19-10-2018 r.

Trochę wyborczej statystyki


W Wielkopolsce w tegorocznych wyborach samorządowych zarejestrowanych jest 2.716.620 wyborców. Wyznaczono dla ich obsługi 2.179 obwodów do głosowania.

W tych wyborach wybierzemy:

Dane na temat kandydatów.

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 7.328 2.552 35% 4.776 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3.713 1.691 46% 2.022 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 840 379 45% 461 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 4.364 1.999 46% 2.365 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 448 215 48% 233 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 290 48 17% 242 83%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 38 5 13% 33 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 259 47 18% 212 82%
Ogółem 17 280 6 936 40% 10 344 60%

Źródło: PKW

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w wyborczym sprawdzianie, a mieszkańcom miast i wsi życzymy trafnych wyborów. Niech zwyciężą najlepsi kandydaci, którzy na kolejne lata zapewnią rozwój naszych Małych Ojczyzn!

Jako samorząd rolniczy liczymy na dalszą owocną współpracę z samorządem terytorialnym i wojewódzkim, aby wspólnie pracować na rzecz wielkopolskiej wsi i obszarów wiejskich.

Piotr Walkowski
Prezes Zarządu WIR

Powrót