14-07-2017 r.

Ogłoszenie I edycji Konkursu:

„Rolniczki z Wielkopolski motorem wzrostu
innowacyjności w polskich gospodarstwach”

Wielkopolska Izba Rolnicza w odpowiedzi na inicjatywę Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych ma zaszczyt ogłosić pierwszą edycję konkursu - innowacje dla rolniczek. Wielkopolska edycja Konkursu w 2017r. nosi tytuł:

„Rolniczki z Wielkopolski motorem wzrostu
innowacyjności w polskich gospodarstwach”

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony. Konkurs ten organizowany jest w krajach Unii Europejskiej, by uwidocznić rolę kobiet w rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie kobiety oraz organizacje społeczne o zgłaszanie do konkursu swej kandydatury lub kandydatur innych aktywnych kobiet, prowadzących gospodarstwa rolne, które działają na wielkopolskiej wsi, a ich praca i postawa zasługuje na wyróżnienie.

Finał wojewódzki I edycji Konkursu odbędzie się w dniu 9 września 2017 roku w Licheniu Starym podczas „VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 września 2017r. na adres:
Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9L, 60-626 Poznań lub
Wielkopolska Izba Rolnicza 62-510 Konin; ul. Hurtowa 1/205.
Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Konkurs: Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. Dodatkowych informacji można zasięgnąć w biurze powiatowym WIR w Koninie: tel. 63 243 85 34.

Do pobrania:

(-) Elżbieta Bryl

Powrót