03-07-2017 r.

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Wystawa rolnicza- Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność” mająca na celu wskazanie przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, dzielenia się pomysłami, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu, a także promocji zastosowanych innowacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywany wynik operacji: bezpośredni kontakt, nawiązanie współpracy oraz transfer wiedzy i innowacji, a także doświadczeń między rolnikami a wystawcami, promocja wielkopolskiego rolnictwa i wielkopolskich tradycji.

Wystawa rolnicza –
„Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność”

Plakat

Szanowni Państwo, niezwykle miło nam poinformować, że ponad 50 firm z branży rolno-spożywczej oraz instytucji z otoczenia rolnictwa potwierdziło swój udział w Wystawie Rolniczej „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność” podczas XIX Wojewódzko–Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich. Serdecznie przepraszamy wszystkie firmy i instytucje, którym zmuszeni byliśmy odmówić ze względu na ograniczone możliwości wystawowe!

Ilość zgłoszeń, które otrzymała Wielkopolska Izba Rolnicza jest potwierdzeniem, jak silną pozycję ma rolnictwo w Wielkopolsce.

Zapraszamy wszystkich mieszańców województwa wielkopolskiego do odwiedzenia wystawy rolniczej, podczas której będzie możliwość zapoznania się z bogactwem, różnorodnością wystawianych produktów. Wystawa to również pokaz sprzętu rolniczego tego nowoczesnego i dawnego. W trakcie wystawy odbędzie się finał wojewódzki XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także finał konkursu ekologicznego dla dzieci pn. „Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” w ramach Wielkopolskich Dni Energii. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, który skierowany jest do uczniów uczęszczających do klas IV - VI szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe (rower wraz z ładowarką rowerową pozwalającą stworzyć „elektrownię rowerową”, która w trakcie jazdy wytwarza energię służącą naładowaniu urządzeń elektrycznych). Dodatkowo zwycięskie plakaty zostaną wydrukowane i wykorzystane w kampanii promującej OZE.

Wystawa to także promocja spożycia owoców i warzyw z polskich sadów i pól. Zapraszamy dużych i małych mieszkańców Wielkopolski do odwiedzenia Pikniku owocowo-warzywnego i skosztowania specjałów, które powstały na ich bazie.

W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej zapraszamy do udziału Wystawie Rolniczej „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność” podczas XIX Wojewódzko–Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich!

Wystawa rolnicza –
„Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność”

podczas XIX Wojewódzko–Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich
27 sierpnia 2017 roku, Gniezno

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Wystawie Rolniczej pn. „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność”, która towarzyszyć będzie tegorocznym XIX Dożynkom Wojewódzko-Diecezjalnym.
Hasło „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność” odwołuje się do różnorodności i potencjału wielkopolskiego rolnictwa. Wystawa posłuży prezentacji przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, dzielenia się pomysłami, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu, a także promocji zastosowanych innowacji. Wystawa to także okazja do promocji regionu Wielkopolski, w którym będą odbywały się Dożynki.

W swojej dotychczasowej działalności WIR zauważa wiele problemów z jakimi borykają się rolnicy i przedsiębiorcy, min.: brak płaszczyzny do wymiany informacji, doświadczeń i możliwości nawiązania kontaktów biznesowych między rolnikami, gospodarstwami rodzinnymi, producentami z branży spożywczej czy okołorolniczej i np. konsumentami oraz niedostateczną ilość informacji o źródłach finasowania przedsięwzięć, przede wszystkim z funduszy europejskich.

Wystawa ma na celu:

 • aktywizację ludności wiejskiej,
 • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń na linii wystawcy – odwiedzający w zakresie tworzenia miejsc pracy oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich,
 • wskazanie na dobre przykłady podnoszenia jakości życia na wsi i wzmocnienie kapitału społecznego jej mieszkańców.

Przyjęte założenia wystawy osiągnięte zostaną również poprzez dzielenie się wystawców swoimi pomysłami oraz pokazanie zrealizowanych w ramach funduszy europejskich przedsięwzięć, które wpłynęły na rozwój obszarów wiejskich.

Zapraszamy do udziału w Wystawie podmioty, które reprezentować będą szerokie spektrum działalności związanej z obszarami wiejskimi. Począwszy od instytucji okołorolniczych, które będą wskazywały na możliwości unijnego wsparcia, poprzez firmy działające w branży rolniczej, których obecność pozwoli na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, na lokalnych organizacjach kończąc. Udział w Wystawie tak zróżnicowanych podmiotów przyczyni się do promocji życia na wsi i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Wśród prezentujących się Wystawców zostanie zorganizowany konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko Wystawy.

Poprzez organizację tego wydarzenia chcemy pokazać odwiedzającym, że trud włożony w pracę na roli przynosi efekty w postaci prężnie rozwijających się gospodarstw, a istotnym elementem tego rozwoju jest właściwe wykorzystanie środków unijnych, z równoczesnym uwzględnieniem aspektów nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych oraz lokalnych warunków z poszanowaniem środowiska.

W ramach Wystawy zamierzamy zorganizować również punkt informacyjny dotyczący sprzedaży bezpośredniej. Celem tego punktu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia i efektywnego prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nowe przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej ułatwią sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych wytworzonych w gospodarstwach. Z pewnością przełoży się to na większe zainteresowanie rolników tą formą aktywności. W połączeniu ze zmianami regulacji prawnych pójść powinna promocja tej formy działalności.

Informacji na temat Projektu udziela:
Wioletta Melcer tel. 698-772-103 lub 61 426 76 36 lub e-mail: wirgni@wir.org.pl

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać w terminie do 11 sierpnia 2017 roku
(decyduje data dostarczenia).
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Do pobrania:

XVII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
w województwie wielkopolskim


W dniu 27 sierpnia 2017 r. w Gnieźnie podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich odbędzie się finał wojewódzki XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ideą konkursu jest identyfikacja produktów regionalnych, promocja regionalnej żywności oraz zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP. Organizatorem konkursu na szczeblu regionalnym jest samorząd województwa we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Wielkopolska Izbą Rolniczą.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje finał wojewódzki we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.
Podobnie jak inne imprezy, organizowane na terenie całego regionu w ramach cyklu Smaki Regionów, Konkurs ma na celu upowszechnianie wielkopolskich tradycyjnych smaków. Konkurs przybliża mieszkańcom Gniezna oraz uczestnikom i gościom Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich produkty i potrawy tradycyjne, najbardziej charakterystyczne dla Wielkopolski.
Współzawodnictwo, skierowane przede wszystkim do Kół Gospodyń Wiejskich, małych firm przetwórstwa spożywczego z obszarów województwa oraz osób indywidualnych, odbędzie się na placu św. Wojciecha w Gnieźnie. Oceny produktów dokona kapituła powołana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, na czele z przewodniczącą - panią Izabellą Byszewską – Prezesem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Naczelnym Koordynatorem Konkursu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono do oceny 44 produkty spożywcze różnych kategorii.
Zgodnie z regulaminem oceniane produkty podzielone zostaną na 4 podstawowe kategorie oraz podkategorie:

 1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
  Podkategorie:
  • produkty i przetwory mięsne
  • produkty i przetwory z ryb
  • produkty mleczne
  • miody
 2. Produkty i przetwory pochodzenia roślinnego
  Podkategorie:
  • przetwory owocowe
  • przetwory warzywne
  • produkty zbożowe
  • wyroby cukiernicze
 3. Napoje regionalne
  • Podkategoria: napoje bezalkoholowe
  • Podkategoria: napoje alkoholowe
 4. Inne produkty (produkty łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi np. farsze)

Kapituła konkursu, po ocenie i degustacji zaprezentowanych na finałach regionalnych produktów, przyznaje:

 • po jednej nagrodzie głównej w każdej podkategorii
 • wyróżni po 2 produkty w każdej kategorii.

Oprócz oceny produktów, która odbędzie się na placu św. Wojciecha na scenie odbędzie się konkurs kulinarny na najlepsze danie regionalne. Po przeprowadzonym naborze wśród restauracji – członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska – do konkursu przystąpi 5 ekip z regionalnymi potrawami:

 1. Restauracja TASTE-it – Puszczykowo, ul. Stefana Czarnieckiego
 2. Ranczo w Dolinie – Dąbrówka Kościelna
 3. Gospodarstwo Pałac Popowo – Popowo. ul. Lipowa 26
 4. Restauracja pod Niebieniem – Stary Rynek 64/65, Poznań
 5. Restauracja Hyćka – ul. Rynek Śródecki 17, Poznań

Uroczyste podsumowanie i wręczenie laureatom nagród, ufundowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nastąpi na scenie kulinarnej.

Informacja o realizacji operacji wystawa
rolnicza „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wielkopolska Izba Rolnicza - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji Wystawa rolnicza „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 10299,43 zł. Operacja mająca na celu aktywizację ludności wiejskiej, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń na linii wystawcy – odwiedzający w zakresie tworzenia miejsc pracy oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich, wskazanie na dobre przykłady podnoszenia jakości życia na wsi i wzmocnienie kapitału społecznego jej mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: podczas Wystawy ofertę zaprezentuje 40 podmiotów związanych z branżą rolniczą. Operacja przyczyni się do promocji wielkopolskiego rolnictwa i wielkopolskich tradycji. Nastąpi również wzrost świadomości dotyczący możliwości wykorzystania środków unijnych, z równoczesnym uwzględnieniem aspektów nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych oraz lokalnych warunków oraz środowiska naturalnego. Wpłynie to na rozwój przedsiębiorczości w regionie, co przełoży się na poprawę dochodowości rolników i mieszkańców wielkopolskich wsi.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powrót