Powiat leszczyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 836,51 km kw. (ziemski i miasto Leszno). Powiat leszczyński ziemski obejmuje 7 gmin: Włoszakowice, Krzemieniewo, Wijewo, Lipno, Święciechowa, Osieczna i Rydzyna. Jest obszarem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują ponad 60% całej powierzchni. Niestety częsty jest niedobór opadów oraz niekorzystny ich rozkład. Niewielka powierzchnia wód powierzchniowych oraz małe zasoby wód podziemnych wpływają niekorzystnie na uwilgotnienie gleb - ponad 54% gleb charakteryzuje okresowy lub stały niedobór wody. Gleby gruntów ornych powiatu leszczyńskiego są glebami średniej i niskiej jakości. Gleby o niższej jakości (kl. od V do VI z) stanowią około 37%, przy czym najwięcej gleb słabych występuje w gminie Wijewo. Gleby średniej jakości (kl. IV) zajmują około 37% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Występuje duża różnica w punktowej ocenie bonitacji gleb. Bonitacja gruntów ornych w skali 100-punktowej waha się od 34,4 (gm. Wijewo) do 60,6 (gm. Krzemieniewo).
W powiecie leszczyńskim dominującym kierunkiem produkcji jest tucz trzody chlewnej. Obsada w 2012 roku wyniosła 181 szt. na 100 ha UR. W strukturze zasiewów przeważają zboża, wykorzystywane głównie jako pasza dla zwierząt. Ich udział w strukturze zasiewów wynosi ok. 70%, a w wielu gminach przekracza 80%. W ostatnim roku znacznie zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno. W powiecie bardzo prężnie rozwijają się grupy producenckie, których jest obecnie blisko 30. Ruch turystyczny koncentruje się w 3 gminach: Wijewo, Włoszakowice, Osieczna (gmina Wijewo oraz Włoszakowice znajdują się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego). Tereny na których znajdują się te gminy stanowią zróżnicowaną mozaikę obszarów łąkowych, jezior, pól uprawnych oraz lasów.
Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

20-03-2017 r.

Po raz szesnasty 19 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się finałowa gala konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Organizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Z grona 20 nominowanych gospodarstw wybrano 10 laureatów, którzy otrzymali nagrody – statuetki Siewcy oraz nagrody finansowe w wysokości 10.000 zł. Wręczył je Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Prezes WIR Piotr Walkowski uhonorował laureatów medalionem 20-lecia naszej izby.

Celem Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego regionu. Do jego XVI edycji przystąpiły 54 gospodarstwa rolne z 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka, wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, oceniała je i zakwalifikowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie.

Opracowanie: Paweł Dopierała


09-03-2017 r.


Trzecie, ostatnie w 2017 roku Otwarte Posiedzenie Rady Powiatowej WIR na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 2 marca br. w Lesznie. Skierowane było do rolników z gmin Rydzyna, Lipno, Święciechowa i miasta Leszna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt Święciechowy Marek Lorych. Prezydenta miasta Leszna reprezentował pan Ryszard Dorsz. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych:

 • Kuba Musielak – specjalista w BP ARiMR - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku,
 • Magdalena Szidaj – starszy specjalista ARR - przedstawiła informacje dotyczące dopłat do materiału siewnego, organizacji grup producentów rolnych oraz umów na dostawy produktów rolniczych,
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR w Lesznie – poinformował o działalności Ośrodka oraz planie pracy w bieżącym roku, zmianach w rozliczaniu podatku VAT,
 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach, zagrożenia ptasią grypą oraz Rolniczym Handlu Detalicznym,
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenów zagrażających uprawom oraz konieczności zgłaszania do inspektoratu nieużywanych lub sprzedanych opryskiwaczy
 • Iwona Grzempczyńska - specjalista PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o organizacji Kasy, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS, waloryzacji świadczeń oraz bezpłatnym ubezpieczeniu dzieci rolników do 16 lat,
 • Anna Nosek – przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej – przedstawiła ofertę badań gleb i ich znaczenie dla optymalizacji produkcji rolniczej,
 • Teresa Borkowska – przedstawiciel ANR OT Bojanowo – poinformowała o warunkach nabycia ziemi z zasobu łącznie z przedstawieniem kryteriów przetargów ograniczonych, które obecnie są obowiązujące
 • Krzysztof Balak – prezes Lion Energy Group – poinformował o zasadach grupowego handlu energią elektryczną oraz zaprosił na spotkanie pogłębiające temat wprowadzenia tego rozwiązania w rolnictwie

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował o działalności Rady Powiatowej i izby oraz planach działalności na 2017 rok. Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie ciepłym posiłkiem, który był możliwy dzięki zaangażowaniu środków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

 • bank BS Wschowa,
 • firma AGROLOK, zaopatrzenie rolnictwa,
 • PHU Agnes, pożyteczne mikroorganizmy,
 • Agromix Rojęczyn, maszyny i usługi rolnicze.

W posiedzeniu oprócz członków Rady Powiatowej uczestniczyło koło 40 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


27-02-2017 r.


Drugie w 2017 roku Otwarte Posiedzenie Rady Powiatowej WIR na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 22 lutego br. we Włoszakowicach. Skierowane było do rolników z gmin Wijewo i Włoszakowice. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt Wijewa Mieczysław Drożdżyński. Niestety w spotkaniu nie mógł uczestniczyć wójt Włoszakowic Stanisław Waligóra. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych:

 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach, zagrożenia ptasią grypą oraz Rolniczym Handlu Detalicznym,
 • Kuba Musielak – specjalista w BP ARiMR - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku,
 • Iwona Grzempczyńska - specjalista PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o organizacji Kasy, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS, ubezpieczeniu dzieci rolników do 16 lat,
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom oraz konieczności zgłaszania do inspektoratu nieużywanych lub sprzedanych opryskiwaczy
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR w Lesznie – poinformował o działalności Ośrodka oraz planie pracy w bieżącym roku, zmianach w rozliczaniu podatku VAT,
 • Robert Kasperczak – wicestarosta leszczyński – omówił zadania starostwa i plany działań w 2017 roku,
 • Anna Nosek – przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej – przedstawiła ofertę badań gleb i ich znaczenie dla optymalizacji produkcji rolniczej.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował o działalności Rady Powiatowej i izby oraz planach działalności na 2017 rok. Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie ciepłym posiłkiem, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

 • bank BS Włoszakowice,
 • firma AGROLOK, zaopatrzenie rolnictwa,
 • PHU Agnes, pożyteczne mikroorganizmy,
 • Agromix Rojęczyn, maszyny i usługi rolnicze.

W Posiedzeniu oprócz członków Rady Powiatowej uczestniczyło koło 40 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


20-02-2017 r.

Pierwsze w 2017 roku Otwarte Posiedzenie Rady Powiatowej WIR na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 15 lutego br. w Osiecznej. Skierowane było do rolników z gmin Krzemieniewo i Osieczna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz burmistrz Osiecznej Stanisław Glapiak i wójt Krzemieniew Andrzej Pietrula, w zastępstwie którego był obecny zastępca wójta Radosław Sobecki. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych:

 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • Kuba Musielak – specjalista w BP ARiMR - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku
 • Czesław Fedyk - kierownik PT KRUS w Lesznie wspólnie z panią Iwoną Grzempczyńską - przedstawili informacje o organizacji Kasy, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS,
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom oraz konieczności zgłaszania do inspektoratu nieużywanych lub sprzedanych opryskiwaczy
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR w Lesznie – poinformował o działalności Ośrodka oraz planie pracy w bieżącym roku
 • Janusz Perski – naczelnik wydziału rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie – omówił zadania wydziału dotyczące rolnictwa, zwrócił uwagę na konieczność współpracy starostwa z RZSW w sprawie regulacji stosunków wodnych
 • Anna Nosek – przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej – przedstawiła ofertę badań gleb i ich znaczenie dla optymalizacji produkcji rolniczej.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował o działalności Rady Powiatowej i izby oraz planach działalności na 2017 rok. Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie ciepłym posiłkiem, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma AGROLOK, zaopatrzenie rolnictwa,
 • PHU Agnes, pożyteczne mikroorganizmy.

W Posiedzeniu oprócz członków Rady Powiatowej uczestniczyło koło 40 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


13-02-2017 r.

Posiedzenie odbyło się dnia 3.02.2017 roku w Lesznie w biurze WIR. Uczestniczyło w nim 10 radnych. Omawiano następujące tematy:

 • Sprawa rozwiazywania umów na dzierżawę gruntów przez nadleśnictwa. Nadleśniczy jest gotowy na spotkanie z rolnikami. Nakaz rozwiązania umów jest odgórny, dodatkowo na naszym terenie około 80 ha lasów zostało przekazane pod budowę drogi ekspresowej i taki obszar należy teraz zalesić. Grunty dotychczas dzierżawione muszą zostać oddane w pierwotnym stanie i zostaną ponownie wystawione do dzierżaw, ale na innych warunkach.
 • Zmiana ustawy łowieckiej – obecnie utknęła w martwym punkcie. Łowczy Okręgowy jest gotów dyskutować każde zmiany jak tylko się pojawią. W nowych przepisach ma zostać zwiększony wpływ Zarządu Okręgowego na działania poszczególnych kół.
 • W grudniu został przeprowadzony cykl szkoleń dotyczący nowych zasada znakowania zwierząt. Spotkania były przeprowadzone na każdej z gmin. Wykładowcami byli przedstawiciele BP ARiMR w Lesznie
 • Sprawozdanie przewodniczącego i delegata za IV kwartał 2016 roku
 • Fora rolnicze w 2017 roku – dla zachowania lokalnego charakteru tych spotkań i uniknięcia zbyt dużej ilości sponsorów (co wypacza ideę forów) postanowiono zrezygnować z dofinasowania centralnego i pokryć koszty z środków własnych rady i wybranych lokalnych sponsorów. W pierwotnie zaplanowanych terminach odbędą się Otwarte Posiedzenia Rady Powiatowej – 15.02 Osieczna, 22.02 – Włoszakowice i 2.03 – Leszno. Materiały informacyjne zostaną przekazane do urzędów gmin
 • Fora Wojewody – organizuje on poprzez biura ARiMR spotkania w każdym z powiatów. Na naszym odbędzie się w Święciechowie 16.02 o godz. 13.00. Próbowaliśmy pogodzić nasze spotkania, ale wysunięte propozycje nie uzyskały akceptacji.
 • Informacja o sposobie wydatkowania środków statutowych rady wg interpretacji radcy WIR

Dyskutowano również o uwagach do prowadzenia forów rolniczych, polityce rolnej obecnego rządu oraz problemach z podatkiem VAT przy wykupie ziemi pod budowę drogi S5.

Opracowanie: Paweł Dopierała


30-01-2017 r.


Ze względu na zmianę przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt w grudniu ubiegłego roku istniała pilna potrzeba przekazania producentom trzody chlewnej zasad znakowania zwierząt i wykonania rocznego spisu ich stanu. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie we współpracy z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie zorganizowała cykl szkoleń informacyjnych na ten temat w każdej z gmin powiatu. Rolnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z drukami zgłoszeń i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych ze znakowaniem i rejestracją zwierząt.

Opracowanie: Paweł Dopierała


16-12-2016 r.

Dnia 7.12.2016 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Lesznie. Uczestniczyło w nim 14 radnych i zaproszeni goście: Grażyna Sokalla BP ARiMR w Lesznie, Aleksander Trzmiel PIW Leszno, Janusz Perski Starostwo Leszno, Michał Piątek WIORiN Leszno, Czesław Fedyk KRUS Leszno, Marek Kmiećkowiak ZD WODR Leszno, Franciszek Kaczmarek ZSRB w Lesznie, Anna Nosek OSChR w Poznaniu oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu: Zenon Poloch (Włoszakowice), Marek Kozak (Osieczna), Wojciech Edwin (Wijewo), Radosław Sobecki (Krzemieniewo), Mateusz Stachowski (Święciechowa), Jacek Pawłowski (Lipno).


Posiedzeń prowadził przewodniczący rady Krzysztof Kwiatoń. Zebrani przyjęli porządek obrad oraz protokół z ostatniego posiedzenia. Następnie przedstawiono:

 • informację z działalności przewodniczącego i delegata za III kwartał 2016
 • omówiono budżet Rady i wydatki w 2016 roku
 • przedstawiono projekt planu pracy Rady na 2016 rok
 • poinformowano o obradach walnego zgromadzenia WIR w dniu 28.11.2016 roku, uchwałach i stanowiskach, które zostały na nim przyjęte: w sprawie handlu detalicznego, Zadań i kompetencji izby, reformy emerytalnej, w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i realizacji Ustawy o ustroju rolnym.
 • omówiono sprawę organizacji kolonii dla dzieci realizowanych w gminie Lipno,
 • zwrócono uwagę na problem występujący przy staraniu się młodych rolników o ziemię z ANR. W przyjętych kryteriach oceny wymagany jest 5 letni okres prowadzenia działalności co wyklucza młodych rolników z uzyskania dodatkowych punktów,
 • przedstawiono również informacje na temat Kongresu Spółdzielczości i obecności na nim reprezentantów rolników z naszego rejonu.

Wystąpienia gości:

 • Grażyna Sokalla (ARiMR) – przedstawiła informację z działalności biura powiatowego zwracając szczególną uwagę na zmiany przepisów przy identyfikacji zwierząt. We współpracy z BP WIR w Lesznie przeprowadzone zostaną szkolenia w każdej z gmin powiatu na ten temat zgodnie z harmonogramem ustalonym z urzędami gmin.
 • Anna Nosek (OSChR) – przedstawiła informacje o zadaniach stacji oraz znaczeniu badań gleby dla prawidłowości prowadzenia działalności rolniczej
 • Michał Piątek (WIORiN) – zwrócił uwagę na problem braku zgłaszania do inspekcji nieużytkowanych opryskiwaczy. Powoduje to zawyżanie statystyk kierowanych do UE i niekorzystny obraz przestrzegania norm przez Polskę. Zgodnie z nimi w terenie może występować max 20% nieprzebadanych opryskiwaczy, obecnie z ewidencji wychodzi 40%. Zaapelował do rolników o przekazywani informacji w tym zakresie do inspekcji.
 • Aleksander Trzmiel (PIW) – omówił przebieg szkoleń dotyczących ASF oraz obecną sytuację w tym temacie. Zaapelował o stosowanie zasada bioasekuracji w gospodarstwach. Wspomniał również o wystąpieniu ogniska ptasiej grypy, kontrolach w gospodarstwach oraz sposobie wystawiania świadectw zdrowia. Sprzeciw budzi ich krótki, 24 godzinny okres obowiązywania, ale jest to konieczne ze względu na profilaktykę ASF. We wzorze świadectwa zdrowia świń, przemieszczanych do rzeźni, pochodzących od stad zlokalizowanych na obszarze nieobjętym restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, wskazano, że ważność świadectwa zdrowia wynosi 48 h. Powyższy termin umożliwia zbadanie kliniczne zwierząt i wystawienie świadectwa zdrowia w ciągu 24 h przed wysyłką zwierząt oraz transport tych zwierząt do miejsca docelowego w ciągu 24-48 h od momentu rozpoczęcia przemieszczania. Zgodnie z opinią Głównego Lekarza Weterynarii, badanie kliniczne zwierząt przed wystawieniem świadectwa zdrowia powinno być jak najbardziej aktualne, co ma bardzo duże znaczenie z epizootycznego punktu widzenia (czyli masowego występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną).
 • Franciszek Kaczmarek (ZSRB) – przedstawił informacje o szkole i kierunkach kształcenia z jakich młodzież może w niej skorzystać
 • Czesław Fedyk (KRUS) – omówił zmiany w sposobie działania placówki oraz zakresie ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem korzystnego ubezpieczenia dzieci do 16 roku życia, które obecnie jest automatyczne. Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Wykonawcę wyłonił Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy. Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).
 • Janusz Perski (starostwo) – przedstawił zagadnienia, którymi zajmuje się wydział oraz informację o realizowanych programach, np. ograniczenia populacji lisa czy zadrzewiania.
 • Marek Kmiećkowiak (WODR) – przekazał informacje na temat zmian organizacyjnych WODR związanych z przejściem ośrodka pod nadzór MRiRW oraz zrealizowane w 2016 roku tematy doradcze.

Wolne głosy

W tym punkcie posiedzenia poruszano następujące tematy:

 • akcja liczenia dzików na terenie powiatu – na terenie powiatu leszczyńskiego uczestniczyło w niej jako obserwatorzy 3 przedstawicieli Rady, wspólnie z pracownikami Lasów Państwowych, członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Miało to miejsce w Nadleśnictwach Karczma Borowa, Włoszakowice, w Leśnictwach Długie Stare, Książęcy Las oraz Grodzisko. W każdym miejscu przeprowadzano 3 - 5 przepędzeń kontrolnych w około 40 - 50 osobowych zespołach podzielonych na liczących przemieszczających się w terenie (naganka) i obecnych na stanowiskach stacjonarnych. Organizacja akcji przygotowana przez poszczególne Nadleśnictwa była wzorowa, organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom transport i ciepły posiłek. Czas przeprowadzenia akcji był jednak niewłaściwy do faktycznej oceny populacji dzików. Po ocenie wynik, że ilość dzików jest większa niż przyjęta norma, co musi skutkować zwiększeniem planu odstrzałów w 2017 roku do pożądanej ilości 0,5 sztuki na km2.
 • zmiany ustawy Prawo Łowieckie – ma nastąpić zmiana sposobu szacowania szkód, wnoszenia opłat na fundusze odszkodowawcze, projekt nie uwzględnia rozszerzenia listy zwierząt łownych o takie gatunki jak muflony czy bobry.
 • obchody 20 lecia WIR – Gala w Poznaniu – informacja o organizacji wyjazdu i przebiegu Gali
 • szkolenia chemizacyjne – od nowego roku planowane jest przeprowadzenie szkoleń chemizacyjnych uzupełniających dla rolników zgodnie z zapotrzebowaniem
 • konkurs nt. bioasekuracji – z terenu powiatu nie otrzymano żadnego zgłoszenia gospodarstwa do tego konkursu
 • szkolenia na gminach – przedstawiono harmonogram szkoleń na temat znakowania zwierząt, które zostaną przeprowadzone w dniach 12 do 15 grudnia we wszystkich gminach powiatu
 • sprawa zalewania pól na Henrykowie – jak wynika z uzyskanych informacji ubezpieczyciel OC MZKIW w Lesznie odmówił wypłaty odszkodowań z uzasadnieniem, że były spowodowane działaniem siły wyższej
 • wypowiadanie umów dzierżaw przez nadleśnictwa – ma to związek z koniecznością uzyskania określonego procentu zalesienia kraju oraz koniecznością oddania na naszym terenie dużego obszaru lasów pod budowę drogi ekspresowej S5.
 • postępowanie policyjne – członkowie Rady z kadencji 2011-15 otrzymywali wezwania do złożenia informacji w sprawie postępowania dotyczącego ewentualnych nieprawidłowości przy wystawieniu opinii dotyczącej rozdysponowania gruntów należących do Skarbu Państwa, położonych w Drzeczkowie.
 • procedura wydawania opinii –zgłoszono potrzebę zmiany sposobu zwracania się do Rady o wydawania opinii. Nie może to być bardzo krótki, 1-2 dniowy termin, bo wiele spraw wymaga uzgodnień i odbycia posiedzenia Rady.
 • kwestia medialnego nagłaśniania wypłat dopłat i wzrost cen – wnioskowano, by nie robić „szumu medialnego” dotyczącego terminów realizacji wypłat płatności obszarowych, bo skłania to sprzedawców do podnoszenia cen środków do produkcji

Podczas posiedzenia sformułowano następujące wnioski:

 1. Wniosek do MRIRW o wydłużenie terminu sporządzania spisu zwierząt
 2. Wniosek o organizację spotkania z nadleśnictwem w kwestii wypowiadania umów dzierżaw rolnikom
 3. Wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – o zbadania problemu podwyższania cen środków do produkcji rolnej wraz z zaawansowaniem wypłaty dopłat dla rolników
 4. Wniosek o zaproszenie na posiedzenie Rady Łowczego Okręgowego w Lesznie w temacie regulacji populacji lisów na terenie powiatu
 5. Wniosek do MRIRW by na podstawie uzyskanych wyników akcji liczenia populacji dzików jak najszybciej przystąpić do odstrzału dzików w rejonach gdzie ich populacja przekracza przyjęte normy

Opracowanie: Paweł Dopierała


26-10-2016 r.

W minionym tygodniu na podstawie decyzji nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20 września 2016 roku, na terenie powiatów leszczyńskiego i gostyńskiego została przeprowadzona akcja inwentaryzacji dzików. Była to część ogólnopolskich działań, które pomogą w dokładnym oszacowaniu populacji zwierząt łownych, w tym również dzików. Odbywała się ona metodą pędzeń próbnych na losowo wybranych powierzchniach głównie lasów i upraw obejmujących około 10 % powierzchni obszaru nadleśnictw. Jeśli okaże się, że dzików jest za dużo, ta ich liczebność będzie redukowana.

Radni – członkowie Rad Powiatu Leszno i Gostyń uczestniczyli w liczeniu wspólnie z pracownikami Lasów Państwowych, członkami Polskiego Związku Łowieckiego jako obserwatorzy. Miało to miejsce w Nadleśnictwach Karczma Borowa, Włoszakowice oraz Piaski, w Leśnictwach Długie Stare, Nadolnik, Książęcy Las, Karzec oraz Grodzisko. W każdym miejscu przeprowadzano 3 - 5 przepędzeń kontrolnych w około 40 - 50 osobowych zespołach podzielonych na liczących przemieszczających się w terenie (naganka) i obecnych na stanowiskach stacjonarnych. Organizacja akcji przygotowana przez poszczególne Nadleśnictwa była wzorowa, organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom transport i ciepły posiłek. Obecnie trwa zbieranie danych z akcji. Protokoły podsumowujące liczenia dzików mają trafić do resortu środowiska do 10 listopada br.

Opracowanie: Paweł Dopierała


13-10-2016 r.


Szkolenie odbyło się 12 października br. na sali wiejskiej w Moraczewie. Prowadzone było przez lekarzy weterynarii: pana Ryszarda Kwaczyńskiego oraz pana Aleksandra Trzmiela. Przedstawiono na nim historię pochodzenia i rozwoju Afrykańskiego Pomoru Świń na świecie i w Polsce oraz obecny stan jego występowania w naszym kraju. Omówiono również skutki ekonomiczne oraz sposoby przeciwdziałania chorobie wskazując, że bardzo poważnym czynnikiem jej rozprzestrzeniania jest człowiek i jego działania. Ogromnie ważne jest zachowanie zasad bioasekuracji, bo to obecnie jedyny skuteczny sposób zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Opracowanie: Paweł Dopierała


05-10-2016 r.

„Dębie stary, niech twe konary Wciąż się nad nami gną.
Dzieci swoje na zawsze ci wierne Otocz opieką swą.
Hej, ha! Życia trud i znój! Święty symbol twój Powiedzie nasze losy.
Niech pieśń pomknie, hen podniebiosy, Na święty życia znój”

Słowa tej bardzo starej śpiewanej kiedyś przez harcerzy, a dziś także przez myśliwych w niektórych kołach pieśni „Puszcza” chyba najtrafniej oddają uczucia ludzi, którzy przywrócili należną cześć sędziwemu dębowi szypułkowemu rosnącemu na ziemiach wsi Sarbinowo, gmina Poniec, powiat gostyński, woj.wielkopolskie.


„Stoi tu od zawsze, i chyba wszyscy z Koła kiedyś umawiali się pod nim na spotkanie przed lub po polowaniu. Obecność ta jest tak oczywista, że choć dostrzegaliśmy jego wyjątkowość to jednak nie myśleliśmy o jego ochronie” - mówił Stanisław Grylewicz – łowczy okręgu leszczyńskiego i jednocześnie członek KŁ nr 5 „Dzik” z Leszna, na obwodzie którego stoi dąb.

Latem 2013r. kol. Wiktor Szukalski Członek Honorowy PZŁ, wieloletni Łowczy Okręgowy z Wrocławia urzeczony rzeźbą jego kory, ale także w poczuciu szacunku dla świadka historii tych ziem postanowił zainteresować nim właściwych ludzi i zadbać o jego przyszłość. Okazało się, że nikogo kto w jakikolwiek sposób związany był z tym drzewem nie trzeba było przekonywać do podjęcia niezbędnych decyzji i działań – sprzymierzeńców szybko przybywało. Niespełna rok później - 6 czerwca 2014 r. Rada Miejska Ponieca zainspirowana prośbą, uznając szczególne znaczenie tego drzewa dla lokalnej społeczności oraz jego walory przyrodnicze (wiek ok. 350 lat i obwód ok. 7,5 m) podjęła Uchwałę o wpisaniu go do rejestru Pomników Przyrody. Postanowiono też o zagospodarowaniu najbliższego otoczenia drzewa. Negocjacjami i uzgodnieniami zajął się kol. Krzysztof Kwiatoń, który też bezpośrednio organizował i nadzorował wszystkie prace. Proboszcz Parafii P.W. Św. Piotra i Pawła w Nieparcie - właściciel pola, na którem rośnie dąb, bez wahania wydzielił 1 ar ziemi z użytkowania rolnego. Krzysztof Idziak – rolnik z Sarbinowa zaangażował się w budowę kładki nad rowem melioracyjnym między drogą leśną a dębem. Staraniem nadleśniczego z Piasków – pana Ireneusza Niemca, oczyszczono i pogłębiono rów. Burmistrz Ponieca - Jacek Widyński, który niemal wzrastał w cieniu jego konarów, bo w najbliższej mu wiosce i który od samego początku wspierał podejmowane działania dbając o tych, którzy zechcą odwiedzić staruszka, postawił przy nim stół z ławami oraz kosz na śmieci. Krzysztof Kwiatoń wybudował ogrodzenie, platformę widokową i kładkę oraz postawił tablicę informacyjną – wykonaną przez myśliwego Pawła Kaźmierczaka, w której zamieszczono informacje o samym dębie jak i działaniach przywracających mu zasłużoną uwagę.


1 października 2016 r. zorganizowano uroczyste oddanie ogrodzenia i przystosowanego do chwili odpoczynku miejsca przy wiekowym drzewie pamiętającym min. zwycięstwo pod Chocimiem, Odsiecz Wiedeńską, czasy kolejnych zaborów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, Powstanie Wielkopolskie i wszystko to co zdarzyło się późnej, aż do dnia dzisiejszego. Zebrali się Ci, którym stał się on bardzo bliski. Uroczyste spotkanie prowadził kol. Henryk Bartosz – członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie oraz Prezes Koła, a oprócz ww. uczestniczyli w nim także Jerzy Skrzypczak – sołtys Sarbinowa i jednocześnie członek KŁ „Dzik”, Krzysztof Idziak – rolnik z Sarbinowa. Były podziękowania, refleksje dotyczące bezinteresownego działania, kawa i drożdżowy placek oraz poczucie satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec dębowego starca, przyrody i kolejnych pokoleń ludzi, którzy z różnych przyczyn odnajdą orzeźwiający chłód w jego cieniu.

Tekst: Mariusz Kędzierski


23-09-2016 r.

Gospodarstwo pana Mateusza Gąda zlokalizowane jest w Jezierzycach Kościelnych w gminie Włoszakowice. W 2008 roku gospodarstwo zostało przejęte po rodzicach. Powierzchnia wynosiła wtedy 17 ha, a produkcja oparta była na produkcji roślinnej oraz produkcji trzody chlewnej, bydła mlecznego i opasów. Po przejęciu gospodarstwa pan Mateusz właściwie ocenił swoje możliwości i postawił na specjalizację - produkcję mleka. Obecnie posiada 50 krów mlecznych rasy HF o średniej wydajności ok. 9,7 tys. kg mleka rocznie od krowy, 50 sztuk jałowizny oraz cieląt i 30 sztuk opasów. Całkowita powierzchnia gospodarstwa to 50 ha gleb klasy V i VI, na których prowadzona jest uprawa kukurydzy (średni plon 500-600 dt zielonki), mieszanek traw z motylkowymi na sianokiszonkę i siano oraz uprawa zbóż. Decyzja dotycząca specjalizacji spowodowała duże zmiany w gospodarstwie. Następuje rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) wraz z halą udojową 2x2 Auto Tandem, zlewnią mleka i zapleczem dojarni. Powstaje obora bezstropowa z wentylacją kalenicową, ściołowa, wolnostanowiskowa, z szerokim stołem paszowym, korytarzem spacerowym oraz stanowiskami legowiskowymi dla zwierząt. Następuje poprawa warunków utrzymania zwierząt, higieny i bezpieczeństwa produkcji. Dojarnia wyposażona zostaje w elektroniczne sterowanie bramek wejściowych i wyjściowych, automatyczny pomiar mleka od każdej sztuki. W zlewni zainstalowany zostaje zbiornik na mleko wraz z odzyskiem ciepła z procesu schładzania mleka (pompa ciepła). Ciepło to jest wykorzystywane do ogrzewania wody na potrzeby gospodarstwa i domu.


W gospodarstwie Pan Mateusz buduje też nowe silosy przejazdowe do kiszonek, jałownik dla zwierząt z ośmioma kojcami grupowymi utrzymywanymi w systemie głęboko-ściołowym.


Oprócz inwestycji budowlanych Pan Mateusz inwestuje również w nowe maszyny. W 2010 roku zakupuje nowy ciągnik o mocy 85 KM z ładowaczem czołowym, pług zagonowy 3- skibowy, bronę kompaktową (talerzową). W kolejnych latach kupuje ciągnik o mocy 90 KM, opryskiwacz polowy o pojemności 1615 l z 15 metrową belką i sterownikiem komputerowym, wóz paszowy o pojemności 10 m3, przyczepę 12- tonową, prasę rolującą, 12 tonowy rozrzutnik obornika oraz rozsiewacz do nawozu o pojemności 1000 l. Zakupy realizowane są ze środków własnych jak również z kredytu preferencyjnego z dofinansowaniem ARiMR do oprocentowania, a także dofinansowywane z działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom (2008 r.) oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”(2009 r.).


W 2013 roku pan Mateusz w oparciu o działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zakupuje siewnik punktowy 6 rzędowy z podsiewaczem nawozu, kosiarkę dyskowa 2,8 m, przetrząsacz karuzelowy o szerokości 5,4 m, zgrabiarkę karuzelową o szerokości 3,6 m, owijarkę balotów oraz wóz asenizacyjny o pojemności 7 tys. litrów. Dodatkowe zakupy umożliwiają panu Mateuszowi prowadzenie działalności usługowej i poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa.
09-09-2016 r.

Rada Powiatowa WIR w Lesznie organizuje wyjazd na targi Agro Show w Bednarach. Wyjazd 24.09.2016 roku (sobota), o godz. 8.00 z Leszna (parking przy hali Trapez). Później autobus pojedzie przez Lipno i dalej do Bednar. Koszt około 15 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmują: Krzysztof Kwiatoń, Mieczysław Kowalczyk oraz
BP WIR w Lesznie (pn., śr., czw. w godz. 8.00 do 15.00) - tel. 65 529 55 23


05-09-2016 r.


Obchody 20-lecia samorządu rolniczego w Wielkopolsce w subregionie leszczyńskim odbyły się na terenie Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie (powiat rawicki). Uczestniczyli w nim rolnicy z powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz członkowie rad z gmin, które po podziale administracyjnym trafiły do województw dolnośląskiego i lubuskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych, z którymi izba na co dzień współpracuje. Obecni byli również reprezentanci instytucji okołorolniczych i organizacji rolniczych z subregionu. Obchody prowadzone były przez Prezesa WIR Pana Piotra Walkowskiego oraz Panią Elżbietę Kaczmarek Dyrektora WODR w Poznaniu. Po przywitaniu wszystkich obecnych Zbigniew Gąsior, były prezes Leszczyńskiej Izby Rolniczej przedstawił rys historyczny działania izby w subregionie, wskazując na wielkie zaangażowanie wielu osób w jej tworzenie. Kilka słów do obecnych skierował również Prezes Honorowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra, który w swoim wystąpieniu podsumował minione 20 lat działalności Izb Rolniczych, wskazując na sukcesy, ale i występujące bolączki. Wystąpienie to prowadziło do kolejnego punktu uroczystości mającego na celu uhonorowanie osób, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą na rzecz WIR. Przygotowano następujące wyróżnienia:

Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, za nieprzerywalnie 20 lat pełnienia funkcji członka Rady Powiatowej:

 1. Krzysztof Kwiatoń (Leszno)

Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
Leszno – w podziękowaniu za wieloletnią współpracę dla przedstawicieli samorządów i instytucji oraz długoletnich członków RP WIR

 1. Łukasz Borowiak – prezydent miasta Leszna
 2. Jarosław Wawrzyniak – starosta leszczyński
 3. Andrzej Pietrula – wójt gminy Krzemieniewo
 4. Jacek Karmiński – wójt gminy Lipno
 5. Stanisław Glapiak – burmistrz Osiecznej
 6. Kornel Malcherek – burmistrz Rydzyny
 7. Marek Lorych – wójt Święciechowy
 8. Mieczysław Drożdżyński – wójt gminy Wijewo
 9. Stanisław Waligóra – wójt gminy Włoszakowice
 10. Franciszek Kaczmarek – dyrektor ZSRB w Lesznie
 11. Marek Kmiećkowiak – kierownik ZD WODR w Lesznie
 12. Czesław Fedyk – kierownik PT KRUS w Lesznie
 13. Grażyna Sokalla – kierownik BP ARiMR w Lesznie
 14. Krzysztof Kuśnierski – powiatowy lekarz weterynarii
 15. Michał Piątek – kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie
 16. Janusz Perski – były długoletni kierownik BP ARiMR w Lesznie
 17. Iwona Grzempczyńska – były długoletni kierownik PT KRUS w Lesznie
 18. Zbigniew Brzezewski – od 2002 członek rady powiatowej
 19. Mieczysław Kowalczyk – od 2002 członek rady powiatowej
 20. Piotr Pflanc – od 2002 do 2015 członek rady powiatowej
 21. Radosław Sobecki – od 2002 do 2015 członek rady powiatowej

Odznaczenie „Honorowego członka Rady Powiatowej”, jako docenienie pracy na rzecz WIR oraz zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów w rolnictwie

 1. Łucjan Borowski (Leszno)
 2. Andrzej Drożyński (Leszno)
 3. Marek Lorych (Leszno)
 4. Józef Rimke (Leszno)

Odznaczenie Order Serca Matkom Wsi – jako docenienie pracy zarówno w wymiarze rodzinnym jak i pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaangażowania w sprawy społeczne na wsi

 1. Danuta Lorych
 2. Janina Prałat
 3. Teresa Wojciech

Po zakończeniu wręczania odznaczeń wszyscy obecni mieli okazję wziąć udział we wspólnej biesiadzie, gdzie w przyjaznej atmosferze wspominano dokonania, odnawiano kontakty i wymieniano doświadczenia związane z dotychczasową działalnością izby.


Paweł Dopierała


18-08-2016 r.

Na sali wiejskiej w Święciechowie odbyło się spotkanie dla producentów trzody chlewnej dotyczące pojawiającego się zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawił historię rozwoju tej choroby w Polsce oraz sposoby jej rozpoznawania i zwalczania. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne o ASF. Szczegółowe informacje na temat ASF zamieszczono na stronach internetowych

wetgiw.gov.pl/asf

Paweł Dopierała


18-08-2016 r.


W siedzibie WIR w Lesznie odbyło się spotkanie dotyczące problemu zalewania pól związanego głównie z odpływem wód deszczowych z miasta Leszna. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli urzędu miasta, starostwa powiatowego, gminy Świeciechowa, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W toku rzeczowej dyskusji przedstawiono występujące problemy oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. Największym problemem jest niedrożność rowów oraz brak koordynacji prac pomiędzy instytucjami za to odpowiedzialnymi. Niestety koszty tego faktu ponoszą rolnicy tracąc cześć upraw. Zdecydowano o powołaniu zespołu przy urzędzie miasta Leszna, który będzie miał za zadanie opracowanie planu działań i ich koordynację w celu zapewnienia jak najlepszego odpływu wód. Dyskutowano również o planach budowy kolektorów zbiorczych, które skutecznie pozwalałyby na gromadzenie wody w przypadku deszczy nawalnych i tym samym ochronę pól.

Paweł Dopierała


16-06-2016 r.


W świetlicy wiejskiej w Nowejwsi koło Leszna odbyło się szkolenie wraz z pokazem w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego”. Wiedzę w ww. temacie przekazywali strażacy z PSP w Lesznie oraz jednostki w Rydzynie. Obecni mogli m.in. obserwować i przećwiczyć sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uwalnianie osoby z zakleszczonego samochodu oraz gaszenie pożaru przy użyciu gaśnic różnego typu. Spotkanie było połączone z organizowanym przez ZD WODR w Lesznie „Dniem Zagrody”. Przewidziano wykład z zakresu problematyki podatku VAT oraz wizytę na polach gospodarstwa demonstracyjnego pana Leszka Prałata.


Paweł Dopierała


03-06-2016 r.


Trzecie w 2016 roku posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie. Głównym jego punktem było szkolenie mające na celu omówienie nowych aktów prawnych dotyczących już istniejących, jak również nowo tworzonych grup producentów rolnych, organizacji producentów i związków grup. Drugim tematem była informacja dotycząca organizacji VI Kongresu Spółdzielczości oraz pracach nad nową ustawą spółdzielczą. Trzeci temat dotyczył możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych oraz warunków utworzenie spółdzielni eko-energertycznej. Wykładowcami na szkoleniu byli: Krzysztof Łabęda – przedstawiciel ARR w Poznaniu, Marcin Martynowski – doradca ds. grup i organizacji producentów rolnych oraz spółdzielczości rolniczej w KRS w Warszawie, Krzysztof Balak – prezes Lion Energu Group.


Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele grup producentów rolnych, którzy mogli uzyskać odpowiedzi na problemy pojawiające się przy prowadzeniu grup. Otrzymali również materiały przygotowane przez BP WIR zawierające akty prawne i wzory wniosków składanych do ARR.


Paweł Dopierała


11-04-2016 r.


W sobotę 9 kwietnia br. odbył się w ZSRB w Lesznie dzień otwarty. Wszyscy chętni mogli zapoznać się ze szkołą, kierunkami kształcenia i warunkami nauki. Obecnie w szkole można kształcić się w technikum i zasadniczej szkole zawodowej.
W technikum można uzyskać tytuł:

 • technik budownictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii
 • technik ogrodnik

Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w zawodach:

 • murarz - tynkarz
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • rolnik
 • ogrodnik
 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Możliwe jest również uzyskanie ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla uzupełnienia wykształcenia.

Na prośbę dyrekcji szkoły, BP WIR w Lesznie, które ma swoją siedzibę w szkole, również dołączyło się do dnia otwartego. Wszyscy zainteresowaniu mogli odwiedzić biuro, zapoznać się z działalnością izby oraz otrzymać czasopisma rolnicze.

Opracował: Paweł Dopierała


11-04-2016 r.

Posiedzenie odbyło 6.04.2016 roku w sali Baru Orlik w Lesznie-Zaborowie. Zaproszono na nie: panią Grażynę Sokallę – kierownika BP ARiMR, pana Janusza Perskiego – naczelnika WOŚLiR starostwa powiatowego, pana Marka Kmiećkowiaka – kierownika ZD WODR oraz pana Franciszka Kaczmarka – dyrektora ZSRB w Lesznie. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Posiedzenie przebiegało z godnie z porządkiem obrad.


Na wstępie posiedzenia wręczono bukiety kwiatów dla nowo powołanego kierownika BP ARiMR pani Grażyny Sokalli oraz w wyrazach podziękowania dla byłego kierownika BP ARiMR pana Janusza Perskiego.

Następnie Krzysztof Kwiatoń przedstawił informacje z działań rady oraz informację kwartalną ze swojej działalności jako przewodniczącego Rady. Stanisław Ciesielski poinformował o spotkaniu spółek wodnych i współpracy z nimi w zakresie regulacji stosunków wodnych. Omówiono również kwestię obchodów 20-lecia izby. W kolejnym punkcie spotkania dyskutowano na temat nadania tytułu „Honorowy członek RP”. Zaproponowano 4 kandydatury: Łucjan Borowski, Józef Rimke, Marek Lorych, Andrzej Dorożyński. Po dyskusji i głosowaniu zostały one zaakceptowane.

Wystąpienia gości rozpoczęła pani Grażyna Sokalla - powiedziała kilka słów o sobie oraz wskazała na najważniejsze obecnie zadania BP Agencji. Omówiła kwestie: terminowości wypłaty płatności za 2015 rok, zmian w zasadach wypełniania wniosków na 2016 rok. W dyskusji wskazano na różnice w procedurach uzyskania kredytu pod dopłaty w różnych bankach, kosztów budżetu państwa z tym związanych, złym funkcjonowaniu systemu obsługującego płatności.


Pan Marek Kmiećkowiak omówił działalność ZD WODR, wskazując na zrealizowane już zadania. Zaprosił na imprezę targową w Gołaszynie w dniach 21-22 maja br.

Pan Franciszek Kaczmarek przedstawił informacje o szkole oraz o kierunkach kształcenia dla uczniów. Oprócz kształcenia dziennego możliwe jest uczestniczenie w kursach kwalifikacyjnych w zawodach rolniczych, gastronomicznych i budowlanych. Problemem przy kształceniu rolniczym jest brak nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć praktycznych. Dyrektor zaprosił na Dni Otwarte szkoły w dniu 9.04.2016 roku.

Pan Janusz Perski omówił zadania realizowane przez wydział w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. Zostały mu przedstawione następujące zagadnienia:

 • M.Kowalczyk poruszył kwestię utylizacji eternitu i środków na ten cel. Obecnie nie ma przewidzianych na to funduszy w budżecie powiatu.
 • J.Szmyt pytał o kwestię szkód powodowanych przez żurawie. Jak się okazuje nikt za te szkody nie odpowiada. Marszałek realizuje odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione
 • Z.Brzezewski zaapelował o właściwe podejście do sprawy użytkowania kopalin i samowolnego ich wykorzystywania przez właścicieli gruntów

W dalszej części spotkania poruszano następujące zagadnienie:

 • utworzenie grupy producentów energii
 • możliwość odznaczenia matek-rolniczek odznaczeniem KR
 • propozycje nowego regulaminu pracy radnych w komisjach – zwrócono uwagę, że lepszym rozwiązaniem niż ryczałt byłby zwrot kosztów dojazdu lub powiązanie ryczałtu i tych kosztów (wybór wyższej kwoty), nie powinno być podawanych ilości godzin
 • poinformowano o szkoleniu dla członków grup producentów w Marszewie
 • zmiany w prawie łowieckim


Podczas posiedzenia przyjęto jeden wniosek:

 1. Do MRiRW o podjęcie zdecydowanych działań w zakresie odbudowy stada podstawowego trzody i zahamowania rozwoju tuczu nakładczego. Produkcja taka niszczy rynek trzodowy w Polsce, gównie ze względu na sprowadzanie z zagranicy materiału do tuczu. Dodatkowo tucz taki jest dotowany przez zastosowany ostatnio system dopłat z ANR. Należałoby wprowadzić zmiany w przepisach wymuszające tucz przy większościowym udziale materiału wyprodukowanego w Polsce

Opracował: Paweł Dopierała


16-03-2016 r.

Kolejna, XV Gala Wielkopolski Rolnik Roku odbyła się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi, dnia 13 marca 2016 roku. Jej głównym punktem było wręczenie nagród laureatom konkursu. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 63 rolników z 29 powiatów, których gospodarstwa i działalność została poddana ocenie przez Kapitułę Konkursu. Oceniano organizację gospodarstw, osiągane efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie oraz estetykę obejścia. Po ocenie Kapituła wytypowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie, a spośród nich wskazała 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2015 oraz statuetkę Siewcy.


Laureatami XV edycji konkursu zostali:

 • Agata i Grzegorz Krasoń, Rozsady warzyw, Święta, powiat złotowski,
 • Kazimierz Wotzka, Sadownictwo, Pobórka Wielka, powiat pilski,
 • Huber Michalski, Sadownictwo, Mostki 78, powiat koniński,
 • Marek Michalak, Bydło mleczne, Golina Kolonia, powiat koniński,
 • Arleta Linka, Drobiarstwo, Dębienko, powiat poznański,
 • Wioletta i Łukasz Jędrzejakowie, Roślinny, Kaliszkowice Ołobockie, powiat ostrzeszowski,
 • Jolanta i Grzegorz Majchrzakowie, Roślinny i zwierzęcy, Topola Mała, powiat ostrowski,
 • Emilia i Jacek Grzelakowie, Roślinny, Skarszew, powiat kaliski,
 • Jan Kamiński, Roślinny i zwierzęcy, Kiedrowo, powiat wągrowiecki,
 • Joanna i Maciej Szudrowiczowie, Trzoda chlewna, roślinny, Tłukawy, powiat obornicki.

Po wręczeniu nagród odbyła się część artystyczna gali, w której wystąpiła Eleni z zespołem. Po koncercie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali ugoszczeni posiłkiem. Powiat leszczyński na gali reprezentowała 30 osobowa grupa rolników.

Opracował: Paweł Dopierała


16-03-2016 r.

W dniu 14 marca br. odbyło się w Wojnowicach szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestniczyło w nim 35 rolników z naszego powiatu. Szkolenie było skierowane do osób, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu szkoleniach (szkolenie uzupełniające). Uczestnicy otrzymali materiały oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenia na okres 5-letni uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.


Opracował: Paweł Dopierała


04-03-2016 r.

Ostatnie na terenie powiatu leszczyńskiego Regionalne Forum Rolnicze odbyło się 24 lutego br. we Włoszakowicach. Skierowane było do rolników z gmin Wijewo i Włoszakowice. Gospodarzami spotkania byli: Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra. Na forum obecnych było blisko 70 osób. Tak jak na poprzednich spotkaniach zaproszeni goście przedstawili tematy związane z działalnością ich instytucji:

 • KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
 • WIORiN – Michał Piątek - kierownik Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące zmian przepisów dotyczących ochrony roślin oraz omówił stan upraw i zagrożenia ze strony patogenów.
 • PIW – Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, uboju z konieczności, sprzedaży bezpośredniej oraz kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • WODR – Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD w Lesznie – omówił plan działań ośrodka na 2016 rok.


Mimo zaproszenia na spotkanie nie dotarł przedstawiciel BP ARiMR. Związane to było ze zmianami kierownictwa w biurze powiatowym. Została jednak przekazana pisemna formacja dotycząca realizacji płatności, która została odczytana przez prowadzącego forum.

Po wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrał Krzysztof Kwiatoń, przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich.


Forum zakończono losowaniem drobnych upominków dla uczestników forum oraz wspólnym posiłkiem, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Włoszakowice,
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia,
 • bank BGŻ BNP Paribas oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna,
 • firma TUW Ubezpieczenia.
 • Spółdzielnia Lion Energy Group, energia odnawialna


Opracował: Paweł Dopierała


02-03-2016 r.

Kolejne w 2016 roku Regionalne Forum Rolnicze na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 19 lutego br. w Nowym Belęcinie (gm. Krzemieniewo). Skierowane było do rolników z gmin Krzemieniewo, Osieczna i Rydzyna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt gminy Krzemieniewo Andrzej Pietrula. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych, podobnie jak w poprzednim forum w Lesznie. Ze względu na zmiany personalne w leszczyńskim biurze na spotkaniu nie było przedstawiciela Agencji. Obecni byli:

 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • Iwona Grzempczyńska - kierownik PT w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD w Lesznie – poinformował o planach działano iści WODR w bieżącym roku.


  • Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie brali udział w losowaniu upominków oraz posiłku dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

   • bank BS Wschowa O/Leszno,
   • firma Agromix w Rojęczynie, dystrybutor maszyn
   • firma PiTERN Ekologiczna Energia, energia odnawialna
   • bank BGŻ Paribas,
   • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
   • firma TUW Leszno, ubezpieczenia
   • Spółdzielnia Lion Energy Group, energia odnawialna

   W forum uczestniczyło około 70 osób.


   Opracował: Paweł Dopierała


26-02-2016 r.

Pierwsze w 2016 roku Regionalne Forum Rolnicze na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 15 lutego br. w Lesznie-Zaborowie. Skierowane było do rolników z gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz włodarze gmin, czyli Jacek Karmiński – wójt Lipna i Marek Lorych – wójt Święciechowy. Obecny był również wicestarosta leszczyński Robert Kasperczak. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych. Poruszali oni w swoich wypowiedziach następujące kwestie: ARiMR – Karolina Kulesza – przedstawiciel BP w Lesznie - przedstawiła informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, PIW – Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach. KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiała informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenów zagrażających uprawom.
ARR – Ewa Rosik – przedstawiciel OT ARR w Poznaniu - przedstawiała działalność Agencji oraz zasady uzyskania dopłat dla hodowców trzody i producentów mleka.
WODR – Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD w Lesznie – poinformował o planach działalności WODR w bieżącym roku.


Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników.

Forum zakończono losowaniem upominków oraz wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma Agromix w Rojęczynie, dystrybutor maszyn
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia, energia odnawialna
 • bank BGŻ Paribas,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna
 • firma TUW Leszno, ubezpieczenia
 • Spółdzielnia Lion Energy Group, energia odnawialna

W forum uczestniczyło około 70 osób.


Opracował: Paweł Dopierała


22-02-2016 r.

W dniu 3.02.2016 roku odbyło się w Lesznie-Zaborowie posiedzenie Rady Powiatowej. Obecni na nim byli radni oraz zaproszeni goście – przewodniczący komisji rolnictwa gmin powiatu leszczyńskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Posiedzenie przebiegało z godnie z porządkiem obrad.
Program posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
 3. Informacja z działalności RP WIR
 4. Omówienie i przyjęcie planu pracy na 2016 rok
 5. Omówienie organizacji forów rolniczych na terenie powiatu
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia i wspólny posiłek


Ad1 i 2. Przyjęto porządek obrad. Odczytano i przyjęto bez zmian protokół z ostatniego posiedzenia rady

Ad3. Przedstawiono informacje z działań rady, m.in. organizacja wyjazdu na targi POLAGRA PREMIERY, organizacja kolonii dla dzieci wiejskich w Zakopanym, udział w spotkaniu w Raszkowie (odznaczenia dla dwóch pań z naszego powiatu) i Siemianicach.

Ad.4 Przedstawiono projekt pracy Rady na 2016 rok. Pan R.Biały zaproponował zapraszanie na radę rolników, którzy mają określone problemy i próbę ich rozwiązania przy udziale zaproszonych gości – specjalistów w dziedzinach, których dotyczy dana sprawa. Do planu pracy postanowiono dopisać punkt „udzielanie porad administracyjno-prawnych”. Plan pracy został przyjęty.

Ad5. Omówiono kwestię organizacji forów rolniczych na terenie powiatu. Zaplanowano organizację w miesiącu lutym 3 forów. Mają one na celu przekazanie rolnikom bieżących informacji oraz możliwość bezpośredniego kontraktu z przedstawicielami instytucji z otoczenia rolnictwa. Na forach będą obecni reprezentanci między innymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na zakończenie każdego forum przewidziany jest wspólny posiłek przygotowany przez firmę cateringową. W planie forów uwzględniono uwagi z poprzedniego roku i przewidziano więcej czasu na pytania ze strony rolników.

W tym roku przewidziano odbycie 3 spotkań, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelką:

GminaData / godzinaMiejsceKontakt
Leszno15 luty
godz. 10:00
Leszno, Orlik Leszno Zaborowo,
ul. Górowska 49
65 529 55 23
Belęcin Nowy19 luty
godz. 10:00
Belęcin Nowy (gm. Krzemieniewo),
sala wiejska
65 529 55 23
Włoszakowice24 luty
godz. 10:00
Włoszakowice, ul. Kurpińskiego,
sala przy urzędzie gminy
65 529 55 23

Ad. 6. W dalszej części spotkania poruszano następujące zagadnienie:

 • terminarz spotkań spółek wodnych,
 • zaproszenie na konferencję do Poznania dla hodowców trzody
 • informacja o zawieranych umowach kontraktacyjnych na rzepak i kukuruzę
 • planowane dopłaty dla hodowców trzody i producentów mleka
 • szkolenia dla grup producentów rolnych – KRS, WODR
 • wyjazd na galę Wielkopolski Rolnik Roku – zarezerwowano 30 miejsc
 • informacja o konferencji w Dolsku (org. czasopismo Farmer),
 • możliwość zgłaszania do konkursu kulinarnego
 • informacje na temat projektów ustawy łowieckiej (PIS, Kukiz)

Na tym obrady zakończono.

Na spotkaniu rozdano:

 • biuletyn Siewca Wielkopolski
 • czasopismo Wiadomości Rolnicze
 • kalendarze izbowe na 2016 rok
 • informację o działalności Rady w 2015 roku

Paweł Dopierała


17-02-2016 r.

Timac Agro Polska
oraz
Firma Napena

zapraszają na V edycję szkolenia wiosennego

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ

które odbędzie się w dniu 22.02.2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku


Plan spotkania

 • 9:00 - 9:15 Przyjazd gości
 • 9:30 - 10:30 Nawożenie azotem oraz makro i mikroelementami w bieżącym sezonie.
  Dr Witold Szczepaniak
 • 10:30 - 12:00 Technologia odżywiania roślin TIMAC AGRO. Prezentacja nowych produktów
  Krzysztof Piech
 • 12:00 - 13:00 Strategia ochrony zbóż, rzepaku oraz kukurydzy w sezonie 2015.
  Napena
 • 13:00 Obiad

Adres spotkania:
Wielkopolski Orodek Doradztwa Rolniczego
Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w SIELINKU
ul. Parkowa2
64-330 Opalenica

Informacji udzielają:

 • Robert Hybiak 661 934 301
 • Sylwia Perka 606 818 329
 • Dariusz Mieszała 692 175 338
 • Bartosz Maniecki 668 936 483

13-01-2016 r.

Rada Powiatowa WIR organizuje wyjazd na konferencję "Przez Innowacyjność do sukcesu". Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2016 roku w Dolsku. Zgłoszenia do Krzysztofa Kwiatonia (605388526) lub biura izby w Lesznie (606347040).
Szczegóły poniżej.

Informacje.jpg


11-12-2015 r.

W Raszkowie koło Ostrowa odbyło się 5 grudnia br. wigilijne spotkanie środowisk wiejskich. Uczestniczyło w nim ponad 1200 osób – rolników, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem. Uczestnicy wysłuchali wykładów o tradycjach, symbolach i obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem oraz tradycjach kulinarnych wieczerzy wigilijnej. Głównym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Po jej zakończeniu nastąpiło wręczenie odznaczeń pod nazwą ORDER SERCA MATKOM WSI. To jedyne w swoim rodzaju odznaczenie przyznawane jest panią, mieszkankom wsi w podziękowaniu za ich postawę łączącą działalność społeczną oraz troskę o rodzinę. Z terenu naszego powiatu odznaczenia otrzymały panie Mirosława Biały z Popowa Wonieskiego oraz Józefa Hrapek z Moraczewa.


Paweł Dopierała


20-11-2015 r.

Posiedzenie odbyło się 16 listopada br. w siedzibie BP WIR w Lesznie i uczestniczyli w nim oprócz radnych zaproszeni goście – członek zarządu WIR Jerzy Kostrzewa oraz kierownik BP ARiMR w Lesznie Janusz Persk.


Podczas spotkania Jerzy Kostrzewa omówił działalność WIR wskazując między innymi na: działania zarządu, szkolenia i spotkania z rolnikami, udział w proteście w Brukseli, sprawy suszy i działania w tym zakresie oraz kontrole skarbowe w biurach izb. Przedstawiony został również wstępny plan obchodów 20 lecia izby. Następnie wspólnie z Krzysztofem Kwiatoniem omówili dokumenty na najbliższe WZ WIR. Przedstawiono propozycje uchwał i stanowisk, które mają zostać na nim przyjęte. Członkowie rady nie zgłaszali uwag do przedstawionych propozycji, jak również nie przyjęto wniosków do przedstawienia na WZ.

W kolejnej części posiedzenia Janusz Perski przedstawił bieżące informacje z działalności ARiMR ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób wypłaty płatności bezpośrednich. Poruszano również następujące zagadnienie:

 • problem strat suszowych, potrzeba wykonania raportu dotyczącego nieprawidłowości w przepisach związanych z szacowaniem strat i ich poprawa na przyszłość
 • uwagi do organizacji szkoleń PROW – niezrozumiała obecność firm zewnętrznych i promocja kandydatów w wyborach
 • upolitycznienie izb, zmiana ustawy i lobbowanie na rzecz rolnictwa
 • środki statutowe rady i ich wykorzystanie w 2015 roku
 • informacja o seminarium pszczelarskim w CDR POznań
 • informacje o szkoleniu dotyczącym innowacji w WODR Sielinko
 • ogólnopolskie spotkanie przewodniczących Rad Powiatowych
 • wyjazd na Wieczerze Wigilijną do Raszkowa
 • wiosenne fora rolnicze – wzorem lat poprzednich ustalono organizację 3 forów na terenie powiatu
 • możliwości wyjazdu studyjnego do firmy ProBiotics


Na tym obrady zakończono. Kolejne posiedzenie zaplanowano na początek 2016 roku.

Paweł Dopierała


25-09-2015 r.

Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 23.09.2015 w Lesznie, w auli Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Uczestniczyli w nim radni oraz zaproszeni goście: Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie, Marek Kmiećkowiak kierownik ZD WODR w Lesznie, Wioletta Kmiećkowiak specjalista WODR. Spotkanie połączone było ze spotkaniem środowiskowym WODR. W czasie obrad M.Kmiećkowiak przedstawił program działań WODR w Poznaniu oraz statystyki działań zrealizowanych przez ZD WODR w Lesznie. Pani W. Kmiećkowiak omówiła zagadnienia zazieleniania, programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz działań PROW planowanych na 2015 rok. Następny z wykładowców Pan J.Perski przedstawił informacje na temat płatności obszarowych, naboru wniosków w programie Młody Rolnik oraz Modernizacja Gospodarstw. Wyjaśnił również kwestie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej związanej ze stratami z powodu suszy. Temat ten wywołał dyskusję związaną z problemami komisji gminnych dotyczącymi wypełniania protokołów oraz niejasnymi przepisami w tym względzie.


W związku z planami organizacji szkoleń dotyczących programu Modernizacji Gospodarstw Radni ustalili termin spotkania na 8.10.2015, godz. 10.00, aula ZSRB w Lesznie.
Na tym obrady zakończono.
Na spotkaniu rozdano:

 • banery związane ze sprzeciwem wobec budowy kopalni odkrywkowej
 • czasopismo Wiadomości Rolnicze
 • katalogi Murator

Paweł Dopierała


25-09-2015 r.

W dniu 19.09.2015 roku BP WIR zorganizowało wyjazd dla rolników z powiatu leszczyńskiego na wystawę Agro Show w Bednarach. W wyjeździe brało udział blisko 80 osób (rolników, członków RP, grup producentów rolnych. Agro Show to impreza, która ma charakter plenerowy i jest największą tego typu w Europie. Organizowana jest od 1999 roku. Obecnie Wystawa ma charakter kompleksowy i jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, ale ofertę swoją prezentują także producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. W tym roku oprócz tradycyjnych pokazów na ringu ładowarek i opryskiwaczy odbyły się pokazy pługów na ringu i indywidualnych polach pokazowych. Dodatkowe atrakcje i udogodnienia to:

 • prezentacje ciągników na pasie głównym,
 • Magazyn TYDZIEŃ - nagrywany na terenie AGRO SHOW,
 • Strefa Juniora - plac zabaw dla dzieci,
 • Wioska bezpieczeństwa,
 • debata na temat rolniczego szkolnictwa zawodowego,
 • mobilny bankomat,
 • bezpłatny autobus z dworca i na dworzec PKP w Pobiedziskach,
 • linie meleksowe na terenie Wystawy,
 • AGRO SHOW Gra
 • i wiele innych.

Na tegorocznym AGRO SHOW:

 • wystawiło się ponad 800 firm, w tym blisko 100 wystawców z zagranicy,
 • w ciągu 4 dni Wystawę odwiedziło nieco ponad 160 tysięcy osób,
 • zarejestrowanych zostało ponad 400 autokarów grup zorganizowanych,
 • powierzchnia wystawiennicza wyniosła ponad 150 tysięcy m2,
 • cały obszar wystawy przekroczył 120 ha.

26-08-2015 r.

W dniach 22-23 sierpnia 2015 roku odbył się w Wilkowicach koło Leszna kolejny XVI Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. W tym roku podczas wystawy można było obejrzeć blisko 200 ciągników i maszyn wystawionych przez członków klubów kolekcjonerów i zaproszonych gości z Polski, Niemiec, Słowacji i Węgier. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że w ciągu dwóch dni wystawę obejrzało blisko 20.000 osób. Wielkopolska Izba Rolnicza była obecna na imprezie poprzez stoisko obsługiwane przez Radę Powiatową w Lesznie. Tradycyjnie ufundowany został również puchar WIR. W tym roku został wręczony przez Przewodniczącego RP WIR w Lesznie, Krzysztofa Kwiatonia panu Stanisławowi Sikorskiemu za długoletni aktywny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im, Jerzego Samelczaka w Wilkowicach.

Prestiżowe tytuły ,,Kolekcjoner Roku 2015" otrzymali - Kazimierz Fons, Bernard Stiller i Jan Demczyszak. Statuetki dla wyróżnionych kolekcjonerów ufundował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Imprezie jak co roku towarzyszyła wystawa nowego sprzętu rolniczego „Roltechnika” zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.Galeria

Posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie-Zaborowie w dniu 8.07.2015 roku. Oprócz Radnych uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Stanisław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński, Janusz Perski – kierownik BP ARiMR, Elżbieta Wołkowińska – KRUS, Franciszek Kaczmarek – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, Michał Piątek – kierownik WIORiN, Marek Kmiećkowiak – kierownik ZD WODR. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Porządek obrad został przyjęty. Przebieg posiedzenia:


 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
 2. Wręczenie legitymacji członkom Rady Powiatowej przez Starostę Leszczyńskiego.
 3. Informacja o obradach WZ WIR i nowo wybranych władzach – prezesem Zarządu został Piotr Walkowski, vice prezesem - Bogdan Fleming, członkami Zarządu – Jolanta Nawrocka, Jerzy Kostrzewa oraz Zbigniew Stajkowski. Członek Rady Powiatowej w Lesznie - Stanisław Ciesielski został wybrany do Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiono stanowiska przyjęte przez WZ WIR. Zauważono, że mało czasu na Walnym Zgromadzeniu było przeznaczone na merytoryczną dyskusję
 4. Przyjęto plan pracy Rady Powiatu Leszno na 2015 rok
 5. Wypowiedzi gości. Kolejno zabierali głos:
  • Starosta Leszczyński – gratulacje wyboru i życzenia owocnej pracy w obecnej kadencji;
  • Kierownik ARiMR – informacje o działalności, przebiegu przyjmowania wniosków o płatności i zmianach w przepisach;
  • przedstawiciel KRUS – informacja o rentach i emeryturach oraz poziomie wypadkowości w powiecie;
  • dyrektor ZSRB – informacja o szkole i jej ofercie nauczania na rok 2015/16;
  • kierownik WIORiN – informacja o nowym zagrożeniu patogenem śluzakiem ziemniaka, problemie zwalczania barszczu Sosnowskiego (możliwości zaangażowania WIORIN do rozpoznawania i straży pożarnej do niszczenia roślin);
  • kierownik ZD WODR – działalność doradców, organizowane szkolenia, zmiany w przepisach VAT.
 6. Dyskusja, dotycząca między innymi:
  • negatywnej opinii Rady w sprawie formy sprzedaży ziemi przez ANR z OR Kłoda;
  • Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn w Wilkowicach 22-23. 07. 2015 – organizacja stoiska WIR oraz ufundowanie pucharu Izby Rolniczej, zakup 60 wejściówek dla członków Rady Powiatowej;
  • organizowania kolonii dla dzieci, problem z uzyskiwaniem zaświadczeń z KRUS;
  • informacji o pomocy dla rolników w przypadku wystąpienia suszy;
  • Festiwalu Wieprzowiny w Koźminie;
  • informacji o możliwości uzyskiwania powiadomień rolniczych sms z KRIR;
  • wsparcia starostwa w przypadku podziału ziemi rolniczej z dużych gospodarstw.

Opracował: Paweł Dopierała


Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Leszczyńskiego odbyło się 15 czerwca 2015 roku w sali ZSRB w Lesznie. Celem spotkania było ukonstytuowanie Rady. Z ramienia Zarządu WIR obecny był na nim Pan Zbigniew Gąsior. Posiedzenie rozpoczął najstarszy z członków Rady Pan Krzysztof Kwiatoń. Na funkcję przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury. W głosowaniu największe poparcie otrzymał Krzysztof Kwiatoń i on został Przewodniczącym Rady. Na funkcję delegata zgłoszono dwie kandydatury. Najwięcej głosów uzyskał Stanisław Ciesielski.Firma Napena Sp. z o.o. oraz DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprosiły rolników na pokazy kolekcji odmian rzepaku ozimego, który odbył się w dniu 18.06.2015 r. na polach w Rogaczewie Wielkim k. Kościana. Z powiatu leszczyńskiego w imprezie uczestniczyło 20 rolników, byłych i aktualnych członków Rady Powiatowej WIR oraz przedstawicieli grup producentów rolnych. Organizatorzy zapoznali uczestników z nowymi odmianami rzepaku mieszańcowego i liniowego oraz zapewnili poczęstunek i udział w licznych konkursach związanych z promocją sprzedaży nasion rzepaku.


Krzysztof
Kwiatoń

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Stanisław
Ciesielski

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Blisko 50 rolników z powiatu leszczyńskiego uczestniczyło w pokazach polowych “Panorama pól”, które odbyły się w Starym Luboszu (powiat kościański). Uczestnicy imprezy mogli zapoznać się z pokazowymi uprawami kukurydzy, rzepaku i zbóż, a przy okazji bawić się w organizowanych konkursach. Fotorelacja poniżej.

Panorama_1.jpg Panorama_2.jpg


Panorama_3.jpg Panorama_4.jpg
W dniu 25.03.2015 w Brennie (gm. Wijewo) odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Lesznie w obecnej kadencji. Uczestniczyło w nim 14 radych oraz zaproszeni goście, na czele z v-ce starostą leszczyńskim panem Robertem Kasperczakiem. Pozostali goście obecni na spotkaniu to: Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie, Iwona Stróżyk przedstawiciel PIORIN w Lesznie, Małgorzata Siekierska reprezentująca ZD WODR w Lesznie, Aleksander Trzmiel przedstawiciel PIW w Lesznie, Iwona Grzempczyńska kierownik PT KRUS w Lesznie, Maria Rąk przedstawicielka Kół Gospodyń, Stanisław Glapiak burmistrz Osiecznej, Stanisław Pietrula wójt Krzemieniewa, Ireneusz Zając wójt Wijewa, Marek Lorych wójt Święciechowy oraz seniorzy izbowi Józef Rimke i Łucjan Borowski. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Przedstawił działania izby w ostatnim okresie, a także podsumował działania podejmowane w ciągu całej kończącej się kadencji, wskazując na osiągnięcia Rady jak i sprawy, których nie udało się załatwić. Obecni goście w krótkich wypowiedziach przedstawiali aktualności z zakresu działań swoich instytucji i wskazywali na potrzebę ciągłej współpracy z izbą dla dobra rolników i środowiska wiejskiego. W toku dalszych obrad dyskutowano na temat wyborów do izb rolniczych, szkód łowieckich i zmiany ustawy łowieckiej, zmiany ustawy o izbach rolniczych, działalności izby i jej miejscu w środowisku wiejskim.


Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady złożył podziękowania Radnym oraz przedstawicielom samorządu i instytucji za współpracą w ciągu całej mijające kadencji izby.


W dniu 10 marca br. odbyło się w Nowym Belęcinie szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestniczyło w nim 30 rolników z naszego powiatu. Szkolenie to było jednym z cyklu szkoleń realizowanych na terenie Wielkopolski przez konsorcjum w składzie:

 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Lider
 • Wielkopolska Izba Rolnicza
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu


Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu z EFRROW, szkolenie było bezpłatne i skierowane do osób, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu szkoleniach (szkolenie uzupełniające). Uczestnicy otrzymali materiały oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenia na okres 5-letni uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.


Ostatnie na terenie powiatu leszczyńskiego Forum Rolnicze odbyło się 25 lutego br. we Włoszakowicach. Skierowane było do rolników z gmin Wijewo i Włoszakowice. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz przedstawiciele włodarzy gmin, czyli Mateusz Mroziński (UG Włoszakowice) i Agnieszka Fogt (UG Wijewo).


Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forum:
ANR – Teresa Berkowska – główny specjalista OT ANR w Starym Bojanowie - przedstawiała działalność Agencji, wielkości posiadanego zasobu oraz wyniki i plany sprzedaży gruntów.
ARiMR – Janusz Perski - kierownik BP ARiMR w Lesznie - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, dostępnych funduszach unijnych i krajowych jak również o platformie internetowej ARiMR dla rolników.
KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
PIW – Aleksander Trzmiel – PIW Leszno - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
WODR – Małgorzata Siekierska - doradca ZD w Wijewie.
WZMiUW - Edward Bąk - Główny Specjalista ds. Melioracji RO Leszno – poinformował o działaniach dotyczących zagadnień melioracji na terenie powiatu leszczyńskiego.

Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił również zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników, przygotowania do wyborów do izb rolniczych, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich oraz protestach rolniczych.


Forum zakończono wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz i dla rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Włoszakowice,
 • firma Chemirol zaopatrzenie dla rolnictwa,
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia,
 • bank BGŻ oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna,
 • firma Concordia Ubezpieczenia.

W forum uczestniczyło około 80 osób.

Paweł Dopierała


Kolejne na terenie powiatu leszczyńskiego Forum Rolnicze odbyło się 19 lutego br. w Wilkowicach. Tym razem skierowane było do rolników z gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz włodarze gmin, czyli Jacek Karmiński – wójt Lipna i Marek Lorych – wójt Święciechowy.


Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forum: ANR – Teresa Berkowska – główny specjalista OT ANR w Starym Bojanowie - przedstawiała działalność Agencji, wielkości posiadanego zasobu oraz wyniki i plany sprzedaży gruntów.
ARiMR – Janusz Perski - kierownik BP ARiMR w Lesznie - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, dostępnych funduszach unijnych i krajowych jak również o platformie internetowej ARiMR dla rolników.
KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
PIW – Aleksander Trzmiel – PIW Leszno - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
WODR – Anna Łukaszyk-Kędziora - doradca ZD w Święciechowie.
WZMiUW - Edward Bąk - Główny Specjalista ds. Melioracji RO Leszno – poinformował o działaniach dotyczących zagadnień melioracji na terenie powiatu leszczyńskiego.
PZŁ – Stanisław Grylewicz – Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie.
Starostwo powiatowe w Lesznie – Ryszard Przymencki – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił również zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników, przygotowania do wyborów do izb rolniczych, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich oraz protestach rolniczych.


Forum zakończono wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz i dla rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma Chemirol zaopatrzenie dla rolnictwa,
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia,
 • bank BGŻ oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna.
 • firma Warta/HDI ubezpieczenia

W forum uczestniczyło około 60 osób.


Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie wspólnie z władzami poszczególnych gmin organizuje w miesiącu lutym Fora Rolnicze. Formuła forów opiera się na wypowiedziach zaproszonych gości oraz czasu na pytania z sali i dyskusji nad omawianymi tematami. Pierwsze z nich odbyło się na sali wiejskiej w Kąkolewie i skierowane było do rolników z gmin Osieczna, Rydzyna i Krzemieniewo. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz włodarze gmin, czyli Stanisław Glapiak – burmistrz Osiecznej, Kornel Malcherek – burmistrz Rydzyny oraz Andrzej Pietrula – wójt Krzemieniewa.

Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forum:

 • ARR – Andrzej Bobrowski – Dyrektor OT w Poznaniu – omówił analizy rozwoju poszczególnych rynków rolnych i kształtowania cen oraz możliwości uzyskania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.
 • ANR – Mieczysław Szempiński – z-ca Dyrektora OT w Poznaniu - przedstawiał działalność Agencji, wielkości posiadanego zasobu oraz wyniki i plany sprzedaży gruntów.
 • ARiMR – Janusz Perski - kierownik BP ARiMR w Lesznie - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, dostępnych funduszach unijnych i krajowych jak również o platformie internetowej ARiMR dla rolników.
 • KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
 • WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
 • PIW – Aleksander Trzmiel – PIW Leszno - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • WODR – Kamila Stachowiak - doradca ZD w Lesznie – poinformowała o działalności WODR, planie pracy na 2015 rok oraz zmianach w zasadach prowadzenia gospodarstw rolnych w związku z integrowaną uprawą roślin.
 • WZMiUW - Edward Bąk - Główny Specjalista ds. Melioracji RO Leszno – poinformował o działaniach dotyczących zagadnień melioracji na terenie powiatu leszczyńskiego.
 • PZŁ – Stanisław Grylewicz – Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie – wyjaśnił zagadnienia dotyczące współpracy myśliwych i rolników.


Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił również zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska, organizowane szkolenia dla rolników, przygotowania do wyborów do izb rolniczych, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich oraz protestach rolniczych.

Forum zakończono wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz i dla rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma Chemirol zaopatrzenie dla rolnictwa,
 • firmy PiTERN Ekologiczna Energia,
 • banku BGŻ oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna.

W forum uczestniczyło około 80 osób.


W dniu 18.12.2014 roku odbyło się w Lesznie kolejne posiedzenie Rady. Było ono połączone ze szkoleniem na temat pożytecznych mikroorganizmów. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 13 radych, przedstawiciele firmy PHU Agnes, pan Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie, pan Michał Piątek kierownik PIORIN w Lesznie, pan Mirosław Nowicki WODR. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Krzysztof Kwiatoń. Przed rozpoczęciem obrad nastąpiło wręczenie panu Łucjanowi Borowskiemu, rolnikowi z Drobnina długoletniemu działaczowi rolniczemu, odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa. Dalej zebranie przebiegało wg następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
 3. Informacja na temat pożytecznych mikroorganizmów i ich roli w poprawie jakości produkcji rolniczej i gospodarstwie domowym.
 4. Przedstawienie informacji o:
  • działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych
  • działalności Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  • działalności RP WIR w Lesznie
 5. Wystąpienia zaproszonych gości
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia i wspólny posiłek


Ad.1 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zaakceptowany przez radnych po wyjaśnieniu, że informacja z działalności KRIR nie została przygotowana ze względu na brak dostarczenia aktualnych materiałów przez KRIR oraz po uzupełnieniu o wystąpienie przedstawicieli firmy Agnes.

Ad. 2 Protokół z ostatniego posiedzenia został przesłany członkom Rady listownie. Został przyjęty bez uwag.


Ad.3 Przedstawiciele firmy Agnes przedstawili informacje o roli pożytecznych mikroorganizmów w produkcji rolniczej i gospodarstwie domowym.

Ad.4 K. Kwiatoń omówił działania zarządu oraz rady w ostatnim okresie. Przekazane zostały również informacje o przygotowaniach do wyborów do izb rolniczych. Radni otrzymali pisma przesłane go gmin w sprawie wyborów i porozumienia o ich realizacji. Poinformowano o budżecie izby proponowanym na 2015 rok, wynagrodzeniach zarządu i radnych oraz finansach rady powiatowej. Wymienione zostały wszystkie wydatki dokonane z środków Rady w 2014 roku. Kolejne przedstawione informacje dotyczyły:

 • propozycji wyjazdu studyjnego do Holandii i Niemiec w 2015 roku,
 • kalendarzy dla radnych i ich uzupełnieniu o nazwiska radnych i dane adresowe,
 • cen żyta do podatku rolnego przyjętych przez gminy,
 • sytuacji na rynku mleka i trzody chlewnej,
 • informacji ze spotkania pań w Nowym Tomyślu,
 • aktualnych działań związanych z wyborami do izb rolniczych,
 • zmian przepisów prawa łowieckiego.
Pan Roman Biały pytał o zaawansowanie prac nad zmianą ustawy łowickiej i los złożonego przez niego wniosku. Uważa, że został on nieprawidłowo zrozumiany i sformułowany przez prawnika izby. Powinien być wysłany dalej w pierwotnym kształcie. Zasugerowano konieczność bezpośrednich rozmów z prawnikiem WIR.


Ad.5. Zaproszeni goście poinformowali o aktualnych działaniach swoich instytucji

Ad.6. Przedstawiono informacje i dyskutowano na temat:

 • Sprzedaży ziemi przez ANR,
 • Konferencji dla rolników w Dolsku organizowanej przez czasopismo Farmer,
 • Szkoleniu na temat grup producenckich w Brwinowie,
 • Zmianie przepisów dotyczących grup producenckich,
 • Opiniowaniu dokumentów w okresie po upływie kadencji rady i braku rady nowo wybranej, kwestia pełnomocnictw zgodnych ze statutem izby,
 • Sposobów ograniczenia strat na rynku rolnym
 • Dostępności nasion roślin oleistych do siewy przy perspektywie nowego rodzaju dopłat


Wnioski:

 1. Do WZ WIR – w sytuacji kryzysu na rynku rolnym spowodowanym działaniami politycznymi podjęć działania łagodzące jego skutki również w sektorze trzody chlewnej, a nie tylko owoców i warzyw. Producenci trzody odczuwają skutki nie tylko obecnego embarga, ale również wcześniejszej sytuacji związanej z wykryciem afrykańskiego pomoru świń.
 2. Wniosek by wzorem przewidywanych w płatnościach dopłat do krów i opasów wprowadzić również dopłaty do macior (np. na zasadach de minimis)
 3. Ponowienie wniosku -zmienić przepisy dotyczące funduszów promocji, tak by nie finansować produktów pochodzących spoza Polski. W przypadku planów tworzenia Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, przyjąć taki sposób finansowania by nie stał się on dodatkowym podatkiem płaconym przez rolników.


Paweł Dopierała


Dzięki współfinansowaniu z środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA możliwe było przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Nowoczesnej i kompleksowej produkcji prosiąt”. Organizatorem szkoleń było konsorcjum tworzone przez:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” – lider konsorcjum oraz
 • Państwowy Instytut weterynaryjny w Puławach,
 • Instytut Zootechniki w Krakowie oraz
 • Wielkopolską Izbę Rolniczą, Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą, Mazowiecka Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą województwa łódzkiego, Izbę Rolniczą w Opolu.


Program obejmował dwa dni wykładowe o następującej tematyce:

 1. Rozród
  1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  4. Czynniki wspomagające rozród
  5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  6. Rozród jako proces fizjologiczny
  7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji
 2. Odchów prosiąt
  1. Postępowanie z lochą przed porodem
  2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.
 3. Bioasekuracja
  1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.


Na terenie powiatu leszczyńskiego szkolenie odbyło się w dniach 27-28.11.2014 roku w ZSRB w Lesznie. Wykłady prowadził dr n. wet. Piotr Kołodziejczyk.


W Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu odbyło się 1 grudnia br. spotkanie pn. Kultywowanie Tradycji Bożonarodzeniowych. Zaproszone na nie zostały panie reprezentujące poszczególne powiaty Wielkopolski. Program obejmował:

 • wykład na temat tradycji bożonarodzeniowych,
 • występ zespołu muzycznego związanego z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury
 • wymianę doświadczeń na temat realizacji podobnych działań na terenie Wielkopolski,
 • warsztaty rękodzielnicze,
 • konkurs kulinarny na domowy piernik,
 • degustację potraw wigilijnych.


Podczas spotkania zgromadzone panie dyskutowały o utworzeniu i funkcjonowaniu rad ds. kobiet i rodziny. Uznając potrzebę reprezentacji kobiet wiejskich w takiej formie nie zdecydowano się jednak na razie na przybranie formalnego kształtu rad, jako stowarzyszenia działającego na terenie Wielkopolski.
Powiat leszczyński reprezentowały panie Bogumiła Musielak i Ilona Górska.
Kolejne posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie (Zaborowo). Było ono połączone ze spotkaniem inauguracyjnym rady ds. kobiet i rodziny. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 14 radych, 7 pań reprezentujących gminy powiatu, pani Elżbieta Bryl, kierownik BP WIR w Koninie oraz pan Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Krzysztof Kwiatoń. Obrady przebiegały wg przyjętego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
 3. Przedstawienie informacji o:
  • działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych
  • działalności Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  • działalności RP WIR w Lesznie
 4. Informacje o inicjatywie powołania rad do spraw kobiet i rodziny przy RP WIR
 5. Prezentacja ARiMR w sprawie kształtowania płatności w PROW na lata 2015-2020
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia i wspólny posiłek


Ad.1 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zaakceptowany przez radnych.

Ad. 2 Protokół z ostatniego posiedzenia został przesłany członkom Rady listownie. Pan Roman Biały zgłosił uwagi do treści zgłaszanego przez siebie wniosku oraz zwrócił się o wpisane jego nazwiska jako autora wniosku. Zwrócił również uwagę, że wniosek ten powinien być traktowany jako dotyczący prawa obecnego, a nie jako uwaga do projektu nowej ustawy łowieckiej. K.Kwiatoń obiecał wyjaśnienie tej sprawy z prawnikiem WIR. Poprawki zostały zaakceptowane i protokół przyjęto.

Ad.3 K. Kwiatoń omówił działania zarządu oraz rady w ostatnim okresie. Przekazane zostały również informacje o przygotowaniach do wyborów do izb rolniczych. Radni otrzymali projekt uchwały wyborczej KRIR. W dalszej części omówiono uwagi do projektu ustawy łowieckiej, uczestnictwo radnych w szkoleniach (Sielinko – szkolenie na temat budowy i rozbudowy chlewni, Dolsk - szkolenie dla grup producentów rolnych), przygotowywaniu kalendarzy na 2014 rok, ostatnim w tym roku posiedzeniu rady w drugiej połowie grudnia (po WZ WIR). Przedstawiono również informacje o zasadach przeprowadzania przetargów pisemnych na sprzedaż gruntów organizowanych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne.

Ad.4 Pani Elżbieta Bryl przedstawiła informacje o inicjatywie powołania przy izbie rad ds. kobiet i rodziny. Ma ona zwiększyć wpływ rolniczek na działania samorządu rolniczego. Rady miałyby mieć strukturę powiatową, wojewódzką (po dwie osoby z powiatu) i krajową (po dwie osoby z województwa). Finansowanie ma pochodzić z budżetu izb.

Ad.5. Pan Janusz Perski przedstawił informacje na temat dopłat bezpośrednich na lata 2015-20, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tzw. zazieleniania.

Ad.6 Panie spotkały się w swoim gronie w celu omówienia szczegółów działania rady kobiet w przyszłości i wytypowaniu przedstawicielek na spotkanie wojewódzkie. Radni dyskutowali na temat:

 • finansów izby,
 • opiniach dotyczących cen żyta do podatku,
 • szkoleniach dla rolników,
 • nowej stronie internetowej izby,
 • wypłatach zwrotu dojazdu przy udziale w komisjach szkodowych,
 • budowie dróg i ekwiwalencie za zabrane grunty,
 • funduszach promocji,
 • odznaczeniach zasłużony dla rolnictwa.


Wnioski:

 1. Do WZ WIR – zwrócić się do odpowiednich władz o umożliwienie przekazywania rekompensat za grunty zabrane pod budowę dróg zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej (grunty na wymianę). Rolnik miałby możliwość wyboru z jakiej formy rekompensaty chce skorzystać.
 2. Zmienić przepisy dotyczące funduszów promocji, tak by nie finansować produktów pochodzących spoza Polski. W przypadku planów tworzenia Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, przyjąć taki sposób finansowania by nie stał się on dodatkowym podatkiem płaconym przez rolników.
Na tym obrady zakończono.

Po spotkaniu rozdano:

 • projekt uchwały wyborczej KRIR
 • pismo dotyczące przetargów ANR
 • czasopismo Wiadomości Rolnicze
 • biuletyn Siewca
 • wydawnictwa Murator

Paweł DopierałaW dniu 13.11.2014 roku odbyło się w Lesznie inauguracyjne spotkanie rady ds. kobiet i rodziny. Uczestniczyło w nim 7 pań reprezentujących gminy powiatu leszczyńskiego oraz pani Elżbieta Bryl, kierownik BP WIR w Koninie. Pani Elżbieta przedstawiła informacje o inicjatywie powołania przy izbie rad ds. kobiet i rodziny. Ma ona zwiększyć wpływ rolniczek na działania samorządu rolniczego, ułatwić komunikację, wpłynąć na rozwiązywanie problemów rodzin rolniczych. Rady miałyby mieć strukturę powiatową (przedstawicielki gmin), wojewódzką (po dwie osoby z powiatu) i krajową (po dwie osoby z województwa). Finansowanie ma pochodzić z budżetu izb.


Zebrane panie pozytywnie odniosły się do tej inicjatywy i zamierzają ją rozwijać. Upoważniły dwie osoby spośród swojego grona do udziału w spotkaniu wojewódzkim. Są to Bogumiła Musielak i Ilona Górska.Rolnicy z powiatu leszczyńskiego (członkowie rady powiatowej WIR, grup producentów rolnych „Moraczewo”) oraz powiatu krotoszyńskiego (grupy producentów rolnych „Koźmin”) uczestniczyli 16 października br. w Sielinku w organizowanym przez POLSUS szkoleniu z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni. Szkolenie obejmowało następująca tematykę:

 1. Budowa nowej chlewni. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a decyzja o warunkach zabudowy
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowe informacje
 2. Procedura uzyskiwania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) – podstawowe informacje
 4. Procedura uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – podstawowe informacje
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
 3. Przedsięwzięcia mogące zawsze albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 4. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Kiedy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączamy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a kiedy kartę informacyjną przedsięwzięcia?
 6. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – podstawowe informacje

PROCEDURY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ LUB ROZBUDOWĘ CHLEWNI
 1. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
 2. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (DŚU)
 3. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 4. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zakres raportu
 7. Właściwy organ i dokumenty niezbędne do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 8. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 9. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot
 10. Schemat postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 11. Schemat postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę
 1. Pozwolenie na budowę – podstawowe informacje
 2. Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę
 3. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę


 1. Modernizacja chlewni
 1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 2. Zwiększenie liczby trzody chlewnej po zakończeniu budowy
 3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – podstawowe informacje
 4. Procedura zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 5. Zmiana warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji
 6. środowiskowych uwarunkowaniach

Opracowanie:
Paweł Dopierała

Broszura szkoleniowa

Przedstawiciele RP WIR w Lesznie oraz grup producentów rolnych z powiatu leszczyńskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, mającym na celu zapoznanie się z technologiami uprawy i zbioru kukurydzy. Pokazy odbywały się w gospodarstwie rolnym pana Stanisława Tomborskiego w Cykowie koło Grodziska Wlkp. Firma Napena prezentowała tam 18 odmian kukurydzy, w tym 12 z przeznaczeniem na ziarno i 6 kiszonkowych. Wyjazd zorganizowany był przez RP WIR i dofinansowany z jej środków.

Paweł Dopierała


Kolejny rok Biuro Powiatowe WIR w Lesznie organizowało wyjazd rolników z powiatu leszczyńskiego na targi AGRO SHOW w Bednarach. Na zwiedzających czekało 800 wystawców z 20 krajów, pokazy, konkursy i inne atrakcje przygotowane przez organizatorów i firmy obecne na targach. To największa tego typu imprez w Europie, która odbywa się na blisko 15 ha powierzchni. Dzięki temu jest miejsce na ustawienie rozmaitego sprzętu rolniczego, głównie do upraw wielkoobszarowych, bo takie robią największe wrażanie. Na placu pokazowym te wielkie maszyny prezentowały się wspaniale tym bardziej, że ich praca była komentowana przez Włodzimierza Zientarskiego. Oprócz producentów sprzętu rolniczego swą ofertę prezentowali producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Rolnicy z Leszna uczestniczyli w dwu wyjazdach - w piątek i w sobotę. Piątkowej grupie przyszło zwiedzać wystawę w deszczu, za to w sobotę dominowało słońce. Oba wyjazdy były dofinansowane z środków Rady Powiatowej WIR (piątkowy dodatkowo przez firmę pana Rafała Spławskiego z Radomicka) i uczestniczyło w nich blisko 60 osób.

Paweł Dopierała


Powrót