sprawne rączki” oraz „Nie daj się wysadzić” to konkurencje, z którymi zmagały się drużyny sołtysów w minioną niedzielę podczas VI Pikniku Sołtysów Powiatu Ostrzeszowskiego.

Wydarzenie to odbyło się podczas VIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Czajkowie. Organizatorami Pikniku Sołtysów była Rada Powiatowa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Powiat Ostrzeszowski oraz gmina Czajków. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Wielkopolska Izba Rolnicza, a Rada Powiatowa WIR w Ostrzeszowie pełniła rolę sponsora strategicznego.

W turnieju sołtysów uczestniczyło sześć pięcioosobowych drużyn z sześciu sołectw powiatu ostrzeszowskiego, rywalizujących ze sobą w czterech konkurencjach, w których nagrodą główną były zwycięskie puchary. Konkurencje sprawnościowe przygotowane zostały w formie rywalizacji „na wesoło”. W pierwszej konkurencji polegającej na pokonaniu dystansu 10 m w drewnianych nartach w 3-osobowym zespole I miejsce zajęła drużyna sołtysów z gminy Grabów nad Prosną. Zwycięzcy otrzymali puchar ufundowany przez Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego.

Najkrótszym czasem w ubijaniu piany z jajek wykazała się drużyna sołtysów z gminy Mikstat, która otrzymała Puchar Burmistrza Gminy Grabów nad Prosną.

Pucharem ufundowanym przez Prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Grażynę Jaszczyk w kategorii polegającej na obraniu ziemniaków w najkrótszym czasie, zostali wyróżnieni sołtysi z Doruchowa.

W ostatniej dyscyplinie- biegu w slalomie z taczką, bezkonkurencyjna okazała się drużyna sołtysów z Ostrzeszowa za co otrzymała Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.

W każdej kategorii konkurencyjnej za zajęcie II i III miejsca uczestnicy otrzymali drobne upominki, natomiast każdy sołtys biorący udział w Pikniku pamiątkowe podziękowanie.

Wśród licznych gości kibicujących zmaganiom sołtysów znaleźli się: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.
W trakcie odbywającego się równocześnie Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych wysłuchać można było Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie, Orkiestry Dętej Don Bosco z Marszałek i Miejskiej Orkiestry Dętej z Ostrzeszowa. Wyjątkowy występ zapewniła także Orkiestra Wojskowa z Torunia, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach oraz Gminna Orkiestra Dęta z Koźminka.

Maria Deresińska


17-05-2018 r.

Dnia 15 maja br. w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie odbyła się VI edycja akcji rozdawania piskląt gęsi, której celem jest promocja powrotu do przyzagrodowego chowu tych ptaków.

Organizatorem przedsięwzięcia była Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania. Rozdano ponad pół tysiąca piskląt polskiej białej gęsi owsianej, które trafiły do 54 mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego zajmujących się prowadzeniem gospodarstw rolnych, gospodarstw agroturystycznych oraz działających w KGW.

W akcji jak zawsze udział wzięli: prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, regionalista, znawca sztuki kulinarnej, propagator zdrowej i tradycyjnej żywności, członek Polskiej Akademii Smaku Witold Wróbel oraz Grażyna i Marek Sembereccy – właściciele reprodukcyjnej fermy gęsi w Mąkoszycach.

Pomoc przy rozdawaniu gęsi udzielił Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu ostrzeszowskiego, które wsparły finansowanie gąsek.

Rozdawanie gęsich piskląt to jeden z elementów programu Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetów i Potraw z Gęsi, który odbędzie się 16 września. To właśnie z rozdanych piskląt zostaną wyhodowane gęsi, z których mięsa gospodynie przygotują potrawy na konkursy odbywające się podczas wrześniowego festiwalu. Jak podkreśliła prezes OLGD Krystyna Sikora włączenie się konkursu potraw z gęsi służy promocji ich chowu i popularyzowanie spożycia gęsiny, jako mięsa wyróżniającego się szczególnymi walorami jakościowymi i smakowymi.

Maria Deresińska
23-03-2018 r.

Ostatnie spotkanie zorganizowane w ramach powiatowych forów rolniczych odbyło się na terenie powiatu ostrzeszowskiego 16 marca br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Organizatorami wydarzenia był: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie Marian Bochen oraz Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 rolników, reprezentanci instytucji oraz firm związanych z rolnictwem oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uczestników forum przywitał Prezes WIR Piotr Walkowski, który wspólnie z Starostą Lechem Janickim podziękował obecnym za gotowość do podjęcia rozmów również na trudne tematy oraz zachęcił do aktywnego uczestnictwa w forum.

Dominującym tematem podczas spotkania była zmiana przepisów zaostrzająca zasady bioasekuracji w gospodarstwach zajmujących się produkcją trzody chlewnej. Aktualną sytuację epizootyczną ASF w Polsce, najważniejsze praktyczne dane o chorobie oraz szczegółową interpretację nowych zasad w zakresie bioasekuracji przekazał Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek. Zaznaczył, że do zaostrzenia przepisów przyczyniły się licznie pojawiające się przypadki ASF u dzików, a co za tym idzie zwiększone prawdopodobieństwo wniknięcia wirusa do gospodarstw. Przekazał producentom trzody przykładowe druki rejestrów, którymi można posługiwać się przy wypełnianiu dokumentacji wymaganej po zmianie przepisów. Udzielił także wskazówki, aby nie wydawać zbędnych środków finansowych na zakup specjalistycznych mat dezynfekcyjnych i we własnym zakresie przygotować ją z materiałów tańszych, nieograniczających skuteczność działania środków dezynfekujących.

Podczas dyskusji na temat sposobu walki z afrykańskim pomorem świń rolnicy wyrazili swoje wątpliwości co do zasadności narzucania producentom trzody wypełniania kolejnych dokumentacji. Jak zauważył jeden z rolników pojedynczy dokument jest łatwo wypełnić, jednakże przy ich mnogości niezbędna będzie osoba, która będzie zajmowała się tylko i wyłącznie ich uzupełnianiem. Rolnicy wyrazili także swoje zaniepokojenie odnośnie ograniczeń i postępowań powiatowych lekarzy weterynarii stosowanych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, a także w gospodarstwach, w których wystąpi choroba. Obawy odnoszą się dokładnie procedury likwidacji pasz w miejscu pojawienia się ogniska ASF. Rolnicy, którzy utrzymują poza trzodą chlewną inne gatunki zwierząt mogą zostać pozbawieni zarówno zapasów paszy jak i słomy dla nich. Jak wiadomo, nawet jeśli poszkodowany będzie kwalifikować się do wypłaty odszkodowania, to pomoc ta wpłynie dopiero po upływie kilku miesięcy. Hodowcy, którzy utrzymują świnie w tzw. cyklu zamkniętym obawiają się także, że w przypadku wyznaczenia stref zapowietrzonej i zagrożonej, zakaz wyprowadzenia zwierząt z gospodarstwa spowoduje przerost tuczników oraz brak miejsca dla kolejnych grup technologicznych zwierząt.

Kolejnym zagadnieniem zaprezentowanym podczas Forum był temat rachunkowości w rolnictwie, w tym rozliczenie VAT oraz zasady składania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Informacja te przedstawiła Regina Szymczak-Staniek zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie oraz Joanna Moroczko.

Bieżące informacje na temat działalności KRUS przedstawił kierownik placówki terenowej KRUS w Ostrzeszowie – Ryszard Pacholewicz. Z kolei informacje o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przekazał Andrzej Manikowski, a informacje nt. zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Jan Kubiak.

Doradcy Zespołu Doradczego WODR w powiecie ostrzeszowskim Idzi Baraniak i Grzegorz Orzechowski wystąpili z prelekcją nt. zadań realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Na zakończenie Paweł Wróbel – pracownik terenowy Stacji Chemiczno-Rolniczej omówił zalety badania odczynu gleby oraz jej zasobności w składniki pokarmowe.

Ponadto Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski omówił zmiany wynikające z ustawy Prawo wodne, zmieniające między innymi dotychczasową strukturę organów i zasady gospodarowania wodami oraz konsekwencje jakie pojawiłyby się w wyniku uchwalenia przygotowanego projektu ustawy o ochronie zwierząt. Zaprosił także rolników do udziału w Wiosennych Targach Rolno-Ogrodniczych w Marszewie - Agromarsz 2018 dnia 8 kwietnia, w trakcie których odbędzie się podsumowanie całego cyklu Forów Rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Maria Deresińska
09-02-2018 r.

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami wirusa afrykańskiego pomoru świń na wschodzie Polski, dnia 8 lutego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie zasad pobierania prób do badań w kierunku ASF oraz procedur przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków.


Na zaproszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ostrzeszowskiego wicestarosty Adama Mickiewicza, na spotkanie przybyli przedstawiciele kół łowieckich, Polskiego Związku Łowieckiego, oraz pracownicy Nadleśnictwa w Przedborowie, Sycowie, Antoninie i Taczanowie. Obecny był także przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie Marian Bochen.


Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek zapoznał myśliwych oraz leśników z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie ASF w Polsce, z zasadami zachowania się podczas polowania by uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa, w przypadku gdyby pojawił się w Wielkopolsce. Pan Krzysztof Lamek zwrócił uwagę, że informacja o każdym padłym dziku powinna niezwłocznie zostać przekazana do powiatowego inspektoratu weterynarii, w celu pobrania od niego prób. Wiedza na temat istnienia wirusa w populacji dzików jest bardzo istotna, aby móc wprowadzić zaostrzoną bioasekuracje w celu ochrony gospodarstw rolnych utrzymujących świnie. Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że na wypadek wystąpienia przypadku dzika zakażonego wirusem ASF, obowiązkowo co 2 tyg. myśliwi i pracownicy nadleśnictw będą mieli obowiązek przeszukiwania lasów w celu znalezienia padłych zwierząt.


Zastępca Kierownika Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie Sławomir Jędrzejewski zwrócił uwagę, że wielu członków kół łowieckich prowadzi także chów trzody chlewnej, dlatego w przypadku pojawienia się wirusa, wielu myśliwych zostanie wykluczonych z obowiązków ciążących na myśliwych.

Pan Krzysztof Lamek podkreślił, że osoby będące zarówno myśliwymi jak i producentami świń nie powinny uczestniczyć w polowaniu ze względu na zbyt duże ryzyko przeniesienia wirusa do własnego gospodarstwa.


Z informacji przekazanych przez prezesów Kół Łowieckich wydzierżawiających obwody łowieckie na terenie powiatu ostrzeszowskiego, planowany odstrzał dzików jest wykonany przez myśliwych na poziomie 80—90%. Niektóre koła będą miały z problemy z 100% wykonaniem planów ze względu na niewielką populacje dzików, która występuje w ich obwodach.

Maria Deresińska
18-01-2018 r.

KURENDA
spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw
 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018
 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS
 4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych
 5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski. Rolniczy handel detaliczny
 6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich
 7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.
14-12-2017 r.

W świątecznym nastroju blisko 60 pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz rolników z powiatu ostrzeszowskiego miało okazję uczestniczyć w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich, która odbyła się 9 grudnia w Turku.


Organizatorami tego wydarzenia byli prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński, Starosta Turecki Mariusz Seńko, przewodnicząca Komisji WIR ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim Jolanta Nawrocka oraz przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku Marek Pańczyk. To dzięki im staraniom ostrzeszowianie wspólnie z ponad tysiącem zaproszonych osób z całej Wielkopolski, w niezwykle wigilijnej atmosferze spędzili miło czas dzieląc się opłatkiem, śpiewając kolędy, a wszystko to przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami.


Przedstawicielki z powiatu ostrzeszowskiego licznie wzięły udział w przeglądzie ciast świątecznych, za co zostały wyróżnione dyplomem laureatek. Wśród uczestników przeglądu znalazły się reprezentantki następujących Kół Gospodyń Wiejskich:

 • KGW w Bledzianowie
 • KGW Myje-Potaśnia
 • KGW Rojów
 • KGW Szklarka Myślniewska
 • KGW Olszyna
 • KGW Rogaszyce
  oraz Stowarzyszenie “Tęcza” z Olszyny


Delegatka na WZ Wielkopolskiej Izby Rolniczej pani Mariola Kozłowska składa serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom Wieczerzy za możliwość udziału przedstawicieli z powiatu ostrzeszowskiego w tak pięknej uroczystości, a także za umożliwienie organizacji dla nich autokaru.

Maria Deresińska


14-12-2017 r.

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie odbyło się 6 grudnia w Ostrzeszowie. W zebraniu uczestniczyli delegaci Rady Powiatowej WIR, a także ponad 30 rolników zrzeszonych w grupach producenckich. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradczym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


W pierwszej części spotkania pan Jan Kałużny Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie ostrzeszowskim jako współorganizator przywitał wszystkich zebranych, a także przybliżył zadania realizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Następnie głos zabrał pan Marek Zwiernik zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii przedstawiając aktualną sytuację epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Przekazał niepokojącą informację nt. wyników badań z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, które potwierdziły wykrycie materiału genetycznego wirusa ASF w zwłokach 4 dzików, znalezionych w miejscowości Laski, czyli po zachodniej stronie Wisły. Przypomniał o podstawowych zasadach bioasekuracji i podkreślił, że rolnicy powinni starać się jak najlepiej zabezpieczać swoje gospodarstwa przed wniknięciem wirusa ASF do gospodarstwa. Zaznaczył, że miejsce wykrycia zarażonych dzików oddalone jest od granic Wielkopolski zaledwie o 100 km. Pan Marek Zwiernik zasygnalizował także ciągle trwającym zagrożeniem jest możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Głównym punktem spotkania był wykład dotyczący „Wykorzystania gospodarstw demonstracyjnych w transferze innowacji z nauki do praktyki rolniczej”, przeprowadzony przez pana Czesława Bachorza specjalistę Działu Technologii Produkcji Rolniczej WODR w Poznaniu. Jak podkreślił specjalista, utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych w województwie wielkopolskim służy przede wszystkim realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zadania prowadzone przy współpracy z gospodarstwami demonstracyjnymi polegają m.in. na realizacji obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku wymogów „Integrowanej ochrony roślin”, w tym racjonalnego, zgodnego z zasadami dobrej praktyki rolniczej nawożenia roślin uprawnych. Wykład wzbogacony został o wskazówki dotyczące zagadnień związanych z precyzyjnym nawożeniem przedstawione przez pana Radosława Zalewskiego agronoma z firmy BAG Precision Farming.


W trakcie posiedzenia członkom Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie przekazane zostały informacje nt. przebiegu Walnego Zgromadzenia WIR, które odbyło się 29 listopada 2017 r. się również z przyjętym w tym dniu Stanowiskiem Walnego Zgromadzenia WIR w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Poruszono także problemy rolników z gminy Czajków i Kraszewice, którzy borykają się z zalanymi gruntami spowodowanymi zaniedbaniami w konserwacjach rzeki Łużyca i jej dopływów.

Doradcy Powiatowego Zespołu Doradczego w powiecie ostrzeszowskim przygotowali krótkie prelekcje na bieżące tematy rolnicze. Zapoznali się z założeniami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu", które przybliżył pan Tomasz Szymański. Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać cennych wskazówek dotyczących dobrostanu zwierząt udzielonych przez pana Grzegorza Orzechowskiego.


Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Bochen złożył zebranym świąteczne życzenia.

Maria Deresińska
15-11-2017 r.

Z okazji przypadającego w tym roku 20–lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, dnia 9 listopada br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie poświęcone tym obchodom. Organizatorami wydarzenia był: Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie oraz Powiatowy Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Z racji bardzo ważnej roli jaką pełnią sołtysi w przekazywaniu ważnych informacji mieszkańcom terenów wiejskich, przedstawiciele instytucji rolniczych zreferowali te najistotniejsze w tematyce rolnictwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek zasygnalizował, że niektóre zakłady mięsne skupując tuczniki, wymagają oprócz świadectw zdrowia numeru decyzji z Inspektoratu Weterynarii o uznaniu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego. Przedstawił także aktualną sytuację epizootyczną odnośnie ASF w Polsce oraz przekazał informację na temat bioasekuracji gospodarstw w związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia na terytorium Polski wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie poinformował, że na konta beneficjentów dopłat bezpośrednich sukcesywnie spływają zaliczki płatności. Przypomniał o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.


Monika Buchner Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ostrzeszowie podkreśliła, że okres zimowy jest dobrą okazją do uzupełnienia szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Mateusz Korzański przedstawił zakres działalności Zespołu Doradczego w powiecie ostrzeszowskim.

Zaproszony na spotkanie Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski omówił obecną sytuację na rynkach rolnych, odniósł się także do planowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Zwrócił także uwagę na problem rolników prowadzących produkcję zwierzęcą, którzy za sprawą wyznaczenia obszarów OSN na terenie całego kraju, będą zobowiązani do przechowywania gnojowicy i obornika przez pół roku.


Część uroczystą spotkania rozpoczęła przewodnicząca powiatowego zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Grażyna Jaszczyk wraz z Jarosławem Maciejewskim, który od 9 września pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Przedstawili oni przebieg zjazdu delegatów Stowarzyszenia Sołtysów, który odbył się w Gostyniu.

Jubileuszowe spotkanie stało się doskonałą okazją do złożenia podziękowań i gratulacji. Sołtysi, którzy wyróżnili się wieloletnią pracą na rzecz lokalnej społeczności otrzymali honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju. Odznaki wręczone zostały Sylwii Adamskiej – sołtys wsi Ligota, Annie Dybul –sołtys wsi Siekierzyn, Czesławowi Iwańskiemu – sołtysowi wsi Grabów Pustkowie, Grażynie Jaszczyk – sołtys wsi Palaty, Czesławie Klimek – sołtys wsi Czajków, Mieczysławie Markiewicz – sołtys wsi Przytocznica, Florianowi Niełacnemu – sołtysowi wsi Torzeniec, Ewie Skrobańskiej – sołtys wsi Bierzów, Zenonowi Łakomemu – członkowi Rady Sołeckiej wsi Marcinki oraz Małgorzacie Wrzalskiej – sołtys wsi Chojęcin. Medale wręczone zostały przez prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego w asyście ostrzeszowskiego starosty Lecha Janickiego i przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Mariana Bochena. Za współpracę oraz okazaną pomoc dla rolników odznakę otrzymał także Wiesław Berski – wójt Kobylej Góry.

Na ręce prezes Grażyny Jaszczyk starosta ostrzeszowski Lech Janicki oraz przedstawiciel posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba Maksymilian Ptak złożyli gratulacje z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Pani Grażyna Jaszczyk zrewanżowała się podziękowaniami za współpracę ze stowarzyszeniem, które wręczyła zastępcy kierownika Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego Sławomirowi Jędrzejewskiemu i byłemu kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Władysławowi Karnickiemu. Nawiązując do ubiegłorocznych obchodów 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Rada Powiatowa WIR postanowiła uhonorować go także tytułem Honorowy Członek Rady Powiatowej WIR.

Maria Deresińska12-10-2017 r.

Z inicjatywy instytucji rolniczych dnia 10 października br. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników oraz mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego.


Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego, Zastępcę Dyrektora ARiMR w Poznaniu Krzysztofa Żoka oraz Kierownika Biura Powiatowego ARiMR Andrzeja Manikowskiego.

Podczas szkolenia przedstawiciele ARiMR oraz Nadleśnictwa w Przedborowie szczegółowo wyjaśnili zebranym zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie gruntów rolnych. Pracownicy KRUS udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie ubezpieczeń i świadczeń emerytalno-rentowych dla rolników.


Asp. Patryk Moś z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie wygłosił prelekcję w temacie zapobiegania zagrożeniom w gospodarstwach rolnych oraz prawidłowej konserwacji i czyszczeniu przewodów kominowych. Jak podkreślił mimo ostrzeżeń Straży Pożarnej przed pożarami sadzy w kominach wiele osób nie zapobiega tego typu zdarzeniom, Liczba odnotowanych interwencji strażaków na terenie powiatu ostrzeszowskiego do pożarów sadzy, w tym roku przekroczyła już liczbę akcji z ubiegłego roku.

Najważniejszym zagadnieniem omawianym podczas szkolenia było przekazanie informacji na temat bioasekuracji gospodarstw w związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia na terytorium Polski wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie Marek Zwiernik przypomniał o podstawowych zaleceniach, które należy stosować w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw. Przedstawił również sytuację epizootyczną dotyczącą ASF oraz omówił jak ważne jest respektowanie przez wszystkich wypracowanych zasad ochrony stad trzody chlewnej i przepisów prawa.


Pracownicy Inspektoratu Weterynarii wspomnieli także o zasadach sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników.

Na zakończenie przedstawiciele PZU zachęcili rolników do zawierania umów dotowanych ubezpieczeń. W tym roku producenci rolni otrzymają z budżetu państwa 65 proc. dopłaty do składki na ubezpieczenie upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich.

Maria Deresińska


02-10-2017 r.

Udział w szkoleniu „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” to główny punkt trzeciego w tym roku posiedzenia Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie, które odbyło się dnia 29 września br. w Przygodziczkach.


W szkoleniu udział wzięli członkowie Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie, Kępnie i Ostrowie Wlkp., a także zainteresowani tą tematyką rolnicy z południowej Wielkopolski.

Wiedzę z zakresu rolniczego handlu detalicznego przedłożyła pani Sylwia Rymanowska, specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z zakresu sprzedaży bezpośredniej. Prezentowane treści dotyczyły m.in. wymagań sanitarnych i weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagań dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, jakości handlowej produkowanej żywności oraz wymagań w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.


Zagadnienie związane z opodatkowaniem w tym temacie zostały wyjaśnione przez specjalistów Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. pana Marcina Kałużnego i pana Mariusza Marczaka.

Drugim ważnym zagadnieniem omawianym podczas posiedzenia była bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących drób i trzodę chlewną. W związku z okresem jesiennym i wzmożoną migracją dzikich ptaków istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski. Powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowie Wlkp. p. Dariusz Hyhs przypomniał o podstawowych zaleceniach, które należy stosować w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw. Wśród najważniejszych wymienił następujące zasady:

 • przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
 • przechowywać paszę, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umyć ręce wodą z mydłem,
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Przedstawiona także została aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF.


W trakcie posiedzenia rolnicy zwrócili uwagę na problemy, które pojawiają się w wypłacie odszkodowań oraz rekompensat związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt.

Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej podkreślił, że warunkiem wypłat odszkodowań jest przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie. W związku ze stale rosnącą liczbą przypadków chorób zwierzęcych zwalczanych z urzędu, w budżecie państwa jest coraz mniej środków na walkę z nimi oraz łagodzenie skutków ich wystąpienia. Prawdopodobnie od 2018 r. zlikwidowane zostaną odszkodowania za wystąpienie salmonelli w stadach kur nieśnych.

Maria Deresińska


02-10-2017 r.

Ponad 800 wystawców, a wśród nich producenci i dealerzy najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, nasion, nawozów, środków ochrony roślin oraz cała gama usług dla rolnictwa, zaprezentowało się podczas Wystawy Rolniczej Agro Show Bednary 2017.


Wśród ponad 150 tys. zwiedzających znalazła się grupa prawie 50 rolników z powiatu ostrzeszowskiego. Wyjazd, który odbył się 23 września wsparła Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie.


Wystawa Agro Show jest jedną z największych wystaw rolniczych w Europie. Organizowana jest przez Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. Podczas wystawy rolnicy podziwiają nie tylko maszyny na standardowych stoiskach, ale również mogą zapoznać się z ich pracą na polach pokazowych.


Maria Deresińska


07-09-2017 r.

Powiatowo-gminny Piknik Dożynkowy, który odbył się 2 września w Przedborowie był okazją dla samorządu i mieszkańców powiatu do podziękowania rolnikom za cały sezon ciężkiej pracy.


Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą dziękczynną w trakcie której pobłogosławione zostały dorodne bochny chleba upieczone z tegorocznej mąki, wieńce oraz warzywa i owoce. Po niej, jak nakazuje tradycja, okazałe bochny chleba, wręczono na ręce wójtów i burmistrzów z terenu powiatu ostrzeszowskiego. W ceremonii dzielenia chlebem wzięli udział gospodarze dożynek: starosta ostrzeszowski Lech Janicki, burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński oraz ksiądz Aleksander Nawrocki, a także wicestarosta ostrzeszowski Adam Mickiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie Łukasz Dybul oraz gospodarze terenu, na którym obchodzono dożynkowe święto: nadleśniczy Wojciech Bąk i sołtys Przedborowa Władysław Pietralczyk.


Wśród licznych podziękowań dla rolników za trud codziennej pracy wpłynęły także życzenia od prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.

Tegoroczne Święto plonów uświetnił występ kapeli podwórkowej Lewiniacy. W trakcie wspólnego biesiadowania goście mieli okazję spróbować ciasta domowej roboty wypieczonego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Przedborowa.


Z okazji Pikniku Dożynkowego Wielkopolska Izba Rolnicza przygotowała ponad 600 porcji Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej, która w tym roku została wpisana na listę nazw produktów chronionych na terenie Unii Europejskiej. W ten sposób WIR wspiera wielkopolskich hodowców trzody chlewnej, a równocześnie promuje produkt regionalny nie zawierający żadnych polepszaczy i konserwantów. W swym składzie zawiera świeże mięso wieprzowe doprawiane czterema przyprawami: solą warzoną, pieprzem czarnym świeżo zmielonym, świeżym tartym polskim czosnkiem oraz tartym majerankiem.

Maria Deresińska


01-09-2017 r.

27 sierpnia podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Gnieźnie odbył się XVII finał wojewódzki XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.


Ideą konkursu jest poznanie i udokumentowanie regionalnych produktów żywnościowych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur. Celem konkursu jest także przygotowanie producentów do ubiegania się o ochronę produktów przepisami unijnymi.


W tym roku na szczeblu regionalnym wśród organizatorów oprócz Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego znalazła się również Wielkopolska Izba Rolnicza.


Do konkursu zgłoszono 45 produktów spożywczych w różnych kategoriach, w tym 14 produktów z regionu ostrzeszowskiego, z czego aż 4 cztery znalazły się w ścisłej czołówce.

Pierwszą nagrodę otrzymali:
pan Jacek Nowicki z Potaśni za salceson w słoiku jasny (w kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego/ podkategoria: produkty i przetwory mięsne)
pani Paulina Maria Jerzyk z Rogaszyc za rury wielkopolskie dachówki (w kategorii produktów regionalnych pochodzenia roślinnego: w podkategorii: wyroby cukiernicze)


Wyróżnienia otrzymały: pani Dorota Spychalska z KGW Bledzianów za powidła z czarnej porzeczki oraz pani Teresa Panfil z Rogaszyc za pączki.


Z pow. ostrzeszowskiego w konkursie udział wzięły:

 • w kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego
  • pani Maria Kubczak z Potaśni - Kiełbasa ze słoika swojska ostrzeszowska,
  • pani Ewa Rzepecka z Ostrzeszowa Pustkowie - Pasta z gziki,
 • w kategorii produktów pochodzenia roślinnego:
  • pani Seweryna Bartkowiak - Papryka marynowana,
  • pani Helena Jerzyk - Dżemy smakowe,
 • w kategorii napoje regionalne:
  • pani Mariola Kozłowska - Domowy podpiwek Marioli,
  • pani Teresa Panfil - Nalewka cytrynowa,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Szklarce Myślniewskiej - Nalewka wiśniowa,
  • Stowarzyszenie „Tęcza” - Nalewka czosnkowa na przeziębienie,
  • pani Seweryna Bartkowiak - Nalewka z aronii,
  • pani Dorota Spychalska - Nalewka z wiśni Bledzianówka

Maria Deresińska20-06-2017 r.

Spacer wśród kwitnących rododendronów i azalii, ścieżką edukacyjną w parku przy nadleśnictwie Przedborów. Tym niezwykłym akcentem będącym ucztą dla ciała i umysłu rozpoczęło się spotkanie informacyjne dla sołtysów gminy Grabów nad Prosną zorganizowane 13 czerwca br. przez Grażynę Jaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Celem spotkania było przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących rolnictwa.


W trakcie spotkania poruszono problem zagrożeń wynikających z intensyfikacji prac w gospodarstwie w okresie żniw. Wskazówki na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych przybliżył Dzielnicowy sierżant Adam Juszczak i Michał Biel z Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Grabowie nad Prosną. Gospodarz obiektu nadleśniczy Wojciech Bąk zapoznał uczestników spotkania z historią nadleśnictwa, a także z planami hodowlano- łowieckimi na terenie powiatu ostrzeszowskiego. W związku z ciągłym zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził szkolenie na temat bioasekuracji gospodarstw. Kolejnym tematem była działalność spółki Wodnej. Sprawozdanie za ubiegły rok przedstawił Prezes Gminnej Spółki w Grabowie nad Prosną Jan Presiak. Na zakończenie kierownik Biura Powiatowego WIR w Ostrzeszowie omówiła inicjatywy podejmowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Maria Deresińska


09-06-2017 r.

7 czerwca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie z inicjatywy Lecha Janickiego Starosty Ostrzeszowskiego odbyło się spotkanie dla sołtysów powiatu ostrzeszowskiego. Współorganizatorami spotkania był Marian Bochen Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie oraz Grażyna Jaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Podczas spotkania sołtysi mieli okazję zapoznać się z bieżącymi informacjami przedstawionymi przez instytucje okołorolnicze. Andrzej Manikowski Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie przedstawił harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, a także stan realizacji wypłat dopłat bezpośrednich. Przypomniał również o upływającym dnia 25 czerwca terminie składania wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. Doradca rolniczy Tomasz Szymański ze Zespołu Doradczego WODR w Ostrzeszowie przedstawił zrealizowane oraz planowane działania ZD. Monika Buchner Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ostrzeszowie zasygnalizowała konieczność prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, w celu ochrony naszego zdrowia oraz ochrony pszczół i innych zapylaczy.


Zbliżający się okres żniw, którym towarzyszy wiele zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, czy pracą na wysokości, to dobra okazja do poruszenia tematyki bezpieczeństwa na wsi. W ramach działań prewencjno-promocyjnych zmierzających do ograniczenia liczby wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym w trakcie spotkania odbyło się szkolenie, które przeprowadził dla zgromadzonych pan Andrzej Zalewski inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS w 2016 roku w Wielkopolsce odnotowano 2052 wypadków przy pracy w rolniczej. Do wypadków najczęściej dochodzi wskutek: upadku z wysokości, uderzeń , pogryzień, przygnieceń przez zwierzęta oraz przez pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych. W trakcie szkolenia omówiono jakie środki ostrożności można wprowadzić w życie, aby zmniejszyć ryzyko wypadków. Dużo uwagi poświęcono tematyce ochrony dzieci przez wypadkami w trakcie wykonywanych prac w rolnictwie. Przedstawiono jakie czynności mogą wykonywać pomagając rodzicom, a które są dla nich szczególnie niebezpieczne.


Po części szkoleniowej starosta ostrzeszowski Lech Janicki przekazał sołtysom plan remontów dróg powiatowych.

Na zakończenie Grażyna Jaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego przedstawiła propozycję organizacji pikniku sołtysów, który miałby odbyć się we wrześniu. Zwróciła się również do wójtów i burmistrzów obecnych na spotkaniu, aby bardziej docenili pracę sołtysa i uwzględnili ich wysiłek podczas planowania wydatków gmin.

Maria Deresińska


24-05-2017 r.

Problem szkód łowieckich jest dość powszechny w Wielkopolsce. Nasilenie szkód w uprawach i zasiewach jest równolegle z gwałtownym wzrostem cen produktów rolnych, przez co wymiar ekonomiczny szkód na polach jest nieporównanie większy niż w latach poprzednich. Coraz więcej gospodarstw rolnych uznaje szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta jako ważny czynnik ograniczający swobodę podejmowania decyzji i wpływający na wielkość i opłacalność produkcji. Nierzadko można się spotkać z sytuacją konfliktową na linii rolnik- myśliwy, dlatego Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, w porozumieniu z Konwentem Starostów Województwa Wielkopolskiego organizuje cykl spotkań pod nazwą "Fora rolniczo-łowieckie".

Plakat

W powiecie ostrzeszowskim spotkanie w ramach tego cyklu odbyło się dnia 19 maja 2017 r w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Udział w nim wzięli organizatorzy: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie Marian Bochen, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu Marek Przybylski, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, a także: przedstawiciele władz samorządowych, prezesi kół łowieckich użytkujących obwody na terenie pow. ostrzeszowskiego, przedstawiciele nadleśnictw, instytucji okołorolniczych i oczywiście rolnicy.

Oficjalne otwarcie Forum rolniczo- łowieckiego powiatu ostrzeszowskiego dokonał Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. Jako pierwszy zabrał głos Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Poinformował, że do końca marca Wielkopolska Izba Rolnicza wydawała opinie w sprawie przedłużenia umów dzierżaw obwodów łowieckich kołom łowieckim. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izb Rolniczej w Ostrzeszowie zaopiniowała 12 obwodów łowieckich, których obszar znajduje się w przeważającej części w granicach administracyjnych powiatu ostrzeszowskiego: 6 z nich to obwody polne, drugie tyle stanowią obwody leśne. Prezes WIR Piotr Walkowski zaapelował do rolników, którzy mają problemy we współpracy z myśliwymi związane z zaistniałymi szkodami czy też zabezpieczaniem upraw o zgłaszanie ich do biur powiatowych izb. Podkreślił, że posiadając konkretne argumenty, Rada Powiatowa będzie mogła rzetelniej podejmować decyzję w trakcie opiniowania działań kół. W każdym biurze powiatowym WIR pracownicy będą prowadzić dokumentację dla każdego koła łowieckiego ze zgłoszonymi uwagami. Prezes Piotr Walkowski zwrócił się do rolników i myśliwych, by ich współpraca nie kończyła się tylko na kontaktach po wystąpieniu strat w uprawach, ale przede wszystkim polegała na zabezpieczaniu płodów rolnych przed zwierzyną łowną.

To stanowisko podzielił również Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu Marek Przybylski. Zaznaczył, że obie strony powinny dołożyć starań, aby ograniczać powstawanie szkód. Pan Marek Przybylski zalecił rolnikom, stosowanie się do zasad dobrej praktyki rolniczej. Częstym błędem popełnianym przez użytkowników łąk jest przyciąganie dzików poprzez pozostawianie skoszonej masy zielonej stanowiącej idealne środowisko do rozwoju larw, owadów. Poruszył również kwestie zapowiadanej nowelizacji prawa łowieckiego. Padło wiele propozycji, jednak do dziś nie wiadomo w jakim kształcie ustawa zostanie przegłosowana. Wyraził nadzieję, że trud jaki wkłada Polski Związek Łowiecki w zachowanie optymalnej równowagi ekosystemu zostanie doceniony i nowe przepisy prawa nie potraktują kół łowieckich w sposób dla nich krzywdzący.

Podczas spotkania została poruszona tematyka gospodarki łowieckiej. Informacji na jej temat udzielił Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedborów Wojciech Bąk. Wszystkie obwody łowieckie położone na terenie powiatu ostrzeszowskiego (jest ich 18) podlegają administracyjnie pod 4 nadleśnictwa: Przedborów, Syców, Antonin i Taczanów. Gospodarka łowiecka prowadzona jest zgodnie z założeniami hodowlanymi wynikającymi z Rocznych Planów Łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2007 – 31.03.2017 roku, zatwierdzanych przez nadleśniczego i Okręgowy Związek Łowiecki po uzgodnieniach z wójtami, burmistrzami na terenie których gmin leży obwód łowiecki.

Plakat

Pan Wojciech Bąk przedstawił dane odnoszące się do liczby zwierzyny łownej na dzień 10 marca 2017 r., realizację odstrzałów za ubiegły sezon oraz planowane odstrzały zwierzyny łownej na obecny sezon.

W dalszej części spotkania obecni prezesi kół łowieckich komunikowali o skali spraw problematycznych dotyczących szacowania szkód, w dzierżawionych przez nich obwodach.

Rolnicy jednogłośnie wypowiadali się, że planowane odstrzały są niewystarczające. Od kilku lat gwałtownie rośnie populacja zwierząt dzikich, które spotykane są w uprawach całymi stadami liczącymi nawet do 60 sztuk. Podawano także przypadki żerowania w uprawach żyta stada ok. 20 jeleni. Jeśli chodzi o współpracę z kołami, to oceny rolników są bardzo rozbieżne. Na niektórych obwodach rolnicy i myśliwi wspólnie zapobiegają szkodom, w innych myśliwi są bezradni ze względu na limit odstrzału zwierzyny, a jeszcze inne koła łowieckie współpracują niechętnie.

Straty wyrządzone przez zwierzynę zaliczaną do łownej to nie jedyny problem rolników. Zwrócono uwagę na liczne stada dzikich ptaków m.in. żurawi niszczących owoce ich pracy. Przedstawiciele izb rolniczych poruszyli również temat szkód wyrządzonych przez zwiększającą się z roku na rok populację bobrów.

Piotr Walkowski nawiązując do problemów szkód wyrządzonych przez ptaki objęte ochroną poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się z tym problemem do Ministra Środowiska. Z kolei Marek Przybylski przekazał informację dotyczącą zaplanowanych od miesiąca października odstrzałów bobrów.

Zaproszony na spotkanie Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek przedstawił aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania przypadków ASF oraz ptasiej grypy w Polsce. Uczestnicy spotkania mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady bioasekuracji, która ma kluczowe znaczenie w walce z ASF. Myśliwi oraz leśnicy zostali przeszkoleni w jaki sposób mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Plakat

Przy okazji obecności Powiatowego Lekarza Weterynarii członkowie izb rolniczych zwrócili uwagę na problem gospodarstw, w których wystąpiły ogniska ptasiej grypy, bowiem nie wszyscy producenci drobiu otrzymali wypłatę odszkodowań. Problem wypłat środków finansowych za straty spowodowane ptasią grypą jak wyjaśnił Krzysztof Lamek pojawił się ze względu na ograniczone środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych, dlatego konieczne są przesunięcia w budżecie państwa.

Na zakończenie uczestnicy wyrazili nadzieję, że typu spotkania osiągną zamierzony cel i w znaczącym stopniu poprawią współpracę środowiska rolniczego i myśliwskiego.

Maria Deresińska


05-05-2017 r.

Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie to placówka kształcąca nieustannie od 1972 roku. Przez te wszystkie lata była modernizowana i dostosowywana do wymogów i potrzeb lokalnego rynku pracy. Powstawały nowe oddziały kształcąc w różnych zawodach.

Od początku istnienia, mury opuściło ogółem ponad 8000 absolwentów. Wielu z nich to osoby wybitne, wyróżniające się tytułami naukowymi w zakresie wiedzy politechnicznej, humanistycznej, sztuki, wojskowości, oświaty.

Kierunki 2017 / 2018

Liceum Ogólnokształcące (cykl 3-letni)

 • profil informatyczno-językowy,
 • profil biologiczno-chemiczny z kosmetologią i promocją zdrowia,
 • profil turystyczno-europejski.

Technikum (cykl 4-letni)

 • informatyk, projekt TI,
 • mechatronik,
 • elektryk,
 • pojazdów samochodowych,
 • logistyk,
 • urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • rolnik,
 • architektury krajobrazu, nasze prace
 • żywienia i usług gastronomicznych,

Szkoła Branżowa (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa, cykl 3-letni)

 • mechanik pojazdów samochodowych i mechanik motocyklowy,
 • wielozawodowa.

Kontakt
Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, ul. Krańcowa 7
zs2ostrzeszow@neostrada.pl
62 732-07-77
www.zs2.ostrzeszow.pl

źródło: www.zs2.ostrzeszow.pl


16-03-2017 r.

Dnia 11 marca 2017 w Zespole Szkół w Sobótce odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sołtysa, w których licznie uczestniczyli sołtysi z powiatu ostrzeszowskiego. Święto zorganizowane zostało przy okazji Forum Rolniczego powiatu ostrowskiego oraz 155-lecia Kółka Rolniczego w Sobótce przez: Wielkopolską Izbę Rolniczą, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wójta Gminy Ostrów Wlkp., Związek Kółek Rolniczych powiatu ostrowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.


W ramach spotkania zainteresowani rolnicy mogli skorzystać z bezpośrednich konsultacji z pracownikami instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz zaopatrzyć się w materiały informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu rolnictwa i działalności poszczególnych służb.


W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, starosta ostrzeszowski Lech Janicki, który z rąk prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego otrzymał medal 120-lecia działalności samorządu rolniczego na ziemiach polskich.


Nie zabrakło również wyrazów wdzięczności dla sołtysów, którzy z zapałem i energią działają na rzecz lokalnej społeczności. Prezes WIR Piotr Walkowski podkreślił jak ważne i nierzadko trudne zadania mają do spełnienia. Na ręce Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Barbary Czachury złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich sołtysów oraz samego Stowarzyszenia za dotychczasową współpracę z samorządem rolniczym.

Maria Deresińska01-03-2017 r.

Dnia 27 lutego 2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie organizowane z inicjatywy instytucji rolniczych, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego w ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rolniczych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Rynku Rolnego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Najważniejsze tematy poruszane to:

 • harmonogram działań z zakresu PROW 2014 – 2020 ze szczegółowym omówieniem programów realizowanych w najbliższych miesiącach,
 • zmiany w służbach doradczych,
 • omówienie procedur zwalczania ognisk ptasiej grypy na powiecie ostrzeszowskim oraz sytuacja epidemiologiczna związane z afrykańskim pomorem świń w Polsce,
 • możliwości rolniczego handlu detalicznego,
 • dopłaty do materiału siewnego,
 • zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.

Podczas spotkania rolnicy chętnie korzystali z indywidualnych porad udzielanych przy stoiskach zorganizowanych przez instytucje rolnicze.

Maria Deresińska


01-02-2017 r.


Przypadek wystąpienia ptasiej grypy na fermie w powiecie ostrzeszowskim był tematem programu lokalnej stacji telewizyjnej południowej Wielkopolski „Prosto w oczy”, do którego zaproszono Krzysztofa Lamka Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Marka Sembereckiego hodowcę gęsi z gm. Kobyla Góra. W wywiadzie padały pytania m.in.: o procedurę likwidacji ogniska ptasiej grypy i bioasekurację gospodarstw utrzymujących drób oraz o wpływie wykrycia ptasiej grypy na funkcjonowanie ferm drobiu. Omówiono także wnikliwie problem wynikający z wprowadzonym zakazem utrzymywania drobiu na świeżym powietrzu, z którym borykają się szczególnie hodowcy gęsi. Zwierzęta te ze względu na przygotowania do okresu nieśności wymagają dostępu do wybiegu.

Link do programu


17-10-2016 r.

Dnia 17 listopada 2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się szkolenie dla rolników z cyklu „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF i promocja bioasekuracji” oraz „Zmiany w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt” zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie.


Szkolenie rozpoczął Marian Bochen Przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrzeszowie, który podkreślił istotę organizowania spotkań informacyjnych dla rolników w kontekście nasilającego się zagrożenia i stwierdzenia kolejnych ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

W pierwszej części szkolenia wystąpił Marek Zwiernik Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie. Jego prelekcja obejmowała następujące zagadnienia:

 • etiologia choroby wywołanej wirusem ASF
 • sytuacja epizootyczna w zakresie ASF na świecie i w Polsce
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa (bioasekuracja gospodarstw)
 • metody zwalczania ASF

Podsumowaniem omawianego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa ASF była projekcja filmu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach z udziałem prof. Zygmunta Pejsaka.


Prelegent omówił także nowe przepisy, które dotyczą wszystkich hodowców trzody w Polsce obowiązujące od 4 listopada związane z obowiązkiem posiadania świadectwa zdrowia dla świń trafiających do ubojni.

W kolejnej części spotkania Roman Perz pracownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Ostrzeszowie omówił szczegółowo zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji zwierząt, głównie trzody chlewnej.


W trakcie szkolenia padały wyrazy niezadowolenia rolników wynikające z dodatkowych obciążeń finansowych wiążących się z kosztami kolczyków, pokrycia kosztów badania i wystawienia świadectwa zdrowia dla świń. Rolnicy obawiają się także, że ze względu na krótką ważność świadectw zdrowia, w przypadku nagłej zmiany terminu odbioru trzody przez ubojnię, będą musieli ponieść koszty ponownie. Dyskutowano także nad zagrożeniem wynikającym z zakładaniem kolczyków oraz tatuowaniem małych zwierząt.

Na zakończenie spotkania Barbara Garncarek oraz Mateusz Korzański doradcy z Zespołu Doradczego WODR w Ostrzeszowie przedstawili informacje dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc w ramach programu „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Maria Deresińska


17-10-2016 r.

12 października w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie miało miejsce spotkanie sołtysów z powiatu ostrzeszowskiego. Organizatorami spotkania byli Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski, Marian Bochen Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie oraz Grażyna Jaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz zasady bioasekuracji gospodarstw rolnych. Szkolenie przeprowadził Krzysztof Lamek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie.


Podczas spotkania sołtysi zapoznali się także z bieżącymi informacjami inspekcji i służb okołorolniczych. Informacje nt. najbliższych szkoleń organizowanych przez Zespół Doradczy WODR w Ostrzeszowie przekazał Tomasz Szymański. Andrzej Manikowski Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie poinformował o warunkach otrzymania wsparcia na rozwój usług rolniczych. Monika Buchner Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ostrzeszowie przypomniała o obowiązkach jakie ciążą na rolnikach w związku z stosowaniem środków ochrony roślin oraz zasady obrotem sadzeniakami ziemniaków z państwami trzecimi.


Aktualne sprawy z zakresu funkcjonowania powiatu ostrzeszowskiego przekazał sołtysom starosta ostrzeszowski Lech Janicki.

Maria Deresińska


05-09-2016 r.


W niedzielę, 4 września nad zalewem Blewązka w Kobylej Górze mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego bawili się na dożynkach powiatowo-gminnych.

Dożynki zapoczątkowała Msza Święta, którą odprawił ks. kanonik Tomasz Dereziński. Na przepięknie, wystylizowanej scenie odbyła się uroczystość przywitania gości przez gospodarzy dożynek Lecha Janickiego- starostę ostrzeszowskiego oraz Wiesława Berskiego wójta Gminy Kobyla Góra. Tradycyjną część obrzędową dożynek poprowadził zespół Kobylogórzanie pod kierownictwem Stanisława Kątnika.

Starostowie dożynek Anna Jakóbczak z gminy Kobyla Góra i Zdzisław Serafin z gminy Ostrzeszów w towarzystwie asysty wręczyli bochny chleba upieczonego z tegorocznej mąki gospodarzom dożynek oraz włodarzom wszystkich gmin powiatu ostrzeszowskiego.


Tradycyjnym polskim chlebem gospodarze podzielili się również z gośćmi z Niemiec – z Blankenburga będącego miastem partnerskim powiatu ostrzeszowskiego oraz Kirchenlamitz, który jest partnerem Kobylej Góry, a także z Litomyśla w Czechach, z którym współpracuje Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Mikołaj Grzyb Radny Województwa Wielkopolskiego.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Bochen wręczył pamiątkowe medaliony członkom Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie za długoletni staż funkcjonowania w radzie powiatowej WIR oraz swój wkład w tworzenie samorządu rolniczego. Medaliony otrzymali: Krzysztof Baraniak, Mariola Kozłowska, Andrzej Jakóbczak, Jerzy Rachuta, Waldemar Pacyna i Danuta Puchała. Trudno byłoby funkcjonować WIR bez wsparcia ze strony samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych, dlatego szczególne podziękowania oraz medaliony wręczono na ręce Lecha Janickiego, Henryka Plichty Wójta Gminy Czajków, Józefa Wilkosza Wójta Gminy Doruchów, Zenona Cegły Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Henryka Zielińskiego Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat, Wiesława Berskiego Wójta Gminy Kobyla Góra, Mariusza Witka Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pawła Koprowskiego Wójta Gminy Kraszewice.


Podczas dożynek zorganizowano akcję „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na obszarach wiejskich” pod patronatem wicemarszałka województwa wielopolskiego przeprowadzoną przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – zespół doradczy w Ostrzeszowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. W ramach akcji odbyły się pokazy służb ratowniczych, a także konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Część oficjalną dożynek zwieńczyły scenki rodzajowe w wykonaniu grupy teatralnej Stacja Bukownica. Miniwidowisko pt. „Ze wsi Kobyłka” wyreżyserowała Maria Pigulska. W części biesiadnej goście bawili się wraz z śląskim zespołem B.A.R. Na zakończenie wystąpiła gwiazda wieczoru- zespół Chrząszcze.


Maria Deresińska
Źródło fot. powiatostrzeszowski.pl


24-05-2016 r.


Dnia 23 maja 2016 r. Kierownik Biura Powiatowego WIR w Ostrzeszowie na zaproszenie Radnych Gminy wzięła udział w posiedzeniu sesji Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług Rady Gminy Kraszewice.


Podczas obrad sesji przedstawione zostały „Informacje z działalności Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej” za rok 2015. Kierownik biura odpowiedziała także na pytania dotyczące bieżących działań Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące pogarszającej się sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Maria Deresińska


07-04-2016 r.

Dnia 5 kwietnia 2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na zaproszenie Starosty Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Mariana Bochena ponad 50 osób uczestniczyło w spotkaniu sołtysów powiatu ostrzeszowskiego.


W pierwszym punkcie spotkania znalazły się informacje bieżące inspekcji i służb dotyczące rolnictwa. Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie Andrzej Manikowski wyjaśnił przyczyny opóźnień w wypłatach dopłat bezpośrednich, poinformował także o bieżących terminach naboru wniosków poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz o zmianach w zasadach rejestracji zwierząt w systemie IRZ.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek przedstawił na jakim etapie programu zwalczania choroby Aujeszky- ego u świń znajduje się powiat ostrzeszowski. W związku z wystąpieniem ognisk ASF u trzody chlewnej na terenie województwa podlaskiego lekarz weterynarii przypomniał o istniejącym zagrożeniu zawleczenia choroby do gospodarstw oraz zwrócił uwagę, aby przestrzegać zasad bioasekuracji gospodarstw rolnych.


Kierownik Ostrzeszowskiego Oddziału Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Monika Buchner poinformowała sołtysów o planowanych kontrolach. Jak zapowiedziała, podczas kontroli sprawdzane będą zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dotyczącego środków ochrony roślin, a także stan techniczny opryskiwaczy, ewidencja zabiegów wykonywanych w gospodarstwie oraz pomieszczenie do przechowywania środków ochrony roślin.

Jan Kałużny Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Ostrzeszowie złożył krótkie sprawozdanie z działalności biura oraz przedstawił zadania zaplanowane przez doradców powiatu ostrzeszowskiego na rok bieżący.

W drugiej części zebrania sołtysi przyjęli informację o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie ostrzeszowskim, a także informacje o bieżących sprawach z zakresu funkcjonowania powiatu ostrzeszowskiego.


Sołtysi dyskutowali również nad potrzebą wyłonienia ze swojego grona osoby chcącej pracować w Zarządzie powiatowego stowarzyszenia sołtysów.

Maria Deresińska


14-01-2016 r.

Dnia 13 stycznia 2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR. W spotkaniu wzięli udział także producenci i hodowcy trzody z powiatu ostrzeszowskiego.


Zebranie zostało zwołane w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego urzędowego uwolnienia regionów od choroby Aujeszkyego u świń. Powiatowy lekarz weterynarii Krzysztof Lamek przedstawił aktualną sytuację epizootyczną choroby Aujeszkyego w Polsce. Rolnicy zapoznali się z konsekwencjami związanymi z uznaniem województw za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego, dotyczącymi przemieszczania świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby. Producenci jednogłośnie uznali, że wnioskowanie do Komisji Europejskiej o uznanie regionu powiatu ostrzeszowskiego za urzędowo wolne od wirusa chA należy przeciągnąć w czasie aż do momentu, gdy większość województw będzie spełniać warunki niezbędne dla złożenia wniosku. Wśród najważniejszych argumentów przeciwko regionalizacji kraju wymienia się ograniczenie przemieszczania świń na terytorium Polski co spowoduje m.in. pogłębienie się kryzysu w chlewniach zarodowych.26-08-2015 r.

W niedzielę, 23 sierpnia 2015 r. swoje najważniejsze święto obchodzili rolnicy z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Tym razem barwne święto plonów odbyło się w Czajkowie, a jego organizatorami byli: Powiat Ostrzeszowski i Gmina Czajków.


Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa, którą celebrował Ks. Karol Gibki. Po nabożeństwie korowód prowadzony przez gminną orkiestrę dętą z Czajkowa przeszedł na stadion gminny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem święta plonów starostowie dożynek: Anna Tokarek z Czajkowa oraz Andrzej Jędrzejak z Przytocznicy złożyli upieczony z tegorocznych zbiorów chleb na ręce gospodarzy: starosty ostrzeszowskiego Lecha Janickiego, wójta Czajkowa Henryka Plichty oraz księdza proboszcza Andrzeja Chrobaka. Gospodarze otrzymali także z rąk Elżbiety Pilarczyk, Iwony Dużały, Anny Stoleckiej i Anny Sibińskiej godny podziwu wieniec dożynkowy autorstwa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej. Część obrzędowa uroczystości dożynkowych została poprowadzona przez zespół folklorystyczny Czajkowianki pod kierownictwem Stefana Chowańskiego.


Tradycyjnie, dożynki stały się okazją do wręczenia odznaczeń – na wniosek prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jednocześnie posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” siedmiu wyróżniającym się rolnikom. Z rąk posła do Parlamentu Europejskiego. Starosty Lecha Janickiego i wójta Henryka Plichty odznaczenia przyjęli: Marek Bednarek z Bobrownik, Zenon Bętkowski z Kuźnicy Grabowskiej, Bartłomiej Dolata z Kobylej Góry, Paweł Lis z Tokarzewa, Stanisław Pieprzka ze Szklarki Myślniewskiej, Tomasz Sowizdrzał z Salamonów i Kazimierz Zaremba – emerytowany rolnik z Biskupic Zabarycznych.


Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w której atrakcją była śląska biesiada, „Elvis Presley Show”.

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć stoisk z lokalnymi specjałami. Pyszne potrawy oraz ciasta degustować było można na stoiskach wystawionych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Czajków.

Maria Deresińska
fot. Magdalena Sowizdrzał (ZD WODR w Ostrzeszowie)


Dnia 24 lipca 2015 w Ostrzeszowie w Sali Cech Rzemiosł Różnych odbyła się Konferencja dotycząca nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Organizatorem konferencji był Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania z różnych programów unijnych dla osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorców.


Wśród prelegentów obecny był Andrzej Sipowicz Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ARiMR w Poznaniu. Przedstawił on informacje dotyczące programów pomocowych, których nabór ruszy w tym roku czyli „Młody rolnik” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”, a także program na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, którego projekt jest w trakcie przygotowania.

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników będzie trwał od 20 sierpnia do 2 września. Wnioski będzie można składać do właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa Kierownika Biura Powiatowego ARiMR. Najważniejsze zmiany w programie to:

 • Pomoc w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w 2 ratach.
 • Warunkiem otrzymania pomocy w całości będzie zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 10%, a także prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.
 • Przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa musi stanowić własność beneficjenta, użytkowanie wieczyste gruntów lub dzierżawę: z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa albo od jednostki samorządu terytorialnego
 • Pomoc będzie przysługiwała w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie nowych kryteriów, którymi będą: powierzchnia gospodarstwa, kwalifikacje młodego rolnika, rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, przejmowanie gospodarstw w całości lub tworzenie gospodarstwa z gospodarstw przejętych w całości, wpływ na realizacje celów przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu, wpływ na realizacje celów przekrojowych w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt, różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem.

Program Modernizacja gospodarstw rolnych ma na celu poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego oraz racjonalizację i zwiększenie produkcji. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy będzie musiała stanowić co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie może być większa niż 200 tys. euro. Dla operacji dotyczących produkcji prosiąt docelowo minimalna liczba loch ma wynosić 50, w przypadku rozwoju produkcji mleka krowiego minimum 15 krów docelowo 25 krów. Możliwe będzie ubieganie się o pomoc prze grupę rolników pod warunkiem, że suma wielkości ekonomicznej gospodarstw tworzących grupę wynosi min. 15 tys. euro. Rolnicy posiadający ponad 300 ha nie będą mogli skorzystać z tego programu operacyjnego. Limit pomocy w przypadku operacji realizowanej w obszarze rozwoju produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł, w przypadku rozwoju produkcji mleka krowiego 500 tys. zł oraz 200 tys. w przypadku inwestycji nie związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją istniejących budynków na budynki inwentarskie.


Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w wysokości 100 tys. złotych wypłacane będą w 2 ratach (I rata -80%, II rata -20%) i udzielana będzie w szczególności w zakresie: sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła lub rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych, świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej, działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zaprezentowali możliwość wsparcia dla przedsiębiorców oraz instytucji pozarządowych NGO z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród omawianych programów znalazły się zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków na inwestycje, zakup maszyn i urządzeń, badania i rozwój, odnawialne źródła energii, wsparcie przedsiębiorstw w zakresie promocji i eksportu.

Maria Deresińska


Dnia 13 lipca 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatu Ostrzeszowskiego odbyło się drugie Posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji w powiecie Ostrzeszowskim. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: zastępca Kierownika Wydziału Budownictwa i Rolnictwa pan Sławomir Jędrzejewski, Jan Kałużny - Kierownik Zespołu Doradczego Powiatu Ostrzeszowskiego, Monika Buchner - Kierownik Ostrzeszowskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów pan Mariusz Witek.

W trakcie posiedzenia delegat na WZ pani Mariola Kozłowska przekazała informacje o obradach WZ WIR i nowo wybranych władzach, wręczyła także legitymacje członkom Rady Powiatowej. Omówiona została także odpowiedź Zarządu WIR na Wniosek Rady Powiatowej przedstawiony podczas I Walnego Zgromadzenia WIR.

Radni Powiatowi wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariuszem Witkiem dyskutowali na temat strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Omówiono głównie problem rolników zajmujących się zarówno uprawą roślin jak i hodowlą zwierząt, którzy na skutek wliczania przychodów z produkcji zwierzęcej mają trudności z uzyskaniem pomocy udzielanej przez Ministerstwo Rolnictwa.

Przedstawiciel PIORIN pani Monika Buchner poruszyła problem występowania i zwalczania rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt - Barszczu Sosnowskiego.

Podczas spotkania Radni konsultowali także możliwość wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się rolników z powiatu ostrzeszowskiego podczas zbliżających się uroczystości dożynkowych.

Maria Deresińśka

W niedzielę 31 maja odbył się pierwszy etap wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W powiecie ostrzeszowskim wybory zostały przeprowadzone w 7 okręgach wyborczych z których zostało wybranych 11 członków do Rady Powiatowej:

 • Gmina Czajków: Waldemar Marek Pacyna
 • Gmina Doruchów: Mateusz Wypchło
 • Gmina Grabów nad Prosną: Marian Jacek Bochen, Danuta Maria Puchała
 • Gmina Kobyla Góra: Andrzej Jakóbczak, Aleksander Miszkieło
 • Gmina Kraszewice: Grażyna Ewa Kaźmierczak
 • Gmina Mikstat: Krzysztof Baraniak, Maciej Grzegorz Rachuta
 • Gmina Ostrzeszów: Ireneusz Piotr Bernaś, Mariola Teresa Kozłowska

Dnia 10 czerwca podczas I posiedzenia nowo wybranej Rady Powiatowej w II etapie wyborów do walnych zgromadzeń izb wyłoniono Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Ostrzeszowie, którym został po raz drugi pan Marian Jacek Bochen. Delegatem na Walne Zgromadzenie WIR została pani Mariola Teresa Kozłowska.

W trakcie spotkania zaproszeni wójtowie oraz burmistrzowie powiatu ostrzeszowskiego otrzymali z rąk pana Mariana Bochena oraz Prezesa WIR pana Piotra Walkowskiego dyplom z podziękowaniem za zaangażowanie, pomoc oraz serdeczną współpracę przy realizacji wyborów.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele instytucji rolniczych, którzy wyrazili nadzieję na owocną współpracę z samorządem rolniczym.

Marian
Bochen

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mariola
Kozłowska

Delegat na Walne Zgromadzenie WIRZ inicjatywy rolników w Środzie Wielkopolskiej zawiązano Komitet Protestacyjny Rolników, który podjął decyzję o zorganizowaniu pikiet rolniczych w całej Wielkopolsce mające na celu manifestacje ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników. Pikiety odbyły się dnia 27 stycznia 2015 r. W powiecie ostrzeszowskim zebrało się ponad 40-stu rolników pod budynkiem starostwa.


Władze samorządowe powiatu ostrzeszowskiego oraz MiG Ostrzeszów zaprosiły zgromadzonych rolników do Sali Sesyjnej. W pokojowej atmosferze podczas spotkania rolnicy przedstawili postulaty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zostały przekazane na ręce starosty Lecha Janickiego. Podczas zgromadzenia Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Marian Jacek Bochen przedstawił także stanowisko samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie. Zarówno Starosta Lech Janicki i wiceburmistrz Paweł Uścinowicz okazali pełne zrozumienie do reakcji rolników w sytuacji kryzysowej i jednocześnie zapewnili, że otrzymane postulaty zostaną przekazane do przedstawicieli władz wykonawczych.


Zabiegi z użyciem środków ochrony roślin mogą wykonywać osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane do prowadzenia integrowanej ochrony roślin lub które ukończyły szkolenie z zakresu stosowania tych środków i posiadają zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia.


Wielkopolska Izba Rolnicza w konsorcjum z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu od października br. organizuje bezpłatne szkolenia "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony". Szkolenia te odbywają się w ramach działania ,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Finansowane są przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie.

W powiecie ostrzeszowskim Biuro Powiatowe WIR również prowadziło nabór na takie szkolenie, które odbyło się 14 października 2014 r. w Doruchowie. Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, którzy posiadali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.


Program szkolenia uzupełniającego obejmował następujące zagadnienia:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów.
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
 • integrowana ochrona roślin,
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin,

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zapewniony był dla nich także pakiet konferencyjny.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzony został egzamin, który zaliczyli wszyscy rolnicy uzyskując zaświadczenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Zaświadczenie jest honorowane przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na okres 5-ciu lat.

Maria Deresińska


Dnia 4 listopada w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego Ostrzeszowie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Oprócz radnych WIR obecni byli także zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pan Sławomir Jędrzejewski oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie - pani Urszula Małolepsza.


Głównym tematem omawianym na posiedzeniu był obowiązek rejestracji produkcji podstawowej przez rolników. Wykład na ten temat i szczegółowych informacji dotyczących wymogów prawnych i formalności związanych z rejestracją udzieliła pani Urszula Małolepsza. W powiecie ostrzeszowskim jest zarejestrowanych bardzo podmiotów prowadzących produkcję podstawową w związku z tym jednogłośnie stwierdzono, że informacje dotyczące obowiązku rejestracji należy rozpowszechnić wśród rolników by w przyszłości nie mieli oni problemów ze zbytem swoich płodów rolnych.

Na posiedzeniu omawiano także kwestie dotyczące projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji” oraz o powołaniu Rady ds. Kobiet i Rodziny przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych oraz inicjatywie powołania rad kobiet przy biurach powiatowych WIR.

Maria Deresińska


Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To czas odpoczynku po ciężkiej mozolnej pracy oraz święto radości i zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. W tym roku rolnicy powiatu ostrzeszowskiego świętowali 7 września w miejscowości Siedlików.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym, gdzie poświęcono dożynkowy chleb i wieńce. Po mszy św. z kościoła na plac przy boisku sportowym wyruszył korowód na którego czele znaleźli się miejscowi jeźdźcy konni. Zaraz za nimi zabrzmiała nadając rytm całemu korowodowi Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa. Barwnie ustrojonymi wozami jechali starostowie dożynek oraz lokalne władze samorządowe. Najatrakcyjniejszą częścią korowodu była prezentacja sprzętu rolniczego przygotowana przez reprezentacje z każdej gminy powiatu.

Gospodarzami dożynek witającymi gości byli burmistrz Miasta Ostrzeszów Mariusz Witek i starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Honorową rolę starostów dożynek pełnili pani Magdalena Presiak ze Smolnik oraz Krzysztof Nowak z Siedlikowa. Pani Magdalena Presiak wraz z mężem prowadzi 115-hektarowe gospodarstwo nastawione chów bydła mlecznego i opasowego. Stado krów mlecznych liczy 110 krów. Pan Krzysztof Nowak gospodaruje na powierzchni 127 ha i również specjalizuję się w produkcji mleka oraz mięsa wołowego.

Foto

W niezwykle widowiskowy sposób odbył się obrzęd dożynkowy przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice podczas którego przekazano tradycyjny wieniec dożynkowy. Władze powiatu jak i starostowie nie zapomnieli o zwyczaju podzielenia się chlebem z przybyłymi gośćmi.

Foto

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas tej uroczystości wyróżniono rolników prężnie działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego Pucharami Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Puchary z rąk Przewodniczącego Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej pana Mariana Jacka Bochena w asyście starosty ostrzeszowskiego, burmistrza Ostrzeszowa i posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba otrzymali państwo Jolanta i Zbigniew Kominowie z gminy Mikstat, państwo Urszula i Marek Krawczykowie z gminy Kraszewice, państwo Dorota i Krzysztof Nowakowie z gminy Ostrzeszów, Magdalena i Maciej Presiakowie z gminy Grabów nad Prosną, państwo Grażyna i Marek Sembereccy z gminy Kobyla Góra, państwo Anna i Marek Tokarkowie z gminy Czajków oraz państwo Aneta i Paweł Wilkoszowie z gminy Doruchów.

Foto

W części artystycznej przyśpiewkami ludowymi zabawił gości zespół z Przygodzic, zespół Jubilaci z Niedźwiedzia oraz Ciotki Sołtysa z Rogaszyc. Zaprezentował się także zespół Joy-Abba i uczestniczki XIII edycji ostrzeszowskiego Idola. Na najmłodszych czekało wiele kolorowych atrakcji takich jak wesołe miasteczko, przejazdy kucykami i bryczkami. Wieczorem podczas zabawy tanecznej podziwiać można było pokaz sztucznych ogni.

Maria Deresińska