Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Czerwiec 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 2,5 203,00 507,50
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 129,85 454,48
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 174,32 610,12
Ca/Mg co 4 lata t 4 109,00 109,00
Razem nawożenie 1173,60
3. Ochrona roślin
Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80
Razem ochrona 198,50
4. Inne
Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 360,00 360,00
Prasa godz. 1 166,00 166,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 2016,00 252,00
Razem usługi 778,00
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,96 55,96
Orka siewna godz. 3 48,51 145,53
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 41,06 86,22
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,51 72,76
Siew godz. 1,4 41,06 57,48
Opryski (4x) godz. 3,6 41,06 147,81
Bronowanie godz. 1,5 41,06 61,59
Odbiór ziarna godz. 1 48,51 48,51
Zwózka słomy godz. 2 41,06 82,12
Transport zewnętrzny godz. 2 48,51 97,02
Razem praca ciągnika godz. 19,1 855,00
7. Podatek 135,90
8. Ubezpieczenie uprawy 58,07
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3755,46
10. Koszty ogólnogospodarcze 1039,44
w tym amortyzacja 753,83
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 15,00 525,00
Suma kosztów 5319,90
Wartość produkcji i wynik finansowy
Produkt główny (netto) dt 60 75,37 4522,20
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,28 316,55
Cena brutto zł/dt 80,65
Koszt produkcji ziarna zł/dt 65,73
Przychód (ziarno) 4838,75
Produkt uboczny (słoma) dt 30 383,12
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 6214,81
Wynik finansowy zł/ha 894,91
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 218,72

Powrót