01-08-2017 r.

Zmiany w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Projekt zawiera między innymi zmiany dotyczące:

Szczegóły w projekcie rozporządzenia dostępnym pod adresem legislacja.rcl.gov.pl

Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót