22-05-2020 r.

Jest pomoc, czy jej nie ma?


W przestrzeni publicznej funkcjonuje powtarzana przez najwyższych rangą polityków polskich informacja o zrekompensowaniu rolnikom strat powstałych po ubiegłorocznej klęsce suszy. Tymczasem do Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wciąż napływają informacje o tym, że wielu rolników nadal oczekuje zrealizowania pomocy. W tej sytuacji Izba wystąpiła do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu z prośbą o przesłanie informacji o stanie realizacji programu pomocowego w Wielkopolsce.

Foto: Mizianitka z Pixabay

W odpowiedzi uzyskaliśmy następujące dane:

Po ubiegłorocznej klęsce suszy i innych klęskach (przymrozki, grad) wielkopolscy rolnicy złożyli 72.635 wniosków o bezzwrotną pomoc państwa. Łączna wnioskowana kwota pomocy opiewała na ponad 627 mln 560 tys. zł.

Z tej liczby obsłużono dotąd w całości, z uwzględnieniem odmów, redukcji przedeklarowania, bez zaliczek, 51.081 wniosków wypłacając pomoc w łącznej kwocie 311 mln 706 tys. zł. Liczba wniosków zrealizowanych częściowo w formie zaliczek wyniosła 9.400, na kwotę 23 mln 500 tys. zł. Liczba w ogóle nie zrealizowanych dotąd wniosków wynosi 12.154 i przewidywana kwota przeznaczona na ich obsługę wynosi blisko 107 mln 157 tys. zł z zastrzeżeniem, że pozycja ta dotyczy pomocy realizowanej w formule de minimis, stąd kwota wnioskowanej pomocy może istotnie różnić się od finalnej wysokości środków niezbędnych do obsługi tego mechanizmu.

Spróbujmy, choć pobieżnie, przeanalizować powyższe dane. Biorąc pod uwagę liczby złożonych wniosków można stwierdzić, że pomoc w pełnej wysokości otrzymało ponad 70% rolników. Gdy jednak spojrzymy na wypłacone kwoty, to stanowią one niespełna 50% ich potrzeb. Zauważmy także, że żadnej pomocy nie otrzymało dotąd prawie 17% poszkodowanych i należna im kwota także stanowi 17% potrzeb. Porównując sumę wypłaconych kwot (z zaliczkami) wynoszącą 335 mln 206 tys. zł z sumą wnioskowanej pomocy (627 mln 560 tys. zł) możemy się dowiedzieć, że do wypłaty pozostały jeszcze kwoty stanowiące blisko 47% potrzeb. A więc w Wielkopolsce z tytułu pomocy po ubiegłorocznej klęsce suszy wypłacono dotąd nieco połowę, bo 53% wnioskowanej kwoty.

Reprezentujący obóz władzy optymiści przeprowadziliby inną analizę: pomoc otrzymało blisko 60,5 tys. rolników (nieważne, że 934 tys. tylko zaliczki), co stanowi 83% wnioskujących.

Kornel Pabiszczak

Powrót