29-04-2020 r.

ASF - rzeźnie pilnie potrzebne!


Wielkopolska Izba Rolnicza w związku z dramatyczną sytuacją rolników objętych obostrzeniami związanymi z wystąpieniem ASF w Wielkopolsce zwróciła się Głównego Lekarza Weterynarii z apelem o wyznaczenie zakładów ubojowych, które będą odbierać trzodę chlewną z rejonów objętych strefami ASF [przeczytaj pismo].

Otrzymaliśmy w tej kwestii pismo Katarzyny Piskorz Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii skierowane do Wojewodów Wielkopolskiego i Lubuskiego z prośbą wsparcia działań mających na celu wyznaczenie takich rzeźni w ww. województwach. [Przeczytaj pismo] i [załącznik do pisma]

Równocześnie z tymi działaniami Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zainicjował rozmowy z firmą Agri Plus Sp. z o.o. dotyczące odbioru świń od rolników ze strefy żółtej. Dzięki przychylności Spółki uzyskaliśmy promesę o rozpoczęciu wspólnych działań w tym zakresie i rozpoczęły się prace związane z ustaleniami technicznymi. WIR prowadzi również poszukiwania odbiorców trzody ze strefy niebieskiej. Będziemy informować na bieżąco o dalszych działaniach.

Biuro WIR

Powrót