Rolnictwo to podstawowa gałąź gospodarki powiatu. Uprawy uzależnione są od jakości gleb na danym terenie. W gminie Granowo dominuje wysoko towarowa produkcja zwierzęco-roślinna Powierzchnia użytków rolnych gminy Kamieniec to blisko 11 tys. ha, na które funkcjonują przede wszystkim gospodarstwa indywidualne. Z kolei w gminie Wielichowo grunty orne stanowią blisko 55% powierzchni powiatu, która wynosi prawie 64.200 ha. Tu podobnie, jak w gminie Rakoniewice dominuje uprawa pieczarek na skalę przemysłową oraz uprawia się truskawki. Dodatkowo w Rakoniewicach szeroko rozwinięte jest sadownictwo. Silną pozycję na terenie powiatu ma wciąż spółdzielczość, np. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Granowie. W branży spożywczej stawiają nie tyle na ilość, co na jakość. Przykładem takiego działania może być choćby Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z Wielichowa, która dysponuje własną masarnią, piekarnią i ciastkarnią. Do liderów producentów podłoża do uprawy pieczarek należy firma Awantaż z siedzibą w Białej Wsi. Sprzedaż podłoża oraz grzybni prowadzi także Rolnicza Spółdzielnia Agrocoop z Ruchocic. Przetwórstwem pieczarek zajmuje się m.in. firma Ole, Inter Champ Company oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy. Ten ostatni, poza wspomnianym przetwórstwem, prowadzi również hodowlę ślimaków afrykańskich.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017

12-04-2019 r.

W dniu 5 kwietnia 2019 r., w Biurze Powiatowym w Grodzisku Wlkp. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Grodzisku Wlkp. Jerzy Kostrzewa. Gośćmi na spotkaniu byli: pani Anna Matysiak- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., pani Małgorzata Piaskowska- Nauczyciel Przedmiotów Gastronomicznych we wspomnianej szkole, pan Krzysztof Paszyk - poseł na Sejm, pan Marian Piotrowski - Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. oraz pan Damian Kostański - Kierownik WODR w Grodzisku Wlkp.

Przewodniczący Rady Powiatowej Jerzy Kostrzewa podziękował zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę i w ramach tych podziękowań wręczył medaliony okolicznościowe z okazji 100-lecia polonizacji samorządu rolniczego. Wyjątkowe podziękowania zostały złożone na ręce pani Małgorzaty Piaskowskiej - za pomoc przy organizacji Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich, Rada Powiatowa WIR w Grodzisku Wlkp. przekazała kwotę 2000 tys. złotych, na cele związane z uzupełnieniem zaplecza kuchennego Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Po podsumowaniu Przewodniczącego dotyczącego działalności Rady Powiatowej w Grodzisku Wlkp. od początku bieżącego roku, głos zabrała pani Anna Matysiak- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Zwróciła uwagę na spadek zainteresowania uczniów zawodami związanymi z rolnictwem. Podsumowała, że coraz mniejsza liczba uczniów stanowi realne zagrożenie zamykania szkół, które dają kwalifikacje rolnicze. Zaapelowała do Rady Powiatowej i zaproszonych gości o zachęcanie młodzieży do podjęcia nauki na kierunkach rolniczych. Przypomniała, że w reprezentowanej przez Nią szkole, istnieje kierunek: technik rolnik a także powiedziała, że po zebraniu się grupy chętnych, jest możliwość przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik.

Następnie Krzysztof Paszyk - poseł na Sejm RP, podzielił zdanie pani Anny Matysiak aby zachęcać młodzież do nauki na kierunkach rolniczych, gdyż zwrócił uwagę na mnogość instytucji, które wymagają znajomości tej dziedziny. Poza tym pan Poseł zajął głos na temat badania wołowiny. Zauważył, że trzeba walczyć ze złą opinią, która powstała po udostępnieniu krzywdzącego materiału dziennikarskiego. Krzysztof Paszyk wypowiedział się również na temat pokolenia rolników, które straciły prawo do wcześniejszej emerytury i budowy zbiornika retencyjnego na terenie powiatu grodziskiego.

Kolejny gość pan Marian Piotrowski- Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. określił ASF problemem globalnym, na który największy wpływ mają Niemcy i Francja. Przedstawił propozycję zmiany w dofinansowaniu młodego rolnika- premia ma wzrosnąć ze 100 tys. do 150 tys. zł. Omówił bieżący temat wniosków o płatności bezpośrednie,a także zachęcił do korzystania z portalu IRZplus.

Następnie głos zajął Damian Kostański- Kierownik WODR w Grodzisku Wlkp.- omówił temat dyrektywy azotanowej, zwrócił uwagę na terminy stosowania nawozów naturalnych a także zaapelował do pana Posła Krzysztofa Paszyka, o zmianę zasady obliczania strat z powodu suszy aby była bardziej korzystna dla rolników tj. nie tylko dla hodowców przeżuwaczy, ale także dla hodowców trzody chlewnej.

Na zakończenie spotkania poruszono kwestię dzierżawy ziemi położonej w obrębach Rakoniewice Wieś, Rakoniewice, Drzymałowo, Głodno, Gola Narożniki, Goździn, Rataje w gmina Rakoniewice. Zaproszono do dyskusji rolników z tego terenu, którzy przyjechali do Biura Powiatowego WIR w Grodzisku Wlkp. Po przeprowadzonych rozmowach napisano wniosek do Zarządu WIR aby pomniejszyć grunty przeznaczone do dzierżawy, do wielkości działek o numerach ewidencyjnych. Jednocześnie zauważono duże niezadowolenie rolników, którzy chcą startować w przetargu a zajmują się tylko produkcją roślinną, która obniża znacznie ich szansę na potencjalną dzierżawę, chociaż graniczą z potencjalną ziemią przeznaczoną na dzierżawę. Wniosek ten poparł obecny na posiedzeniu poseł Krzysztof Paszyk.

Kończąc spotkanie Przewodniczący RP WIR podziękował gościom oraz członkom Rady Powiatowej WIR w Grodzisku Wlkp. za przybycie. Zaprosił do wzięcia udziału w spotkaniu pn. „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi” i korzystając z okazji złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Mirosława Żurek


11-04-2019 r.

W dniu 23 marca 2019 r. na sali wiejskiej w Konojadzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem spotkania była sołtys wsi Konojad a zarazem członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. - Magdalena Moskaluk, Rada Sołecka wsi Konojad oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Konojadu.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m. in. Mariusz Zgaiński - starosta grodziski, Piotr Halasz - wójt gminy Kamieniec, Mirosław Sanok - członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., Stanisław Nowak - radny gminy Kamieniec oraz Ziemowit Stodulny - ksiądz proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzie.

W części oficjalnej Krzysztof Poznaniak - członek Rady Sołeckiej w Konojadzie złożył życzenia wszystkim Paniom. Następnie głos zabrała sołtys wsi Konojad Magdalena Moskaluk, która powitała wszystkich zebranych oraz życzyła udanego wieczoru. Na ręce pani sołtys kwiaty wręczył Mariusz Zgaiński starosta grodziski, który wraz z wójtem gminy Kamieniec Piotrem Halaszem, jeszcze raz złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet a także pogratulowali Magdalenie Moskaluk reelekcji na stanowisku sołtysa. Na koniec głos zabrał ksiądz proboszcz parafii w Konojadzie Ziemowit Stodulny, który wyraził wdzięczność za zaproszenie oraz również życzył wszystkiego co najlepsze wszystkim Paniom.

W części artystycznej mogliśmy zobaczyć występ Kabaretu „Buczowianki” z Bucza, który rozbawił wszystkich do łez. Zabawne scenki, wymyślne stroje i nietuzinkowe gagi spodobały się wszystkim.

Następnie mogliśmy podziwiać Cheerleaderki 40+ „Jak nie my to kto”, które jak zwykle zachwyciły swoim występem.

Warte uwagi jest to, że o obsługę Pań zadbała „męska” część Rady Sołeckiej w Konojadzie.

Panie bawiły się wspaniale. Miały okazję porozmawiać, pośmiać się i pośpiewać. Uczestniczki zapowiedziały, że to na pewno nie jest ostatnie takie spotkanie we wsi Konojad.

Mirosława Żurek


02-04-2019 r.

W dniu 21 marca 2019 r. na sali wiejskiej w Łąkiem Koło Gospodyń obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia oraz 35-lecie działalności Zarządu, którego przewodniczącą jest pani Zofia Moszak.

Wieczorne spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Senator Rzeczpospolitej Polskiej (IX kadencji Senatu) – Jan Filip Libicki, Burmistrz Rakoniewic – dr Gerard Tomiak, Wiceprezes Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu – Irena Piotrowska, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie grodziskim – Jerzy Kostrzewa wraz z żoną Barbarą, Sekretarz Powiatu Grodziskiego – Tomasz Dolata, Radny Powiatu Grodziskiego – Stanisław Lenart, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Grodzisku Wlkp. – Marian Piotrowski, Główny Specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp. – Genowefa Feldgebel, Prezes Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach – Mirosław Stachowiak, Radna Gminy i Sołtys Łąkiego – Halina Wajs, Dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury – Gizela Ziółkowska, była Instruktorka ds. gospodarstwa wiejskiego – Urszula Paluch, Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Rakoniewicach – Katarzyna Krajewska, Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Łąkiem – Aldona Sitarz, Grono Pedagogiczne oraz Sekretarz Szkoły, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem i jednocześnie Sołtysa Wsi Nowe Łąkie – Karol Matysiak oraz Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem – Jacek Kędziora, Rada Sołecka z Łąkiego oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Rakoniewice.

Jerzy Kostrzewa - Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. i zarazem Członek Zarządu WIR, w imieniu Rady Powiatowej złożył podziękowania za trud i wkład w kultywowanie polskich zwyczajów oraz kontynuowaną działalność społeczną. Życzył satysfakcji z wykonywanej pracy a także wielu inspiracji do dalszej działalności. Zwrócono też uwagę na owocną współpracę między Radą Powiatowa WIR a Kołem Gospodyń Wiejskich w Łąkiem, czego przykładem była m. in. pomoc Pań z Koła przy organizacji ubiegłorocznej „Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich”, która miała miejsce w Grodzisku Wlkp.

Na część oficjalną złożyły się przemówienia zaproszonych gości oraz przedstawienie historii Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkiem. Później przyszedł czas na część artystyczną, w której wystąpiła młodzież z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Łąkiem oraz zespół „Wiaruchna” z Urbanowa. Uczestnicy jubileuszu mogli częstować się pysznościami, które Panie z Koła przygotowały z najwyższą starannością.

Mirosława Żurek
Zdjęcia: Urząd Miejski Gminy Rakoniewice


26-03-2019 r.

W dniu 17 marca 2019 r. w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XVIII Gala Wielkopolskiego Rolnika Roku 2018. O wspomniany tytuł walczyło 35 rolników, spośród których Kapituła Konkursowa wyłoniła 19 nominowanych. Kolejnym etapem konkursu, było wybranie 9 laureatów, którzy otrzymali statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

W uroczystości wzięła udział 50-cio osobowa reprezentacja powiatu grodziskiego, w skład której weszli rolnicy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz Delegaci Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Grodziska Wlkp.

Uwieńczeniem tegorocznej Gali był wspaniały występ zespołu „Czerwone Gitary”.

Wszystkim nominowanym oraz laureatom serdecznie gratulujemy!

Mirosława Żurek


26-03-2019 r.

W dniu 9 marca 2019 r. w restauracji „Behapowiec” w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości wzięły udział Panie, które aktywnie działają na lokalnym terenie m.in. poprzez pracę w Kołach Gospodyń Wiejskich.

W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć Delegatów Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. z Przewodniczącym Jerzym Kostrzewą na czele, który w imieniu wszystkich Panów na Sali, złożył Paniom najlepsze życzenia z okazji Ich święta, podziękował za trud i wielki wkład w działalność społeczną oraz zachęcił do dalszej współpracy.

Spotkanie było świetną okazją aby wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać o przyszłych inicjatywach.

Mirosława Żurek


04-03-2019 r.

W dniu 25 lutego 2019 r. w restauracji „Zajazd u Bogdana” w Rakoniewicach Wsi odbyło się Forum Rolnicze powiatu grodziskiego i nowotomyskiego, zorganizowane przez wspomniane Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Obecnych było ok. 150 uczestników, co świadczy o wielkim zainteresowaniu i potrzebie organizacji takich spotkań.

Na początku forum wszystkich przybyłych powitał Jerzy Kostrzewa Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie grodziskim, a zarazem Członek Zarządu WIR.

Pierwszym prelegentem był Marian Piotrowski - Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp., który przedstawił informacje na temat dostępnych działań z PROW 2016- 2020, z których rolnicy mogą jeszcze otrzymać dofinansowanie. Wspomniano o ustawie i rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz zwrócono uwagę na zmiany dotyczące obszarów ONW. Następnie miało miejsce wystąpienie przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którzy przybliżyli założenia kampanii informacyjnej „Polska smakuje”. Akcja ma na celu promocję polskiej żywności i lokalnych producentów. Ponadto omówiono pokrótce grunty z KOWR przeznaczone na przetargi w powiecie grodziskim i nowotomyskim.

Kolejnym punktem było wystąpienie Beaty Grelowskiej z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w którym przedstawiła ofertę produktów ubezpieczeniowych dla rolników takich jak np. OC rolnika czy ubezpieczenie kompleksowe „Bezpieczna zagroda”.

W następnym wystąpieniu mogliśmy usłyszeć o ASF, gdyż prelekcję wygłosił Michał Sokół Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wlkp. Zwrócił On uwagę przede wszystkim na działania zapobiegawcze przeciwko tej strasznej chorobie. Niewątpliwie dużo emocji wzbudziło poruszenie tematu uboju z konieczności. Podkreślono, że to rolnik jest odpowiedzialny za zwierzę, które doznało urazu i od niego zależy czy będzie działał zgodnie z przepisami czy też nie.

W następnej kolejności głos zabrał Zbigniew Zieliński Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu. Poruszono tutaj temat dzików i odpowiedzialności za szkody, które wspomniane zwierzęta wyrządzają. Wspomniano również o tym, że w najbliższym czasie zostanie sporządzona inwentaryzacja oraz łowieckie plany roczne.

Mirosław Żółtański przedstawiciel Inspektoratu Ochrony Środowiska przybliżył terminy stosowania nawozów. Tutaj też wywiązała się dyskusja na temat przechowywania obornika oraz zabezpieczenia kiszonek.

Następnie swoją prezentację przedstawiła Katarzyna Chyżewska - Kierownik Wolsztyńskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Opowiedziała o zaletach stosowania kwalifikowanego materiału siewnego i ostrzegła przed podróbkami środków ochrony roślin, które są dostępne w Internecie. Ponadto zwróciła uwagę na konieczność przechowywania dokumentacji z zakupu materiału siewnego.

Jako ostatnia głos zabrała Maria Kardasz - Kierownik PT KRUS W Grodzisku Wlkp. Wyjaśniła pojęcie „pomocnika rolnika” nowego rozwiązania, które może ułatwić pracę rolników. Chodzi tutaj o umowę cywilno- prawną zawieraną pomiędzy rolnikiem a osobą pełnoletnią, która będzie pomagać przy zbiorach. Osoba taka może pracować maksymalnie 180 dni w ciągu roku i ubezpiecza się ją od wypadku oraz zdrowotnie. Wspomniano również o agro ubezpieczeniach dla dzieci do 16 roku życia. Kończąc swoje wystąpienie Pani Kierownik zachęciła do brania udziału w konkursach organizowanych przez KRUS.

Spotkanie odbyło się przy udziale sponsorów: Marketu Rolniczego Minge Sp. z o.o., Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wlkp., Banku BGŻ BNP PARIBAS i Firmy Frankiewicz Sp. z o.o.

Maria Galas
Mirosława Żurek


27-02-2019 r.

W dniu 26.02.2019 r. w restauracji „MDS” w Wielichowie odbyło się VIII Forum Kobiet w powiecie grodziskim. Spotkanie zorganizowane zostało przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Honoratę Kozłowską - Burmistrz Wielichowa oraz Market Rolniczy „Minge” z Granowa. Tematem przewodnim Forum był „Wielofunkcyjny, inteligentny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i współpraca z lokalnymi organizacjami”.

Na początku spotkania gości powitała Genowefa Feldgebel - Główny Specjalista PZDR w Grodzisku Wlkp. Następnie oddała głos Honoracie Kozłowskiej Burmistrz Wielichowa i Tomaszowi Dolacie Sekretarzowi Powiatu Grodziskiego, którzy dokonali uroczystego otwarcia Forum oraz złożyli życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet.

Uczestniczki zebrania miały okazję usłyszeć wiele wystąpień z zakresu różnorodnej tematyki. Anna Juśkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. przybliżyła temat przemocy w rodzinie i przedstawia realizację procedury niebieskiej karty. Marian Piotrowski - Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. przedstawił informacje na temat dostępnych działań z PROW 2016-2020, z których rolnicy mogą jeszcze otrzymać dofinansowanie. Wspomniano o ustawie i rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz zwrócono uwagę na zmiany dotyczące obszarów ONW. Damian Kostański z PZDR w Grodzisku Wlkp. omówił założenia dyrektywy azotanowej. Ewa Tuliszka z WODR wygłosiła prelekcję na temat przepisów prawnych i wymagań sanitarnych przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Przybliżyła również informacje o permakulturze - nowej formie prowadzenia ogródka warzywnego na podwyższonych grządkach, która gwarantuje szybszy wzrost roślin wczesną wiosną.

Niewątpliwie największe zainteresowanie wzbudził występ pań z zespołu Cheerleaderki 40+ „Jak nie my to kto”, które umiliły spotkanie swoimi unikatowymi układami tanecznymi.

Panie mogły również uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, przeprowadzonych przez Roberta Hamrola, kucharza restauracji „MDS” w Wielichowie, który przygotował tatar z pomidorami i chipsami z batata oraz carpaccio z buraka z serem feta. Na zakończenie Forum rozlosowano nagrody w postaci kwiatków doniczkowych oraz drobnych upominków.

Spotkanie odbyło się dzięki pomocy sponsorów: Market Rolniczy Minge Sp. z o. o., Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., Firma Ciech Starzyna, promująca produkt Ziemovit oraz uprzejmości restauracji „MDS” w Wielichowie.

Mirosława Żurek


17-12-2018 r.

W sobotę 15 grudnia 2018 roku już po raz 10. odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim i wzięło w nim udział blisko 1200 osób reprezentujących środowiska wiejskie z całej Wielkopolski. W uroczystym spotkaniu wzięli udział rolnicy, delegaci rad powiatowych WIR, samorządowcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

Gospodarzami uroczystości byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński a także Starosta Grodziski Mariusz Zagański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojna i Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk oraz Stanisław Kalemba Poseł na Sejm I-VII kadencji i Minister Rolnictwa w latach 2012-2014 oraz Stanisław Stec poseł na Sejm II-VI kadencji, były wiceminister finansów. W spotkaniu uczestniczył również Honorowy Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra oraz Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.

W imieniu organizatorów wszystkich gości powitał Jerzy Kostrzewa Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Grodzisku Wielkopolskim. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie, zwrócił uwagę, że organizowana już po raz dziesiąty Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich jest najlepszym przykładem na niezmienną potrzebę spotykania się i wspólnego oczekiwania na te wyjątkowe święta. Wiceprezes WIR i zarazem Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Bogdan Fleming przekazał zgromadzonym życzenia świąteczne od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Spotkanie rozpoczął występ przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, którzy przedstawili wzruszającą interpretacje Jasełek. Następnie organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim zgromadzonym życzenia na zbliżające się święta oraz Nowy Rok.

Jak nakazuje tradycja kolacje wigilijną rozpocząć należy od połamania się opłatkiem. Zanim opłatki zostały rozdane wśród uczestników spotkania ksiądz dziekan Roman Gajewski, ksiądz Krzysztof Makosza oraz ksiądz Cezary Bukowski dokonali ich poświęcenia.

Po złożeniu sobie życzeń uczestnicy spotkania zasiedli do stołów, by skosztować tradycyjnych wigilijnych potraw. Były uszka z grzybami i czerwony barszcz, karp smażony, sałatka śledziowa, kapusta z grochem, makiełki oraz bożonarodzeniowe ciasta: pierniki, orzechowce i makowce. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, sympatycznych rozmów i wspomnień.

Uroczystej kolacji towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez lokalne zespoły. Przed uczestnikami spotkania wystąpili: Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wielkopolskim , Zespół Tańca Ludowego „Cybinka” w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zespół Cheearleaderek 40+ “Jak nie my to kto”.

Na zakończenie spotkania organizatorzy zaprosili na kolejną uroczystość, tym razem będzie to Śniadanie Wielkanocne, które odbędzie się w Niedziele Palmową 14 kwietnia 2019 roku w Grabowie nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim. Zaproszenie na to spotkanie przekazała Wiceburmistrz Grabowa na Prosną Anna Mądra.

Tak duże przedsięwzięcie jakim jest organizacja Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich nie mogłoby się udać bez dodatkowego wsparcia. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej dziękuje Staroście Grodziskiemu Mariuszowi Zagaińskiemu, Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego Piotrowi Hojnowi oraz Radzie Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim za organizację spotkania. Podziękowania kierowane są również do Przedstawicieli firm i organizacji które wsparły organizację wydarzenia:

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Wielkopolskim,
 • Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim,
 • De Heus sp. z o.o.,
 • Piekarnia „GWÓŹDŹ”,
 • Firma Frankiewicz – Jarosław Frankiewicz,
 • Weterynaria Wielichowo,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach,
 • Firma Transportowa „Majer Travel”,
 • Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
 • Małgorzata Piaskowska,
 • Grzegorz Sterczak - Grodziska Hala Sportowa,
 • Usługowy Zakład Sylwia Kroma,
 • P.P.H.U “Reza-Pol” Elżbieta Glapa,
 • Zakład Piekarniczo-Cukierniczy “Mik-Mar” Sławomir Hamrol.

Podziękowania za przygotowanie występów artystycznych dla:

 • Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim,
 • Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
 • Zespołu Tańca Ludowego „Cybinka” w Grodzisku Wielkopolskim,
 • Zespołu Cheearleaderek 40+ “Jak nie my to kto”.

Podziękowania za przygotowanie świątecznych wypieków dla:

 • Towarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie (w tym Kół Gospodyń Wiejskich: Dębsko, Piotrowo Wielkie, Prochy, Wielichowo, Łubnica, Wilkowo Polskie, Trzcinica, Gradowice, Śniaty, Zielęcin, Ziemin),
 • Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kamieniec,
 • Sołectwa Kąkolewo gm. Granowo,
 • Sołectwa Kubaczyn,
 • Sołectwa Granowo,
 • Sołectwa Granówko,
 • Sołectwa Niemierzyce,
 • Sołectwa Strzępiń,
 • Sołectwa Januszewice,
 • Sołectwa Drużyń.

Opracowanie Katarzyna Strzyż

Zobacz także:
Galeria fotografii
Podziękowania Samorządu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za zorganizowanie Wieczerzy28-09-2018 r.

W dniu 22 września br., w Borzysławiu (gmina Grodzisk Wlkp.), odbyły się dożynki Kółka Rolniczego w Grodzisku Wlkp. oraz wsi Borzysław, Kobylniki i Chrustowo. Uroczystości rozpoczął Mirosław Sanok Prezes Kółka Rolniczego. Po uroczystym błogosławieństwie chleba dożynkowego przez księdza dziekana Romana Gajewskiego, starostowie dożynek Alina i Ryszard Jaskulscy złożyli bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego.

Rolnikom za trud jaki co roku wkładają w swoją pracę podziękowali Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Prezes Gminnej Spółdzielni Mirosława Szpot, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Jerzy Kostrzewa oraz Prezes Kółka Rolniczego w Borzysławiu Czesław Stachowiak. Po oficjalnej części uroczystości wystąpił Zespół Tańca Ludowego ’’Cybinka’’ z Grodziska Wlkp. oraz zespół "Jak nie my to kto" z Wielichowa. Uczestnicy bawili się przy muzyce do rana.

Weronika Sanok


30-03-2018 r.

W Niedzielę Palmową 25 marca br. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, w którym udział wzięła delegacja powiatu grodziskiego i kościańskiego.


Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie około 1200 osób. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z samorządem powiatu średzkiego i Gminy Środa Wielkopolska. Honorowy Patronat nad spotkaniem objął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.


Uczestnicy spotkania mogli zachwycać się występami: dzieci ze Szkoły nr. 2 w Środzie Wielkopolskiej, Regionalnego Zespołu „Tośtoki” z Pięczkowa, Pani Władysława Kałużna z Koła Gospodyń Wiejskich Zwola, opowiedziała gwarą o Wielkanocy, przed uczestnikami Śniadania Wielkanocnego wystąpiły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śnieciskach oraz Zespół Folklorystyczny „Nadwarcianie” z Sulęcinka.


Życzenia z okazji zbilżających się świąt uczestnikom spotkania złożyli Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marcin Bednarz Starosta Średzki i Wojciech Ziętkowski Burmistrz Środy Wielkopolskiej. A także Zofia Szalczyk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Honorowy Prezes KRIR i WIR Józef Waligóra. Świąteczne życzenia dla uczestników oraz organizatorów spotkania skierował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Katarzyna Szudra-Borowczak


28-02-2018 r.

W dniu 26 lutego 2018 r. w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się wspólne Forum Rolnicze powiatów grodziskiego, poznańskiego i wolsztyńskiego, zorganizowane przez wspomniane Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Na początku spotkania wszystkich przybyłych powitał Jerzy Kostrzewa Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a zarazem Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Grodziskim. W szczególny sposób powitani zostali Posłowie na Sejm RP Killion Munyama, Krzysztof Paszyk i Zbigniew Ajchler, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński i Janusz Frąckowiak Starosta Wolsztyński a także wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, a przede wszystkim rolnicy.


Pierwszym punktem było przedstawienie, najważniejszych działań podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w ubiegłym roku, następnie Przewodniczący Rad Powiatowych WIR tj. Jerzy Kostrzewa, Mirosław Potrawiak i Szymon Tomaszewski po krótce omówili najważniejsze działania poszczególnych Rad.

Jednym z najbardziej drażliwych tematów poruszanych na Forum była sprawa Afrykańskiego Pomoru Świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii z Grodziska Wielkopolskiego pan Michał Sokół podkreślił, że na tę chorobę nie ma lekarstwa ani szczepionek. Chorych sztuk nie da się wyleczyć. W Wielkopolsce pogłowie trzody chlewnej to ponad 4 mln sztuk, a więc prawie połowa całego pogłowia krajowego.


Wirus ASF bardzo długo przeżywa pozaustrojowo np. w mieście mrożonym ok. 1000 dni a w suszonym 300 dni, nawet w glebie przeżywalność tego wirusa wynosi kilka miesięcy. Choroba ta dla świń jest chorobą śmiertelną i nieuleczalną – podkreślił Michał Sokół. Prelegent wskazał główne wektory przenoszenia tej choroby. Niestety, w największym stopniu do rozprzestrzeniania się ASF przyczynia się człowiek, w dalszej kolejności wszelkiego rodzaju transport i dziki.

Z takim stwierdzeniem nie zgodzili się obecni na sali rolnicy mówiąc, że ich zdaniem najbardziej do rozprzestrzeniania się ASF-u przyczyniają się dziki, ich zdaniem należy zlikwidować populację dzików do zera. Jak zauważył lekarz weterynarii - dziki i inne dzikie zwierzęta roznoszą tę chorobę, ale w największym stopniu niestety człowiek. Aby uchronić stado przed tą chorobą należy zastosować środki bioasekuracji, które określają przepisy. Na pytanie: czy będzie sprawdzane w gospodarstwach stosowanie bioasekuracji lekarz odpowiedział, że na razie nie ma jeszcze przepisów, które by to nakazywały, ale zapewnie takie się pojawią.

Należy też pamiętać, że gospodarstwom, w których nie zastosowano zasad bioasekuracji, nie będzie przysługiwać odszkodowanie, w przypadku gdy będzie musiała nastąpić likwidacja stada.


Poseł Krzysztof Paszyk w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że sprawa ASF-u nie jest sprawą nową. Bez wsparcia nie da się zwalczyć zagrożenia. Nawet najlepszy program bez dofinansowania ze strony Państwa nie pomoże w zapobieganiu i zwalczaniu tej choroby. Większość gospodarstw nie stać na wprowadzenie zasad bioasekuracji. Kolejną sprawą jaką poruszył poseł Paszyk jest brak woli władzy publicznej w kwestii zwiększenia odstrzału dzikiej zwierzyny. Poseł zwrócił również uwagę również na przyszłe finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w UE. Rekordowy budżet dla Polski wynegocjował jeszcze Minister Kalemba. Natomiast dzisiaj zamiast współpracować z największymi krajami rolniczymi Europy tj. Francją i Niemcami władza się sprzecza. Krzysztof Paszyk zwrócił również uwagę na zmieszenie środków w budżecie Państwa na 2018 rok na drogi.

Poseł Zbigniew Ajchler w swym bardzo emocjonalnym wystąpieniu podkreślił, że ponad dwu i pół letnia walka obecnego Rządu z ASF nie przyniosła żadnych rezultatów. Kiedy poluźniono tak bardzo krytykowane rygory, ustalone przez poprzedników, choroba zaczęła się rozprzestrzeniać w bardzo szybkim tempie. Nosicielem są dziki, ale wektorem człowiek – podkreślił Z. Ajchler.

Lekarze weterynarii nie mają pieniędzy na zwalczanie ASF, a Minister Jurgiel nie wykorzystał środków, które miał do dyspozycji na ten cel – powiedział Poseł Ajchler. Poseł Ajchler zauważył również, że skoro właścicielem zwierzyny dziko żyjącej jest Skarb Państwa to Państwo powinno wziąć odpowiedzialność za szkody przez nią wyrządzane i wypłacać odszkodowania.


Poseł zakończył swoje wystąpienie gorzkim stwierdzeniem, że przynależność do odpowiedniej partii decyduje o tym, czy zgłaszane propozycje zostają rozpatrywane czy od razu wyrzucane do kosza. Wielokrotnie były zgłaszane konkretne propozycje rozwiązań, ale nie zostały wzięte pod uwagę.

Lidia Czechak – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, zwróciła uwagę, że wymóg składania w wniosków drogą elektroniczna wynika z przepisów unijnych. Aplikacja jest tak skonstruowana, żeby pomóc rolnikowi wypełnić, prowadzi krok po kroku. W wyjątkowych okolicznościach rolnicy będą mogli złożyć wniosek w wersji papierowej, ale to naprawdę mogą być wyjątkowe sytuacje.

Adam Minkowski – Dyrektor OR KRUS w Poznaniu omówił warunki przejścia na rolniczą emeryturę, oraz możliwości leczenia sanatoryjnego finansowanego przez KRUS. Jak podkreślił Dyrektor leczenia sanatoryjne KRUS nie wyklucza leczenia w sanatorium finansowanego przez NFZ. Dyrektor poinformował także, że dla dzieci rolników organizowane są w czasie letnich wakacji trzytygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Warunkiem jest, aby przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych było ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Wojciech Perczak Dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przestawił główne zadania KOWR oraz kryteria udziału w przetargach na sprzedaż lub dzierżawę ziemi z Zasobów Własności Skarbu Państwa. Zwrócił uwagę na prawo pierwokupu przez dzierżawcę, które wynika z ustawy o ustroju rolnym państwa. Poinformował również o możliwości nabycia gruntów z ZWRSP w trybie bezprzetargowym w przypadku bezpośredniego sąsiedztwa/przylegania działki.

Zdzisław Kruk – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu zwrócił uwagę na koniczność badania gleb pod kątem zasobności składników, zwłaszcza w sytuacji obfitych opadów, które miały miejsce w ciągu minionego roku. Zapewne wiele składników pokarmowych, makro jak i mikroelementów zostało wymytych z wierzchniej warstwy gleby.

Wnioskiem, jaki został sformułowany w wyniku wystąpienia przedstawicielki Agencji Nasiennej - Lindy Kazubskiej był; uprosić sposób płacenia i naliczania opłaty za odstępstwo rolne.


Forum Rolnicze zostało zorganizowane przy pomocy sponsorów:
Market Rolniczy Minge Granowo, Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., Bank BGŻ BNP Paribas, Helio Express, e-Agronom.

Opracowanie Marta Ceglarek


14-02-2018 r.

W dniu 8 lutego br., w Restauracji „MDS” w Wielichowie odbyło się VII Powiatowe Forum Kobiet zorganizowane przez Honoratę Kozłowską – Burmistrz Wielichowa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp. i Market Rolniczy Minge z Granowa.


Uczestników spotkania przywitała Genowefa Feldgebel – Przewodnicząca Rady Gminy Wielichowo.

Minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłej Jolanty Floraszek – byłej radnej i niegdyś pracownika ZD WODR w Grodzisku Wlkp., która przez wiele lat wspierała działalność kobiet na terenie powiatu grodziskiego.


Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa i Sławomir Górny – Członek Zarządu Powiatu Grodziskiego dokonali uroczystego otwarcia Forum Kobiet.

W części merytorycznej spotkania Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przedstawiła działalność Sejmiku i możliwości pozyskania środków finansowych. Roma Figaszewska – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp., przekazała najcenniejsze i najistotniejsze spostrzeżenia odnoszące się do bezpieczeństwa. Agnieszka Brambor-Nolka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., przekazała informacje na temat działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m. in. rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, rehabilitacji, pozyskania środków na rehabilitacje itp. Na zakończenie Ewa Tuliszka i Damian Kostański przedstawili działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


Celem spotkania było uaktualnienie wiedzy z różnych obszarów życia społecznego, a przede wszystkim wsparcie aktywizacji kobiet z terenów wiejskich.

Katarzyna Szudra-Borowczak


24-01-2018 r.

Rolnicy powiatu grodziskiego w dniu 20 stycznia br., byli uczestnikami targów rolniczych Polagra Premiery, wyjazd został zorganizowany przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp.

Wyjazd został sfinansowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


Targi Polagra Premiery po raz kolejny były miejscem spotkań biznesowych, źródłem nowych ofert oraz platformą komunikacji i wymiany doświadczeń. Klienci biznesowi skompletowali wiedzę na temat najnowszych maszyn, urządzeń oraz usług dla rolnictwa. Zadowoleni byli również indywidualni odbiorcy, którzy na targach znaleźli wiele inspiracji oraz spotkali się ze specjalistami z branży rolniczej, którzy podzielili się z nimi swoja wiedzą. Styczniowy termin wydarzenia to doskonały czas na to, by podsunąć rolnikom pomysł na nowe inwestycje. Liczba uczestników targów wyniosła 28 912.

W ramach tych targów Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z Wielkopolską Izbą Rolniczą zorganizowała konferencję pt. „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”. W programie konferencji przedstawiony został wykład: “Polski sektor rolno-żywnościowy - stan i przyszłe potrzeby rozwojowe”, którego prelegentem był prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w temacie “Potencjalne kierunki zmian WPR po 2020 roku - główne wątki dyskusji”.
Podczas wystawy można było odwiedzić stoiska izb rolniczych, które zlokalizowane były w pawilonie IV.

Na zakończenie warto wspomnieć że kolejne Targi Rolnicze Polagra Premiery odbędą się w 2020 r.

Katarzyna Szudra-Borowczak


24-01-2018 r.

W dniu 10 stycznia 2018 r., w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej. Przewodniczący Rady Powiatowej Jerzy Kostrzewa przekazał członkom Rady Powiatowej bieżącą działalność Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz podejmowane przez Izbę działania. Na posiedzeniu rozmawiano m. in. o Afrykańskim Pomorze Świń, który przekroczył już Wisłę i powoli zbliża się do Wielkopolski. ASF przenoszony jest nie tylko przez dziki, ale również ludzi. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.


W ramach posiedzenia dyskutowano nt. udrożnienia Południowego Kanału Obry na terenie powiatów grodziskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego.


Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej rozmawiała również nt. zorganizowanego wyjazd na targi rolnicze Polagra Premiery w dniu 20 stycznia br., oraz targi rolnicze Grüne Woche do Berlina w dniach od 22 do 23 stycznia br.

Rada Powiatowa ustaliła termin Forum Rolniczego powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i poznańskiego na dzień 26 lutego br., w Motelu XXI wieku w Grodzisku Wlkp.

Katarzyna Szudra-Borowczak


13-11-2017 r.


W dniu 10 listopada br., w Grodzisku Wlkp. odbyły się obchody 99 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Farnym p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wlkp. Po mszy delegacje: przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i organizacji oraz mieszkańcy i uczniowie szkół przeszli pod Pomnik Wdzięczności i złożyli wiązanki kwiatów i znicze. Uroczystościom towarzyszył 5 Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa, Grodziska Orkiestra Dęta oraz występ artystyczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego.


Katarzyna Szudra-Borowczak


02-11-2017 r.


W dniu 23 października 2017 r., w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej, w spotkaniu uczestniczył Damian Kostański – kierownik PZDR w Grodzisku Wlkp., który poinformował, że od września pełni obowiązki kierownika, przekazał również informacje o sprawach bieżących i działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jerzy Kostrzewa Przewodniczący Rady Powiatowej przekazał informacje na temat bieżących działań Wielkopolskiej Izby Rolniczej, m. in. konferencji poświęconej odkrywce węgla brunatnego i zorganizowanej przez WIR debacie rolniczo – łowieckiej. Jerzy Kostrzewa poinformował, że uczestniczy w wielu spotkaniach i mimo zapraszania wielu gości, władz, parlamentarzystów, przedstawicieli działających na rzecz rolnictwa osoby te, nie zaszczycają nas swoją obecnością i w efekcie spotkania nie przynoszą zamierzonych efektów. Zwierzyna łowna i zwierzyna chroniona wyrządzają coraz więcej szkód w uprawach rolniczych. Liczebność zwierzyny dzikiej jest na bardzo wysokim poziomie a szkody przez nią wyrządzane wpływają niekorzystnie na środowisko, a w gospodarstwach rolnych powoli stają się czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji rolniczej. Podczas spotkania poruszono również temat ceny skupu żyta, która stanowi wymiar podatku rolnego na 2018 r., oraz złożonych przez rolników wniosków klęskowych w poszczególnych gminach. Przewodniczący poinformował również o funkcjonowaniu od 1 września br., Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który przejął zadania Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Rada Powiatowa podjęła decyzję, że będzie uczestniczyć w tegorocznej Wieczerzy Wigilijnej, która odbędzie się w dniu 9 grudnia br., w Turku.


Katarzyna Szudra-Borowczak


03-07-2017 r.

Tradycyjnie już po raz XXIII w powiecie grodziskim, w dniu 29 czerwca 2017 r., w Ruchocicach gm. Rakoniewice odbył się powiatowy „Dzień Pola 2017” organizowany przez PZDR w Grodzisku Wlkp., Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., oraz Market Rolniczy „Minge” Granowo.

Impreza skupiła wielu rolników, przedstawicieli władz samorządowych i instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.


Interesującą częścią spotkania było seminarium tematycznie związane z nowoczesną wiedzą rolniczą z uwzględnieniem ochrony środowiska. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu pana Andrzeja Obsta i pana Romana Szulca- głównych specjalistów ds. integrowanej ochrony roślin w WODR Poznań dotyczącego aktualnych spraw w rolnictwie i nowoczesnej technologii uprawy roślin.


Kolejną częścią spotkania, był objazd pól demonstracyjnych z przewodnikami i zwiedzanie kolekcji odmian zbóż jarych i ozimych, rzepaku oraz kukurydzy.


W tym roku demonstracje i kolekcje roślin uprawnych przygotowali rolnicy z Ruchocic: pan Roman Zandecki, Jan Zandecki i Artur Borowczak z Ruchocic.

Licznie zgromadzeni rolnicy wymieniali doświadczenia, mieli też możliwość skorzystania z informacji i porad udzielanych w czasie zwiedzania demonstracji i pokazów polowych, kolekcji odmian zbóż, rzepaku i kukurydzy.


W ramach spotkania odbył się również konkurs wiedzy rolniczej. Na zakończenie odbyła się integracja przy przepysznych potrawach przygotowanych przez panie z KGW w Ruchocicach.

Katarzyna Szudra-Borowczak


27-06-2017 r.

W dniu 22 czerwca 2017 r., w salce Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. odbyło się Forum rolniczo-łowieckie. W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Zgaiński Starosta Grodziski, Zbigniew Zieliński Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Dariusz Szulc – Nadleśniczy w Grodzisku Wlkp., Jerzy Kostrzewa Przewodniczący RP WIR w Grodzisku Wlkp. i Członek Zarządu WIR, wśród zaproszonych gości nie zabrakło reprezentantów kół łowieckich i rolników.

Mariusz Zgaiński Starosta Grodziski podkreślił istotę organizacji forów rolniczo-łowieckich, wskazał że główną przyczyną ilości i wielkości szkód jest mała liczba myśliwych oraz brak nowelizacji ustawy prawo łowieckie.


Zbigniew Zieliński poinformował o przeprowadzonym podziale na kategorie obwodów łowieckich, którą przeprowadza się co 10 lat i o czynszach dzierżawnych które są wpłacane do poszczególnych gmin za dzierżawę obwodów. Opłata uzależniona jest od kategorii obwodu. Obwodów łowieckich na terenie Wielkopolski jest ponad 500. Znaczna większość umów dzierżaw zakończyła się w marcu 2017 roku, w związku z powyższym podpisane zostały nowe umowy dzierżawy, były również negatywne opinie na wydzierżawienie obwodów łowieckich, ale w efekcie końcowym wszystkie opinie Koła Łowieckie otrzymały pozytywne. Zbigniew Zieliński poinformował również, że sporządzone zostały wieloletnie łowieckie plany hodowlane, w których wzięto pod uwagę wyniki ostatniej inwentaryzacji. Z inwentaryzacji wynika, że stan zwierzyny jest o ok. 30-40% wyższy. Plany pozyskania zwierzyny zakładają również wzrost zwierzyny na tym samym poziomie.

Dariusz Szulc Nadleśniczy w Grodzisku Wlkp., przedstawił informację dotyczącą stanu liczebności zwierzyny łownej na terenie Nadleśnictwa. Negatywne wpływają również szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione bobry, wilki oraz żurawie, kormorany, dzikie gęsi itp.


Zbigniew Zieliński poinformował, że w przypadku bobrów redukcja populacji jest możliwa wyłącznie w okresie od października do końca lutego, a pozwolenie musi być wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Redukcji bobra mogą dokonywać koła upoważnione, są to przeważnie koła, na których obwodach łowieckich znajdują się cieki wodne. Obecnie populację bobra szacuje się na 90 tys. sztuk. Zbigniew Zieliński podkreślał, że zależy im na dobrych relacjach pomiędzy myśliwymi a rolnikami. Podjęty został również problem utylizacji patrochów po upolowanej zwierzynie, zwłaszcza podczas zagrożenia wirusem ASF.

Prelegenci i uczestnicy Forum rolniczo-łowieckiego zgodnie stwierdzili, że istnieje potrzeba ograniczenia populacji zwierzyny łownej, które powodują ogromne szkody w uprawach rolnych.


Na zakończenie Jerzy Kostrzewa przewodniczący RP WIR w Grodzisku Wlkp. i Członek Zarządu WIR, podziękował wszystkim uczestnikom za spotkanie oraz merytoryczną i spokojną dyskusję. Jerzy Kostrzewa podkreślił, że organizacja spotkań jest wynikiem próśb ze strony rolników, zauważył, że problemów jest wiele, ale trzeba o nich rozmawiać. Najważniejszą rzeczą do realizacji jest zmniejszenie pogłowia zwierzyny łownej.

Katarzyna Szudra-Borowczak


23-06-2017 r.

W dniu 18 czerwca 2017 r., Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., zorganizowała spływ „Konwaliowym Szlakiem Kajakowym”. W spływie udział wzięły 73 osoby z powiatu grodziskiego i powiatów sąsiednich.


„Konwaliowy Szlak Kajakowy” liczy około 37 km., leży w Przemęckim Parku Krajobrazowym. Nazwa szlaku pochodzi od znajdującej się na jego trasie Wyspy Konwaliowej.


Wyspa Konwaliowa położona jest na Jeziorze Radomierskim, zajmuje obszar 24,9 ha. Wyspę porasta ponad 100-letni drzewostan – dęby, klony, jesiony, olchy i lipy. Rośnie tam również wiele cennych i chronionych gatunków roślinnych m. in. lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, buławnik czerwony. Poszycie skrawka lasu tworzą m.in. szakłak i dereń. Runo natomiast stanowią: marzanna wonna, żonkil zwyczajny, żywiec cebulkowy, czosnek niedźwiedzi, szczawnik zajęczy i mojownik dwulistny.


Do szczególnych skarbów wyspy należy masowe występowanie konwalii majowej o delikatnym różowym żyłkowaniu i o różnych nasadach pręcików. Kwiaty te stanowią dużą atrakcję w okresie kwitnienia, w związku z tym to właśnie konwalia stała się symbolem wyspy.


Na wyspie gnieździ się również wiele rzadkich gatunków ptaków: kania czarna i kania rdzawa, kolonia czapli siwej, kilka gatunków dzięciołów, szpaków i gołębia siniaka. Wyspa Konwaliowa jest ścisłym rezerwatem przyrody i nie ma na nią wstępu, w związku z tym doskonałą atrakcją by móc podziwiać wyspę jest spływ „Konwaliowym Szlakiem Kajakowym”.


Katarzyna Szudra-Borowczak
Źródło: https://przemet.pl/dla-turystow/wyspa-konwaliowa/


23-05-2017 r.


W dniach 20-21 maja 2017 r., odbyło się 23 Święto Pieczarki 2017 Champignon Festival Wielichowo. Odbywające się Święto Pieczarki ma na celu podkreślenie związku Miasta i Gminy Wielichowo z produkcją pieczarek. Ze względu na dużą liczbę producentów pieczarek Wielichowo bywa nazywane „niekoronowaną stolicą pieczarki”.


Święto Pieczarki rozpoczęło się uroczystą mszą św. w intencji producentów grzybów uprawnych w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie, następnie ulicami Wielichowa przeszedł korowód pieczarkowy z udziałem zaproszonych gości i Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego, po czym nastąpiło uroczyste otwarcie Święta Pieczarki.


Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół MIG, natomiast w niedzielę odbył się koncert zespołu Doda&Virgin.


Po raz kolejny Wielkopolska Izba Rolnicza wzięła udział w imprezie, na swoim stoisku rozdawała darmowe lody dla dzieci. Wielkopolska Izba Rolnicza była również organizatorem Pikniku Drobiowego, który ma na celu prezentację produktów z mięsa drobiowego i zachęcania konsumentów do mięsa drobiowego.


Katarzyna Szudra-Borowczak
foto. Katarzyna Strzyż


05-05-2017 r.

W marcu 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych zostaje przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie. W roku 2013 szkoła obchodzi 50-lecie swojego istnienia i w tym też roku decyzją organu prowadzącego placówka staje się częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Wszyscy, którzy po ukończeniu gimnazjum zdecydują się na zdobywanie wykształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, a chcieliby mieć zajęcia w pięknym pałacu w Kotowie, mają do wyboru szereg atrakcyjnych kierunków nauczania, takich jak:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik hotelarstwa
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.:

 • Technikum:
  • technik przemysłu mody,
  • technik budownictwa,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik logistyk – klasa mundurowa
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik organizacji reklamy
  • technik organizacji reklamy – klasa mundurowa
  • technik przemysłu mody.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
  • blacharz samochodowy
  • cieśla
  • cukiernik
  • dekarz
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik
  • elektryk
  • elektronik
  • fryzjer
  • krawiec
  • kucharz
  • lakiernik
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń
  • monter konstrukcji budowlanych
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • piekarz
  • sprzedawca
  • stolarz
  • ślusarz
  • tapicer
  • wędliniarz.

Kontakt
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
Grodzisk Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61-444-54-01,
e-mail: zsp@zsp-grodzisk.net
strona internetowa: zsp-grodzisk.net

Źródło: www.zsp-grodzisk.net
Katarzyna Szudra-Borowczak


11-04-2017 r.

W niedzielę palmową 9 kwietnia br. w Tarnówce (powiat złotowski) odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, w którym udział wzięła delegacja powiatu grodziskiego. Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie około tysiąca osób. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z samorządem Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Złotowie, Gminy Tarnówka oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce. Uczestnicy spotkania mogli zachwycać się występami: uczniów Zespołu Szkół w Tarnówce, mieszkanek wsi Plecemin, zespołu Tarnowianie, zespołu Rodlanie z Zakrzewa oraz Zespołu Ludowego Krajniacy z Wielkiego Bucza.


W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu odwiedzili cmentarz w Miasteczku Krajeńskim (pow. pilski), gdzie złożyli kwiaty i znicze przy grobie bohatera narodowego Michała Drzymały urodzonego 13 września 1857 r., w Zdroju koło Grodziska Wlkp.


Michał Drzymała, to polski chłop z Poznańskiego – symbol uporczywej wali chłopa polskiego o ziemię i prawa zabranie przemocą przez zaborcę pruskiego. Drzymała stał się sławny z powodu prowadzonego sporu w latach 1904-1909 o pozwolenie na budowę domu. Prawo pruskie wymagało uzyskania zgody na wzniesienie budynku, a władze realizujące politykę germanizacji wykorzystywały ten przepis na niekorzyść ludności polskiej. W związku z tą sytuacją Drzymała kupił wóz cyrkowy w którym zamieszkał wraz z żoną Józefą i trzema synami. Władze pruskie chciały wóz usunąć, przekonując, że stojący w jednym miejscu ponad 24 godziny wóz jest domen. W związku z tą sytuacją Drzymała codziennie przesuwał wóz i udowadniał, że wóz jest pojazdem ruchomym i nie podlega przepisom prawa budowlanego. W końcu władze pruskie usunęły wóz, a Drzymała zamieszkał w ziemiance, którą zburzono z powodu naruszenia przepisów przeciwpożarowych. W latach 1928-1937 mieszkał w Grabównie, gdzie zmarł w dniu 25 kwietnia 1937 r.


W tym roku obchodzimy: 160. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci bohatera narodowego Michała Drzymały.

Opracowanie: Katarzyna Szudra-Borowczak
Źródło: Gmina Tarnówka, Gmina Rakoniewice


19-01-2017 r.


W dniu 16 stycznia br., w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej, w której udział wzięli Posłowie Krzysztof Paszyk i Killion Munyama. Posłowie przekazali swoje obawy w sprawach dotyczących rolnictwa i braku perspektyw na dalsze działania. Poruszony został temat Afrykańskiego Pomoru Świń i jego tragicznych skutków jakie mogłyby nastąpić jeżeli ASF pojawiło by się w Wielkopolsce, a której skutki znosilibyśmy przez długie lata. Poseł Krzysztof Paszyk przekazał również informacje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Poseł Krzysztof Paszyk przekazał również informacje, że nadal występuje problem rynków rolnych, który okazała się skutkiem niekontrolowanego przywozu zboża z Ukrainy, uboju zwierząt w skandalicznych warunkach oraz imporcie duńskich świń, który miał zostać ograniczony. Poruszony został również temat nowelizacji ustawy o szkodach łowieckich.


W roku 2016 po raz pierwszy zabrakło pieniędzy na dofinansowanie ubezpieczeń upraw, rolnicy od lat mogli liczyć na pomoc państwa przy ubezpieczeniach – Poseł Krzysztof Paszyk wyjaśnił, że sytuacja ta była spowodowana brakiem zabezpieczenia środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw.

Członkowie Rady Powiatowej wnioskowali do Posłów o: wprowadzenie regionalizacji wywozu nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej i płynnej i możliwość wcześniejszego ich stosowania (nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej i płynnej powinny być stosowane na pola w okresie od 1 marca do 30 listopada), oraz zwiększenie limitu zwrotu podatku do kwoty 100 zł za hektar użytków rolnych.

Katarzyna Szudra-Borowczak


08-12-2016 r.


W dniu 6 grudnia 2016 r., w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku odbyło się szkolenie „Innowacje w uprawie kukurydzy” zorganizowane przez Firmę Frankiewicz i Wielkopolską Izbę Rolniczą Biura Powiatowe w Poznaniu, Szamotułach, Wolsztynie, Nowym Tomyślu i Grodzisku Wlkp. Na początku przedstawiony został film prezentujący Firmę Frankiewicz, następnie Sławomir Markiewicz przedstawił firmę Euralis i odmianę kukurydzy ES CONCORD. Wojciech Osiński z firmy Maisadour przedstawił odmiany kukurydzy na kiszonkę DM 1074 i 28A, a Maciej Kubala przedstawił produkty firmy Luventa. Wykład „Innowacje w uprawie kukurydzy” przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jednocześnie Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Na zakończenie Jerzy Kostrzewa – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył odznaczenia 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej: prof. dr. hab. Tadeuszowi Michalskiemu i Firmie Frankiewicz dziękując za współpracę.


Katarzyna Szudra-Borowczak


05-12-2016 r.


Już po raz ósmy, 3 grudnia br. odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. W tym roku gościliśmy w Zespole Szkół w Wysocku Małym, gm. Przygodzice. Wśród 1000 gości znaleźli się również przedstawiciele powiatu grodziskiego: członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., oraz panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie, Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Grodzisku Wlkp., Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Rakoniewice oraz Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kamieniec.


Przybyłych gości przywitali: Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Rasiak – Wójt Gminy Przygodzice, Marek Trzcieliński Prezes Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb oraz Irena Frąszczak – Prezes Stowarzyszenia Gospodyni. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, 120-lat Samorządy Rolniczego oraz 20-lat reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymały medaliony okolicznościowe.


Ważnym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Na stołach gościły tradycyjne wigilijne potrawy. Był m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, śledź w śmietanie oraz makiełki.


Katarzyna Szudra-Borowczak


27-10-2016 r.

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce, Wielkopolska Izba Rolnicza przy współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii organizuje cykl szkoleń „Zagrożenia wynikające z rozpowszechniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”.


W dniu 26 października 2016 r., na terenie powiatu grodziskiego w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., odbyło się szkolenie „Zagrożenia wynikające z rozpowszechniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”, prowadzone przez Michała Sokoła - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grodzisku Wlkp. W szkoleniu uczestniczyło prawie 50 rolników. Uczestnicy uzyskali informacje o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w razie wystąpienia ASF. Obecnie w naszym kraju u świń zanotowano 23 ogniska afrykańskiego pomoru świń w województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim.


Katarzyna Szudra-Borowczak


28-09-2016 r.

W dniu 23 września br., w Restauracji „MDS” w Wielichowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. W spotkaniu udział wzięli: Ferdynand Jągowski – WZMiUW Inspektorat w Nowym Tomyślu, Edward Bąk – WZMiUW w Lesznie, Jarosław Matuszewski – Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu, Przemysław Sztukowski – Dyrektor Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich, Tomasz Dolata – Sekretarz Powiatu Grodziskiego, Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa, Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan, Genowefa Feldgebel – Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp., Szymon Tomaszewski – Przewodniczący RP WIR w Wolsztynie, członkowie Rady Powiatowej oraz rolnicy powiatów: wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego.


Tematem posiedzenia był problem utrzymujących się od dłuższego czasu wysokiego poziomu wód w ciekach oraz podtopień użytków rolnych w dolinie Kanałów Obry na terenie powiatów wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego. Największym problemem jest niedrożność rowów oraz brak koordynacji prac pomiędzy instytucjami za to odpowiedzialnymi. Problemem jest niewystarczająca ilość pieniędzy przeznaczona na ten cel. Kolejną przeszkodą okazuje się również obszar Natura 2000 – zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy oraz ochrona różnorodności biologicznej, w związku z czym prace konserwacyjne mogą być wykonywane dopiero po 15 sierpnia. Niestety koszty tego faktu ponoszą rolnicy tracąc cześć upraw. Wójtowie, burmistrzowie i Przewodniczący Rad Powiatowych podejmą stosowne uchwały i tym samym pokażą wagę problemu.


Katarzyna Szudra-Bowowczak


16-09-2016 r.


W dniu 10 września br., w Zdroju (gmina Grodzisk Wlkp.), odbyły się dożynki Kółka Rolniczego w Grodzisku Wlkp. oraz wsi Borzysław i Kobylniki. Uroczystości rozpoczął z Borzysławia i Karol Borowczak ze Zdroju złożyli bochen chleba Mirosław Sanok Prezes Kółka Rolniczego. Starostowie dożynek Wioletta Nowaczyk ba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego. Burmistrz Grodziska Wlkp., podziękował za trud jaki co roku rolnicy wkładają w swoją pracę, zaznaczając, że ten rok był wyjątkowo trudny. Po oficjalnej części uroczystości uświetnił Kabarat „To My” ze Słocina. Uczestnicy mieli okazję bawić się przy muzyce do rana.Katarzyna Szudra-Bowowczak


15-09-2016 r.

W dniu 7 września br., w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie RP WIR. W spotkaniu udział wzięli: Dorota Mielcarek- w zastępstwie kierownik KRUS PT w Grodzisku Wlkp., Marian Piotrowski- kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. i Maciej Węgrzynowski w zastępstwie kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp.

Dorota Mieloch przedstawiła działalność Placówki Terenowej KRUS, poinformowała o założonym e-koncie w KRUSie, gdzie można zobaczyć i sprawdzić wysokość i terminowość opłaconych w KRUSie składek, docelowo będzie można wydrukować zaświadczenie do banku, potrzebne w związku z złożeniem wniosku o kredyt, ale nie wiadomo na obecną chwilę, czy takie zaświadczenia będą akceptowane przez banki. Dorota Mieloch zachęca również do korzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla rolników czynnych zawodowo oraz turnusów dla dzieci w wieku szkolnym – do 16 roku życia.


Marian Piotrowski – Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp., poinformował, że wnioski na dopłaty bezpośrednie zostały wprowadzone do systemu i skompletowane, w dniu 7 września zostało to zakończone. Rozpoczynamy kontrolę administracyjną, w planie jest wypłata zaliczek w wysokości 70% wszystkim beneficjentom w terminie od 17 października br. do 30 listopada br. Zaliczki, mają być wypłacane wszystkim beneficjentom, nawet tym, u których stwierdzone będą nieprawidłowości. Od 1 września br., wprowadzone zostały w biurach powiatowych punkty informacyjne, tam można uzyskać wszystkie informacje, związane z działalnością ARiMR. Stawki dopłat bezpośrednich 2016 są: 107 euro na płatność JPO, 71 euro na zazielenienie, płatność dla bydła 60euro, płatność dla krów 70 euro, dopłata do buraka cukrowego 756 euro. Na „Modernizację gospodarstw rolnych”, złożonych zostało ok. 30 wniosków z powiatu grodziskiego.
Maciej Węgrzynowski poinformował, że w I kwartale 2017 roku ruszyć ma program „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, z którego będzie można uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł, program już cieszy się dużym zainteresowaniem.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Grodzisku Wlkp. Jerzy Kostrzewa podziękował zaproszonym gościom oraz członkom Rady Powiatowej za uczestnictwo w posiedzeniu.

Katarzyna Szudra-Bowowczak


06-09-2016 r.


W dniu 21 sierpnia 2016 w Kamieńcu odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się dziękczynną Mszą Świętą za zebrane plony odprawioną przez proboszcza ks. Krzysztofa Rozmiarka w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kamieńcu.

Po mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami Kamieńca do Chaty Biesiadnej.

Wieniec dożynkowy został przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Grodziskiego Dorocie Jaśkowiak oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Kamieniec Romanowi Bosemu.


Starościna Dożynek Renata Matysiak i Starosta Dożynek Jarosław Fornalik złożyli bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego i Wójta Gminy Kamieniec Piotra Halasza.

Na Powiatowo – Gminne dożynki przybyło wielu mieszkańców Powiatu Grodziskiego oraz wielu gości honorowych wśród których byli Posłowie na Sejm RP Killion Munzele Munyama oraz Krzysztof Łapiński, Senator RP Jan Filip Libicki, były Poseł Stanisław Kalemba, Starostowie Grodziscy Mariusz Zgaiński, Antoni Kłak oraz Sławomir Górny, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Zastępca Burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski, Wójt Gminy Kamieniec Piotr Halasz, Wójt Gminy Granowo Zbigniew Kaczmarek oraz samorządowcy gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego, przedstawiciele firm i instytucji związanych z rolnictwem, a przede wszystkim rolnicy powiatu grodziskiego.


Katarzyna Szudra-Bowowczak
Zdjęcia – Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp.


05-07-2016 r.


Tradycyjnie już po raz XXII w powiecie grodziskim, w dniu 29 czerwca br., w Łubnicy gm. Wielichowo odbył się powiatowy „Dzień Pola 2016” organizowany przez ZD WODR w Grodzisku Wlkp., Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., oraz Market Rolniczy „Minge” Granowo.

Impreza skupiła wielu rolników, przedstawicieli władz samorządowych, strażaków, oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.


Program imprezy był bardzo bogaty, a rozpoczął się realizacją projektu strażackiego dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Strażacy pokazali jak udzielać pierwszej pomocy, oraz przeprowadzili konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Ideą i celem spotkania „ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego” jest podniesienie świadomości rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom.


Bardzo ciekawą akcję edukacyjno-pokazową przeprowadzili strażacy z PSP w Grodzisku Wlkp. , OSP Wielichowo, OSP Łubnica.

Interesującą częścią spotkania było seminarium tematycznie związane z nowoczesną wiedzą rolniczą z uwzględnieniem ochrony środowiska. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu pana Andrzeja Obsta - głównego specjalisty ds. integrowanej ochrony roślin w WODR Poznań dotyczącego aktualnych spraw w rolnictwie i nowoczesnej technologii uprawy roślin.

Kolejną częścią spotkania, był objazd pól demonstracyjnych z przewodnikami i zwiedzanie kolekcji odmian zbóż jarych i ozimych oraz kukurydzy.


W tym roku demonstracje i kolekcje roślin uprawnych przygotowali rolnicy z Łubnicy: pan Marian Maćkowiak, pan Paweł Smukała i pan Krzysztof Duda.

Licznie zgromadzeni rolnicy wymieniali doświadczenia, mieli też możliwość skorzystania z informacji i porad udzielanych w czasie zwiedzania demonstracji polowych, kolekcji odmian zbóż ozimych i kukurydzy.


W ramach spotkania odbył się również konkurs wiedzy rolniczej. Na zakończenie odbyła się integracja przy przepysznych potrawach przygotowanych przez kucharzy z Restauracji „MDS” w Wielichowie.

Katarzyna Szudra-Bowowczak


15-06-2016 r.


W dniu 11 czerwca br., w Strzępiniu, gm. Granowo odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie, które zorganizował Jacek Bresz - sołtys wsi Strzępiń i członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., wraz z Radą Sołecką. W zawodach udział wzięło około 40 osób. Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymali: Marian Rabiega z Kubaczyna, który zdobył I miejsce, Mirosław Blaszka z Kubaczyna zajął II miejsce oraz III miejsce zdobył Teofil Miłkowski z Niepruszewa. Kto nie zdobył nagród, nic straconego, bo za rok, będzie okazja do rewanżu. Zawody zakończył posiłek przy kiełbasie z grilla. Całość imprezy przebiegła w miłej i spokojnej atmosferze.Katarzyna Szudra-Bowowczak


30-05-2016 r.


Tegoroczne Święto Pieczarki odbyło się w dniach 21-22 maja 2016 r., ta dwudniowa impreza, która odbyła się już po raz dwudziesty drugi ma na celu podkreślenie związku Miasta i Gminy Wielichowo z produkcją pieczarek. Ze względu na dużą liczbę producentów pieczarek Wielichowo bywa nazywane „niekoronowaną stolicą pieczarki”. Gwiazdą sobotniego wieczoru była Cleo z DJ i tancerkami, natomiast w sobotę odbył się koncert zespołu Boys. Po raz pierwszy Wielkopolska Izba Rolnicza wzięła udział w Święcie Pieczarki, na swoim stoisku rozdawała darmowe lody dzieciom, które uczestniczyły w korowodzie pieczarkowym.

Galeria

Katarzyna Szudra-Bowowczak


22-03-2016 r.


W niedzielę palmową 20 marca br. w Kiszkowie (powiat gnieźnieński) odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie 1200 osób. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza. Zorganizowany został również konkurs, do którego zgłoszono 46 ciast przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. W konkursie udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich w Jerce oraz Klub Seniora Kopaszewo. Ciasta były smaczne i zachwycały wyglądem, królowały wielkanocne baby, serniki i mazurki. Wszystkie ciasta zostały przeznaczone do degustacji.


Katarzyna Szudra-Borowczak


10-02-2016 r.


W dniu 3 lutego 2016 roku, w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli: Honorata Kozłowska – Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo, Piotr Halasz – Wójta Gminy Kamieniec, Henryk Szymański – Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp., Zbigniew Kaczmarek – Wójta Gminy Granowo, Tomasz Dolata – Sekretarza Powiatu Grodziskiego. Na spotkanie przybył również Kazimierz Borowski, który przyczynił się do powstania Izby Rolniczej. Kazimierz Borowski przedstawił historię powstania Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Rolno-Przemysłowej oddział w Grodzisku Wlkp.


Katarzyna Szudra-Bowowczak


27-01-2016 r.


W dniu 22 lutego 2016 roku Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., przy współpracy Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp., zorganizowała wyjazd pięćdziesięciu rolników powiatu grodziskiego na Targi Polagra Premiery 2016. Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery w Poznaniu, to największe spotkanie biznesowe dla sektora rolniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Czterodniowe targi odbywające się w cyklu dwuletnim otwierają sezon spotkań dla rolników, stwarzając doskonałe warunki do promocji produktów i usług oraz zawarcia długoterminowych kontraktów handlowych.22-12-2015 r.


W dniu 21 grudnia br., w Biurze Powiatowym w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu udział wzięli:

 • Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp. Genowefa Feldgebel, przekazała informację o pracy ośrodka i działalności doradczej w powiecie grodziskim,
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grodzisku Wlkp. Waldemar Krynojewski, przedstawił realizację dopłat bezpośrednich w powiecie grodziskim,
 • Kierownik Biura Terenowego Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zbigniew Glaser, przedstawił informację z działalności WIORiN na terenie powiatu grodziskiego,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wlkp. Michał Sokół przedstawił stan zdrowia zwierząt w powiecie.


Na zakończenie wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

Katarzyna Szudra-Borowczak


13-11-2015 r.

W dniu 10 listopada br., odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości, organizowane przez samorząd powiatu grodziskiego. Uroczystość 97 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wlkp., z udziałem kompanii honorowej 5 Lubuskiego Pułki Artylerii z Sulechowa, Grodziskiej Orkiestry Dętej oraz chóru LOJS z grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego.


Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Pomnik Wdzięczności, gdzie przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i organizacji złożyły wiązanki kwiatów.


Katarzyna Szudra-Borowczak


25-09-2015 r.

W dniu 16 września br. w Biurze Powiatowym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W obradach uczestniczyli członkowie Rady Powiatowej oraz Genowefa Feldgebel Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp. W trakcie spotkania dyskutowano na temat:

 • nadania odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”,
 • naborze wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”,
 • Komisji Koordynacyjnej, która odbyła się w dniu 17.08.2015 r., w Poznaniu, dotyczącej klęski suszy,
 • obradach Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Katarzyna Szudra-Borowczak

Gmina Granowo
Jacek Antoni Bresz
Błażej Fajfer

Gmina Wielichowo
Janusz Józef Buchowski
Jerzy Kostrzewa

Gmina Kamieniec
Adam Roman Matysiak
Magdalena Moskaluk
Gmina Rakoniewice
Andrzej Moszyński
Janusz Marek Popiół

Gmina Grodzisk Wlkp.
Andrzej Pikosz
Mirosław Józef Sanok


Jerzy
Kostrzewa

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Janusz
Popiół

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 25 marca br. w Restauracji „Fantazja” w Wielichowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Powiatowej oraz rolnicy współpracujący z Radą Powiatową. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., Jerzy Kostrzewa, który przedstawił zrealizowane działania Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przewodniczący poinformował o zbliżających się wyborach do izb rolniczych zaplanowanych na 31 maja br., oraz zachęcił do wzięcia w nich udziału. Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej Jerzy Kostrzewa podziękował wszystkim zebranym, a na ręce członków Rady Powiatowej złożył podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz za gotowość do podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów rolnictwa naszego regionu.

Katarzyna Szudra-BorowczakW dniu 27 lutego br., w Restauracji „Behapowiec” w Grodzisku Wlkp., około 150 osób uczestniczyło w Forum Rolniczym Powiatu Grodziskiego. Organizatorami spotkania była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. W forum udział wzięli: Stanisław Kalemba i Romuald Ajchler- Posłowie na Sejm RP, oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa m. in.: Zbigniew Gąsior – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Tomasz Dutkiewicz – Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomasz Wielich – Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny, Mirosława Kaźmierczak – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Andrzej Bobrowski – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Wojciech Głuchowski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Sobieszek przedstawiciel Departamentu Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele władz powiatu grodziskiego, Sławomir Górny- członek zarządu, Piotr Hojan – z-ca Burmistrza Grodziska Wlkp., Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic, Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa, Piotr Halasz – Wójt Gminy Kamieniec, Zbigniew Kaczmarek – Wójt Gminy Granowo. W forum uczestniczyli także Andrzej Brudno – Kierownik PT KRUS, Waldemar Krynojewski – Kierownik BP ARiMR oraz Genowefa Feldgebel – Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp.


Celem spotkania było zapoznanie rolników z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, możliwościami zagospodarowania nieruchomości z zasobów ANR. Przedstawiono również trudną sytuacją na rynkach rolnych. Na zakończenie podano posiłek, który w części został sfinansowany przez sponsorów, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich ofert podczas forum:

 • Firma „Frankiewicz”- Grodzisk Wlkp.,
 • KIA Delik – Przeźmierowo,
 • Bank BGŻ – Grodzisk Wlkp.,
 • Bank Zachodni WBK – Grodzisk Wlkp.,
 • Firma HelioExpres – energia odnawialna,
 • Firma piTERN – energia ekologiczna,
 • Concordia Ubezpieczenia.

Katarzyna Szudra-BorowczakW dniu 24 lutego br., w Sali wiejskiej w Gninie, gm. Rakoniewice, odbyło się uzupełniające szkolenie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”. W szkoleniu udział wzięło 30 osób, wykład prowadził Paweł Dopierała – Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie i Gostyniu. Program szkolenia obejmował:

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów:
  • Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
  • Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
  • Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
  • Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  • Inne istotne zmiany przepisów prawnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin
 2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy:
  • Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
  • Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:
   • dobór środka ochrony roślin,
   • termin przeprowadzenia zabiegu,
   • dawka środka ochrony roślin,
   • warunki atmosferyczne,
   • łączne stosowanie agrochemikaliów
 3. Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy:
  • Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
  • Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
  • Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
  • Dobra praktyka ochrony roślin
 4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego i sadowniczego:
  • Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:
   • sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,
   • dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,
   • dobór rozpylaczy
  • Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
  • Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
  • Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:
   • organizacja systemu badań w regionie,
   • wymagania techniczne dla opryskiwacza,
   • przygotowanie opryskiwacza do badania
 5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy:
  • Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - aktualizacja wiedzy
  • Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
  • Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
   • zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
   • efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
  • Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
  • Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i do zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
  • Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy:
  • Przegląd przepisów prawnych
  • Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
  • Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
  • Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
  • Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:
   • sporządzaniu cieczy roboczej,
   • zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,
   • zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,
   • zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,
   • zaprawianiu nasion
  • Zasady profilaktyki, w tym:
   • badania lekarskie,
   • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
   • informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych
  • Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
  • Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, zdanym pozytywnie przez wszystkich uczestników.


W dniu 11 lutego 2015 r. w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie p. Zenon Lorek i p. Teresa Berkowska oraz władze powiatu grodziskiego. Przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawili dotychczasowe działania ANR związane z wyłączeniem i podziałem nieruchomości rolnych położonych w obrębie Puszczykowo, gmina Kamieniec, powiat grodziski. W spotkaniu udział wzięli również p. Henryk Szymański - Burmistrz Grodziska Wlkp., p. Zbigniew Kaczmerek - Wójt Gminy Granowo oraz p. Sławomir Kurkiewicz – pracownik ds. rolnictwa. Podczas spotkania rozmawiano nt. przygotowania wyborów do izb rolniczych zaplanowanych na 31 maja br.

Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniu 19 grudnia 2014 roku w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR. W spotkaniu udział wzięli Tomasz Dolata - Sekretarz Powiatu, Genowefa Feldgebel – Kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp., oraz Waldemar Krynojewski – Kierownik OT ARiMR w Grodzisku Wielkopolskim Porządek posiedzenia:

 • omówienie bieżącej sytuacji w rolnictwie,
 • omówienie wypłat płatności bezpośrednich i przyszłych wniosków obszarowych,
 • omówienie sytuacji dotyczącej funkcjonowania szpitala w Grodzisku Wlkp., dofinansowania do utylizacji azbestu oraz dofinansowania spółek wodnych,
 • organizacji szkoleń „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim” oraz „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”.


Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniach od 17 do 18 listopada br. w Restauracji „Leśna” w Grodzisku Wlkp. odbyło się szkolenie „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Organizatorem szkoleń było konsorcjum utworzone przez:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
 • Instytut Zootechniki w Krakowie,
 • Wielkopolską Izbę Rolniczą, Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą, Mazowiecka Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Izbę Rolniczą w Opolu.
Wykład prowadził Stanisław Piątkowski.


Program obejmował dwa dni wykładowe o następującej tematyce:

 1. Rozród
  1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  4. Czynniki wspomagające rozród
  5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  6. Rozród jako proces fizjologiczny
  7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji
 2. Odchów prosiąt
  1. Postępowanie z lochą przed porodem
  2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.
 3. Bioasekuracja
  1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.W dniach od 8 do 9 grudnia br., w Restauracji „MDS” w Wielichowie, pow. grodziski, odbyło się szkolenie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013”.


Program szkolenia obejmował 16 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne dotyczące:

 • obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013),
 • podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,
 • elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej,
 • charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania,
 • zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów,
 • pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia,
 • pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia,
 • pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.

Drugi dzień szkolenia obejmował zajęcia praktyczne w lesie.
Wykład i zajęcia praktyczne prowadził Stanisław Niemiec.

Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniu 3 listopada br., w Kamieńcu, powiat grodziski, odbyło się seminarium z okazji XX-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz X-lecia Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy powiatu krotoszyńskiego, beneficjenci płatności obszarowych i programów inwestycyjnych, zaproszeni goście z instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych.

Pierwsza część seminarium poświęcona była działalności ARiMR. Dyrektor - Piotr Łykowski przedstawił dotychczasową działalność Agencji w Wielkopolsce. Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wojciech Głuchowski, który przedstawił zagadnienia dotyczące Modernizacji gospodarstw rolnych w aspekcie aktualizacji wniosków o pomoc. Mając na uwadze zmiany, jakie ma przynieść kampania 2015 w zakresie dopłat bezpośrednich, Kierownik BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. – Waldemar Krynojewski omówił system płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Podczas seminarium dr Zofia Szalczyk wręczyła listy gratulacyjne, rolnikom i doradcą rolnym współpracującym z BP ARiMR w Grodzisku Wlkp., oraz pracownikom Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Grodzisku Wielkopolskim.

Katarzyna Szudra-Borowczak


Seminarium z okazji X lat Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oraz XX lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowano 24 października br., w Głuchowie. Celem konferencji było przedstawienie efektów transformacji i pokazanie wpływu wypłacanych środków na rynek żywnościowy, sytuację gospodarstw rolnych, powstanie nowych miejsc pracy, unowocześnienie rolnictwa, przetwórstwa, poprawę sytuacji agrarnej oraz społecznej i ochronę środowiska na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim.

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Piotr Łykowski przedstawił X lat Wspólnej Polityki Rolnej, natomiast Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Zofia Szalczyk przedstawiła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego przedstawił temat Modernizacji gospodarstw rolnych w aspekcie aktualizacji wniosków o pomoc.

Podczas seminarium na wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie odznaczonych zostało 10 rolników powiatu kościańskiego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, byli to: Stanisław Bąk, Jarosław Białkowski, Roman Glura, Czesław Jader, Marian Kaczmarek, Janusz Kaczmarek, Henryk Nadobnik, Stefan Roszak, Benedykt Szymczak oraz Stefan Wieszczeczyński .

Katarzyna Szudra-Borowczak


W sobotę 20 września 2014 roku autokar pełen rolników z powiatu grodziskiego udał się na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show 2014 do Bednar. Tegoroczna wystawa była wyjątkowa, nie tylko ze względu na swoje XVI obchody, ale przede wszystkim na trudne warunki atmosferyczne, w których była przygotowywana. Organizatorem wyjazdu szkoleniowo - edukacyjnego była Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi dla rolnictwa. Do wystawców oferujących maszyny rolnicze dołączyli producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin oraz innych branż związanych z rolnictwem, a także instytucji finansowych.

Foto

Wystawa w Bednarach to miejsce spotkań, wymiany poglądów, zdobywania wiedzy oraz umiejętności, stąd tak duże zainteresowanie tym miejscem. Poza tym można tam nawiązać kontakty z przedstawicielami agencji rządowych działających na rzecz rolnictwa. Rolnicy nie kryli swojego zadowolenia i bogatsi w nowe doświadczenia w godzinach popołudniowych wrócili do swoich domów.

Katarzyna Szudra-Borowczak


Powrót