19-03-2020 r.

Projektowana stawka zasiłku nie do przyjęcia


W sytuacji rozprzestrzenienia się epidemii wywołanej koronawirusem, przygotowany został projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Wielkopolska Izba Rolnicza uznała, że zapisy projektu są nie do przyjęcia. Oto treść opinii naszej Izby w tej sprawie.


W opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej proponowana w projekcie rozporządzenia stawka 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy jest nie do przyjęcia. Wielu rolników niezdolnych do pracy w wyniku zarażenia się koronawirusem będzie musiało skorzystać z pracy najemnej.

Obecnie wysokość stawek pracowników najemnych w rolnictwie wahają się w kwotach 15-40 zł netto za godzinę. Szczególnie wysokie stawki obowiązują w przypadku produkcji zwierzęcej, w tym produkcji mleka. Warto zauważyć, że szczyt zachorowań na COVOD 19 zbiegnie się ze szczytem wiosennych prac polowych. W takiej sytuacji stawka zasiłku w wysokości 15 zł nie pokrywa niczego, nawet kosztów leczenia. Stawka ta nie uwzględnia również faktu, że w przypadku zachorowania na COVID 19 cała rodzina rolnika objęta będzie kwarantanną, co również znacząco wyeliminuje członków jego rodziny z jakichkolwiek działalności. Ponadto, rodzina chorego rolnika poddana zostanie kwarantannie, co uniemożliwi wykonywanie prac poza domem, oraz na plantacjach w będących w rozłogach kilkudziesięciu kilometrowych. Pewne zabiegi agrotechniczne wymagają określonych terminów, co będzie wiązało się z wynajęciem usługi.

Należy zwrócić również uwagę na dyskryminację rodziców rolników dzieci do lat 8, którzy na wskutek zamknięcia placówek szkolnych i oświatowych zmuszeni są zastąpić opiekę publiczną prywatną, a są wykluczeni z zasiłków.

Traktowanie rolników jako obywateli dziesiątej kategorii w dobie zagrożenia epidemicznego jest mocno nieetyczne ze strony rządzących. Zaproponowane przez rząd rozwiązanie opiera się o standardowe procedury i system rolniczych ubezpieczeń społecznych, a naszym zdaniem rozwiązania takie powinno być daleko ponadstandardowe i zabezpieczyć rolnikowi możliwość opłacenia pracownika w wymiarze czasu 8 godzin dziennie oraz dodatkowych kosztów związanych z leczeniem oraz kwarantanną, a także opieką nad dziećmi w tym okresie. Rolnicy powinni zostać potraktowani podobnie jak przedsiębiorcy, szczególnie, że to oni gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa w tak trudnej sytuacji. Nie rozumiemy dlaczego specjalne rozwiązania zaprezentowane wczoraj przez Pana Premiera i Prezydenta w stosunku do przedsiębiorców nie obejmują rolników. Oczekujemy przygotowania poważnego pakietu rozwiązań finansowych dla naszej grupy zawodowej.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Piotr Walkowski

Powrót