Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimejLipiec 2020


Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 2,5 199,22 498,05
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 113,26 396,41
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 165,81 580,34
Ca/Mg co 4 lata t 4 111,54 111,54
Razem nawożenie 1088,29
3. Ochrona roślin
Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80
Razem ochrona 198,50
4. Inne
Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 354,00 354,00
Prasa godz. 1 170,00 170,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 214,00 26,75
Razem usługi 550,75
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 47,31 47,31
Orka siewna godz. 3 41,71 125,14
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 36,11 75,84
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 41,71 62,57
Siew godz. 1,4 36,11 50,56
Opryski (4x) godz. 3,6 36,11 130,01
Bronowanie godz. 1,5 36,11 54,17
Odbiór ziarna godz. 1 41,71 41,71
Zwózka słomy godz. 2 36,11 72,23
Transport zewnętrzny godz. 2 41,71 83,42
Razem praca ciągnika godz. 19,1 742,95
7. Podatek 135,90
8. Ubezpieczenie uprawy 57,86
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3321,19
10. Koszty ogólnogospodarcze 1022,41
w tym amortyzacja 755,95
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 17,00 595,00
Suma kosztów 4938,60
Wartość produkcji i wynik finansowy
Produkt główny (netto) dt 60 75,10 4506,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,26 315,42
Cena brutto zł/dt 80,36
Koszt produkcji ziarna zł/dt 58,89
Przychód (ziarno) 4821,42
Produkt uboczny (słoma) dt 30 389,23
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 936,16
Razem przychód 6226,81
Wynik finansowy zł/ha 1288,20
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 270,41

Powrót