Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Sierpień 2014

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia

szt.

1

165,00

169,95

Ubytki naturalne

%

32. Pasza

Jęczmień z zakupu

dt

2,6

51,92

134,99

Jęczmień z produkcji własnej

dt

2,6

72,05

187,32

Pszenica z zakupu

dt

0,16

60,73

9,72

Pszenica z produkcji własnej

dt

0,16

70,57

11,29

Konc.T Starter

dt

0,03

280,00

8,96

Konc.T Grower

dt

0,07

263,00

17,10

Konc.T Finiszer

dt

0,19

259,00

50,25

Razem pasza z zakupu I


3,05


221,01

Razem pasza (zboża własne) II


3,05


274,91

3. Słoma

dt

2

7,79

15,58

4. Woda

m3

0,64

5,00

3,20

5. Obsługa weterynaryjna16,00

6. Praca ciągnika

h/szt.

0,6

45,52

27,31

7. Koszt pracy ludzkiej

h/szt.

4

10,00

40,00

Razem koszty bezpośrednie I493,05

Razem koszty bezpośrednie II546,95

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt

szt.

200Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji36,62

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia58,85

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)6,50

Razem koszty ogólnogospodarcze95,47

KOSZTY RAZEM I588,52

KOSZTY RAZEM II642,42

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

kg

110

4,75

522,50

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,33

36,58

Cena brutto

zł/kg5,08

Jednostkowy koszt prod. I

zł/kg5,35

Jednostkowy koszt prod. II

zł/kg5,84

Suma przychodów559,08

Wynik ekonomiczny I-29,44

Wynik ekonomiczny II-83,34

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I

%54,95

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II

%-27,54