Aktualności w roku:

Aktualne wydarzenia, problemy i działania
podejmowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w 2019 roku

Rolniczy „okrągły stół” rozpoczął obrady
Nowa informacja
Problem z paliwem rolniczym rozwiązany
Nowa informacja
Monitoring suszy będzie udoskonalony
Nowa informacja
Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce
Ubój kopytnych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią
Skuteczna interwencja WIR w sprawie paliwa rolniczego
Wielkopolskie rolnictwo wobec współczesnych zagrożeń - relacja z debaty
Paliwo rolnicze nie dla wszystkich
WIR apeluje o rozporządzenia wykonawcze do Prawa łowieckiego
Roczne plany łowieckie - obowiązkowa opinia samorządu rolniczego
Odpowiedź resortu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej na wątpliwości związane ze stosowaniem nawozów
Zbigniew Stajkowski delegatem WIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych
Odpowiedź resortu rolnictwa na na wniosek ws. sytuacji na rynku trzody chlewnej
Odpowiedź resortu rolnictwa na stanowiska Walnego Zgromadzenia WIR
Wystawa upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie
Wielkopolskie Fora Rolnicze - XII edycja
Minister reaguje na interwencję WIR
Podsumowanie Konkursu „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca – kulinaria patriotyczne”
XVI Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
oraz polonizacji samorządu rolniczego
Zielony Tydzień w Berlinie – kilka refleksji
Spotkanie Zespołu ds. Trzody Chlewnej
Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Wybory w sołectwach
Spotkanie Kółek Rolniczych
Rolnicze protesty
PZU eksperymentuje na rolnikach
Komunikat w sprawie działań
związanych z dramatyczną sytuacją w rolnictwie
Wsparcie dla wspólnych działań rolników i myśliwych w zakresie prewencji w zwalczaniu wirusa ASF
Nowe zasady określania obszarów ONW wywołują napięcia
Zwiększony limit zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego
W obronie interesów rolników
Spotkanie w Ministerstwie Środowiska
Powrót