Zielona zupa – konkurs kulinarny


Konkurs skierowany jest do miłośników sztuki kulinarnej: Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i firm z branży kulinarnej, gospodarstw agroturystycznych, restauracji, lokalnych grup działania, szkół o profilu gastronomicznym oraz osób prywatnych.

Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

Konkurs trwać będzie od 1 lutego do 6 września. Oficjalnie rozstrzygnięcie i wyłonienie laureatów konkursu nastąpi 4 października.

Celem konkursu jest popularyzacja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej, prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu, wymiana doświadczeń kulinarnych oraz promocja społecznej aktywności mieszkańców wsi.

Przepisy

Patronat medialny:

Materiały do pobrania:

Powrót