Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Bezpiecznie na wsi - powiedz stop upadkom

Pod tym hasłem odbywa się tegoroczna III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwach rolnych i upowszechnienie profilaktyki wśród dzieci, które uczestniczą w pracach prowadzonych w gospodarstwach rolnych. Ponad 50% wypadków w rolnictwie spowodowanych jest upadkiem, stad też temat tegorocznej edycji.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa obejmuje uczniów z klas 0 do III, druga z klas IV - VI. W Wielkopolsce przyjęto formułę przeprowadzenia konkursu w każdym powiecie i wyłonienie po jednej pracy z każdej grupy wiekowej, która zakwalifikowana zostanie do etapu wojewódzkiego. Dodatkowo na szczeblu powiatowym przyznane zostają dwie kolejne nagrody za II i III miejsce oraz wyróżnienia (oddzielna dla każdej grupy wiekowej).

Ocena prac

W Powiecie Ostrowskim konkurs organizowany jest przez Placówkę Terenową KRUS w Ostrowie Wielkopolskim i Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Współorganizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 742 prace z 30 szkół w Powiecie Ostrowskim. 13 marca odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, w której skład weszli przedstawiciele KRUS, PIP, WIR, WODR, Miejskiego Domu Kultury, Kuratorium Oświaty oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KAMIX. Prace oceniane były zarówno pod kątem ujęcia tematu konkursu jak też pomysłowości wykonania.


Katarzyna Strzyż
Biro WIR w Ostrowie Wlkp.