Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Kwiecień 2014

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia

szt.

1

161,92

166,78

Ubytki naturalne

%

32. Pasza

Jęczmień z zakupu

dt

2,6

71,57

186,08

Jęczmień z produkcji własnej

dt

2,6

74,62

194,01

Pszenica z zakupu

dt

0,16

73,03

11,68

Pszenica z produkcji własnej

dt

0,16

71,98

11,52

Konc.T Starter

dt

0,03

284,00

9,09

Konc.T Grower

dt

0,07

268,00

17,42

Konc.T Finiszer

dt

0,19

265,00

51,41

Razem pasza z zakupu I


3,05


275,68

Razem pasza (zboża własne) II


3,05


283,44

3. Słoma

dt

2

10,74

21,47

4. Woda

m3

0,64

5,00

3,20

5. Obsługa weterynaryjna16,00

6. Praca ciągnika

h/szt.

0,6

45,39

27,23

7. Koszt pracy ludzkiej

h/szt.

4

10,00

40,00

Razem koszty bezpośrednie I550,37

Razem koszty bezpośrednie II558,12

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt

szt.

200Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji36,57

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia65,22

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)6,50

Razem koszty ogólnogospodarcze101,79

KOSZTY RAZEM I652,15

KOSZTY RAZEM II659,91

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

kg

110

4,51

496,10

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,32

34,73

Cena brutto

zł/kg4,83

Jednostkowy koszt prod. I

zł/kg5,93

Jednostkowy koszt prod. II

zł/kg6,00

Suma przychodów530,83

Wynik ekonomiczny I-121,33

Wynik ekonomiczny II-129,08

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I

%-69,19

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II

%-80,01