Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Kalkulacja uprawy 1 ha buraka cukrowego

Wrzesień 2014

Nakład

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

1. Materiał siewny

js

1,3

800,00

1040,00

2. Nawożenie:

Saletra amonowa

dt

3,5

131,60

460,60

Polifoska 6-20-30

dt

4

176,20

704,80

CukroVit (N, Mikro, B)

l

15

4,51

67,60

Ca/Mg co 4 lata

t

4

150,00

150,00

Razem nawożenie
1383,00

3. Ochrona roślin:

Betanal maxxPro 209 OD (3x)

kg(l)

4,5

105,00

472,50

Horizon 250 EW

kg(l)

0,8

93,00

74,40

Danadim 400 EC

kg(l)

0,8

41,00

32,80

Razem ochrona
579,70

4. Usługi:

Wapnowanie co 4 lata

godz.

0,5

310,00

38,75

Siewnik punktowy Gama

godz.

1,5

200,00

300,00

Kombajn wielorzędowy (Holmer)

ha

1

1345,00

1345,00

Razem usługi
1683,75

5. Praca ciągnika

Podorywka

godz.

1,4

45,19

63,26

Bronowanie

godz.

0,6

37,27

22,36

Orka zimowa

godz.

3

53,11

159,33

Bronowanie

godz.

0,6

45,19

27,11

Wysiew nawozów (3x)

godz.

2,1

37,27

78,26

Oprysk herbicydem (1)

godz.

0,6

37,27

22,36

Uprawa przedsiewna (2x)

godz.

3

45,19

135,57

Uprawa międzyrzędowa

godz.

2

37,27

74,54

Oprysk herbicydem (2)

godz.

1,2

37,27

44,72

Nawożenie dolistne (2)

godz.

1,2

37,27

44,72

Transport zewnętrzny

godz.

17

45,19

768,21

Razem praca ciągnika


32,7


1440,45

6. Podatek
173,20

7. Ubezpieczenie uprawy
66,84

8. OC rolników
3,90

Razem koszty bezpośrednie
6370,84

9. Koszty ogólnogospodarcze
978,46

w tym amortyzacja
822,14

10. Koszt pracy ludzkiej

godz.

82,7

10,00

827,00

Suma kosztów
8176,30

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

dt

500

11,14

5570,00

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,78

389,90

Cena brutto

zł/dt11,92

Koszt produkcji korzeni

zł/dt16,35

Dopłata bezpośrednia

zł/ha830,30

Dopłata "cukrowa"

zł/t


54,10

2705,00

Suma przychodów9495,20

Wynik finansowy

zł/ha1318,90

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

%260,42