11-01-2019 r.

Komunikat w sprawie działań
związanych z dramatyczną sytuacją w rolnictwie


W czwartek 10 stycznia 2019 r. przed Kancelarią Premiera miała się odbyć manifestacja izb rolniczych pod hasłem: „W obronie interesów rolników”. Zgromadzenie, którego głównym organizatorem była Krajowa Rada Izb Rolniczych, przy wsparciu Wojewódzkich Izb Rolniczych, uzyskało stosowne pozwolenia i miało być przeprowadzone w godzinach 11:00-14:00.

W minionym roku sytuacja ekonomiczna właścicieli gospodarstw rolnych uległa znacznemu pogorszeniu, o czym jako wielkopolski samorząd rolniczy wielokrotnie informowaliśmy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych decydentów poprzez stosowne pisma, jak i podejmowane stanowiska. O sytuacji informowaliśmy również w trakcie bezpośrednich spotkań z kolejnymi szefami resortu rolnictwa. W ostatnich latach poruszaliśmy też większość problemów natury ekonomicznej, ujętych w petycjach organizatorów obecnych protestów rolniczych. Zgłaszaliśmy również nasze uwagi do przyjmowanych aktów prawnych w fazie ich legalizacji. Niestety większość naszych opinii nie została przyjęta, zarówno przez naszych parlamentarzystów w przypadku ustaw, jak i przedstawicieli ministrów w trakcie tworzenia rozporządzeń wykonawczych.

Udział Wielkopolskiej Izby Rolniczej w manifestacji miał być realizacją zgłaszanej przez naszych rolników potrzeby aktywnego włączania się we wsparcie działań organizacji rolniczych w obronie polskiego rolnika. Manifestacja w poparciu izbowych postulatów miała wywołać refleksję i pobudzić do skutecznego działania decydentów odpowiedzialnych za polskie rolnictwo i zabezpieczenie zdrowej żywności dla 36 milionów Polaków. Do udziału w manifestacji zaprosiliśmy wszystkich rolników, bez względu na poglądy polityczne, czy przynależność związkową. Członkiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej są bowiem wszyscy wielkopolscy rolnicy.

W dniu 8 stycznia o godz. 14:50 otrzymaliśmy pismo od głównego organizatora, tj. Krajowej Rady Izb Rolniczych, podpisane przez Prezesa Wiktora Szmulewicza i Wiceprezesa Mirosława Borowskiego, że planowane zgromadzenie nie odbędzie się w związku z podjęciem przez Rząd RP rozmów dotyczących petycji Wojewódzkich Izb Rolniczych. O podjętych przez Rząd RP działaniach mieliśmy zostać powiadomieni w późniejszym czasie. W związku z powyższym Prezes W. Szmulewicz i Wiceprezesa M. Borowski odwołali wyjazd autokarów z poszczególnych Izb Wojewódzkich. Wielkopolska Izba Rolnicza przeprosiła wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację tego wyjazdu, mimo, iż mieliśmy potwierdzonych 300 zainteresowanych oraz 200 osób na listach rezerwowych.

Po odwołaniu manifestacji w Warszawie, w związku z obecną tragiczną sytuacją wielkopolskich hodowców trzody chlewnej i drobiu, Wielkopolska Izba Rolnicza podjęła następujące działania:

W dniu 10 stycznia br. odbyło się pilne posiedzenie Komisji Koordynacyjnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na której omówiono dalsze działania samorządu rolniczego w związku z obecną sytuacją w rolnictwie. Komisja wskazała, że w postulatach przekazanych Premierowi przez KRIR nie ma odniesienia do wielu kwestii zawartych we wcześniejszych stanowiskach podejmowanych przez WIR:

Komisja Koordynacyjna ustaliła także, że w trybie pilnym należy zorganizować spotkanie się z Wojewodą Wielkopolskim. Pismo w tej sprawie zostało wystosowane do Zbigniewa Hoffmana w dniu dzisiejszym.

Ponadto na 25 stycznia br. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu omówienia tragicznej sytuacji towarowych gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych, które produkują trzodę chlewną i drób oraz dalszych działań samorządu rolniczego w tym zakresie.

Równocześnie Wielkopolska Izba Rolnicza poprzez swoich działaczy i struktury terenowe będzie prowadziła intensywne działania, które są możliwe w granicach prawa i zgodne z przypisanymi izbom kompetencjami, w celu realizacji postulatów rolników – ustawowych członków samorządu rolniczego.

Opracowanie: Biuro WIR


Powrót