Do wyborów zostało:


Pismo Ministerstwa Finansów o konieczności przygotowania spisów podatników
Dla gminy
Podstawy prawne udostępnienia danych przez Naczelników Urzędów Skarbowych (*.pdf)
Dla gminy
Wytyczne Wojewody do sporządzenia spisu
Dla gminy
Numery okręgów
Dla kandydata
Lista poparcia kandydata
Dla kandydata
Regulamin komisji okręgowych
Dla komisji
Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja: 30-03-2015
Copyright © 2015 - Wielkopolska Izba Rolnicza
Created by J. J. Hemmerling