11-04-2020 r.

Rolnicy - wasze pola pozostają bez ochrony przed zwierzyną łowną!!!


Jeszcze niedawno informowaliśmy o tym, że rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające powszechny zakaz poruszania się, przewidziało możliwość przemieszczania się myśliwych realizujących obowiązki wynikające z prawa łowieckiego, jak na przykład tak ważne dla rolników szacowanie szkód łowieckich. Tymczasem wprowadzone w dniu 10 kwietnia nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie przewiduje wyjątku dla myśliwych. Nowe prawo obowiązywać będzie do dnia 19 kwietnia. Niewykluczone jest jego przedłużenie na kolejny okres.

Postanowienia rozporządzenia nie pozwalają więc myśliwym na dokonywanie oględzin związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Ze strony Kół Łowieckich nie będzie też możliwości zabezpieczania pól rolników przed szkodami. Skoro prawo nie pozwala rolnikom na przepłaszenie dzikich zwierząt z własnych pól, pozostaną one bez żadnej ochrony.

W tej sytuacji Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zapowiada, że zaraz po świętach wystąpi do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego z żądaniem, by wszelkie szkody spowodowane na polach przez zwierzęta łowne pokrywał skarb państwa, który jest właścicielem tych zwierząt.

Biuro WIR

Do pobrania:
Treść rozporządzenia

Powrót