Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Grodzisku Wlkp.

Herb

Rolnictwo to podstawowa gałąź gospodarki powiatu. Uprawy uzależnione są od jakości gleb na danym terenie. W gminie Granowo dominuje wysoko towarowa produkcja zwierzęco-roślinna Powierzchnia użytków rolnych gminy Kamieniec to blisko 11 tys. ha, na które funkcjonują przede wszystkim gospodarstwa indywidualne. Z kolei w gminie Wielichowo grunty orne stanowią blisko 55% powierzchni powiatu, która wynosi prawie 64.200 ha. Tu podobnie, jak w gminie Rakoniewice dominuje uprawa pieczarek na skalę przemysłową oraz uprawia się truskawki. Dodatkowo w Rakoniewicach szeroko rozwinięte jest sadownictwo. Silną pozycję na terenie powiatu ma wciąż spółdzielczość, np. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Granowie. W branży spożywczej stawiają nie tyle na ilość, co na jakość. Przykładem takiego działania może być choćby Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z Wielichowa, która dysponuje własną masarnią, piekarnią i ciastkarnią. Do liderów producentów podłoża do uprawy pieczarek należy firma Awantaż z siedzibą w Białej Wsi. Sprzedaż podłoża oraz grzybni prowadzi także Rolnicza Spółdzielnia Agrocoop z Ruchocic. Przetwórstwem pieczarek zajmuje się m.in. firma Ole, Inter Champ Company oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy. Ten ostatni, poza wspomnianym przetwórstwem, prowadzi również hodowlę ślimaków afrykańskich.
Bednary 2014

W sobotę 20 września 2014 roku autokar pełen rolników z powiatu grodziskiego udał się na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show 2014 do Bednar. Tegoroczna wystawa była wyjątkowa, nie tylko ze względu na swoje XVI obchody, ale przede wszystkim na trudne warunki atmosferyczne, w których była przygotowywana. Organizatorem wyjazdu szkoleniowo - edukacyjnego była Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi dla rolnictwa. Do wystawców oferujących maszyny rolnicze dołączyli producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin oraz innych branż związanych z rolnictwem, a także instytucji finansowych.

Foto

Wystawa w Bednarach to miejsce spotkań, wymiany poglądów, zdobywania wiedzy oraz umiejętności, stąd tak duże zainteresowanie tym miejscem. Poza tym można tam nawiązać kontakty z przedstawicielami agencji rządowych działających na rzecz rolnictwa. Rolnicy nie kryli swojego zadowolenia i bogatsi w nowe doświadczenia w godzinach popołudniowych wrócili do swoich domów.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Wielkopolskie Forum Rolnicze Powiatu Grodziskiego

W dniu 28 lutego br. w Płastowie, gm. Kamieniec, z inicjatywy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Grodziskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło prawie 200 osób.

Foto

W spotkaniu udział wzięli: Zofia Szalczyk - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Romuald Ajchler - Poseł na Sejm RP, Killion Munyama - Poseł na Sejm RP, Mariusz Zgaiński - Starosta Grodziski, Ryszard Balcerek - Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Halasz - Wójt Gminy Kamieniec, Zbigniew Kaczmarek - Wójt Gminy Granowo, Ewa Kasperska - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, Zbigniew Gąsior - Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Ireneusz Kozecki - Dyrektor Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Bobrowski - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Bartłomiej Raj - z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Rafał Sobczak - z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Poznań i Waldemar Krynojewski - Kierownik OT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grodzisku Wielkopolskim, Teresa Berkowska - Zamiejscowa Sekcja Gospodarowania Zasobem ze Starego Bojanowa, Zbigniew Glaser - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Wolsztyn, Janusz Kalemba - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Genowefa Feldgebel - Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp. oraz Andrzej Brudło - Kierownik PT Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grodzisku Wielkopolskim.

Forum Rolnicze rozpoczęło się prezentacją produktów Banku Gospodarki Żywnościowej z Wolsztyna.

Foto

Następnie wystąpiła wiceminister Zofia Szalczyk, która poinformowała, że budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mln euro. Program ukierunkowany jest głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych. Planowane są działania inwestycji w środki trwałe, m.in. inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych); inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych), nie przewiduje się jednak na terenie województwa wielkopolskiego scalania gruntów. W ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" przewiduje się m.in.: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego oraz inne operacje. Ponadto w działaniu "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej planuje się: premie dla młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych. Wiceminister poinformowała także, że planowane są działania: "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich" przeznaczone są dla gmin, instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego oraz kościół lub inne związki wyznaniowe. Planuje się również inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, tworzenie grup i organizacji producentów, działania rolno- środowiskowo-klimatyczne, pomoc dla rolnictwa ekologicznego, oraz działania z zakresu LEADER.

Foto

Kolejnym mówcą był Mariusz Zgaiński - Starosta Grodziski, który w imieniu swoim oraz Rady Powiatu podziękował za organizację tak wielkiego spotkania oraz zaproszenie na forum. Piotr Halasz - Wójt Gminy Kamieniec, będący pod wrażeniem tak wysokiej frekwencji, podziękował za organizację Forum na terenie Gminy Kamieniec, podziękował również Zofii Szalczyk za programy dla małych gmin, które w ostatnim czasie idą w dobrym kierunku. Romuald Ajchler - Poseł do Sejmu RP poinformował, że PROW 2014 -2020 to prawdopodobnie ostatnia szansa, którą należy dobrze wykorzystać, ponieważ wszystkie środki przeznaczone na rolnictwo będą wypłacane bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej. Killion Munyama - Poseł na Sejm RP poinformował, że zajmuje się głównie kontaktami z Afryką, nie jest natomiast obojętny rolnictwu: głosował za wejściem w życie ustawy dopuszczającej ubój rytualny. Teresa Berkowska przedstawiła grunty przeznaczone na sprzedaż w ramach wyłączeń 30% z umów dzierżawy na terenie powiatu grodziskiego.

Foto

W dalszej części Forum Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR przekazał informację na temat programów wprowadzonych w szkołach: "Szklanka mleka" i "Owoce w Szkole" oraz o możliwości składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Rafał Sobczak wspólnie z Kierownikiem OT ARiMR Waldemarem Krynojewskim poinformowali o zrealizowanych prawie 88% płatności bezpośrednich, ONW zostało wypłacone w całości. Powiat grodziski jest szczególnym powiatem, w którym zostało wypłaconych prawie 98% płatności bezpośrednich. Bartłomiej Raj wspólnie z Januszem Kalembą przedstawili informacje dotyczące nieuleczalnego wirusa choroby świń i dzików Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), którego znaleziono u dwóch dzików, co stało się powodem wysokich spadków cen trzody chlewnej.

Na zakończenie Zbigniew Gąsior - Członek Zarządu WIR podziękował organizatorom Forum oraz wszystkim, którzy w tak licznie przybyli na spotkanie.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej na czele z Przewodniczącym Jerzym Kostrzewą dziękuje sponsorom, bez których organizacja spotkania byłaby trudna. Dziękujemy: Bankowi BGŻ w Wolsztynie, Bankowi Spółdzielczemu w Grodzisku Wlkp., Firmie Frankiewicz z Grodzisk Wielkopolskiego oraz Firmie "Duon".

Katarzyna Szudra-Borowczak
Spotkanie szkoleniowe w Grodzisku Wielkopolskim

W dniu 12 grudnia 2013 roku, w Restauracji "Leśna" w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim. Wzięło w nim udział 100 osób.

Szkolenie

Na wstępie przedstawiono Firmę "Frankiewicz" z Grodziska Wielkopolskiego, jedną z liderów branży rolniczej w zachodniej Polsce. Kluczowym obszarem działalności Firmy jest handel zbożem, w ofercie znaleźć możemy również: produkcję i sprzedaż brykietu, sprzedaż węgla, produkcja destylatu rolniczego, usługi transportu i spedycji oraz sprzedaż artykułów do produkcji rolnej.

Głównym punktem spotkania był wykład prof. dr hab. Witolda Grzebisza, dotyczący kompleksowego nawożenia zbóż, kukurydzy i trwałych użytków zielonych, do którego uczestnicy spotkania mieli mnóstwo pytań.

Szkolenie

Kolejnym tematem spotkania była organizacja zakiszania - wykład przeprowadzony przez mgr inż. Wojciecha Szymanowskiego z Firmy SCHAUMANN Polska.

Przedstawiciele Salonu Samochodowego KIA DELIK z Przeźmierowa zaprezentowali samochody marki KIA oraz rabat rolniczy "Plon" dla rolników.

Na zakończenie Firma SCHAUMANN przeprowadziła konkurs wiedzy rolniczej z atrakcyjnymi nagrodami.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne, poczęstunek oraz obiad. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim składa serdeczne podziękowania sponsorom: Firmie Frankiewicz, Firmie SCHAUMANN oraz Salonowi Samochodowemu KIA DELIK, bez pomocy których spotkanie to byłoby trudne w realizacji.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Posiedzenie Rady Powiatowej

W dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie biura odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Grodziskiego.

Głównym tematem spotkania było omówienie spotkania szkoleniowego na temat nawożenia zbóż, kukurydzy i trwałych użytków zielonych oraz konserwacji i zakiszania kiszonek. Kolejnym, równie ważnym tematem było przekazanie informacji o ograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Puszczykowo, gmina Kamieniec, który odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 w siedzibie Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie.

Posiedzenie

Rozmawiano również o stawkach podatku rolnego w poszczególnych gminach oraz wizycie członków Rady Powiatowej na Konferencji pt. "Gospodarstwo rolne szansą rozwoju Polski", która odbyła się 14 listopada br. w Warszawie.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Szkolenie z zakresu wymogów wzajemnej zgodności

W dniach 2-3 października br. w Restauracji "Leśna" w Grodzisku odbyło się "Szkolenie z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w województwie wielkopolskim". W szkoleniu uczestniczyło 20 osób. Poruszone zostały aktualne wymogi obowiązujące rolników, wprowadzone etapami i podzielone na trzy obszary:

Obszar A obowiązujący od 2009 r. obejmuje:

  • identyfikację i rejestrację zwierząt,
  • ochronę środowiska naturalnego.

Obszar B obowiązujący od 2011 r. obejmuje:

  • zdrowie publiczne,
  • zdrowie zwierząt,
  • zdrowotność roślin.

Obszar C obowiązujący od 2013 r. obejmuje dobrostan zwierząt.

Szkolenie

W pierwszym dniu szkolenia zagadnienia te zostały szczegółowo omówione, natomiast drugiego dnia odwiedziliśmy gospodarstwo pana Mirosława Sanoka w Słoninie, gdzie mogliśmy sprawdzić urządzenia pomiarowe, którymi posługują się kontrolerzy.

Katarzyna Szudra-Borowczak


Dzień Pola 2013

Na sali

Tradycyjnie już po raz XIX w powiecie grodziskim, w dniu 27 czerwca br., w Konajadzie gm. Kamieniec odbył się "Dzień Pola 2013" organizowany przez ZD WODR w Grodzisku Wlkp., Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., oraz Market Rolniczy "Minge" Granowo. Program imprezy był bardzo bogaty, a ważną i interesującą częścią spotkania było seminarium na tematy związane z nowoczesną wiedzą rolniczą z uwzględnieniem ochrony środowiska. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na tematy związane z nowoczesną technologią uprawy zbóż i rzepaku, oraz zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych.

Kolejną częścią spotkania, był objazd pól demonstracyjnych z przewodnikiem - kolekcja odmian zbóż i rzepaku, pokazy oraz otwarte doradztwo rolnicze. W tym roku na polach demonstracyjnych mogliśmy zobaczyć: jęczmień jary odmiana Olof i Shannon, jęczmień ozimy odmiana Souleyka oraz Titus, owies Typhon, pszenicę (odmiany przewódkowe) Granus i Monsun, pszenicę ozimą Famulus, Tobak, Arktis, Florian, Hester F1, Julius, pszenżyto ozime Tulus, żyto ozime SU Skaltio F1, SU Drive F1, Brasetto F1, oraz rzepak ozimy odmiany DK Exstorm F1, DK Exquisite F1, DK Casper, Olano F1, Cantate F1, Visby F1, Arot, Marathon F1, Sherpa F1, Primus F1. Demonstrację polową przygotowali państwo Ewa i Józef Juskowiak, prowadzący produkcję roślinną na powierzchni około 100 ha.

Na polach

Zebrani rolnicy i goście ubolewali nad ekstremalnymi warunkami pogodowymi coraz częściej pojawiającymi się w naszym regionie.

W ramach spotkania odbył się również konkurs wiedzy rolniczej, a wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Market Rolniczy "Minge" Granowo. Główną nagrodą była wycieczka do Lwowa dla 3 osób.

Po części seminaryjnej odbyła się integracja przy przepysznych potrawach przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Konojadzie i muzyce przygrywanej przez zespół muzyczny "Lwowska Fala".

Katarzyna Szudra-Borowczak
Spotkanie ws. uboju z konieczności

W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej. W spotkaniu uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Klimas, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego WODR Genowefa Feldgebel oraz Doradca Damian Kostański.

W spotkaniu poruszono następujące tematy:

  • oświaty rolniczej - funkcjonowania szkół rolniczych na terenie województwa wielkopolskiego,
  • uboju rytualnego oraz uboju z konieczności,
  • działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej, której członkami są delegaci Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Podczas posiedzenia Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej złożone zostały trzy wnioski, które przekazano do realizacji na Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Informacja z podsumowania działalności Powiatowego Zespołu Doradczego
w Grodzisku Wielkopolskim

W dniu 30 stycznia br. w sali Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się spotkanie środowisk rolniczych podsumowujące działalność rolniczą w powiecie grodziskim. W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Zgaiński- Starosta Grodziski, wójtowie i burmistrzowie gmin, przedstawiciele instytucji rolniczych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddziału Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rolnicy oraz panie działające w organizacjach kobiecych na terenie powiatu.

Podsumowanie

Wszystkich zaproszonych i przybyłych na spotkanie powitała Genowefa Feldgebel - Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp., która przedstawiła uczestnikom przeprowadzone działania na rzecz środowiska wiejskiego w roku 2012. Zadania realizowane były wg. określonych priorytetów oraz bieżących potrzeb mieszkańców wsi poprzez porady indywidualne, organizacje szkoleń, wyjazdów edukacyjnych, imprez masowych, konkursów i innych spotkań informacyjnych. Następnie głos zabrał Starosta Grodziski, który podziękował za współpracę, życząc sukcesów i satysfakcji w dalszej pracy. Przedstawiciele ARiMR przedstawili prezentację informującą współpracę rolników z BP ARiMR w Grodzisku Wlkp. Kolejnym tematem było omówienie zasad działania w granicach OSN w powiecie grodziskim przedstawione przez Magdalenę Stachowiak. Jerzy Kostrzewa- Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., przedstawił wykaz nieruchomości do wyłączenia z umów dzierżawy w ramach 30% powierzchni użytków rolnych. Władze powiatu i zebrani rolnicy wyrazili zainteresowanie w/w gruntami i chęć współpracy z Biurem Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Na zakończenie Genowefa Feldgebel kierownik ZD WODR w Grodzisku Wlkp. podziękowała za przybycie i życzyła wszystkim wytrwałości w dalszej pracy.