Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Lipiec 2014

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia

szt.

1

176,00

181,28

Ubytki naturalne

%

32. Pasza

Jęczmień z zakupu

dt

2,6

61,20

159,12

Jęczmień z produkcji własnej

dt

2,6

72,71

189,05

Pszenica z zakupu

dt

0,16

69,95

11,19

Pszenica z produkcji własnej

dt

0,16

70,70

11,31

Konc.T Starter

dt

0,03

241,00

7,71

Konc.T Grower

dt

0,07

262,00

17,03

Konc.T Finiszer

dt

0,19

253,00

49,08

Razem pasza z zakupu I


3,05


244,14

Razem pasza (zboża własne) II


3,05


274,19

3. Słoma

dt

2

9,18

18,36

4. Woda

m3

0,64

5,00

3,20

5. Obsługa weterynaryjna16,00

6. Praca ciągnika

h/szt.

0,6

45,72

27,43

7. Koszt pracy ludzkiej

h/szt.

4

10,00

40,00

Razem koszty bezpośrednie I530,41

Razem koszty bezpośrednie II560,46

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt

szt.

200Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji36,62

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia63,00

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)6,50

Razem koszty ogólnogospodarcze99,62

KOSZTY RAZEM I630,03

KOSZTY RAZEM II660,08

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

kg

110

5,02

552,20

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,35

38,65

Cena brutto

zł/kg5,37

Jednostkowy koszt prod. I

zł/kg5,73

Jednostkowy koszt prod. II

zł/kg6,00

Suma przychodów590,85

Wynik ekonomiczny I-39,17

Wynik ekonomiczny II-69,23

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I

%43,63

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II

%0,39