Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Panem Janem Chlastą rolnikiem z Nowych Skalmierzyc już po raz trzeci organizuje Wielkopolskie Święto Soi, które ma na celu zachęcić rolników do uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie. Wydarzenie, na które składać się będzie dwudniowa konferencja oraz pokazy prac polowych, zaplanowane zostało na wrzesień. W czerwcu odbędą się Manewry polowe z soją, w trakcie których nastąpi przegląd plantacji oraz ocena stanu poszczególnych odmian. Ponadto poletka doświadczalne dostępne będą dla zwiedzających aż do zbiorów (po wcześniejszym umówieniu tel. 609 826 147). Pan Jan Chlasta chętnie oprowadzi po poletkach oraz opowie o swoich doświadczeniach związanych z uprawą soi.

W niniejszej zakładce na bieżąco pojawiać się będą informacje o pracach wykonywanych na plantacji. Cały proces począwszy od przygotowania stanowisk pod uprawę, poprzez wysiew, etapy wzrostu aż do zbioru zostanie szczegółowo udokumentowany. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami, szczególnie tych rolników, którzy zainteresowani są uprawą soi w swoich gospodarstwach.

Soja to roślina niezwykle ważna dla rolnictwa na całym świecie. Ze względu na duże zapotrzebowanie na białko niezbędne w żywieniu zwierząt, warto popularyzować jej uprawę wśród polskich rolników. Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Panem Janem Chlastą rolnikiem z Nowych Skalmierzyc już po raz trzeci organizuje Wielkopolskie Święto Soi, które ma na celu zachęcić rolników do uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie.

Wraz z wiosną w gospodarstwie Pana Jana Chlasty w Nowych Skalmierzycach rozpoczęły parce niezbędne do przygotowania poletek demonstracyjnych. Dzięki współpracy z firmami nasiennymi udostępniony został materiał siewny siedemnastu odmian soi, którym obsiano łącznie ponad 15 hektarów. Cały proces począwszy od przygotowania stanowisk pod uprawę, poprzez wysiew, etapy wzrostu aż do zbioru zostanie szczegółowo udokumentowany. Zebrane w ten sposób materiały posłużą do poszerzenia wiedzy na temat tej jeszcze ciągle mało popularnej w naszym kraju uprawy.

15 czerwca na poletkach demonstracyjnych odbędą się Manewry polowe z soją, w trakcie których nastąpi przegląd plantacji oraz ocena stanu poszczególnych odmian. Ponadto poletka doświadczalne dostępne będą dla zwiedzających aż do zbiorów.

Finał III edycji Wielkopolskiego Święta Soi planowany jest na 3 i 4 września 2020 r. W trakcie dwudniowej imprezy zorganizowane zostaną pokazy prac polowych oraz zaprezentowane zostaną analizy dotyczące wydajności poszczególnych odmian. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele nauki oraz doświadczalnictwa rolniczego a także firmy, które na polski rynek dostarczają materiał siewny oraz środki produkcji i ochrony roślin. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tych wydarzeniach oraz do zapoznania się z materiałami dotyczącymi prac wykonywanych na poletkach doświadczalnych.


Do początku strony

W dniu 15 czerwca na polach Pana Jana Chlasty w Nowych Skalmierzycach odbyły się sojowe manewry polowe, zorganizowane w ramach III Wielkopolskiego Święta Soi. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały poletka demonstracyjne z siedemnastoma odmianami soi z pięciu firm nasiennych. Manewry, które wzorem ubiegłego roku odbyły się w połowie cyklu wegetacyjnego, mają na celu umożliwić zainteresowanym rolnikom przegląd plantacji i szczegółowo zapoznać ich z warunkami, jakie należy zapewnić soi na tym etapie rozwoju.

Rolnicy uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość dokładnie obejrzeć plantacje, która założona została w drugiej dekadzie kwietnia oraz porównać rozwój poszczególnych odmian soi. Szczegółowo omówione zostały zabiegi związane z przygotowaniem gleby oraz siewem soi. Opis dostępny jest w zakładce "Poletka demonstracyjne" (pasek poniżej).

Z uwagi na nieobecność gospodarza Pana Jana Chlasty, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przedstawił stan plantacji oraz zabiegi, które wykonywane były na poletkach. Mimo że tegoroczna wiosna była chłodna, co nie sprzyja rozwojowi soi, bieżący stan plantacji należy ocenić bardzo wysoko. W przypadku soi w pierwszym etapie wzrostu szybciej rosną korzenie niż część nadziemna. Przez pierwsze tygodnie widoczny jest powolny przyrost, dopiero w drugiej połowie czerwca rośliny zaczynają szybciej rosnąć. Do tego czasu soja nie stanowi konkurencji dla chwastów, a doświadczenia Pana Chlasty pokazują ze również gołębie są zmorą plantacji. W najbliższych dniach, jeszcze przed kwitnieniem, plantacja zasilona zostanie preparatami zawierającymi niezbędne mikroelementy.

W manewrach uczestniczyli przedstawiciele firm nasiennych, którzy omówili odmiany, które udostępnili na przygotowanie poletek demonstracyjnych oraz przedstawiciele Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, który prowadzi program doświadczalnictwa odmianowego z soją i roślinami bobowatymi grubonasiennymi w ramach tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”. W ramach tego programu przygotowywane są rekomendacje dla poszczególnych województw dotyczące wyboru najbardziej optymalnych do uprawy odmian. Wśród uczestników spotkania rozdano broszury zawierające listę odmian roślin bobowatych zalecanych do uprawy na obszarze Wielkopolski, opracowaną przez Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Zdjęcia pokazujące bieżący stan plantacji obejrzeć można w galerii - pasek u dołu strony.

Katarzyna Strzyż


Do początku strony

Plantacja demonstracyjna zajmuje łącznie obszar ponad 15 ha, na których wysianych zostało 17 odmian soi z pięciu firm nasiennych. Poletka przygotowane zostały na gruntach klasy III b i IV a, gdzie w ubiegłym roku uprawiana była pszenica (10 ha) oraz soja (5 ha). Poplon po ubiegłorocznych uprawach w obu przypadkach stanowiła mieszanka gorczycy, facelii i koniczyny polskiej. Tegoroczny wysiew soi poprzedzony został zabiegami na poplonie zimowym, które przeprowadzone zostały w połowie marca (mulczowanie gleby, talerzowanie oraz rozsiew Polifoski Krzem w ilości 230 -250 kg na ha).

Zasiewy na poletkach odbyły się w dniach 21-23 kwietnia (pierwszy zasiew i powtórzenie) oraz 27 kwietnia (trzeci zasiew). Siew odbywał się rano lub wieczorem, żeby uniknąć silnej operacji słońca. Bezpośrednio po zasiewie nastąpiło bronowanie oraz utwardzenie gleby wałem posiewnym, co ograniczyło parowanie gleby. Do uprawy wybrane zostały odmiany średniowczesne oznaczone symbolem 000. Okres wegetacji odmian trzyzerowych to około 130-150 dni, co pozwoli dokonać zbioru już na początku września.

Przyjęto obsadę roślin w wysokości 70 szt. nasion na m2. Nasiona zostały umieszczone na głębokości 4 cm przy rozstawie rzędów w odległości 17 cm. Nasiona przed siewem zostały zaszczepione preparatem HiStick Soy używanym przez firmy nasienne oraz dodatkowo na polach, gdzie soja uprawiana jest po raz pierwszy, dodatkową zaprawę Nitrazę lub Nitragine.

W czerwcu przed kwitnieniem uprawa zostanie zasilona preparatami zawierającymi niezbędne mikroelementy.

Rozmieszczenie poletek demonstracyjnych

Kliknij na plan aby pobrać

Do początku strony

Soja to jednoroczna roślina strączkowa z rodzaju bobowatych pochodząca z południowo-wschodniej Azji. To roślina, której właściwości znane są od setek lat. Najprawdopodobniej jako pierwsi zaczęli ją uprawiać Chińczycy. Soja jest ceniona ze względu na dużą zawartość pełnowartościowego białka, witamin i soli mineralnych i to właśnie ze względu na dużą wartość odżywczą znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz w żywieniu zwierząt.


Od 80 do 90% światowej produkcji soi stanowi soja genetycznie modyfikowana (GMO), która uprawiana jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie i RPA. Do Europy trafia około 12 mln ton soi GMO rocznie, która wykorzystywana jest do żywienia zwierząt. W Polsce 80% zapotrzebowania na surowce białkowe do produkcji pasz zaspokajane jest przez importowaną poekstrakcyjną śrutę sojową. Aż 98% tego surowca pochodzi z roślin GMO. Sytuacja ta będzie musiała ulec zmianie w 2021 roku, kiedy to ustanie memorandum na stosowanie roślin modyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt. Jeżeli do tego dojdzie to w praktyce ustanie import soi z USA i Brazylii, a polscy producenci będą musieli poszukać innych źródeł pełnowartościowego białka do wyrobu pasz. Alternatywnym rozwiązaniem może być zwiększenie wykorzystania rodzimej produkcji soi non-GMO czyli niemodyfikowana genetycznie. W ostatnich latach podejmowane są intensywne działania mające na celu zwiększenie produkcji roślin wysokobiałkowych i wykorzystania krajowych źródeł białka do produkcji pasz, co pozwoliłoby na uniezależnienie się od importu soi genetycznie modyfikowanej. Niestety zainteresowanie uprawą tej rośliny w naszym kraju jest wciąż niewystarczające.


Uprawa soi w Polsce i jej perspektywy

Wielkość uprawy soi w Polsce to około 20 tysięcy hektarów, dla porównania rzepakiem obsianych jest 880 tysięcy hektarów (dane z 2017 roku www.polskasoja.pl). Mimo wielu inicjatyw informacyjnych, soja wciąż nie cieszy się dużą popularnością. Tymczasem rozwija się rynek zbytu soi - rodzimy przemysł paszowy chętnie sięga po polską soje, powstaje coraz więcej punktów skupu, rozwija się agrotechnika uprawy, a na rynku pojawia się coraz więcej środków ochrony roślin. Nie bez znaczenia są również dopłaty do soi (płatność do roślin strączkowych na ziarno), które dodatkowo podnoszą opłacalność tej uprawy. Według wyliczeń publikowanych na stronie www.polskasoja.pl opłacalność uprawy soi jest zdecydowanie wyższa niż uprawa zbóż, w tym także kukurydzy i zbliżona do rzepaku. Z 1 hektara soi można uzyskać plon w wysokości 3 ton. Koszty uprawy soi są niewielkie i równoważy je plon w wysokości ok 2 tony z hektara. Także warunki atmosferyczne zaczynają sprzyjać uprawie soi. Ocieplenie klimatu i wydłużenie okresu wegetacji pozwala, przy zastosowania odpowiednich odmian, na uprawę soi w naszym kraju. Warto także zaznaczyć, że soja ze względu na rozwinięty system korzeniowy dobrze znosi susze.

Założenia nowych ram budżetu wspólnej polityki rolnej również sprzyjają uprawie soi. Wprowadzane zasady zielonego ładu będą premiowały uprawę roślin korzystnie wpływających na środowisko a soja bez wątpienia jest taką rośliną. Po soję sięgają bardzo chętnie weganie i wegetarianie. Ten rynek w Europie rozwija się bardzo szybko i według danych Komisji Europejskiej nie ma już charakteru marginalnego a stał się znaczącym segmentem rynkowym. To z kolei daje szansę mniejszym gospodarstwo rolnym, które mogą uprawiać soję, wspólnie ją przetwarzać i sprzedawać bezpośrednio konsumentom w ramach rolniczego handlu detalicznego. Tą drogą poszła Grupa Producentów Chrobry, która pod marką Dobrodzieje oferuje na rynku, również w formie sklepu internetowego, soję gotowaną.

Korzyści z uprawy soi dla rolnika:

  • poprawa struktury gleby i wzrost plonów roślin następczych,
  • soja nie potrzebuje dużo wody, w stosunku do zbóż zapotrzebowanie na wodę jest nawet pięciokrotnie mniejsze,
  • uprawa ani zbiór soi nie wymaga specjalistycznego sprzętu,
  • płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno - płatność przysługuje do powierzchni uprawy: soi zwyczajnej, nie jest wymagane zawarcie umowy a powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana za obszar proekologiczny (dzięki soi łatwiej jest zrealizować obowiązek zazielenienia),
  • opłacalność uprawy soi w Polsce jest już porównywalna do uprawy innych roślin. Zależy to oczywiście od osiągniętego plonu. Próg rentowności zaczyna się przy plonie na poziomie 3 t/ha, nie uwzględniając dopłat. Jeśli prawidłowo prowadzimy plantację to ten plon może osiągnąć nawet 4 t/ha. Przy takim poziomie produkcji dochód z 1 ha uprawy soi łącznie z dopłatami może wynieść nawet 2 700 zł/ha. Według różnych źródeł dodatkowe korzyści z uprawy soi szacowane są nawet na 800 zł/ha.

Uprawa soi

Siew
Soję wysiewa się w glebę ogrzaną do temperatury powyżej 8°C. Termin siewu to okres od 20 kwietnia do 5 maja. Najwyższe plony nasion osiąga się przy obsadzie nasion 70 - 80 roślin/m2. Przy uwzględnieniu masy tysiąca nasion oraz zdolności kiełkowania daje to wysiew od 120 do 180 kg/ha. Optymalna głębokość siewu kształtuje się na poziomie ok. 3 cm w zależności od warunków glebowych. Najkorzystniej wysiewać soje w szerokości rzędów 15 - 25 cm. Soja jest rośliną ciepłolubną, w okresie od wysiania do wschodu oraz w okresie kwitnienia rośliny są szczególnie wyczulone na niskie temperatury. Mniej ciepła soja potrzebuje w okresie dojrzewania.

Wybór odmiany
Odmiany soi polecane do uprawy w polskiej strefie klimatycznej to odmiany wczesne oznaczane są jako „0000” i „000” Okres wegetacji odmian czterozerowych wynosi ok. 120-130 dni, a odmian trzyzerowych około 130-150 dni. Odmiany najwcześniejsze pozwalają dokonać zbioru po okresie około 4 miesięcy od siewu tj. na początku września, ale charakteryzują się trochę niższym potencjałem plonotwórczym niż odmiany trzyzerowe, które można zbierać od połowy września do początku października.

Stanowisko
Soja lubi gleby przewiewne, szybko dogrzewające się, z dobrym podsiąkiem wody oraz bogate w składniki pokarmowe. Należy unikać gleb kwaśnych i zwięzłych. Wysiew soi zalecany jest po zbożach oraz kukurydzy. Można ją także wysiewać po roślinach okopowych, ale co najmniej trzy lata po zastosowaniu obornika, Najlepsze plony uzyskuje się na czarnych ziemiach, bogatych w składniki pokarmowe oraz na glebach lżejszych, tutaj jednak wymagane jest zwiększone nawożenie mineralne oraz zwiększona ilości opadów. Najbardziej odpowiednie dla soi są gleby o odczynie obojętnym, w II–III b klasie bonitacyjnej. Pole pod uprawę soi musi być odchwaszczone. Należy również zapewnić dobre warunki wilgotnościowe do kiełkowania nasion. Z uwagi na bardzo niskie koszenie soi pole powinno być wyrównane i oczyszczone z kamieni.

Zaszczepienie nasion
Ziarna przed wysiewem powinny być zaszczepione nitraginą dzięki temu zapewniony będzie zadowalający rozwój brodawek na korzeniach.

Nawożenie
Soja dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi sama zaopatruje się w azot. Gdy symbioza z bakteriami brodawkowymi jest prawidłowa, powszechnie zaleca się podanie startowej dawki azotu przedsiewnie w ilości 32 kg/ha. Na glebach o średniej zasobności składników pokarmowych na orkę przedzimową zaleca się zastosować 40 kg fosforu i 60 kg potasu na 1 ha. Natomiast na glebach o wysokiej oraz bardzo wysokiej zasobności w fosfor i potas nawożenia można zaniechać. Soja reaguje korzystnie na niektóre mikroskładniki m.in. bor, molibden i cynk.

Zachwaszczenie
Soja po wschodach rośnie wolno i bardzo łatwo ulega zachwaszczeniu. Do najczęstszych gatunków chwastów silnie konkurujących z roślinami soi należą: komosa biała, szarłat szorstki, rdestowka powojowata, tobołki polne, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, chwastnica jednostronna i perz właściwy. W zasiewach soi w szerokie rzędy chwasty można zwalczać poprzez pielenie w międzyrzędziach. Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych wymaga dużej staranności.

Zwalczanie chorób i szkodników
Do chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych soi możemy zaliczyć: mozaikę soi, bakteryjną ospowatość soi, bakteryjną plamiastość soi, zgorzel siewek mączniaka rzekomego soi oraz septoriozę. Szkodniki w uprawie soi mają małe znaczenie. Na plantacjach soi w Polsce rzadko dochodzi do konieczności bezpośredniego zwalczania szkodników. Wyjątek może stanowić motyl rusałka osetnik (Vanessa cardui), który w pewnych sezonach powoduje dotkliwe uszkodzenia roślin soi.

Zbiór
Dojrzałość soi do zbioru poznaje się po opadnięciu liści. Strąki są żółtobrazowe, a nasiona nabierają żółtej barwy z brązowym znaczkiem, twardnieją i „dzwonią” w strąkach. Odmiany uprawiane w Polsce w zależności od regionu nadają się do zbioru w trzeciej dekadzie września, najpóźniej w pierwszej dekadzie października. Zbiór przeprowadza się przy wilgotności ziarna ok. 13% kombajnem zbożowym. Omłotu należy dokonać przy obrotach bębna zmniejszonej do ok. 500–600 obr./min. Jeżeli nasiona zostały zebrane przy wilgotności przekraczającej 14%, należy je dosuszyć.

Soja w żywieniu zwierząt

Soja stanowi źródło pełnowartościowego białka oraz kawasów tłuszczowych, minerałów i witamin. Podstawowym składnikiem pokarmowym jest jednak białko, składnik niezbędny do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. W soi zawartość białka kształtuje się na poziomie 38 %. Jest to białko o składzie aminokwasowym zbliżonym do białka jaja kurzego, które uznawane jest za wzorcowe. Wysoka zawartość aminokwasu egzogennego o nazwie lizyna jest szczególnie ważne z punktu widzenia przyrostu zwierząt. Zarówno pełne nasiona soi jak i poekstrakcyjna śruta sojowa bilansuje niedobór lizyny wynikający ze stosowania w żywieniu zwierząt zbóż, które mają niedobór tego aminokwasu. Podobnie jak inne nasiona roślin strączkowych, także soja zawiera substancje bioaktywne o charakterze antyżwieniowym, co ogranicza wykorzystanie surowych ziaren w żywieniu zwierząt. Obróbka ziaren soi (oddziaływanie wysoką temperaturą, ciśnieniem oraz parą wodną lub wodą) zwiększa jego strawność, unicestwia większość substancji antyżywieniowych oraz poprawia ich smakowitość. W wyniku przetwarzania nasion soi otrzymujemy: śrutę poekstrakcyjną, makuchy sojowe, łuskę sojową, izolat białka sojowego oraz olej sojowy. Wszystkie te produkty mogą mieć zastosowanie w żywieniu poszczególnych gatunków zwierząt. Najczęściej jednak wykorzystywana jest poekstrakcyjna śruta sojowa - produkt uzyskiwany po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej nasion, który cechuje niska zawartość włókna surowego i składników antyżywieniowych.

W wyspecjalizowanych mieszalniach pasz pełne nasiona soi poddawane są zaawansowanym technologicznie procesom: ekspandowaniu, ekstruzji lub mikronizacji, które znacząco poprawiającym ich wartość odżywczą. Podobny efekt można uzyskać poprzez uprażenie nasion (dla trzody i drobiu w temperaturze 124 stopni przez 15 minut, dla przeżuwaczy 130 stopni przez10 minut). Poza dezaktywacją czynników antyodżywczych w procesie prażenia uzyskuje się także korzystne zmniejszenie rozkładu białka oraz poprawę strawności tłuszczu. Dla młodych zwierząt ze względu na nie w pełni wykształcony układ pokarmowy zaleca się dodatkowo ziarno soi namoczyć w ciepłej wodzie (nie wrzącej) i następnie przepłukać zimną woda. Nawet spreparowane ziarno soi należy bardzo ostrożnie stosować w żywieniu samic, gdyż zawarte w nim roślinne hormony żeńskie (fitoestrogeny) mogą zaburzać cykl płciowy, prowadząc np. do poronień. Soje ogranicza się również w przypadku kur niosek oraz pod koniec żywienia zwierząt rzeźnych, gdyż wysoka ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych z tej paszy może niekorzystnie wpłynąć na jakość jaj i mięsa (rybi zapach). Nasiona, które nie zostały poddane obróbce cieplnej, mogą być skutecznie włączane do żywienia bydła.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Źródła:
„Instrukcja uprawy soi” opracowana przez Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy pod redakcją Tadeusza Praczyka (Poznań 2017),
www.polskasoja.pl
„Soja w żywieniu zwierząt” Dr inż. Anna Szuba-Trznadel

Do początku strony

Soja stanowi bogate źródło łatwo przyswajalnego białka o korzystnym dla człowieka profilu aminokwasów (w 100 g soi jest ok 37 g białka). Jest także źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych (ok 20 g na 100 gr), fitoestrogenów, witaminy B oraz tłuszczów. Soja zawiera również sporo węglowodanów (30 g na 100 g) oraz błonnika (9 g na 100 g).

Nasiona soi są bogatym źródłem witamin i minerałów. W 100 g znajduje się sporo potasu (1797 mg), fosforu (704 mg), magnezu (280 mg) oraz wapnia (277 mg) a także witamin A i K , choliny i kwasu foliowego. W mniejszych ilościach w soi występują także witaminy z grupy B, witamina E, żelazo i selen.

Spożywanie soi niesie wiele korzyści dla zdrowia. Zawarte w soi izoflawony (fitoestrogeny) zmniejszają ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, wspomagają kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz metabolizowanie tłuszczów i obniżają poziom cholesterolu. Izoflawony sojowe występują jako substancja czynna w preparatach wspomagających pracę oraz regenerację wątroby. Fitoestrogeny mają zastosowanie w profilaktyce osteoporozy, zwiększając gęstość mineralną kości oraz łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, dlatego są częstym składnikiem preparatów dla kobiet w okresie menopauzy oraz preparatów wspomagających prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych.

Wiele badań wskazuje na negatywny wpływ produktów sojowych na działanie tarczycy, gdyż zawarte w soi substancje utrudniają przyswajanie jodu z pożywienia. Nadmierne spożywanie soi nie jest zalecane dla mężczyzn. Zawarte w niej fitoestrogeny swoją budową chemiczną przypominają żeńskie hormony płciowe, ich nadmiar może działać niekorzystnie. Soja w swoim składzie zawiera kwas fitynowy, którego zwiększona ilość upośledza wchłanianie składników mineralnych, w tym wapnia, magnezu, czy żelaza. Zbyt częste spożywanie produktów sojowych może więc skutkować niedoborem tych minerałów.

Do początku strony

Soja coraz częściej gości na naszych stołach, jej nasiona wykorzystywane są do produkcji całej gamy produktów i potraw. Spośród wszystkich roślin strączkowych, soja zawiera największe ilości dobrze przyswajalnego białka roślinnego, które przypomina białko zwierzęce. Soja jest więc zalecana w diecie wegetarian i wegan. Najpopularniejsze produkty spożywcze z soi to:

  • tofu - czyli twarożek wyrabiany w procesie koagulacji mleka sojowego,
  • mąka sojowa, która nie zawiera glutenu, przez co może być stosowana w diecie osób z celiakią,
  • sos sojowy wytworzony z mieszaniny pszenicy, wody, soli i soi, który dodawany jest do różnych potraw nie tylko w kuchni azjatyckiej,
  • mleko sojowe otrzymywane poprzez namoczenie ziaren soi w wodzie, zalecane osobom z nietolerancją laktozy,
  • olej sojowy, który powstaje przez tłoczenie na zimno ziaren soi, charakteryzuje go intensywny orzechowy aromat.

Soja dodawana jest również do produktów spożywczych, np. pasztetów czy wędlin, jest również składnikiem sosów oraz lodów i deserów.

Do początku strony


Pan Jan Chlasta od ponad 65 lat prowadzi gospodarstwo rolne w Nowych Skalmierzycach w powiecie ostrowskim. Obecnie na 30 hektarach gruntów uprawia pszenicę i soje NON GMO, wcześniej znaczną część upraw stanowiły warzywa.

W latach 1980-2005 w gospodarstwie Pana Jana organizowane były dni pola, podczas których prezentowano nowinki technologiczne oraz ich praktyczne zastosowanie na poletkach doświadczalnych. Trzy lata temu Pan Jan podjął się uprawy Soi NON GMO. W swoim gospodarstwie zasiał kilka odmian tej rośliny. Efekty jego pracy zaprezentowane zostały podczas Wielkopolskiego Święta Soi w 2018 i 2019 roku. W trackie tych wydarzeń zainteresowani rolnicy mogli zapoznać się z praktycznymi informacjami dotyczącymi warunków uprawy soi.

Pan Jan jest również aktywnym społecznikiem. Przewodniczył Radzie Nadzorczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim, Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej i Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Od ponad 20 lat przewodniczy Zarządowi Gminnemu ZRKiOR. Przez pięć kadencji był również Członkiem Rady Powiatowej WIR. W uznaniu za zasługi dla swojej działalności zawodowej i społecznej pan Jan otrzymał liczne odznaczenia państwowe i branżowe.


Do początku strony


Powrót