11-09-2017 r.

Przedstawiciele Banku Światowego
z wizytą u wielkopolskich rolników

Spotkanie przedstawicieli Banku Światowego u rolników z powiatu ostrowskiego miało miejsce 8 września 2017 r. Międzynarodową instytucję finansową reprezentował: Rogier van den Brink - główny ekonomista na Unię Europejską, na co dzień pracujący w Brukseli, Matija Laco - ekonomista w biurze w Brukseli oraz Filip Kochan - rzecznik prasowy na Unię Europejską, na co dzień pracujący w Warszawie.


Bank Światowy wspierający zrównoważony rozwój jest w trakcie przygotowania raportu o wpływie obecnej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na rozwój lokalnego rolnictwa, wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie. Przedstawiciele tej instytucji wiedzą, że nie zawsze dane statystyczne odzwierciedlają rzeczywistość, dlatego w celu zapoznania się z problemami, z jakimi muszą borykać się rolnicy w swojej codziennej pracy zorganizowano wizytę studyjną w gospodarstwach położonych na terenie Polski.

Goście wraz z Prezesem WIR Piotrem Walkowskim odwiedzili gospodarstwo rolne państwa Narcyza i Danuty Perzów z Topoli Wielkiej, zajmujących się hodowlą gęsi, kurczaków oraz trzody chlewnej. Następnie spotkali się z państwem Janem i Małgorzatą Skoczylas z Przybysławic prowadzących hodowle kur niosek oraz produkcję jaj konsumpcyjnych.


Ze strony gości padały pytania o organizację pracy w gospodarstwie, koszty produkcji i perspektywy rozwoju. Zaciekawieni jednak byli przede wszystkim z jakich środków unijnych rolnicy mogli skorzystać, w jakim stopniu wpłynęły one na prowadzenie gospodarstwa oraz jakie trudności napotkali podczas ubiegania się o ich przyznanie. Rolnicy zgodnie stwierdzili, że pomoc płynąca z Unii Europejskiej jest dla nich realnym wsparciem przyczyniającym się do rozwoju działalności. Z drugiej jednak strony procedury jakie trzeba przejść by z nich skorzystać są czasochłonne i skomplikowane, dlatego wymagają uproszczeń i ograniczeń biurokracji.

W trakcie pobytu w Wielkopolsce przedstawicielom delegacji Banku Światowego udało się także spotkać z przedstawicielem władz lokalnych burmistrzem Raszkowa Jackiem Bartczakiem, który omówił w jaki sposób miasto i gmina mogły skorzystać z unijnego wsparcia.


Wizytę w Wielkopolsce podsumował rzecznik Banku Światowego Filip Kochan słowami: ”W czasie wizyty zobaczyliśmy wielkopolskie gospodarstwa działające jak sprawnie zarządzane firmy. Rolnicy, których mieliśmy przyjemność spotkać to wyjątkowo przedsiębiorczy ludzie, którzy o swojej działalności myślą nie tylko jak o pracy, ale i o misji”

Maria Deresińska

Powrót