Kalkulacja uprawy 1 ha buraka cukrowegoMaj 2020


Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny js 1,3 1000,00 1300,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 118,91 416,19
Polifoska 6-20-30 dt 4 171,20 684,80
CukroVit (N, Mikro, B) l 15 4,51 67,60
Ca/Mg co 4 lata t 4 118,18 118,18
Razem nawożenie 1286,77
3. Ochrona roślin:
Betanal maxxPro 209 OD (3x) kg(l) 4,5 105,00 472,50
Horizon 250 EW kg(l) 0,8 93,00 74,40
Danadim 400 EC kg(l) 0,8 41,00 32,80
Razem ochrona 579,70
4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 251,00 31,38
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 143,00 214,50
Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 764,00 764,00
Razem usługi 1009,88
5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 46,31 46,31
Orka zimowa godz. 3 46,31 138,94
Bronowanie godz. 0,6 40,93 24,56
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 35,55 74,64
Oprysk herbicydem (1) godz. 0,6 35,55 21,33
Uprawa przedsiewna (2x) godz. 3 40,93 122,79
Oprysk herbicydem (2) godz. 1,2 35,55 42,65
Nawożenie dolistne (2) godz. 1,2 35,55 42,65
Transport zewnętrzny godz. 17 40,93 695,81
Razem praca ciągnika 29,7 1209,70
6. Podatek 135,90
7. Ubezpieczenie uprawy 77,98
8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 5603,81
9. Koszty ogólnogospodarcze 1018,45
w tym amortyzacja 907,51
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 79,7 17,00 1354,90
Suma kosztów 7977,16
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 600 10,83 6498,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,76 454,86
Cena brutto zł/dt 11,59
Koszt produkcji korzeni zł/dt 13,30
Produkt uboczny - wysłodki zł/dt 300,00 2,00 600,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 936,16
Płatność do buraków cukr. zł/ha 1524,18
Suma przychodów 10013,20
Wynik finansowy zł/ha 2036,04
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 324,35

Powrót