Powiat Obornicki położony jest na północ od aglomeracji poznańskiej w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nad rzekami: Wartą, Wełną i Flintą. Zajmuje obszar 712,7 km kw. Obejmuje trzy jednostki samorządu terytorialnego: gminę miejsko-wiejską Oborniki, gminę miejsko-wiejską Rogoźno i gminę wiejską Ryczywół. Obecnie powiat obornicki zamieszkuje prawie 56 tys. mieszkańców, przy czym blisko 48% mieszka na wsi. Samorząd pomocniczy stanowią 74 sołectwa. Przez teren powiatu przebiega kilkanaście szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz dwa szlaki wodne. Bazę turystyczną stanowią gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe i noclegowe oraz liczne obiekty gastronomiczne. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, jazdy konnej oraz zwiedzania muzeum w Jaraczu i w Rogoźnie. Powiat obornicki jest ciekawym zakątkiem Wielkopolski. Obfituje w rzeki, jeziora, lasy, rezerwaty i pomniki przyrody oraz cenne zabytki architektury. Grunty leśne zajmują 31% powierzchni całego powiatu. O walorach krajoznawczych powiatu obornickiego świadczy obecność siedmiu jezior (Rogozińskie, Prusieckie, Boguniewskie, Budziszewskie, Nienawiszcz, Czarne, Małe), siedmiu rezerwatów przyrody (Buczyna, Promenada, Wełna, Słonawy, Dołęga, Chlebowo, Dolina Kończaka) oraz siedmiu rzek (Warta, Wełna, Mała Wełna, Kończak, Flinta, Sama oraz Samica). Ponad 300 pomników przyrody oraz liczne osobliwości stanowią dodatkową atrakcję przyrodniczą.

Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016

21-09-2017 r.

Gospodarzem tegorocznego święta plonów w gminie Oborniki była maleńka wieś Osowo Stare. Po południu 9 września br. przy słonecznej pogodzie 37 sołectw zaprezentowało swoje wieńce dożynkowe. Uroczystość rozpoczęła się od dziękczynnej mszy polowej, po której wszystkich obecnych uroczyście powitał burmistrz Tomasz Szrama.


Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili mieszkańcy Osowa Justyna Mączyńska i Rafał Białek. Pani Justyna Mączyńska wraz z mężem Grzegorzem prowadzi gospodarstwo o powierzchni 100 hektarów, nastawione na hodowlę trzody chlewnej w ilości 1200 szt. rocznie. Rafał Białek to nowoczesny rolnik pełen ambicji i pasji, który prowadzi gospodarstwo na 145 hektarach, na których uprawia zboża i kukurydzę. Głównym profilem działalności jest chów prosiąt w ilości 30 tyś. rocznie. Posiada również 30 szt. bydła i nowoczesny park maszynowy. Na co dzień jest oddanym mężem Agaty i ojcem rocznego Janka.


Obrzęd dożynkowy wykonały dobrze znane wszystkim zespoły „Maniewiacy” i „Rożnowianie”. Pokaz został nagrodzony gromkimi brawami. Na scenie wystąpiła również Obornicka Orkiestra Dęta, kabaret „Z Woźnej ”i uczniowie szkoły w Objezierzu.


Dookoła sceny rozmieszczone były stoiska firm, instytucji z branży rolniczej oraz punkty gastronomiczne. Stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników dożynek. Pojawiła się również Julka, maskotka Obornik, która zachęcała najmłodszych do wspólnej zabawy.

Uwieńczeniem dożynek był koncert Sławka Człapy i zabawa taneczna którą prowadził DJ Paweł.

Paweł Bydałek


11-09-2017 r.

W niedzielę 3 września 2017 r. rolnicy z gminy Rogoźno podziękowali za plony podczas dożynek, których tegorocznym gospodarzem było sołectwo Gościejewo. Uroczystość rozpoczęła się od parady traktorów, motocykli i procesji dożynkowej prowadzonej przez Rogozińską Orkiestrę Dętą. Delegacje z sołectw złożyły pięknie wykonane, zdobione wieńce dożynkowe.


Zaszczytny tytuł starostów dożynek dostąpili Aleksandra Koplin i Sławomir Rybak, którzy z dożynkowym chlebem zajechali białą karocą zaprzężoną w dwa rumaki. Starościna prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 22 ha w miejscowości Gościejewo. Głównym profilem działalności jest produkcja roślinna i chów trzody chlewnej. Aleksandra Koplin jest prezesem stowarzyszenia Gościnianka i prowadzi zespół wokalno-muzyczny. Starosta dożynek prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 72 ha w Gościejewie. Na swoich uprawach wspólnie z firmą nasienną wykonuje doświadczenia polowe najnowszych odmian pszenicy, rzepaku i kukurydzy. Sławomir Rybak reprezentuje rolników z gminy Rogoźno w Radzie Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach.

Wszystkich zaproszonych gości powitał przewodniczący Rady Gminy Henryk Janus. Mszę św. odprawił ks. Prałat Jarosław Zimny w koncelebrze z ks. kan. Eugeniuszem Śliwą oraz ks. Szczepanem Szymaderą. Po nabożeństwie burmistrz Rogożna Roman Szuberski podziękował rolnikom za ich trud i sumienną pracę na roli, oraz życzył wszystkim obecnym miłego spędzenia czasu.


Obrzęd dożynkowy przedstawił Zespół Pieśni i Tańca ŁANY z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas przemówień i podziękowań dla rolników za wytrwałość w tegorocznych trudnych żniwach, odczytane również zostały życzenia od prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.

Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. strefę zdrowia, darmowe poczęstunki, konkursy dla najmłodszych, dmuchane zamki.


Swoje programy artystyczne zaprezentowali lokalni artyści: zespół Gościnianka, Tu-My z Doliny Wełny, Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego, Zespół Śpiewaczy Przemysław II, Zespół taneczny PO-Mar-Sze. Gwiazdą wieczoru był zespół Andre, znany i lubiany wykonawca disco polo. Po koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna, która przy muzyce serwowanej przez DJ Pawła trwała do późnych godzin nocnych.

Paweł Bydałek
BP WIR w Obornikach


06-06-2017 r.

Szkody łowieckie to przewodni temat spotkania które odbyło się 31 maja br. w Obornikach. Organizatorem forum była Wielkopolska Izba Rolnicza i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Na terenie powiatu od kilku lat, zwierzyna leśna wyrządza szkody w płodach rolnych, co było przyczyną konfrontacji rolników i przedstawicieli kół łowieckich.


W spotkaniu udział wzięli: Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming, Przewodniczący Rady Powiatowej Tadeusz Witek, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu Zbigniew Zieliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Jacek Szczepanik, Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, przedstawiciele kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie powiatu i zainteresowani rolnicy.

Uczestników forum przywitał Przewodniczący Rady Powiatowe Tadeusz Witek. Na wstępie przedstawił problemy zgłaszane przez producentów rolnych: niewłaściwe traktowanie poszkodowanych rolników, próby wykorzystania nieznajomości prawa przez poszkodowanych, oraz nieterminowa wypłata odszkodowań. Na terenie powiatu koła łowieckie dzierżawią 8 obwodów polnych. Zaznaczył że są koła które współpracują dobrze, ale będąc na szacowaniu spotkał się również z zaniżaniem wysokości odszkodowań.


Wiceprezes Bogdan Fleming stwierdził że wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rzeczywistości. Nie wolno zrzucać winy na rolnika, np. że posiał kukurydzę w nieodpowiednim miejscu przy lesie. W niektórych rejonach województwa widać brak porozumienia rolników z myśliwymi. Dodał że, my rolnicy jesteśmy skazani na współpracę z kołami łowieckimi, dlatego prosi o życzliwość i zrozumienie dwie strony.


Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Zbigniew Zieliński wspomniał o nowelizacji ustawy która miała wejść w życie na początku tego roku. Projekt podoba się rolnikom, bo zakłada szacowanie szkód łowieckich przez niezależnych rzeczoznawców, po wyliczeniach stwierdzono że koszty specjalistów przekraczają zakładany budżet. Obecnie trwają prace nad zmianami w prawie łowieckim i ostatecznie jeszcze nie wiadomo kto będzie szacował, musimy jeszcze trochą poczekać. Pan Zieliński zaznaczył, że jeżeli rolnik nie otrzyma odszkodowania za szkody do 30 dni, to prosi o informacje o takim zdarzeniu.

Nadleśniczy Jacek Szczepanik przedstawił szczegółowe dane ilości zwierząt występujących w Nadleśnictwie Oborniki. Teren obejmuje również część powiatu szamotulskiego. W sierpniu została przeprowadzona obserwacja jeleni, którą wyliczono na 336 sztuk. Natomiast z inwentaryzacji jaką posiada nadleśnictwo, jeleni jest około 670. Zwierzęta przemieszczają się i to są kilometrowe odcinki, co powoduje trudności w ustaleniu pogłowia. Pan Szczepanik oznajmił że u nas również pojawiły się wilki, przez co jelenie i sarny łączą się w ogromne stada. Pokazał film, jak wilk wędrował z pożywieniem w lesie.


Wszyscy uczestnicy spotkania są zgodni, że na terenie powiatu obornickiego jest za dużo dzików, saren i jeleni, redukcja pogłowia jest konieczna, co spowoduje dużo mniejsze szkody w uprawach rolnych.

Paweł Bydałek
BP WIR w Obornikach


11-05-2017 r.

Szkoła w Objezierzu to ponad 50-letnia tradycja kształcenia zawodowego na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie technikum rolniczego zdobywają tytuły laureatów w olimpiadach i konkursach rolniczych. Od 20 lat szkoła współpracuje ze szkołą zawodowa w Dolnej Saksonii. Efektem współpracy są wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. Wspaniałe warunki do uprawiania sportu w nowoczesnej hali sportowej, jak również internat na 38 miejsc wraz ze stołówką przyciąga uczniów w odległych miejscowości. Obecnie jest to jedyna szkoła w powiecie obornickim, w której można uzyskać kwalifikacje rolnicze.


 • Prowadzony jest nabór na następujące zawody rolnicze:
  • technik rolnik.
 • Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie:
  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
 • Kurs kwalifikacyjny w zawodzie rolnik:
  • kwalifikacja R3 - Prowadzenie produkcji rolniczej.


Przyszłych producentów rolnych zachęca szkolna baza dydaktyczna na którą składa się park maszynowy: kombajn zbożowy Bizon, kombajn do ziemniaków Anna, kombajn do zbioru buraków, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz polowy i inne. Szkoła współpracuje z firmą CASE, dzięki czemu uczniowie mają dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.


 • W celu praktycznego przygotowania przyszłych rolników do zawodu, dodatkowo szkoła organizuje kursy:
  • chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych, oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Uprawnienia zezwalają na zakup i stosowanie środków ochrony roślin w gospodarstwie rolnym.
  • operatorów kombajnów zbożowych, który pozwala zdobyć dodatkową wiedzę w zakresie eksploatacji maszyny rolniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Zespół szkół im. A. Mickiewicza
Objezierze 3, 64-600 Oborniki
tel. 61 296 62 76
e-mail: zs@objezierze.pl

Paweł B.
BP WIR Oborniki25-10-2016 r.


W dniu 19 października br. na sali starostwa powiatowego w Obornikach odbyło się szkolenie informacyjna na temat afrykańskiego pomoru świń, które zgromadziło ponad stu producentów trzody chlewnej. Pani Anna Królczyk, inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt przedstawiła szczegółowo zagrożenia jakie mogą wystąpić w razie wystąpienia ASF. Obecnie w naszym kraju u świń zanotowano 23 ogniska tej choroby w województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim.


Prelegent przedstawił również obowiązki, jakie są nałożone na posiadaczy zwierząt w przypadku podejrzenia choroby w swoim gospodarstwie i szczegółowo omówił zasady przestrzegania bioasekuracji.


Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z merytorycznego przekazu informacji, dopytywali kiedy izba rolnicza zorganizuje kolejne tak interesujące spotkanie.

Paweł Bydałek
BP WIR


10-03-2016 r.

W dniu 29 lutego br. odbyło się kolejne Forum Rolnicze powiatu obornickiego, tradycyjnie od wielu lat w sali sesyjnej starostwa powiatowego. Organizatorem konferencji była Wielkopolska Izba Rolnicza, na którą przybyli rolnicy, przedstawiciele samorządów i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.


Wszystkich uczestników przywitał, spotkanie prowadził przewodniczący Rady Powiatowej WIR Tadeusz Witek.

Wstępem obrad, kierownik biura powiatowego Paweł Bydałek, przedstawił działalność izby rolniczej w roku ubiegłym.

Pan Wojciech Trojanek z ARiMR szczegółowo omówił tryb uzyskania pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Wyjaśnił że prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych Agencja uznaje, jeżeli rolnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł udokumentowany fakturą lub paragonem fiskalnym. „Kierowanie gospodarstwem”, to definicja dotycząca osoby fizycznej która kieruje gospodarstwem, jeżeli ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia.


Z dużym zainteresowaniem rolnicy wysłuchali zasad pozyskania nadzwyczajnego wsparcia dla producentów świń, które przedstawiła p. Ewa Rosik z ARR. Pomoc jest przeznaczona dla rolnika, który na dzień 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, natomiast okresie od 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń zostało poddanych ubojowi w rzeźni o masie od 50 kg, oraz loch od 160 kg. Aby uzyskać wsparcie rolnik składa wniosek, oświadczenie o liczbie świń, faktury i zgodę współposiadacza gospodarstwa do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu do dnia 18 marca 2016 r. Producent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres 5 lat.

Wojciech Czepielewski - kierownik sekcji zamiejscowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile przedstawił zmiany wynikające z nowej ustawy dotyczącej sprzedaży ziemi.

Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk odniósł się do przepisów jakie obecnie zostały wprowadzone. Krytycznie opiniuje wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych przez ANR. Uważa że zapomniano o tradycji własności ziemi w naszym kraju, gospodarstwa przetrwały wiele lat, bo własność zobowiązuje. Poseł obiecał wsparcie dla rolników w różnorakich sprawach, a zainteresowanych zaprasza do nowo otwartego biura poselskiego w Obornikach.


W wolnych głosach uczestnicy dzielili się swoimi problemami: niską ceną trzody chlewnej która utrzymuje się zbyt długo, brakiem możliwości powiększenia gospodarstw rolnych na terenie powiatu.

Kończąc spotkanie przewodniczący Tadeusz Witek podziękował uczestnikom za udział i zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Paweł Bydałek
BP WIR


W dniu 24 czerwca br. przedstawiciele Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej z Niemiec zapoznali się z gospodarką rolniczo-leśną naszego województwa. Delegacji przewodniczył Wiceprezydent Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej Pan Heinrich Grupe.

Z strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gościom w tym dniu towarzyszył Wiceprezes Bogdan Fleming, który przywitał niemieckich gości w północnej części województwa. Pan Bogdan Fleming, przedstawił struktury i zakres działalności samorządu rolniczego jakim jest Wielkopolska Izba Rolnicza.

Pierwszym punktem programu była wizyta w firmie „AGRO DANMIS” Gramowscy Sp. J. mieszczącej się w Bukowcu pow. chodzieski. Niemieccy rolnicy zapoznali się z cyklem produkcyjnym wyrobów z mleka koziego. W zakładzie produkowane są sery, jogurty, czekoladki itp. Firma posiada własne stado liczące 1200 kóz dojnych. Wszyscy mogli skosztować produktów powstałych na bazie mleka koziego. Dla wielu osób kozie mleko i jego produkty są alternatywą, gdyż białko znajdujące się w tym mleku nie uczula. Następnie delegacja zagościła w Nadleśnictwie Oborniki. Grupa zapoznała się z działalnością edukacyjną Nadleśnictwa. Uczestnikom omówiona została fauną i flora naszych lasów i ogólne zasady gospodarki leśnej. Zaprezentowano również narzędzia wykorzystywane dawnej w leśnictwie. Kolejnym punktem była wizyta w Tłoczni Soków u Państwa Katarzyny i Tomasza Rembowskich w Żukowie. Zakład produkuje naturalne soki owocowe tłoczone metodą tradycyjną, bez użycia konserwantów. W swojej ofercie posiada między innymi soki: jabłkowe, gruszkowe, pomidorowe, napój z kwiatu czarnego bzu i wiele innych.

Ostatnim punktem programu było zwiedzenie stawów rybnych w miejscowości Objezierze.

Paweł Bydałek


W dniu 31 maja 2015 r. w wyborach do Izb Rolniczych w trzech okręgach wybrano sześciu członków Rady Powiatowej.

 • Gmina Oborniki – Tadeusz Witek, Marlena Pychyńska
 • Gmina Rogoźno – Sławomir Rybak, Ewa Siwakowska
 • Gmina Ryczywół – Krystian Krüger, Bogusława Szepczyńska

10 czerwca 2015 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrano przewodniczącego, którym został Tadeusz Witek, oraz delegata na Walne Zgromadzenie którym została Ewa Siwakowska.

Tadeusz
Witek

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Ewa
Siwakowska

Delegat na Walne Zgromadzenie WIRRelacja z forum powiatu Obornickiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego
2 luty 2015 r.

Po raz trzeci Rada Powiatowa w Obornikach wspólnie z Radą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zorganizowała forum rolnicze. Wzięło w nim udział 160 rolników oraz zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm RP Romualda Ajchlera, Posła i Prezesa WIR Piotra Walkowskiego oraz Wiceprezesa WIR Bogdana Fleminga.


Przybyli również dyrektorzy instytucji na co dzień związanych z rolnictwem.
Materiały szkoleniowe na stanowiskach wystawowych prezentowali: ARiMR, BGŻ oraz Fotowoltaika

Aktualna sytuacja w produkcji rolnej jest ekonomicznie skomplikowana. Tematem przewodnim obrad podnoszonym głównie przez rolników producentów trzody chlewnej gminy Połajewo był problem produkcji, cen i zbytu trzody chlewnej. W lawinie pytań poruszano następujące kwestie:

 • drastycznego spadku cen skupu, czyniącego produkcję trzody nieopłacalną (chlewnie pustoszeją)
 • importu prosiąt warchlaków z Danii Holandii Niemiec oraz Litwy, Łotwy i Estonii
 • obecność w PROWie programów związanych z budową chlewni, modernizacją starej substancji tworzeniem nowych stanowisk dla macior celem odbudowy stada loch
 • konieczność kontroli baz przyjęciowych celem eliminacji upadków tuczników na TIRach
 • Oprócz tematu trzodowego rolnicy dyskutowali nad zniesieniem kar w kwotach mlecznych
 • problematyką wolnego obrotu ziemią od maja 2016r. ( czy jesteśmy przygotowani, dlaczego kupno, a nie dzierżawy tak jak na zachodzie- brak uregulowań prawnych)
 • obawy o działający już proceder wykupu ziemi przez rodaków nie związanych z rolnictwem, posiadających pieniądze (lokata kapitału)
 • prawo wodne
 • dopłaty do ziemniaka
 • krytyka programu „młody rolnik” – bardziej dzieli gospodarstwo niż renta strukturalna
 • ograniczenie w przetargach podziału działek na kila mniejszych
 • szkody wyrządzane przez dziki

Poseł Romuald Ajchler zaznajomił zebranych z analizą i ustaleniami rolników ze Środy. Sejmowa Komisja Rolnictwa przygotowuje materiały do przeprowadzenia w sejmie debaty na temat sytuacji w rolnictwie. Przewodniczący Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Pasyk apelował do rolników, żeby nie dać się podzielić, nie tolerować upolitycznienia. Własne problemy powinniśmy wykrzyczeć w Sejmie i Parlamencie UE. Przeciwieństwem podziału jest zrzeszanie się - sugerował Wiceprezes WIR Bogdan Fleming. Zrozumieli to wcześniej farmerzy zachodni. Poprzez tworzenie grup produkcyjnych i kolejno przejmowanie przetwórstwa rolnego, wyeliminowali pośredników. Polscy rolnicy powinni pójść tą drogą-drogą własnego przetwarzania i decydowania o zbycie i cenach. 450 grup producenckich w woj. wielkopolskim jest dobrym początkiem do realizacji tego zadania powiedział Marek Beer –Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Patriotyczne podejście konsumentów do polskiego produktu, ekonomicznie wzmocni producentów.


W Wielkopolsce znajduje się 35 % całego stanu trzody z tego względu kryzys wywołany embargiem najbardziej dotkliwy jest w naszym regionie. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wystosował do Ministra Rolnictwa petycję z następującymi postulatami: uruchomienie skupu, stosowanie bardziej wnikliwej kontroli weterynaryjnej, promocja spożycia, Rekompensaty dla rolników u których stwierdzono ASF, utworzenie niezależnego systemu klasyfikacji, wykorzystanie funduszu promocji mięsa. Z-ca WWZWet. Bartłomiej Raj omówił stan eliminacji choroby Aujeszky’ego, aktualne miejsca zakażeń wirusem ASF, problem likwidacji dzików nosicieli ASF, odszkodowania, problem żywienia mączkami mięsno-kostnymi. Niestety nie da się szybko wykluczyć kolejnych ognisk ASF u trzody. Dyrektor OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu- Pan Walerian Klepas zaznajomił rolników ze zbywaniem gruntów. Pozostało jeszcze 15 tys. ha do sprzedaży. Ponadto ziemia wraca w zasób agencji od dzierżawców, którym wygasa okres dzierżawy. Nierozstrzygnięte są dalej roszczenia byłych właścicieli. Na zakończenie gospodarz forum Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Obornikach- Pan Janusz Piechowiak podziękował rolnikom za bardzo liczną frekwencję, ożywioną merytoryczną dyskusję oraz zaapelował do zebranych o liczny udział w majowych wyborach do samorządu rolniczego.

Józef Tomczak
BP Czarnków


Święto plonów to piękny czas, przywołujący myśli związane z rodzinnym domem, zapachem chleba i złotymi kłosami zbóż. Ten piękny ludowy zwyczaj zaświadcza nie tylko o bogatej tradycji polskiej wsi, ale jest też symbolem dostatku dla nas wszystkich na cały rok.

W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku na lądowisku Słonawy koło Obornik odbyły się XVI Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Gospodarzami Dożynek byli Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik. Starostami tegorocznego Święta Plonów byli Małgorzata Najdek i Karol Kowalski.

Uroczystości dziękczynienia za zebrane plony rozpoczęła msza święta, którą celebrował Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak.

Ludowe obrzędy dożynkowe zaprezentował uczestnikom Dożynek w Słonawach Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolanie". Na tym jednak nie zakończyły się występy artystyczne zespołów ludowych bo prezentowały się jeszcze takie zespoły jak: Maniewiacy, Zespół Rożnowiane, Brass Band czy Zespół Ludowy Objezierze.

Marszałek Marek Woźniak w słowach skierowanych do uczestników Święta Plonów odwołał się do silnej tradycji dziękczynienia za zebrane plony, które zrodziła ziemia. Podziękował przede wszystkim rolnikom "za trud na roli i za chleb, którym teraz może się cieszyć cała wielkopolska wspólnota". Marszałek wyraził także uznanie dla wielkopolskich rolników za dobre wykorzystanie środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, dzięki którym zmodernizowali, rozbudowali i unowocześnili swoje gospodarstwa.

Prezydent Rzeczy Pospolitej Bronisław Komorowski, doceniając trud jaki trzeba włożyć w to aby móc wypiec chleb przysłał okolicznościowy adres.

Przy okazji Dożynek zorganizowana została wystawa rolnicza, którą wraz z Krzysztofem Grabowskim- Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzyła Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w MRiRW.

W wystawie udział wzięło ponad 100 wystawców z całej wielkopolski. Prezentowano produkty lokalne, sprzęt rolniczy, zwierzęta, rośliny ozdobne, sadownicze, rękodzieło i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.

Wśród stoisk instytucji działających w otoczeniu rolnictwa było również stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej. WIR przygotowała grochówkę dla rolników. Każdy rolnik mógł się poczęstować gorącą pyszną grochówką z wojskowego kotła. Nie zapomnieliśmy też o dzieciach. Dla nich przygotowaliśmy konkursy plastyczne na malowanie owoców i warzyw. Dla trochę starszych łamigłówki umysłowe. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało nagrodę-upominek.

Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach zachęcania do spożywania polskich owoców i warzyw częstowała jabłkami wyhodowanymi przez obornickich sadowników.

Dożynkom towarzyszył również konkurs na "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy". Komisja konkursowa uznała, że najładniejszym wieńcem dożynkowym był wieniec przygotowany przez powiat pilski. Był również konkurs dla wystawców na najciekawsze stoisko - w tym konkursie pierwsze miejsce zajęła Lokalna Grupa Działania "Trzech Rzek". Dużym zainteresowaniem gości dożynkowych cieszyło się stoisko Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie i pokaz pracy lokomobili. To zabytkowy sprzęt rolniczy działający podobnie jak kocioł lokomotywy parowej tyle, że znacznie mniejszych rozmiarów.

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, parlamentarzyści wielkopolscy, Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Bogdan Fleming - Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, samorządowcy, duchowieństwo i przedstawiciele służb mundurowych.

Ostatnim punktem programu tegorocznych Dożynek Wielkopolskich był koncert Andrzeja Piasecznego.

Matra Ceglarek


Powrót