Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Wrzesień 2014

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

Cena

Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia

szt.

1

173,00

178,19

Ubytki naturalne

%

32. Pasza

Jęczmień z zakupu

dt

2,6

52,00

135,20

Jęczmień z produkcji własnej

dt

2,6

71,85

186,81

Pszenica z zakupu

dt

0,16

59,20

9,47

Pszenica z produkcji własnej

dt

0,16

69,87

11,18

Konc.T Starter

dt

0,03

240,00

7,68

Konc.T Grower

dt

0,07

235,00

15,28

Konc.T Finiszer

dt

0,19

250,00

48,50

Razem pasza z zakupu I


3,05


216,13

Razem pasza (zboża własne) II


3,05


269,44

3. Słoma

dt

2

7,80

15,60

4. Woda

m3

0,64

5,00

3,20

5. Obsługa weterynaryjna16,00

6. Praca ciągnika

h/szt.

0,6

45,19

27,11

7. Koszt pracy ludzkiej

h/szt.

4

10,00

40,00

Razem koszty bezpośrednie I496,23

Razem koszty bezpośrednie II549,55

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt

szt.

200Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji36,62

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia59,21

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)6,50

Razem koszty ogólnogospodarcze95,82

KOSZTY RAZEM I592,05

KOSZTY RAZEM II645,37

Wartość produkcji

Produkt główny (netto)

kg

110

4,70

517,00

Ryczałtowy zwrot VAT

%

7

0,33

36,19

Cena brutto

zł/kg5,03

Jednostkowy koszt prod. I

zł/kg5,38

Jednostkowy koszt prod. II

zł/kg5,87

Suma przychodów553,19

Wynik ekonomiczny I-38,86

Wynik ekonomiczny II-92,18

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I

%40,85

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II

%-40,30