04-08-2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania w Ministerstwie Rolnictwa
w sprawie zmiany systemu ubezpieczeń rolnych

27 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie dotyczące wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej. W spotkaniu udział wzięli Prezesi lub Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele związków i organizacji rolniczych.

Przedstawicielom izb i organizacji rolniczych zostały przedstawione dwie nowe propozycje rozwiązań. Jednakże żadna z tych propozycji nie uzyskała akceptacji zainteresowanych stron, ponieważ, pieniądze z ubezpieczeń komasowane byłyby w firmach ubezpieczeniowych. W dyskusji padały również propozycje innych rozwiązań. Minister Jurgiel poinformował, że resort pochyli się nad propozycjami i zmodyfikuje dotychczasowy system ubezpieczeń.

Opracowanie: Jolanta Nawrocka

Powrót