Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to
podstawa – środki chemiczne to nie zabawa!”

W 2017r. rusza VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa!”. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorem Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu jest:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym.

Etap wojewódzki jest poprzedzony eliminacjami niższego szczebla- etapem regionalnym.

Szkoły, które chcą wziąć udział w powyższym konkursie powinny skontaktować się z Oddziałem Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań 2, tel. 61 853 09 20, e-mail: poznan@krus.gov.pl, gdzie będą dostępne wszelkie informacje na temat organizacji etapu regionalnego.

Termin nadsyłania prac konkursowych w etapie regionalnym upływa z dniem 31 marca 2017r.

Regulamin konkursu jest dostępny, m.in. na stronie internetowej Kasy: krus.gov.pl

Powrót