Konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych

Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej, której członkiem jest WIR, organizuje XXII edycję regionalnego konkursu wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych. Do 4 kwietnia odbywać się będą etapy szkolne, które wyłonić mają trzyosobowe reprezentacje szkół na finał regionalny. Finałowe zmagania odbędą się 12 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie (powiat kaliski).

W trakcie konkursu uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W części praktycznej sprawdzane będą umiejętności związane z prawidłową obsługą maszyn i urządzeń rolniczych. Szczegółowe informację dotyczące przebiegu konkursu zawiera regulamin, który załączony został poniżej.

Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerami prowadzi działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. WIR jest członkiem Regionalnej i Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidulanym.

Regulamin konkursu
Powrót